Columns & Artikelen

Interview met Andor Lips

by Wilge on 30 juni 2016

16-06-16_Andor_0359Dr. Andor Lips is onlangs toegevoegd aan de directie van het Commodity Discovery Management, waarvan de voorman Willem Middelkoop iedereen wel kent. Maar wie is Andor Lips en wat gaat hij bij het fund doen. We vuurden 10 vragen op hem af:

Welke ervaringen/skills uit jouw verleden gaan een meerwaarde betekenen voor je nieuwe uitdaging bij het CD-Fund?

 • Ik breng een aantal ervaringen mee die complementair zijn aan de sterke kanten die het team van het CD-Fund al bezit. Ik denk bijvoorbeeld aan mijn geologisch-technische achtergrond en ruim 15 jaar lange ervaring als geoloog in de metaalexploratie. Daarnaast zal mijn ervaring als financier van schuldfinancieringen aan mijnbouwbedrijven bij ING helpen om nog betere inzichten te krijgen in de kwaliteit van projecten die het fonds wekelijks analyseert. Vanuit een perspectief van “supply and demand”, zal ik met name de inzichten in de supply-side verdiepen. Het zal bijdragen aan een nog scherpere analyse in welke metaalmarkt de eerste tekorten zullen gaan ontstaan.

Je hebt ook gewerkt bij de Europese commissie voor mijnbouw en mineralen. Welke expertise kan je vanuit dit werk meenemen?

 • Twee aspecten komen naar voren uit mijn werk voor / met de Europese Commissie 1) het plaatsen van de grondstoffenproblematiek op de internationale agenda sinds 2006, terwijl daarvoor Europa en haar lidstaten zich nauwelijks druk konden maken over de aanvoer van grondstoffen, hun prijsbalans in de markt, en mogelijke schaarste problemen, en 2) de onderzoeksvelden waarin de R&D van mijnbouwbedrijven grensverleggend bezig is. Bijvoorbeeld het gebruik van alternatieve procedés voor het winnen van metalen, en het gebruik van robottechnologieën en draadloze communicatie bij het winnen van metaalerts.

 

Werken bij het CD-Fund klinkt erg algemeen. Wat worden je specifieke taken. Waarmee ga je het CD-fund verder uitbouwen.

 • Het team is klein, maar zoals gezegd zeer ervaren en efficiënt met een enorme track-record in het ontdekken van ‘the next big discovery’. Gelukkig is het fonds, sinds ik heb besloten aan boord te komen, al bijna 100% hersteld waardoor we veel ruimte hebben om te investeren in de bedrijven met de meeste upside. De grootste onderwaardering is er nu uit, maar we zien nog steeds veel koopjes. Terence van der Hout, Willem Middelkoop en ik vormen een beleggersteam die dagelijks gezamenlijk de kansen bespreken, waarbij we nu veel dynamischer reageren en de down-side beter gaan beschermen.

 

Jullie verwachten een grondstoffen schaarste. Bij welke grondstoffen specifiek en waarom?

 • Op dit moment zie ik een omslag in een aantal grondstoffenmarkten. Aan de vraagzijde neemt de behoefte aan verschillende metalen gestaag toe. Goud en ander edelmetalen zoals zilver, platina, palladium zijn veel gevraagd als alternatieve investeringen in het huidige internationale economische en monetaire klimaat met veel QE. Basismetalen zoals koper, nikkel, en zink zijn veel gevraagd door de verstedelijking en ontwikkeling van levensstandaarden in vele delen van de wereld. Bij uranium zien we een toenemende vraag door de toename van de nucleaire energie in de wereld. Vanuit drie perspectieven neemt de vraag toe, terwijl bovengrondse voorraden afnemen en het aanbod via extra mijnproductie de trend niet kan volgen. Zonder deze extra productie, en aan de basis hiervan zonder het ontdekken van nieuwe grondstoffen, is een grondstoffen schaarste en/of een stijging van grondstoffenprijzen onafwendbaar de komende jaren.

 

De prijs van een grondstof heeft niet perse te liggen aan schaarste. Kan ook zijn dat het moeilijk te winnen is. Aan welke interessante grondstoffen denk je dan?

 • Ik zou het graag omdraaien; een dreigende schaarste hoeft niet noodzakelijk een fysiek tekort van grondstoffen tot gevolg te hebben. Prijzen van de betreffende grondstoffen zullen stijgen, waardoor ook grondstoffen gewonnen kunnen worden die nu in de grond achterblijven omdat hun winning niet economisch rendabel is – dit geldt voor alle grondstoffen.
 • Maar inderdaad, bovendien zijn er grondstoffen die nu aan de basis liggen van nieuwe technologische ontwikkelingen (bijvoorbeeld nieuwe baterijen voor de automobiel industrie, coating van LCD schermen, electrische contacten in micro-elektronische toepassingen). Onder de aanname dat de technologie op commerciële schaal wordt uitgerold en dezelfde metalen een rol blijven spelen kan dit een sterk toenemende vraag naar bijvoorbeeld lithium, grafiet, wolfraam, of neodymium opleveren.  Deze grondstoffen zijn niet noodzakelijk schaars in de wereld vanuit een geologisch perspectief maar de industrie om deze grondstoffen te winnen heeft zich simpelweg onvoldoende ontwikkeld.

 

Welke voetangels zie je in het beleggen in de grondstoffen sector voor een individuele belegger?

 • De metaalexploratie sector is van nature een omgeving van optimisme. Dit optimisme is de drijfveer van het blijven zoeken naar nieuwe grondstoffen; de motivatie om uiteindelijk iets nieuws te vinden ten opzichte van vele momenten van teleurstelling zonder iets te vinden. Een individuele belegger moet oppassen om niet meegezogen te worden in dit optimisme. De paar duizend kleine exploratie bedrijven pretenderen allemaal een goed project in huis te hebben, terwijl de projecten van hooguit enkele tientallen op termijn tot een mijn ontwikkeld zullen worden. Zonder goede inzichten in de geologische basis en de technisch-economische analyse van de haalbaarheid van dergelijke projecten is de kans groot dat er in een zwak bedrijf geïnvesteerd wordt. Zonder veel expertise is dit vragen om ongelukken. Een gespecialiseerd team in een bepaalde sector weet de markt vaak wel te verslaan.

 

Welke beoordelingscriteria wegen bij jou zwaar om een bedrijf uit de grondstoffen sector op te nemen in de CD-fund portefeuille?

 • Het project waaraan het bedrijf werkt moet het potentieel hebben om zich tot “de mijn van morgen” te ontwikkelen. Een sterke geologische basis om de grondstoffen te kunnen winnen, economisch aantrekkelijk vanuit het perspectief van de huidige markt en de markt over tien jaar, kost-efficiënt en competitief ten opzichte van andere projecten, en juist gewaardeerd waardoor er altijd een kans is om overgenomen te worden door een groter mijnbouwbedrijf. Tot dus ver is het fonds dat al 37 keer gelukt.

 

Buiten de “gewone” mijnbouw zie je dat er momenteel sprake is van het winnen van mineralen van de zeebodem. Wat is je visie daarop?

 • Het winnen van mineralen op de zeebodem heeft nog een groot aantal obstakels. Technologisch – het moet technisch haalbaar zijn om grote hoeveelheden materiaal te kunnen verplaatsen en bijvoorbeeld van de bodem tegen een 1000m hoge waterkolom in naar de oppervlakte te brengen. Economisch – als de technologie al bestaat om dit op grote schaal toe te passen, dan moet het economisch aantrekkelijk zijn ten opzichte van de traditionele mijnbouw op land. Juridisch – het eigendom van minerale grondstoffen in internationale wateren is onvoldoende bepaald en het vergeven van rechten op de winning is onvoldoende bepaald. Ethisch – naast drie bovenstaande obstakels moet het voldoende zijn aangetoond dat het winnen van mineralen van de zeebodem op een ethische en ecologisch-rechtvaardige manier kan plaatsvinden. Daarom denken we niet dat hier een enorme toename van het aanbod uit zal ontstaan op korte termijn.

 

Verder weg is er zelfs sprake van het winnen van delfstoffen in de ruimte. Asteroïden, planeten en manen. Zie je kansen?

 • Neen, ik zie geen kansen in de komende decennia. In ieder geval geen grondstofwinning in de ruimte waarbij grote hoeveelheden van deze grondstoffen naar de aarde getransporteerd zullen moeten worden. Mogelijk is het wel al snel interessant om water (ijs) te winnen en te gebruiken voor ruimtestations zoals ISS.

 

 Vraag 10: Hoe lang volgde je het Commodity Discovery Fund al en was er contact?

 • Ik ken het CD-Fund al een jaar of vier, na een eerste ontmoeting op een van de mijnbouwcongressen. Zelfs internationaal is het een betrekkelijk klein wereldje van contacten. In Nederland zijn er momenteel buiten CD-Fund en mijn eigen ervaring niet veel partijen die de exploratiesector zo goed volgen. Die gedeelde interesse heeft het contact altijd warm gehouden. Om de overstap te kunnen maken op de bodem van de markt begin dit jaar was voor mij een once-in-a-lifetime opportunity. Ik ben ook mede-eigenaar geworden en heb me daarmee voor de lange termijn verbonden, omdat ik denk dat we een ongelofelijk sterke toekomst voor ons hebben.

 

cd-fund_234_90Dr. Andor Lips is sinds 1993 werkzaam geweest in de grondstoffensector. Hij was als geoloog verantwoordelijk voor de significante goudontdekking door Lydian International in Armenië in 2008. Tussen 2010-2015 is hij werkzaam geweest binnen het Metals and Mining Industry Lending team van ING in Amsterdam, waar hij mede-verantwoordelijk was voor financieringen in nieuwe mijnbouwprojecten ter waarde van honderden miljoenen euro’s. Daarnaast is hij adviseur van de Europese Commissie. Andor is ook aandeelhouder in de Commodity Discovery Management BV, de beheerder van ons fonds.

Voor meer informatie radpleeg de website van het Commodity Discovery Fund

Mededeling:

Verlaging Instapbedrag Commodity Discovery Fund

Goed nieuws voor iedereen die het huidige instapbedrag van EUR 45.000,- te hoog vond. Per 1 juli is het minimale bedrag om bij ons te participeren op veler verzoek verlaagd naar EUR 25.000,-. Hiermee komt investeren in ons Fonds binnen het bereik van veel meer beleggers en dat biedt kansen, zeker gezien de grondstoffenmarkten in het algemeen en edelmetalen in het bijzonder aan hun volgende weg naar boven lijken te zijn begonnen. Ons fonds profiteert al enorm van deze opwaartse beweging en toont year-to-date reeds een brutorendement van ruim 80% .

Wie uiterlijk 30 juni een ingevuld inschrijfformulier per mail aan ons retourneert, kan nog per 1 juli gaan participeren en betaalt geen instapkosten van 0.5%.  Meer info en het inschrijfformulier vindt u op onze website http://www.cdfund.com/participeren/

 

Disclaimer CD-Fund:

Alle informatie op deze website wordt uitsluitend ter informatie aangeboden en is op generlei wijze bedoeld als advies. De beslissing om participaties te kopen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het prospectus van het betreffende fonds. In dit document wordt meer informatie verschaft omtrent onder meer de risico’s en de kosten en die verbonden zijn aan een belegging in het Commodity Discovery Fund. Deze prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij het Commodity Discovery Management B.V., Zandvoorterweg 77, 2111 GT te Aerdenhout, via de website www.cdfund.com of via (023) 800 9970.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Indien een belegging wordt overwogen wordt een ieder dringend aangeraden vooraf contact op te nemen met een professionele beleggingsadviseur, en zich uitvoerig te laten adviseren.

Commodity Discovery Fund is een beleggingsinstelling (fonds voor gemene rekening) naar Nederlands recht. De beheerder, Commodity Discovery Management B.V., heeft sinds 29 maart 2012 een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is opgenomen in het register van de AFM. Op 21 juli 2014 is deze vergunning omgezet in een vergunning krachtens het “ICBE”-regime.

Het Commodity Discovery Fund spant zich in om juiste en actuele informatie in deze website op te nemen. Het Commodity Discovery Fund staat echter niet in voor de accuraatheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie en gegevens op de website of waar naar wordt verwezen, evenmin als voor de geschiktheid ervan voor een bepaald doel of gebruik. Aan de op de website aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer Edelmetaal-Info:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns op Edelmetaal-Info.nl: auteur schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. Verder geldt de algemene disclaimer waarvoor deze zin zeer essentieel is: De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

WilgeInterview met Andor Lips