Columns & Artikelen

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 2 januari 2017

In de verkorte kerst-oudejaarsweek was de handel vrij dun en ontstond er een poging tot bodemvorming. Ondanks dat het vorige week vrijdag nog leek dat de $16 definitief gebroken was ondernamen de stieren direct op dinsdag een tegenaanval in een poging de schade te herstellen.

roy_17_1_1_1-technische-analyse-zilverHet hoogste punt werd bereikt op $16.11 zodat de doorbraak op dat punt was hersteld echter dit niveau kon niet worden vastgehouden. Het slot kwam nipt beneden de $16 op $15.99 tot stand.

Gesterkt door de goede stijging van dinsdag gingen de stieren ook op woensdag voortvarend van start en probeerden zij opnieuw om de $16 te heroveren. Het hoogste punt kwam nu uit op $16.14 waarna de beren wat terug konden doen. Ze konden echter niet verhinderen dat nu ook het slot boven de $16 op $16.04 tot stand kwam.

De donderdag bleek eveneens een prooi te worden voor de stieren. Na de goede start van de week kon er op donderdag een mooie voortzetting volgen waarbij het 14 d. MA (op $16.31) onder vuur kwam te liggen. Het MA gaf genoeg weerstand om een verdere stijging te blokkeren hetgeen ook niet verwonderlijk is daar de beren elke gelegenheid zullen aangrijpen om vanaf een technische weerstand druk te gaan ontwikkelen. Het slot kwam wel ruim boven de $16 tot stand waarmee de stieren aantoonden de $16 grens tot een verdedigingslinie te hebben verklaard.

De intenties van de stieren waren ook voor de beren duidelijk vooral toen de stieren er nog een stapje bij deden op de laatste handelsdag van het jaar; het 14 d. MA werd gebroken doordat de stieren de koers naar $16.34 stuurden. Dit was het sein voor de beren om aan de noodrem te trekken en in de tegenaanval te gaan. Op de laatste dag van het jaar ontstond er zo een interessant gevecht. De stieren probeerden de 14 .d MA weerstand te breken en de beren probeerden de koers terug te duwen tot beneden de $16.

De strijd eindigde nagenoeg onbeslist al lijken de beren wederom de betere kaarten in handen te hebben. Het slot kwam nipt beneden de $16 tot stand zodat deze steungrens opnieuw onder zware druk zal komen te liggen in de eerste handelsweek van het nieuwe jaar.

Net zoals in de $ grafiek zien we in de € grafiek dat het 14 d. MA als weerstand is blijven liggen en dat de beren vanaf daar een aanval hebben gestart op de laatste bodem rond de € 15.

roy_17_1_1_2-technische-analyse-zilver

In het grotere plaatje hebben de stieren een versnelling in de daling weten te voorkomen en wisten ze de koers weer iets op te werken tot in de steunzone. De bovenste lijn van de steunzone werd samen met het 14 d. MA getest maar niet doorbroken waarna de koers weer terugviel tot aan de onderste lijn die op slotbasis maar nipt werd gehouden.

Nu de onderste lijn weer onder druk is gekomen ontstaat er opnieuw de mogelijkheid van een versnelde daling indien deze lijn met geweld gebroken wordt. De technische staat van de grafiek is sinds de vorige week weinig veranderd, de negatieve setting is nog steeds onverkort aanwezig.

 • De RSI is weliswaar iets opgeveerd van de onderste dalende lijn maar wist de bovenste lijn of het 50 niveau niet te bereiken en lijkt een topje te willen gaan maken.
 • De Verkoopkracht is iets afgezwakt maar nog steeds de toonaangevende waarde
 • De MACD laat een interessant patroon zien, er is positieve divergentie t.o.v. de lagere koersbodems en de dalende lijn wordt onder vuur genomen
 • De Geldinstroom is sinds vorige week iets verder weggezakt en staat nog steeds beneden de 50. De kans op een verder wegzakken is levensgroot aanwezig
 • Het Sentiment/Momentum is iets opgelopen vanuit zeer extreem negatief gebied maar de mogelijkheid van een terugval naar die extreme waarden blijft zeer groot

De trend blijft omlaag gericht en vooralsnog zijn er geen duidelijke aanwijzingen te bekennen dat hierin verandering komt. De meest logische beweging lijkt daarom een bezoek aan de onderste magenta lijn te zijn, hetgeen inhoudt dat de steunzone wordt verlaten. Koersdoel van deze beweging is op het eerste oog de $15.

roy_17_1_1_3-technische-analyse-zilverIn de Bollinger Banden grafiek heeft de koers zich afgelopen week tegen de verwachting in toch kunnen losweken van de onderste band waardoor de kans op een direct verdere ‘glijbaan-beweging’ is voorkomen.

De opwaartse beweging heeft echter de belangrijke midden-band niet kunnen bereiken maar is reeds ruim daar onder weer omlaag gedraaid. De stieren zullen moeten trachten om vanaf de candle van vrijdag direct een nieuwe beweging richting de midden-band te starten aangezien anders de neerwaartse druk richting de onderste band de overhand zal krijgen.

roy_17_1_1_4-technische-analyse-zilver

De slotstanden grafiek laat zoals altijd een wat simpeler beeld zien van de afgelopen week.

Het topje dat op slotbasis is ontstaan ligt op gelijke hoogte als het topje na de eerste daling waardoor er nu sprake kan zijn van een tweetal mogelijke patronen;

 • Een dubbele top patroon met het tussenliggende dalletje als trigger point voor een verdere daling in een mogelijk hogere versnelling
 • Een klein omgekeerd hoofd-schouderpatroontje met een neklijntje over de topjes. Het koersdoel van dit patroontje (na doorbraak van die neklijn) wordt $ 15.75.

roy_17_1_1_5-technische-analyse-zilverHet zal dus spannend worden aanstaande week om te zien welk patroon de bovenhand zal krijgen.

In de weekgrafiek is geen wezenlijke verandering opgetreden met de candle van de afgelopen week .

De grote upper shadow van de candle heeft ondanks de zwarte kleur van de candle toch een negatieve ondertoon. Deze shadow geeft eigenlijk aan dat de stieren grotendeels hebben gefaald aangezien ze de koerswinst niet wisten vast te houden. De kans op een nieuwe rode candle voor aanstaande week blijft dan ook zeer aanwezig.

 • De RSI is t.o.v. vorige week wel iets aangetrokken maar het is vrij summier en deze bevindt zich ook nog steeds beneden het 50 niveau in negatief trendgebied.
 • De MACD is gewoon iets verder weggezakt, de trend blijft negatief
 • De Geldinstroom heeft ondanks de zwarte (positieve) candle t.o.v. vorige week eveneens iets terrein verloren, geen positieve ontwikkeling

roy_17_1_1_6-technische-analyse-zilver

In de € weekgrafiek hebben we met de zwarte candle van de afgelopen week een bevestiging gekregen dat de dikke magenta lijn een weerstand heeft gevormd.

De upper shadow van de candle geeft aan dat de stieren hebben getracht de magenta lijn te heroveren maar dat dit jammerlijk is mislukt. Er is nu een tweede slot beneden de lijn ontstaan waarmee de kans op een definitieve doorbraak toeneemt. Op basis van de ‘3-regel’ zou een derde slot beneden de magenta lijn aangeven dat deze de lijn definitief is gebroken om vervolgens als weerstand dienst te gaan doen.

 • De RSI vertoont ook hier wel enige verandering, licht hoger dan vorige week, maar het is nog niets substantieels
 • De MACD is verder weggezakt beneden de 0 lijn in negatief trendgebied met de rode triggerlijn (koopsignaallijn) op respectabele afstand

Ook hier lijkt een lagere koers de meest voor de hand liggende volgende stap te zijn.

roy_17_1_1_7-technische-analyse-zilver

 

In de $-€ grafiek gaf de candle van vorige week al een hint van een mogelijke consolidatie en dat gebeurde dus ook de afgelopen week. De candle die ontstond is rood van kleur en zet de koers iets terug vanaf het slot van vorige week.

De vraag zal zijn of deze consolidatie/correctie van korte duur is of een wat langere periode in beslag zal nemen. Als steun bij een eventuele correctie kunnen we de 0.95 hanteren met direct daar onder de 2-de blauwe lijn op 0.925. Gezien de langer termijn grafiek (20 jaar) van de vorige update zou dit mooi in het plaatje passen waarna dan een duizelingwekkende stijging zou kunnen losbarsten.

 • De RSI is op de 70 lijn gebotst en lijkt inderdaad te hinten op een op handen zijnde correctie
 • De MACD bevindt zich nog steeds ruim in positief trendgebied boven de 0 lijn en ook de afstand tot de rode triggerlijn (voor een verkoopsignaal) is nog vrij groot.

De trend blijft opwaarts gericht en dat zal de komende weken ook nog zo blijven, dit wijzigt pas als de RSI de 50 doorbreekt en de MACD beneden de 0 lijn duikt.

roy_17_1_1_8-technische-analyse-zilver

 

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTA Zilver Analyse Roy