Columns & Artikelen

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 3 april 2017

Afgelopen week werd het herstel van de zilverkoers voortgezet, na de bodemvorming op $16.83 en de hapering rond het 50 d. MA werd het 200 d. MA op de korrel genomen. Op maandag werd een flinke stap richting het 200 d. MA gezet waarbij het MA niet alleen werd getest maar op slotbasis zelfs doorbroken.

De doorbraak is op zich een belangrijk signaal al zullen de lange termijn beleggers eerst een bevestiging willen zien dat de daling is afgerond. De bevestiging moet blijken in de dagen daarna waarbij de koers zich van het 200 d. MA zal moeten losmaken.

Op dinsdag werd getracht die bevestiging te bewerkstelligen door de opmars te vervolgen. Met een omzet die nog wat hoger lag dan op maandag steeg de koers tot aan de $18.25 waar ook werd afgesloten. Deze ontwikkeling was positief en sprak in het voordeel van het uitbraakscenario.

Actie roept reactie op en dat zagen we dan ook op woensdag. Na de mooie stijging vanaf het 50 d. MA tot boven het 200 d. MA moesten de beren uiteraard wat terug doen en de poging daartoe vond plaats op woensdag. Er werd lager geopend op $18,20 waarna de beren in de tegenaanval gingen en de koers wisten terug te dringen tot aan het $18,05 niveau, beneden het 200 d. MA. De stieren dienden het MA nu te verdedigen hetgeen ze met verve deden. De daling werd opgevangen en stapje voor stapje werd het verloren terrein teruggewonnen om de dag te kunnen afsluiten op $18.25 waarmee het slot van de vorige dag kon worden vastgehouden.

Nu de eerste tegenaanval van de beren was opgevangen werd met belangstelling uitgekeken naar de donderdag. Kwam er nog een aanval of zouden de beren het hoofd in de schoot leggen, het werd het eerste. De opening vond plaats op $18,25 waarna de stieren nog even hoop mochten koesteren om verder te kunnen opstomen, met een hoogste stand van $18,32. De beren namen daarna het heft in handen en zorgden voor een daling naar $18.07 weer tot net iets beneden het 200 d. MA. De stieren toonden echter opnieuw dat ze bereid zijn het MA te verdedigen en wisten vanaf het laagste dag-niveau voor een herstel te zorgen naar een slotstand van 18.21.

De strijd om het 200 d. MA is in volle gang en deze werd op vrijdag dan ook voortgezet. Opnieuw gingen de beren in de tegenaanval, openen op $18,14 en met een laagste stand van $18,06, weer beneden het 200 d. MA. Maar ook nu wisten de stieren de strijd te winnen door te sluiten op $18,26.

Afgelopen week was dus voor de stieren en het 200 d. MA kon worden genomen en verdedigd echter er kon nog niet voldoende afstand genomen worden van het MA zodat de strijd nog steeds niet definitief is beslist. Deze week gaat de strijd om het MA een vervolg krijgen.

Het beeld in de € grafiek ziet er iets beter uit dan in de $ grafiek zodat de achterstand die de laatste weken is ontstaan iets is ingelopen. De candles laten hier namelijk gedurende de hele week een stijgend verloop zien waar ze in de $ grafiek vooral een pas op de plaats maken. Door deze stijging is er weer een mooie afstand ontstaan tot het 200 d. MA zodat er voor langere termijn beleggers vanuit technisch oogpunt bekeken een koopsignaal is afgegeven.

Kijken we naar het grotere plaatje dan zien we dat er een magenta lijn is bijgekomen. Deze nieuwe lijn is getrokken vanuit het startpunt van de andere lijnen en dan over de meest recente top. Het blijft verbazingwekkend om te kunnen constateren dat zo’n trendlijn tot een hapering, top of bodem in de koersbeweging kan leiden.

De huidige opmars stagneert niet alleen net boven het 200 d. MA maar dus ook rond de magenta lijn waardoor deze lijn als weerstand kan worden gezien. Boven deze lijn wacht alweer een volgende weerstand, de horizontale lijn over de meest recente top die correspondeert met de bodem van augustus vorig jaar. Het 14 d. MA doorkruist het 50 d. MA hetgeen een koopsignaal oplevert en aldus een stimulans kan vormen voor een doorbraak van het huidige niveau en de weerstandslijn.

 

De interne gesteldheid van de grafiek staat er positief bij al is er momenteel wel sprake van een kleine adempauze. De indicatoren staan nog in positief gebied en als dit zo blijft zal de opmars verder gestalte kunnen krijgen.

 • De RSI staat ruim in pos. trendgebied en klopt zelfs op de deur van de ruimte boven de 70. Er is dus nog ruimte om te stijgen voordat extreme niveaus worden bereikt.
 • De Koopkracht heeft het stokje in handen al is er sprake van een topje. De ADX lijn (zwart) begint te stijgen vanaf de 20 waarmee een toenemende trendmatigheid wordt aangegeven.
 • De MACD is terug boven de 0-lijn en geeft aan dat de heersende trend weer positief is.
 • De Geldinstroom heeft een lange stijging achter de rug en is in extreem gebied aangekomen. Dit zal leiden tot een consolidatie of daling in de geldinstroom en daarmee een mogelijke pas op de plaats in de koersontwikkeling. ( De vraag zal zijn vanaf welk niveau)
 • Het Sentiment/Momentum bevindt zich ook in extreem gebied maar kan hier lang verblijven zodat dit vooralsnog geen belemmering voor een verdere stijging hoeft te vormen.

De Bollinger Bande grafiek laat een verrassend beeld zien.

Vanaf de onderste band is de koers met een kleine hapering (rode candle) rond de midden-band in één ruk doorgestegen naar de bovenste band die op donderdag nagenoeg werd aangetikt. De midden-band is net als de bovenste band inmiddels naar boven aan het draaien zodat de huidige daling ten einde lijkt te zijn gekomen.

Komende week zullen de stieren ervoor moeten zorgen dat de koers de bovenste band zal blijven volgen. Mocht er alsnog een correctie komen zal de midden-band de klap moeten opvangen.

In de slotstanden grafiek zijn wat lijnen weggelaten zodat we een duidelijker beeld krijgen van de 2 heersende patronen, de hoofdschouder patronen.

Beide patronen zijn nog steeds mogelijk al lijkt het zwarte omgekeerde patroon steeds dichter naar een afronding toe te werken. De ontwikkeling van de laatste dagen van de week heeft ertoe geleid dat er een zijwaarts stukje is ontstaan net beneden de zwarte nek-lijn.

Dit zijwaarts stukje kan enerzijds duiden op een adempauze voordat de lijn wordt onderworpen aan een serieuze aanval of anderzijds leiden tot topvorming net beneden de lijn.

De stieren hebben voor nu de beste kaarten in handen (zie bovenstaande grafieken) en zij zullen er ongetwijfeld alles aan willen doen om de huidige positieve flow in klinkende munt om te zetten. Een doorbraak van de zwarte nek-lijn opent immers de deur naar een aanzienlijk koersdoel, de top van augustus 2016.

In de weekgrafiek zien we een, uit technisch oogpunt bekeken, mooie koersbeweging. De candle van vorige week sloot pal beneden het 34 w. MA zodat het MA als potentiële weerstand dienst zou kunnen gaan doen. De afgelopen week echter bleef de bodem van de candle mooi boven het 34 w. MA zodat er eerder sprake is van een steun voor een verdere opmars/koersherstel.

In de grafiek zijn nu zowel het 17 w. als het 34 w. MA omhoog gedraaid waardoor de dalende trend ten einde lijkt te zijn gekomen, het is nog zeer pril maar de aanzet is aanwezig.

De gesteldheid van de grafiek ligt er nu vrij positief bij:

 • De RSI is de dip beneden het 50 niveau te boven gekomen en lijkt een verder herstel in gang te willen gaan zetten
 • De MACD is opgeklommen tot boven de 0 lijn en is daarmee nu weer terug in positief trendgebied, is de daling teneinde ?
 • De Geldinstroom is de afgelopen 2 weken verder geklommen en bevindt zich ruim in positief gebied

In de $ grafiek lijkt daarmee alles te wijzen op een verdere stijging richting de meest recente top zodat deze mogelijk begin aanstaande week al zou kunnen worden bereikt.

De € weekgrafiek ziet er zelfs nog wat beter uit dan de $ grafiek.

In de € grafiek is er sprake van een gap tussen de candle van afgelopen week en die van vorige week. Omdat die gap ook nog eens ontstaat bij een weerstandniveau, het 34 w. MA, is er sprake van een belangrijke stap in de goede richting. Dit gap zou een break away gap kunnen zijn en dit soort gaps worden normaliter niet meer gevuld, een terugkeer naar het gebied van de gap zou dan achterwege blijven!

 

Evenals in de $ grafiek bevinden zich zowel de RSI als de MACD in positief gebied zodat een verdere stijging van hieruit wordt ondersteund. Een aanval op de recente top rond € 17.45 zou daarmee ook hier op het programma moeten staan.

De koers in de $-€ grafiek blijft zich netjes houden aan het ingetekende lijnenspel. Wordt eerst de bovenkant, groene weerstandslijn, uitvoerig getest en te zwaar bevonden nu laat de benedenkant, de blauwe steunlijn, zich van zijn beste kant zien.

Nadat de koers er vorige week iets beneden was gezakt toont afgelopen week dat de lijn alsnog tot steun is gebombardeerd. Vanaf het slot van vorige week werd de koers omhoog geworpen waarbij zelfs een hoogste niveau werd bereikt van ruim 0.943 om vervolgens te sluiten op 0.94.

Komende week kan opnieuw interessant worden omdat het 14 w. MA een dalende trend vertoont en de koers omlaag kan gaan drukken waardoor een verder herstel in het gedrang kan komen. Indien de stieren voldoende power kunnen ontwikkelen zal het MA eindelijk overwonnen kunnen worden zodat er meer positief potentieel ontstaat.

De Indicatoren geven een wisselend beeld:

 • De RSI heeft een bodem gemaakt net beneden het 50 niveau en staat nu weer in positief trendgebied zodat hiervan een ondersteunde invloed uitgaat
 • De MACD daalt nog steeds in positief trendgebied maar de afstand tot de signaallijn wordt steeds kleiner (blauwe staafjes) zodat er een mogelijk koopsignaal zit aan te komen
 • Het Sentiment/Momentum is beneden de 20 gezakt in extreem gebied en lijkt te willen gaan draaien, waardoor een koopsignaaltje (in negatief trendgebied) zou ontstaan

Het grotere plaatje in de $-€ grafiek vertoont een toppatroon waarbij een lagere top is gemaakt. Er is echter nu ook sprake van een dubbele bodem rond de blauwe lijn met een stijgings-candle. Het punt dat in de gaten gehouden moet worden is het topje rond de groene lijn. Wordt dit overwonnen dan ligt de weg open naar de top van december 2016.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTA Zilver Analyse Roy