Columns & Artikelen

De stand van zaken rondom zilver

by Tom Lassing on 25 april 2017

Met meevallende Franse verkiezingsresultaten (Le Pen lijkt geen kans te maken in de tweede ronde) is de aandacht voor zilver en goud even minder. Het acute gevaar van een Frexit is geweken zo denken speculanten.

Daarmee is ook de directe opwaartse druk op zilver en goud even weg.
Toch is er al enkele jaren een voorzichtige opwaartse druk op de koers van zilver en goud. Althans zo lijkt het.
In feite is het niets anders dan het feit dat het geld waarmee het wordt vergeleken minder waard wordt.

De euro en dollar verliezen immers jaar in jaar uit koopkracht. Dat is in het geldsysteem ingebakken. Alles wordt duurder om dat te compenseren en het is niet zo gek dat de zilver en goudprijs dat dus ook doen.
Heel veel spullen kunnen een bescherming zijn tegen deze specifieke geldontwaarding van de fiat munten. Het vervelende is echter, het meeste wordt ouder en daarmee minder interessant. Zo kan u olie kopen, maar die olie moet gebruikt worden, want ze blijft niet goed.

Zilver en goud hebben de eigenschap dat ze even goed blijven. Ze kennen geen houdbaarheidsdatum. Dat is één van de redenen dat ik liever zilver en goud heb dan euro’s of olie.

In 2015 werd een nieuw record gevestigd voor wat betreft zilverproductie en verwerking. De groei van de mijncapaciteit is echter lager dan de afgelopen jaren. We staan dus op recordcapaciteit, maar de groei is er uit aan het raken. Ondertussen is er ten opzichte van nieuw gewonnen zilver een tekort in de markt. Dat tekort liep in 2015 met 60% op.

Hoe vangt de markt dat tekort op?
Dat doet ze door zilver te gebruiken dat al opgeslagen was, maar ook door nadrukkelijker in te zetten op hergebruik. Dat scrap hergebruik is fors, maar ondanks alle extra moeite die er wordt gedaan, neemt de zilveropbrengst vanuit scrap hergebruik zienderogen af. In totaal is de productie daarom in 2015 afgenomen ten opzichte van 2014. Het totaal aan zilverproductie was 1.040.000.000 ounces, waarvan 7.800.000 ounces door hedging.

In 2014 en 2015 was er geen zilver verkoop meer vanuit overheden.
De vraag naar zilver voor juwelen was met 226.500.000 ounces nog nooit zo hoog. Ook zilver voor munten en baren staat op recordhoogte. 202.300.000 ounces in 2015. De belangrijkste vraag naar zilver komt echter vanuit de industrie. 588.700.000 ounces en dat is minder dan we meestal in de laatste 10  jaar zagen. Alleen in de crisisjaren 2008 en 2009 was de vraag lager. Bepaalde industrie sectoren gebruiken minder zilver, andere sectoren gebruiken meer, maar per saldo neemt de vraag iets af.

Het tekort aan productie was in 2015 maar lieft 129.800.000 ounces, want de totale vraag was 1.170.500.000 ounces. In 2015 liep de vraag vanuit fysieke zilver ETF’s terug met 17.700.000 ounces.

In 2016 zagen we niet geheel verrassend dat de zilverprijs opliep en in 2017 zien we dat ook weer. Helaas gaat dit niet in een prachtige voorspelbare rechte lijn. Dat zou wel makkelijk zijn, maar zo werkt dat niet. Sentiment, angst en hebzucht spelen verstorende rollen in deze markt.

Tom Lassing

NB:  Zilveraandelen door de correctie interessant
De opluchting door de voorverkiezing in Frankrijk heeft de zilveraandelen even een dipje gegeven. Een mooi moment om te overwegen in te stappen! Kijkt u hier voor meer informatie

Beursbox goud- en zilverrapporten

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Tom LassingDe stand van zaken rondom zilver