Columns & Artikelen

Trendbreuk bij goud?

by Wilge on 1 mei 2017

Het komt er in de eerste plaats op aan om de trend te definiëren. Sinds de dubbele bodem van 1999 en 2001 bevindt goud zich ontegenzeggelijk nog steeds in een opwaartse trend. Maar wanneer we de top van september 2011 als referentie nemen (1920 dollar), dan is die trend neerwaarts gericht.

Om die te breken, is een doorbraak richting 1400 dollar nodig. De voorbije twaalf maanden werd daartoe een aantal vruchteloze pogingen ondernomen en ook nu lijkt het erop dat deze grens alvast op korte termijn niet gesloopt zal worden.

Nog korter is de trend die zich eind vorig jaar inzette. Na de verkiezing van Donald Trump als Amerikaanse president verloor goud 13% om eind december een bodem te vinden.

Renteverhoging Fed

Na een sterk jaarbegin viel de prijs in maart terug naar 1200 dollar maar goud vond na de jongste renteverhoging van de Federal Reserve op 15 maart een tweede adem. De prijs van een troy ounce goud steeg gedurende zes opeenvolgende weken en flirtte met de grens van 1300 dollar.

Die klim kan aan een aantal elementen worden toegeschreven. Een eerste is de daling van de Amerikaanse dollar, wat voor goud meestal een opwaarts prijseffect heeft. Het enthousiasme over de hervormingsdrang en de vermeende daadkracht van president Trump heeft plaats gemaakt voor scepticisme.

Aan initiatieven geen gebrek maar als het er ècht op aan komt, wordt Trump meestal teruggefloten door het Congres.

Dit laat zich ook zien in de waarde van de Amerikaanse munt, al komt de daling van de dollar Trump helemaal niet slecht uit. De onvoorspelbaarheid rond de economische politiek van Trump zal ook niet snel verdwijnen.

Reële rente

Net als bij de twee eerdere renteverhogingen (december 2015 en 2016) bleek de jongste rentestap ook nu weer een buy the news-moment voor goud. De rentecurve is vlakker geworden door de combinatie van een hogere kortetermijnrente en een lagere langetermijnrente.

Voor een niet-rentedragend actief als goud is de reële rente veruit het belangrijkste criterium dat bepaalt of het metaal al dan niet aantrekkelijk is voor investeerders.

Die reële rente is het verschil tussen de nominale rente en de inflatie. Wereldwijd liggen de rentevoeten gemiddeld gesproken erg laag. In veel industrielanden zelfs historisch laag.
 

 

Veilige haven

Maar de inflatie, hier gedefinieerd als stijging van de consumentenprijzen, begint stilaan hoger te kruipen. Dit maakt dat de reële rente heel laag of zelfs negatief is, een omgeving waarin goud normaal goed gedijt.

De rente zal pas aantrekken als ook de inflatie dit doet. Dit maakt dat de reële rente nog een hele tijd erg laag zal blijven.

Over het veilige haven-aspect van goud werden als metersdikke rapporten geschreven. Feit is dat goud deze rol nu eens wel en dan weer niet waarmaakt. Bij de globale financiële crisis in 2008 was dit niet het geval maar bij de eurocrisis in 2011 dan weer wel.

Ook nu weer wordt een deel van de stijging van de voorbije weken toegeschreven aan de oplopende geopolitieke spanningen. De oorlogsdreiging in Syrië en Noord-Korea blijft een latente risicofactor voor de financiële markten en speelt in de kaart van goud.

Winstnemingen

Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk lijkt voorlopig een einde gekomen aan de stijgende trend. De goudprijs viel enkele procenten terug maar van een zware correctie was geen sprake.

De financiële markten gingen terug volop in risk on-modus met euforische koersreacties op de aandelenmarkten en zelfs nieuwe hoogtepunten voor sommigen indices. Dit was meteen ook het sein voor investeerders in goud om wat winsten van tafel te halen.

Onder meer Goldman Sachs en UBS verlaagden hun prijsprognose naar 1200 dollar. De Wereldbank voorspelt in haar meest recente  Commodity Markets Outlook voor 2017 een gemiddelde goudprijs van 1225 dollar. Of u daar als investeerder rekening moet mee houden, is een andere zaak.

Fundamenteel hebben de verkiezingen natuurlijk niets veranderd maar het was wel een alibi om winstnemingen te verantwoorden. De dollar zakte trouwens verder door maar goud kon deze keer niet profiteren van de inverse correlatie.

Na ongeveer vier maanden in 2017 noteert goud in dollar en in euro respectievelijk 10 en bijna 6% in de plus. De prijsvolatiliteit zal op korte termijn vrij hoog blijven waarbij macro-economische cijfers en geopolitieke ontwikkelingen het sentiment zullen bepalen.

Het meest waarschijnlijke scenario is dat goud de komende periode in een prijsrange van 1200 tot 1360 dollar zal blijven bewegen.

Koen Lauwers

Dit artikel is tevens geplaatst op IEX

Koen Lauwers is Master in de Handels- en Consulaire wetenschappen en heeft een aanvullende Master in de Bedrijfsinformatica (Vrije Universiteit Brussel). Lees hier zijn antwoorden op de vragen die ik hem heb gesteld in de serie ‘Gevraagd aan’.

Hij is sinds 1999 actief op de financiële markten en werkt als onafhankelijk financieel analist voor verschillende financiële en niet-financiële bedrijven in de Benelux. Koen is met name gespecialiseerd in goud en de grondstoffenmarkten. Zijn website heeft de veelzeggende naam: element79.be

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

WilgeTrendbreuk bij goud?