Columns & Artikelen

TA Zilver Analyse Roy

by Roy Martens on 12 maart 2018

De afgelopen 2 weken heeft er weinig verandering plaatsgevonden in de staat van de dag-grafiek. Per saldo is er sprake van een zijwaartse beweging tussen de $ 16.40 en de $ 16.80 met incidenteel een uitschieter.

De afgelopen week zagen we, net als een paar weken geleden, een nieuwe poging van de stieren om terug te breken boven het 200 (en 50) d. MA. Opnieuw leek dat aanvankelijk te gaan lukken maar de beren wisten de uitbraak toch weer snel in de kiem te smoren zodat de volgende dag alweer ruim afstand werd genomen van de beide MA.

Teruggekomen bij het $16.40 niveau waren het vervolgens weer de stieren die op de dalingsrem konden trappen om vanaf daar weer aan een kleine opleving te werken. Het slot van de afgelopen week kwam daarmee uit op $16.61 zo ongeveer middenin de zijwaartse range. De omzet van afgelopen vrijdag ziet er veelbelovend uit, deze ligt boven het gemiddelde en ondersteunt de zwarte candle die is ontstaan.

Dit kan de stieren over het weekend wat extra moed geven om een volgende stap te wagen richting het 200 en 50 d. MA zodat hopelijk eindelijk een nieuwe blijvende doorbraak kan worden geforceerd.

In de € dag-grafiek zien we uiteraard een identiek beeld als in de $ grafiek. Een zijwaartse beweging die zich hier concentreert tussen het gebied € 13.20 – € 13.60. Vanaf de eerste week van februari is er geen noemenswaardige actie te noteren en houden beren en stieren elkaar in evenwicht.

Zo’n evenwicht of eigenlijk wapenstilstand kan wel enige tijd aanhouden maar vroeg of laat zal één van de partijen de moed verzamelen om de andere partij te verrassen of te overrompelen. Doordat hier de beide MA een dalende trend vertonen zal de afstand tot het eerste MA, het 50 d. MA, steeds kleiner worden en kan een beweging afgedwongen worden.
 

 

Of de stieren breken door het MA omhoog of het dalende MA zal de koers mee omlaag drukken zodat de huidige ondergrens van rond de € 13.20 in het gedrang gaat komen. De komende week kan de zijwaartse beweging nog aanhouden tenzij de stieren in de $ grafiek het voorbeeld geven en de € stieren op sleeptouw nemen.

In het grotere plaatje is goed te zien dat de zijwaartse beweging zich voltrekt tussen de steun- en de weerstandzone waarbij de steunzone thans als belangrijkste niveau geldt. Dit omdat deze uiteraard dichter bij de koersbeweging ligt maar vooral omdat een doorbraak daarvan tot een forse daling kan leiden. Deze zone houdt nu al sinds begin februari stand en zal bij een doorbraak veel beleggers ontmoedigen.

Hoewel de beweging (binnen een bandbreedte) zijwaarts gericht is lijkt zich onderhuids toch een positieve tendens te ontwikkelen. In de indicatoren zien we wat verbetering optreden t.o.v. de koersontwikkeling.

 • De RSI hikt weer tegen de 50 aan in een poging terug te breken naar positief trendgebied. Ook is er positieve divergentie zichtbaar vanaf het dieptepunt in februari
 • De Koopkracht heeft zich na een lange zijwaartse beweging weten los te maken van de verkoopkracht en probeert verder naar boven te klimmen
 • De MACD vertoont eveneens lichte positieve divergentie en bevindt zich boven zijn signaallijn waarmee en voorzichtig koopsignaal is afgegeven. Een stijging naar de 0 lijn zou nu kunnen volgen
 • De geldinstroom heeft het tot nu laten afweten door beneden de 50 te blijven en recent zelfs verder weg te zakken. Er wordt nu een bodempoging ondernomen die hopelijk zal slagen
 • Het Sentiment/Momentum is vooral de afgelopen week verbeterd en bevindt zich nu rond het 50 niveau. Een kleine opleving kan een terugkeer boven de 50 bewerkstelligen en een ondersteunend koopsignaal voor de zilverkoers afgeven

Onderhuids wordt er aan wat positieve kracht gewerkt die van invloed kan zijn op de toekomstige koersontwikkeling. Het blijft echter uitsluitend bij wat goede bedoelingen en intenties als de stieren niet voor de benodigde daadkracht kunnen zorgen. Als zij de koers terug weten te brengen boven de beide MA en daarna de weerstandzone breken pas weer zonnigere tijden aan.

De zijwaartse beweging van de afgelopen weken heeft er in de Bollinger Bandengrafiek voor gezorgd dat er opnieuw sprake is van een vernauwing in de banden. Zoals al vaker aangeven leidt een vernauwing van de banden een komende heftigere beweging in. De veer wordt als het ware ingedrukt waarna deze zal ontspannen en de koers zal wegspurten.

Cruciaal punt in een vernauwing van de banden is de belangrijke midden-band. Bevindt de koers zich hierboven dan lijkt een opwaartse beweging het meest logische vervolg te zijn en is de koers er beneden dan zal dat leiden tot een neerwaartse beweging. In het onderstaande plaatje zien we dat de koers zich op dit moment boven de midden-band bevindt op $ 16.61 met een midden-band op $16.53. Kruipt de koers aanstaande week richting de bovenste band dan kunnen de kaarten in het voordeel van de stieren uitvallen.

In de slotstandengrafiek hebben zich de afgelopen weken een tweetal hogere bodems gevormd zodat er nu sprake is van een opgaande driehoek waarmee de druk op de bovenste magenta lijntjes wordt vergroot. De stijgende magenta lijn moet nu zorgen voor steun als er een nieuw stapje terug zou volgen, lukt dat inderdaad dan is een uitbraak naar boven slechts een kwestie van tijd.

De eerste horde die dan genomen moet worden is het dalende magenta lijntje en daarna het horizontale. Eenmaal daarboven gekomen kan dan de aanval op de weerstandslijn volgen.

In de weekgrafiek is te zien dat afgelopen week een doorbraakpoging heeft plaatsgevonden van het 34 w. MA, een poging die niet tot succes heeft geleid. De vorm van de candle betreft een doji, een twijfel-candle, waarmee wordt aangeven dat er een evenwicht is ontstaan in de opwaartse en neerwaartse kracht.

Het nadelige aan de huidige situatie is dat deze candle nog steeds beneden de beide MA tot stand is gekomen zodat er sprake blijft van een negatieve trend. De beide MA bewegen grotendeels zijwaarts maar doordat de koers zich beneden de MA bevindt zullen deze uiteindelijk neerwaarts gaan draaien.

De technische gesteldheid van de grafiek laat de laatste weken een onveranderd beeld zien:

 • De RSI blijft net beneden de 50 bewegen
 • De MACD beweegt zijwaarts net beneden de 0 lijn
 • De Geldinstroom maakt golfbewegingen beneden de 50

Het wachten is op een trigger die een grotere beweging in gang kan zetten, hetzij opwaarts dan wel neerwaarts. Gezien de stand van de indicatoren (allemaal in negatief trendgebied) lijkt een negatieve beweging nog steeds het meest voor de hand te liggen.

Ook in de € grafiek een onveranderd beeld en onveranderde verwachtingen. In tegenstelling tot de $ grafiek zijn hier beide MA duidelijk dalende zodat de speelruimte voor de zijwaartse beweging kleiner en kleiner wordt.

Met de indicatoren die zich alle drie in negatief trendgebied bevinden lijkt er vooralsnog zeer weinig verandering te komen in de heersende trend. De dalende MA zullen er zeer waarschijnlijk voor zorgen dat de zijwaartse beweging neerwaarts zal worden afgebroken. Het is aan de stieren om met een daadkrachtig optreden voor een verandering in de verwachting zorg te dragen.

Het wordt langzamerhand saai maar in de $-€ grafiek is de bodemvorming nog steeds niet afgerond. De stieren en beren houden elkaar klaarblijkelijk vrij aardig in toom, de stieren ontbreekt het voorlopig aan de echte kracht om te kunnen doorstoten naar boven.

De candles van de laatste weken bevinden zich weliswaar iets boven de ‘bodemcandles’ die de blauwe lijn aantikten maar daar is ook alles mee gezegd. Vanaf dat niveau kunnen de beren zeer snel een aanval opzetten zodat het bodemvormingsproces met geweld kan worden geliquideerd.

De stieren zullen er nu toch echt wat serieuzer werk van moeten gaan maken om op zijn minst te trachten boven het dalende 14 w. MA te breken waarna dan de groene lijn het belangrijke volgende punt gaat worden.

De technische gesteldheid biedt de stieren een steuntje in de rug:

 • De RSI zal aanstaande week tegen de dalende magenta lijn botsen en een doorbraak daarvan zou een eerste voorzichtig koopsignaaltje zijn
 • De MACD heeft een koopsignaaltje op de korrel door boven de signaallijn te breken, bovendien vertoont deze serieuze positieve divergentie met de koersbodems
 • Het Sentiment/Momentum is vanaf de bodem opgeklommen tot boven de 20, weliswaar nog steeds in negatief trendgebied maar er zit dus al wat verbetering in.

Mochten de stieren een langere zwarte candle kunnen produceren dan zullen de indicatoren een verdere stijging gaan ondersteunen, de bal ligt bij de stieren.

 

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTA Zilver Analyse Roy