Columns & Artikelen

Vooruitblik op de week

by Irma Schogt on 2 september 2018

Korte evaluatie

De tussen de VS en China escalerende handelsoorlog zou tot een “wereldwijde economische crisis kunnen leiden “, aldus George Yeo, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en Handel van Singapore. Bedrijven verleggen handels- en investeringsstromen om het belastingeffect te vermijden, ten gunste van hun bedrijfswinsten. “Maar dit is tijdelijk,” vertelde hij vrijdag tegen CNBC. “Het is op niet goed voor ons als het kan leiden tot een globale economische crisis,” zei Yeo. “Ik bedoel we hebben net Trump nog zien dreigen uit de WHO te stappen als die niet verandert ten gunste van de V.S.,” voegde hij eraan toe. “Dus, dit alles veroorzaakt overal veel ongerustheid.”– Kelly Olsen, “Handelsdruk kan Globale Economische Crisis uitlokken’ www.cnbc.com, 31 augustus 2018.

Mars is vorige week maandag 27 augustus naar vooruit gedraaid. Als klokwerk eindigden veel van de wereldaandelenmarkten binnen 1-3 dagen hun rally’s die 1-3 dagen nadat Mars op 26-27 juni retrograde was gedraaid waren gestart. De reden voor de rally naar nieuwe cyclushoogtes (in VS, vert.) was President Trumps initiatieven van vorige week, om de belastingdreigingen waar hij eerder dit jaar mee had gedreigd te beëindigen. De reden voor de pullback later in de week was het gevolg van President Trumps hernieuwde belastingdreigingen, vooral in de richting van Europa en China evenals zijn nieuwe dreigement dat de VS uit de Wereldhandelsorganisatie (WHO) zou stappen.

Mars nadert zijn laatste van drie vierkanten naar Uranus, sinds half mei. Donald Trump heeft een zeer Uranische aard. Hij handelt elke keer als Uranus benadrukt is volgens de eigenschappen van die planeet, zoals hij nu sinds half mei doet. Uranische eigenschappen zijn onder andere onvoorspelbaarheid en een verstoring of opschudding in de gang van zaken. Soms is verstoring of opschudding een goede zaak. In dit geval lieten de aandelenmarkten begin vorige week helder zien wat ze van een verlaging in handelsbelastingen vinden (ze vinden het prima), versus wat ze denken over toenemende spanningen over deze onderwerpen zoals we eind vorige week merkten (ze moeten er niets van hebben).
Het grootste deel van het origineel van deze column gaat over het onderwerp van buitenlandse handel. In deze Nederlandse vertaling vatten wij het samen, leidend naar vooruitzichten vanuit geokosmische invalshoek.

 

Kortetermijnverwachtingen

Vanaf 6 september begint met Saturnus’ rechtdraaiing een reeks krachtige geokosmische signaturen. Het duurt tot en met 18 september met de derde en laatste vierkantpassage van Mars naar Uranus. De rechtdraaiing van Saturnus is van belang maar het Mars-Uranus-vierkant heeft in de VS-aandelenindices een enorme 50% historische samenhang met het eind en begin van 50-weeks of langere cycli (highs danwel lows) binnen 13 handelsdagen. Die periode begon vorige week op 29 augustus.
Het is dus mogelijk dat de high voor de DJIA van 29 augustus een langeretermijncyclustop was. Het kan in dit tijdsbestek gebeuren. 29 augustus was een nieuwe cyclushoogte voor de DJIA maar geen nieuw record. Het was een nieuw record voor de S&P en NASDAQ maar niet voor de DJIA. Dit soort divergenties komt vaak wanneer cycli culmineren.

 

 

Mundane Astrologie en Langetermijngedachten

Handel. Eerlijke handel. En de kans op een handelsoorlog.

In de leer van geokosmische samenhang met menselijk-gedragscycli wordt ‘handel’ geregeerd door Jupiter en het teken waarover hij heerst, Boogschutter. Het wordt ook aangegeven door het 9e huis in een lands horoscoop. Het concept van “eerlijkheid” hoort bij Venus en het teken dat hierbij hoort is Weegschaal. In de horoscoop van de VS die wij gebruiken (2 juli 1776, 11.50 uur Philadelphia) komt Weegschaal op aan de horizon. Dit betekent dat Venus over de VS-horoscoop heerst. Venus, de horoscoopheerser, staat naast de VS’ Jupiter in het 9e huis van handel. De mantra van de VS is dan ook al meer dan 200 jaar “vrije en eerlijke handel” geweest.
Handelsovereenkomsten worden gesmeed vanuit principes van eerlijkheid (Venus en Jupiter).

In de laatste week lijkt het dat Trump de Europeanen wil dwingen meer in de VS te kopen en ze hun keuzevrijheid wil ontzeggen. Dit lijkt niet meer over vrije en eerlijke handel te gaan. …. Wie wil nu producten kopen van een ander die probeert jouw rechten te ontnemen om te kopen wat je wilt?

Daarin ligt het gevaar, of de andere kant, van de wijze waarop de huidige geokosmische aspecten zich kunnen ontvouwen. Het grootste deel van 2018 (15 juni – 15 november) staat Saturnus opposiet de VS’ Venus-Jupiter-conjunctie. Saturnus heeft betrekking op verkrapping, controles, eisen en druk. De VS’ historische rol van een eerlijk en vrij handelsland (Venus conjunct Jupiter in diens 9e huis) wordt nu uitgedaagd. Maar dat geokosmische thema loopt weer af, wat de belofte inhoudt van een oplossing die de handelsdisputen beëindigt. Bovendien gaat Jupiter (handel) op 8 november naar Boogschutter (ook handel) waar het tot december 2019 blijft. Dit biedt ook de mogelijkheid van een significante toename in de wereldhandel, wat het einde van de belastingdreigingen zou betekenen. Wat kan er dan nog misgaan?

Welnu, in het kosmische schema kunnen er twee dingen scheefgaan. Ten eerste maakt Jupiter in Boogschutter in 2019 een vierkantaspect naar Neptunus in Vissen. Beide planeten vertegenwoordigen gebrek aan controle, het niet in kaart brengen van aanwezige probleemgebieden, simpelweg omdat men ze niet wil zien. De handelsruzies kunnen overgaan maar de wereldeconomie groeit dan te snel en raakt oncontroleerbaar door omhoog vliegende prijzen (inflatie). Inflatie is al zo hoog en in verschillende landen buiten controle. Ten tweede zou Jupiter in aspect met Neptunus ook gemiste kansen betekenen, om wanneer dat mogelijk is de handelsdisputen aan te pakken. In eerdere columns hebben we gezegd dat het derde en laatste afnemende driehoeksaspect tussen Jupiter en Neptunus op 19 augustus plaats zou vinden. Dit bood een kans om verschillen met handelspartners op te lossen. En inderdaad bewoog de VS op weg naar 19 augustus in die richting met Canada en Mexico en zelfs Europa. Met de belofte dat als dat handelsdispuut zou zijn opgelost, de ontmoetingen met China weer zouden worden opgestart. Maar dat aspect is nu voorbij, de kansrijke tijd die er was is nu geweest. Die tijden komen wel weer terug, van november tot en met een groot deel van 2019, met Jupiter in Boogschutter. Maar zullen de VS en president Trump die kansen dan ook laten liggen? Er zal immers nog een Jupiter-Neptunus-aspect zijn (drie in 2019), maar dan het veel hardere vierkantaspect. In dat geval zouden de VS, in plaats van de wereldhandel, de handel en de economie op te voeren, gemakkelijk van handelsgeschillen met veel landen kunnen overgaan naar echte handelsoorlogen. Dat is het gevaar, en als de wereldleiders die weg kiezen, neemt de waarschijnlijkheid van een plotselinge en zware recessie dramatisch toe aangezien wij dan naar de combinatie Saturnus-Pluto in Steenbok in 2020 bewegen. Jupiter zal in 2020 ook in Steenbok zijn, en net als Pluto kan het vooruitzicht van tarieven weer op de voorgrond treden. Tarieven zijn immers voornamelijk belastingen, en Pluto heerst over belastingen, terwijl Jupiter verbonden is met de wereldhandel.

NB: Zet alvast in uw agenda: Congres Outlook 2019-2020

Zaterdag19 januari 2019 congres over toekomst economie en wereldpolitiek, door Raymond Merriman, Drs. Karen Hamaker-Zondag, Antonia Langsdorf en Irma Schogt.

irmaschogt100Irma Schogt van Markettiming.nl is verantwoordelijk voor de vertaling en verspreiding van de publicaties van Raymond Merriman in Nederland. Op Markettiming.nl vind je ook de diverse diensten en services van Irma.

Disclaimer:

In tegenstelling tot wat sommige lezers veronderstellen, staan in deze column geen voorspellingen vermeld van mogelijke toekomstige bewegingen in verschillende financiële markten. Wat u wel columns mag verwachten, is een wekelijkse update van de verschuivingen in verscheidene aandelen- en andere financiële markten over de hele wereld, in samenhang met de verschillende geokosmische factoren die ermee gepaard gaan. Deze gratis service is geschreven om de lezer inzicht te geven in de relatie tussen astrologische factoren en collectieve menselijke activiteiten. Indien u op zoek bent naar concrete financiële voorspellingen voor de beurs, zal u ongetwijfeld uw gading vinden in ons gamma van nieuwsbrieven per abonnement, maar niet in deze gratis service.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen,maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Irma SchogtVooruitblik op de week