Columns & Artikelen

Belangrijke veranderingen op komst!

by Nico Pantelis on 14 oktober 2018

-4%, -5% en -7%… het zijn de weekuitslagen van de beurzen in respectievelijk Amerika, Europa en Azië.

Het was de grootste aderlating in maanden. Ook wij waren weer even verrast. Vooral van de snelheid waarmee de daling zich plots ontwikkelde. Het is helaas de aard van het beestje.

Wij hebben dit spektakel al tientallen keren meegemaakt, maar toch ben je telkens weer verrast. Je wordt maandenlang in een figuurlijke slaap gewiegd, om dan plots wakker te schieten van het koersgeweld.

De instincten jagen je meteen de stuipen op ’t lijf.

Paniek en angst zijn dan de eerste menselijke reacties. Je instincten beschouwen het als een bedreiging, en je eerste natuurlijke reactie is ‘vluchten’. In beurstermen betekent dit verkopen.

Maar hebben het hier al tot in den treure herhaald: emoties zijn de slechtste financiële raadgever. Angst zorgt zelden voor goede beslissingen, maar vooral voor foute keuzes.

Want hoe werken stieren- en berenmarkten in de praktijk?

Het zijn langere trends die een constant patroon vertonen. In een stierenmarkt is dit het patroon van hogere toppen en hogere bodems, in een berenmarkt zie je het omgekeerde.

 

Bovendien worden deze trends nog eens onderstreept door korte heftige bewegingen in de tegenovergestelde richting. In een stierenmarkt zijn dat heftige correcties, in een berenmarkt noemen ze het ook eens een ‘sucker rally’.

Wat we in de voorbije week zagen, was precies waar we eerder deze week op wezen: een countertrend daling in een stierenmarkt.

Want de neerwaartse klap werd door weinig fundamenten gedragen. Zo kaartten we eerder al aan dat de TED spread juist lager ging, maar ook de rentecurve nam juist toe. Als een recessie om de hoek loerde, zou deze juist verder moeten zakken richting het nulpunt.

De rentecurve (10-jaarsrente minus 2-jaarsrente) steeg van 0,25% naar 0,3%.

Uiteraard, ook wij zijn niet blind voor de beweging van de bovenstaande grafiek. De rentecurve zit duidelijk in neerwaartse lijn, en van zodra de nullijn wordt bereikt en neerwaarts doorkruist, wordt het opletten geblazen.

In het verleden was het altijd zo dat de top op de beurs dan werd geplaatst.

Maar dit proces kan in de huidige fase nog gemakkelijk een jaar duren. Op een jaar kunnen de markten nog een bijzondere rally laten zien. We hebben er de prestatiegrafiek van de S&P 500 nog eens bijgenomen om dit aan te tonen.

De S&P 500 staat over het afgelopen jaar nog altijd 8,5%, zelfs na deze dramatische beursweek. Wie naar de grotere trend kijkt, zijnde de blauwe (50-daags gemiddelde) en rode lijn (200-daags gemiddelde), ziet dat er voorlopig nog weinig aan de hand is.

Pas wanneer deze gemiddeldes elkaar (negatief) kruisen, kan je spreken van een kentering op de beurs. Vandaag is het eerder een rechtzetting aan de bovenzijde, want de koers liep te snel op.

(Hetzelfde gebeurde overigens in februari, toen de koers ook te snel opliep.)

U hoorde het ons al vaker zeggen: een beurstop is een proces, geen gebeurtenis. Het kan dus zijn dat we zopas getuige waren van een beurstop, maar dat zal pas duidelijk worden over enkele maanden.

Wij zien dit voorlopig echter niet zo… Zoals de heftigheid van de huidige correctie ervaren, past het eerder in het concept van een stierenmarkt.

En als we de huidige formatie over een langere periode beschouwen, dan begeven we ons eerder in een vergelijkbare periode in de jaren ’50 van de vorige eeuw. Ook toen begon de rente aan een langdurige klim.

De klim is momenteel nog maar enkele jaren onderweg. We hebben dus nog jaren voor de boeg. De rente zal pas echt op het financiële systeem beginnen te wegen, als de interne structuur van het radarwerk stopt.

Laat ons dit even verduidelijken. De huidige rente loopt op omwille van diverse onderdelen:

• Aantrekkende economie;
• Oplopende inflatie;
• Veranderend monetair beleid.

Radarwerk

Dit is een radarwerk van onderdelen die mekaar telkens aanzwengelen, waardoor de opwaartse druk op de rente toeneemt. Echter, het financiële systeem kan een oplopende rente maar zolang dragen als er interne ondersteuning wordt geboden. Oftewel, er moet olie in de motor.

In het geval van een aantrekkende economie, betekent dit toenemende winsten; in het geval van het monetaire beleid, is dat de stand van de US dollar. En in het geval van inflatie, zijn dit het inkomen.

Als een van deze componenten ontbreekt, is het snel voorbij met de pret. Voor wat betreft economie en monetair beleid, zijn de juiste componenten aanwezig: stijgende winsten en zwakkere dollar.

Maar tot op heden bleven de lonen achter om een structurele stijging van inflatie te voeden. Wel, ook die component ziet er steeds beter uit.

De stijging van het loon zit terug op het niveau voor de crisis. Dit is ook broodnodig om een rente van meer dan 3% straks aan te kunnen met de persoonlijke inkomsten. Want een rente van 3% met een loonstijging van 2% houdt niet lang stand.

Ook op vlak van inflatie zien we dus dat de rentecyclus terecht in stijgende lijn zit.

Deze structuur kan nog jaren intact blijven.

 

Op de bovenstaande grafiek van de S&P 500 van 1950 tot 1980 is goed te zien, wat we precies bedoelen. Nadat de rente bodemde tijdens Wereldoorlog II, stegen de koersen (samen met de rente) in de jaren nadien.

Toegegeven, er kwamen wel wat frequenter recessies voor, maar ook deze economische afkoelingen konden de stierenmarkt niet klein krijgen. Pas in een later stadium van de rentecyclus, vanaf de jaren 70, moest de stier het stokje overgeven aan de beer op de beurs.

Kortom, de stierenmarkt duurde bijna 20 jaar. Momenteel zijn we pas 2 jaar in de huidige rentecyclus onderweg.

Uiteraard biedt dit allemaal geen garanties. Dat begrijpen wij maar al te goed. We snappen ook wel dat de huidige markt al 10 jaar aan het klimmen is, zonder grote correcties of crash.

Dat was in de periode voor de jaren 40 van de vorige eeuw natuurlijk wel even anders. De beurs maakte toen per saldo een pas op de plaats. Daarom nemen we vandaag geen risico’s.

 

Ook dat maakten we in de voorbije weken erg duidelijk. Onze portefeuille is goed gevuld met aandelen – in het bijzonder de aandelen die achterbleven – maar er zit ook een stevige brok goud in.

Want het risico bestaat erin dat de rentecyclus in feite nog maar net is opgestart, maar dat de financiële markten al een enorm voorschot op de boeg namen. Dat valt al af te leiden aan de beurskoersen, maar ook aan de gang van zaken met goud.

Daar zit de prijs al jaren in dalende trend. Een systeem dat we ook zagen, meteen na de Tweede Wereldoorlog. Goud daalde toen in feite ook in de jaren daarna. Tenminste, als je dat zou verrekenen met de oplopende inflatie.

Verrekend naar de prijs van vandaag, daalde goud toen van $350 naar $250 per ounce. Natuurlijk was dit een onhoudbare situatie, en moest Nixon in 1971 de koppeling van de USD met goud lossen. De rest is geschiedenis.

Goud schoot in de laatste jaren van de rentecyclus in een keer door tot boven $2.000!

Een waanzinnige beweging… gedreven door inflatie! Maar het kon er nog heftiger aan toe gaan. Namelijk bij de goudmijnaandelen.

Op de onderstaande grafiek ziet u het verloop van de Barron’s Gold Mining index. We hebben voor het gemak dezelfde periode als op de bovenstaande grafieken, in het rood geaccentueerd.

De goudmijnindex ging van 35 dollar naar 1350 dollar over de betreffende periode. Een stijging van +3750%!

Wie goed naar de grafiek kijkt, ziet dat de stijging ergens halverwege de periode goed op dreef kwam.

Samengevat:

  • Aandelen deden het in de eerste fase van de rentecyclus;
  • Goudmijnaandelen deden het in de tussenfase subliem;
  • Goud explodeerde in de laatste fase van de rentecyclus.

Als we een inschatting moeten maken, dan denken we dat we ons momenteel ergens bevinden in de eerste en de tussenfase. Maar dit is slechts een ingeving.

Je moet je uiteindelijk laten leiden door de koersen, de fundamenten en de trends uit het verleden. En dan mag je niets uitsluiten van de bovenstaande scenario’s.

Daarom hebben we nu al een behoorlijk positie in goud én goudmijnaandelen. Telkens voor 10%!

Ja, we gaan er niet licht over. En dat moet jij ook vooral niet doen. Wie nu nog steeds geen blootstelling aan goud heeft – zowel fysiek goud als goudmijnaandelen – die gaat het zich beklagen.

Een kat in het nauw, maakt rare sprongen. Dat geldt vooral voor opgekropte inflatie. Als de geest uit de fles is, waar het steeds meer op lijkt, dan kan het bijzonder snel gaan.

Maar ga vooral niet de fout maken om blindelings goudmijnaandelen te kopen. Koop enkel de kwaliteit in de sector, in de huidige fase. Want als het goed zit met onze inschatting van inflatie, dan worden dit de beste aandelen in de komende jaren.

En als we toch nog te vroeg zijn, dan zijn de beste goudmijnaandelen nog altijd goed voor een gespreide portefeuille. Met kwaliteit doe je nooit een miskoop. Ook niet met goudmijnaandelen.

Uiteindelijk presteren de beste goudmijnen ook prima als de trend tegen zit.

Dat is het mooie aan goudmijnaandelen. Het zijn immers gewoon aandelen, waar een bedrijfsmatige logica voor geldt: als het bedrijf goed gerund wordt, komt dit altijd naar boven in de resultaten. De beurskoers blijft dan niet lang achter.

Dit zijn het type aandelen die we momenteel verzameld hebben in het Goud & Zilver Rapport. Kwalitatief de beste aandelen uit de sector. Goed in een berenmarkt, top in een stierenmarkt.

Maandag ontvangen de abonnees van het Goud & Zilver Rapport weer een uitgebreid rapport in hun mailbox, met daarin updates van 3 goudmijnposities en 1 zilverplay!

Overigens, als men over kwaliteit praat, weet men wel degelijk waarover men het heeft, in het Goud & Zilver Rapport. Want terwijl de sector zo’n -20% lager staat in 2018, is dit hun huidige TOP 5:

1. Goud Mid Tier Aandeel: +28,32%
2. Goud Junior Aandeel: +27.12%
3. Zilver Major Aandeel: +20,36%
4. Goud Mid Tier Aandeel: +4,00%
5. Goud Junior Aandeel: +0.00%

Dit is wat kwaliteit doet, tijdens een neerwaartse markt: stijgen!

Zorg dat je niets mist van de topselectie van onze experts in de goud- en zilvermijnsector.

KRIJG DIRECT TOEGANG TOT DE TOP GOUD & ZILVER SELECTIE

Nico Pantelis – Slim Beleggen

Slim Beleggen heeft 4 pijlers: TrendsFondsenTrading en Dividend. De afdeling Trends kent 4 afzonderlijke rapporten: Goud&ZilverTechnologieGrondstoffen en Groeimarkten

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

Nico PantelisBelangrijke veranderingen op komst!