Columns & Artikelen

Vooruitblik op de week

by Wilge on 15 oktober 2018

Korte evaluatie

” Ik denk dat de Fed een vergissing maakt. Ze zijn zo strak. Ik denk dat ze gek geworden zijn,” zei de President. Angsten voor de snel stijgende rentetarieven droegen bij aan de meer dan 800 punten daling van de Dow op woensdag. De President voegde nog toe “Eigenlijk is het een correctie waar we al een lange tijd op wachtten, maar ik ben het oneens met hetgeen de Fed doet,” – Thomas Franck, “Trump zegt dat de Fed ‘gek’ is geworden nu ze continueren met het verhogen van de rentetarieven,” www.cnbc.com, 10 oktober, 2018.

Hij gaf de Fed de schuld van de massieve daling van de aandelen de afgelopen week. De Dow daalde alleen al op woensdag 800 punten. De aandelen gingen donderdag nog verder omlaag. “Het is een correctie waarvan ik denk dat die veroorzaakt wordt door de Fed en de rentetarieven,” zei Trump vanuit het Oval office. Trump zei verder dat hij denkt dat het monetaire beleid van de Fed ‘veel te strikt’ is.” – Michael Sheetz, “Trump zegt dat de Fed de correctie op de aandelenmarkten veroorzaakten,” www.cnbc.com 11 oktober, 2018.

Dat zijn veel Saturnus thema’s die er aan zitten te komen, wat betekent dat de Fed met veel onderzoeken te maken krijgt. Hij wordt gedwongen zich te verantwoorden voor zijn daden uit het verleden, want Saturnus transits wijzen op een tijd waarin rekenschap nemen wordt geëist. De Fed kan scherp bekritiseerd worden en als het niet naar tevredenheid kan antwoorden op de inquisitie, dan zal het de consequenties ervan moeten dragen. Zijn onafhankelijkheid kan gevaar lopen en zijn macht kan worden verkleind of helemaal weggenomen.Raymond Merriman, het Vooruitzichtenboek 2018, geschreven in november 2017.

Meneer de President, excuseer me dat ik dit onderwerp aansnijdt, maar hoe zit het met uw maar doorgaande campagne die de wereldhandel verstoord door de dreigingen van importheffingen? Aandelenmarkten houden niet van zulke onzekerheden. Daarbij komt nog dat deze importheffingen – als ze versneld worden ingevoerd wat volgens u binnenkort zal gebeuren – gelijk staan aan nieuwe belastingen voor consumenten die de voordelen van de recente belastinghervormingen weg zullen vegen. Hoe zit het met het budget dat door uw recente ondertekening nog eens een schuldentoename van 1 biljoen dollar toestaat? We zijn terug bij de eerste jaren van de vorige regering waar ons begrotingstekort en nationale schuld alsmaar toenam. Denkt u niet dat deze factoren ook bijgedragen hebben aan de ernstige val op de aandelenmarkten de afgelopen week? Ja de belastinghervormingswet van december 2017 is aangenomen door de Senaat en het Huis van Afgevaardigden (die gecontroleerd werden door Republikeinen). Zij hebben in het laatste decennium hart gevochten voor zon maatregel. Daarbij kwamen nog de deregulatie maatregelen van uw kant en de nationale veiligheidsregelingen. Dit alles heeft geholpen om Amerika weer ‘groot’ (en veilig) te maken, in elk geval vanuit een economisch en militair gezichtspunt. Dit zijn de onderliggende krachten geweest die de aandelenmarkten sinds de verkiezingen zo geholpen hebben bij hun weg omhoog. En een grote factor in dat vertrouwen is de stabiele hand van de Fed geweest. Hun geleidelijk laten stijgen (niet plotseling en sterk) van de rentetarieven heeft geld naar de tegoeden van de spaarders doen gaan en dat vergroot het vertrouwen van de natie over de toekomst.

Zoals we al noemden in het Vooruitzichtenboek 2018 kan er een groter gevaar in het verschiet liggen met betrekking tot de onafhankelijkheid van de Fed. En ik vermoed dat dat de investeerders na de uitlatingen van de afgelopen week, ook zorgen baart.

We zagen op de wereldaandelenmarkten een groot deel van de afgelopen week een scherpe daling. Deze daling volgde op de all-time hoogten van 3 oktober, onze kritieke drie sterren kosmische omkeerdatum die verankerd lag in het retrograde gaan van Venus op 5 oktober. Zoals we al besproken hebben in de 2 voorgaande columns is Venus retrograde een van de sterkste kosmische aspecten die we aantreffen in onze research over correlaties met belangrijke omkeringen in de wereldaandelenmarkten. Dit aspect was aanwezig op 6 maart 2009, toen de ergste berenmarkt sinds de grote depressie tot een einde kwam en de huidige stierenmarkt begon. Het feit dat bijna alle wereldaandelen indexen tegelijkertijd weer omkeerden toont de importantie van kosmische transits ten opzichte van elkaar. Zowel de beïnvloeding van de wereld als geheel en als een waardevol hulpmiddel voor markettiming

Van gelijk belang is het feit dat Goud de afgelopen week, tijdens de val van de aandelenmarkten, naar het hoogste niveau in twee maanden ging. Het brak daarbij op 10 oktober aan de bovenzijde uit een driehoek . Op diezelfde dag betrad de heliocentrische Mercurius Boogschutter.

Terugkijkend was het een erg interessante week. Een week die maar weer eens de waarde van de Financiële Astrologie als een belangrijke markettiming tool bewees.

 

Kortere termijn Astrologie en Langetermijn mundane gedachten

Afgelopen donderdag (4 oktober), terwijl het Capitool druk aan het debatteren was over de benoeming van Brett Kavanagh als rechter van het Hooggerechtshof gebeurde er een paar blokken verder op iets wat op zijn minst even belangrijk was voor de lange termijn. Vice-President Mike Pence leverde een uitgebreide 40 minuten durende uiteenzetting tegen China. Dit kan gezien worden als een keerpunt in het complexe traject van de relaties tussen Washington en Beijing. Pence beschuldigde China van het misbruiken van zijn economische kracht, het stelen van Amerikaanse technologie en van druk zetten op Amerikaanse bedrijven die geholpen hebben in hun economische groei….. – Gerald F. Seib, “Het belang van de uiteenzetting door Pence over China,” Wall Street Journal, 9 oktober , 2018.

Ik moet iets goed doen. In de afgelopen maand heb ik diverse brieven ontvangen met de klacht dat ik te hard oordeel over President Trump. Meer dan bij welke vorige President ook. Ironisch is het dat ik ook diverse brieven heb ontvangen waarin staat dat ik een te grote supporter ben van het Presidentschap van Trump, meer dan bij vorige regeringen. Ik denk dat dit wijst op de de extreme gevoeligheid en politieke tweedeling die op dit moment in de VS bestaat. Ik ben kritisch geweest op elke Amerikaanse President, vooral als ze beslissingen nemen of handelingen plegen die de kosmische transits van die week reflecteren. Ik zoek altijd nieuwsverhalen die de actuele thema’s, aangegeven in de kosmos, uitlichten. Per slot van rekening is dit een column met educatieve doeleinden, die de correlatie tussen cycli in menselijke activiteiten en en cycli in de kosmos demonstreert. Jammer genoeg zijn de meeste thema’s die besproken worden in de media niet positief. Ik rapporteer over hetgeen mensen getuige van zijn via de nieuwsverhalen door de media, vooral op het gebied van financiën en politiek.

De afgelopen twee weken zijn zeer interessant geweest omdat Venus op 5 oktober retrograde ging. Zoals meestal het geval is maakten de aandelenmarkten zinderende omkeringen en bereikten ze hun all-time hoogten precies op een drie sterren MMA kosmische omkeerdatum (3 oktober). De oorzaak van deze daling is een onderwerp van discussie. Maar de meeste nieuwsverhalen richten zich op het schema van tariefverhogingen van de Fed. Dit past ook bij de historie van Venus retrograde vooral in Schorpioen. Als Venus retrograde gaat zijn centrale banken vaak in het nieuws. Of het nu gaat om politieke veranderingen, nieuwe aankondigingen over hun uitkijk of zoals de afgelopen week een vernieuwde kritiek vanuit de uitvoerende macht op hun beleid. Dat is typisch voor Venus retrograde en de centrale banken zullen de komende zes weken in het nieuws zijn. Venus blijft deze periode in haar teruglopende beweging (zoals gezien vanuit de aarde).

Verder gebeurt er de komende twee weken niet veel in de kosmos. Niet tot aan de volle maan van 23-24 oktober, wanneer tevens de Zon opposiet Uranus komt te staan. En dat net voordat Uranus terug gaat lopen naar Ram. Tot dan gaat het allemaal over Venus retrograde in Schorpioen. De thema’s hiervan zijn rentetarieven, schuld, belastingen, heffingen). Zelf als de volle Maan-Uranus conjunctie optreedt zal het nog over rentetarieven gaan want Zon/Uranus aspecten hebben ook een sterke correlatie met alle rentetarieven gerelateerde markten, zoals valuta en schatkistpapier. Het heeft ook betrekking op technologie aandelen.

De conclusie: Het ontbreken van majeure kosmische aspecten de komende twee weken duidt er op dat er geen grote omkeringen zullen plaatsvinden in de trend die gestart is op 3 oktober. Natuurlijk hebben zich in het verleden uitzonderingen op deze regel voorgedaan, maar het is een regel die ons gedurende alle jaren goed van dienst is geweest.

Mededelingen

De Jaarlijkse Prepublicatie-actie is nu in de laatste maand!

Dit jaar kunt u nu bij ons terecht voor het Engelstalige Forecast 2019 Book (en Ebook) aan, met korting, tot 1 november. Als u heeft besteld, hebt u daarna recht op 10% korting op nieuwsbrieven vanaf €295. De korting kan oplopen tot boven € 300! Ga dus direct naar de overzichtspagina en maak uw keuze uit het Forecast 2019 boek, -Ebook of de Bundel Forecast 2019 en kies uw nieuwsbriefabonnement met korting.
Bekijk het scoreoverzicht van Forecast / Vooruitzichten 2018 en ga naar de Prepublicatie-actie Forecast 2019>>

Zet alvast in uw agenda: Congres Outlook 2019-2020:
Zaterdag19 januari 2019 congres over toekomst economie en wereldpolitiek, door Raymond Merriman, Drs. Karen Hamaker-Zondag, Antonia Langsdorf en Irma Schogt. Boek met vroegboekvoordeel!

irmaschogt100Irma Schogt van Markettiming.nl is verantwoordelijk voor de vertaling en verspreiding van de publicaties van Raymond Merriman in Nederland. Op Markettiming.nl vind je ook de diverse diensten en services van Irma.

Disclaimer:

In tegenstelling tot wat sommige lezers veronderstellen, staan in deze column geen voorspellingen vermeld van mogelijke toekomstige bewegingen in verschillende financiële markten. Wat u wel columns mag verwachten, is een wekelijkse update van de verschuivingen in verscheidene aandelen- en andere financiële markten over de hele wereld, in samenhang met de verschillende geokosmische factoren die ermee gepaard gaan. Deze gratis service is geschreven om de lezer inzicht te geven in de relatie tussen astrologische factoren en collectieve menselijke activiteiten. Indien u op zoek bent naar concrete financiële voorspellingen voor de beurs, zal u ongetwijfeld uw gading vinden in ons gamma van nieuwsbrieven per abonnement, maar niet in deze gratis service.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen,maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

WilgeVooruitblik op de week