Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver (Roy)

by Roy Martens on 29 oktober 2018

De afgelopen 2 weken bewoog de zilverkoers hoofdzakelijk zijwaarts maar toch zijn er wat positieve punten te vermelden. Na de doorbraak van het 50 d. MA op de vrijdag 2 weken geleden wisten de stieren zich boven het MA te handhaven. De doorbraak boven het 50 d. MA is een belangrijke stap naar een ommekeer van de neerwaartse trend. Het was medio juni voor het laatst dat de koers zich boven dit MA bevond zodat deze doorbraak mogelijk de afronding van de bodemvorming markeert.

Na de doorbraak ontstond er een stevige strijd tussen de beren en stieren waarbij de koers bewoog tussen het 50 d. MA en het $14.75/$14.85 niveau. In het bodempatroon kunnen we een omgekeerd hoofd-schouderpatroon (magenta) ontwaren met de neklijn rond het $14.90 niveau. Deze neklijn is de vorige week aangetikt waarna de koers er de afgelopen week beneden bleef. Een doorbraak zou zeer welkom zijn omdat een afgerond hoofd-schouder bodempatroon een extra stimulans kan geven aan de stieren.

De beweging die na het aantikken van de neklijn ontstond neemt wel wat lang tijd in beslag waardoor het bodempatroon op losse schroeven kan komen te staan aangezien de symmetrie dan ver te zoeken is. Het is daarom noodzaak voor de stieren om nu snel een doorbraak te forceren en zo een impuls te geven aan een stijgende trend. Een positieve ondersteuning kan voortvloeien uit het 50 d. MA dat inmiddels naar boven begint te draaien. De stieren kunnen het stijgende MA aanstaande week gebruiken als steunlijn en mogelijke springplank voor de doorbraak.

 

In de € dag-grafiek is er door de valuta invloed geen omgekeerd hoofd-schouderpatroon te zien, het beeld is hier zelfs een stuk positiever dan in de $ grafiek. Zien we in de $ grafiek voornamelijk een zijwaartse beweging, in de € grafiek is al een opwaartse trend waarneembaar. Hier is ook al een hoger topje bereikt dan de vorige top van begin oktober. De trend die we nu kunnen ontwaren bestaat uit hogere bodems en toppen. De bodems worden gevormd door € 12.03 en € 12,31 en de toppen door € 12,95 en (thans) € 13,01. Zolang de koers zich nu boven de bodem van $12.31 handhaaft blijft de trend van hogere toppen en bodems van kracht.

Om van een serieuze trend te kunnen spreken zouden de stieren aanstaande week de recent gerealiseerde top op € 13.01 eerst nog wat hoger moeten gaan stellen.

 

Indien we uitzoomen naar een wat langer timeframe van de dag-grafiek (het ‘grotere’ plaatje) dan zien we naast het vermelde omgekeerde hoofd-schouder patroon nog een ander patroon ontstaan.

In de grafiek is een driehoek patroon ingetekend. Het patroon van een driehoek is normaal gesproken een voortzettingspatroon van de voorgaande trend en aangezien deze trend neerwaarts gericht is(/was?) zou een uitbraak aan de onderkant te verwachten zijn.

Deze driehoek zou echter voor een verrassing kunnen zorgen. De onderste lijn telt namelijk 2 raakpunten terwijl de bovenste lijn er al 3 tot 4 heeft. Bovendien bivakkeert de koers zeer dicht bij de bovenste lijn waaruit kan blijken dat de stieren de druk aan het opvoeren zijn en de beren geen kans willen geven. Het 14 d. MA kan tot nu toe keer op keer steun bieden bij een terugval en aangezien deze lijn stijgend is zal deze binnenkort de dalende lijn van de driehoek kruisen waardoor de koers gedwongen zal worden een beslissing te maken: Een daling beneden het 14 d. MA of een doorbraak van de dalende driehoeklijn.

De indicatoren in de grafiek vertonen allen een positief beeld en geven daarmee ondersteuning aan een doorbraak scenario:

  • De RSI was teruggezakt tot op de 50 maar lijkt nu weer te beginnen aan een stijging
  • De Koopkracht beweegt zijwaarts boven de verkoopkracht maar zal boven de 20 moeten breken om een positieve impuls te kunnen afgeven aan de koers
  • De MACD is terug geklommen tot boven de 0 lijn en bevindt zich nu voor eerst sinds medio juni in positief trendgebied
  • De Geldinstroom is weer terug boven het 50 niveau en heeft tevens de dalende lijn doorbroken, een verdere opmars zou nu zeer welkom zijn
  • Het Sentiment/Momentum bevindt zich ruim in positief trendgebied als dreigt er een terugslag te ontstaan

De stieren zullen aanstaande week moeten proberen om de magenta driehoek aan de bovenkant te verlaten zodat een opmars naar de groene weerstandlijn kan ontstaan.

In de Bollinger Bandengrafiek is mooi te zien dat de midden-band andermaal als belangrijke lijn fungeert, ditmaal als steunlijn. De candles van de afgelopen 2 weken vonden allemaal steun op deze midden-band waardoor de positieve flow intact bleef en de bovenkant van de Bollinger Banden kon worden opgezocht.

Doordat de uitslagen vrij beperkt blijven zien we de banden versmallen hetgeen, zoals al vaker aangehaald, een voorbode is voor een heftigere beweging. Zolang de candles boven de midden-band blijven zal deze heftigere beweging omhoog gericht kunnen worden.

 

De slotstandengrafiek laat nog steeds geen ander beeld zien er wordt nog steeds geworsteld met de weerstandzone die zeer lastig te kraken is.

Vanaf de daling van 3 weken geleden (tot aan de blauwe steunzone) heeft zich weliswaar een herstel afgetekend tot aan de groene weerstandzone maar verder dan dat is de koers op slotbasis niet gekomen. De grafiek laat wel duidelijk zien dat er met man en macht getracht wordt een bodem-patroon neer te leggen om zo een goede basis te creëren voor een stijging. Het bodempatroon zal zeer waarschijnlijk staan als de weerstandzone overtuigend kan worden gebroken.

Na een doorbraak ligt de weg open tot aan de zone van $15.50 tot $15.75 waar we de drie bodems vinden van eind 2016, medio 2017 en eind 2017.

In de weekgrafiek is het beeld nog steeds niet al te rooskleurig. De rode candle van 3 weken geleden had dankzij de vorm een potentiële positieve lading waardoor de verwachting gerechtvaardigd was dat de volgende candle zwart zou worden.

Die zwarte candle kwam er inderdaad maar de vorm daarvan valt zwaar tegen, het is namelijk een doji of te wel een twijfel candle, een kleine body met een upper en lower shadow. Deze candle geeft een soort van wapenstilstand weer met een licht voordeel voor de stieren. De afgelopen week zien we opnieuw een doji ontstaan. Een tweede doji-candle op rij geeft aan dat men het even niet meer weet, het is wachten op een impuls die een beweging in gang zet.

De indicatoren verbeteren wel iets maar staan nog steeds in negatief trendgebied.

Het beeld in de € weekgrafiek ziet er weer wat beter uit dan in de $ grafiek.

In de € grafiek zien we dat de stieren erin geslaagd zij om de eerste belangrijke horde onder vuur te nemen, het 17 w. MA. De koers is er zelfs al boven geweest maar het slot kon er (nog) niet boven worden gerealiseerd. De slotkoers van deze week ligt pal op het 17 w. MA zodat er aanstaande week een interessante week zal volgen, zal de doorbraak gerealiseerd kunnen worden of kunnen de beren dit alsnog tegenhouden?

 

De indicatoren in deze grafiek liggen er ook een stukje beter bij dan die van de $ grafiek.

  • De RSI bevindt zich nog wel in negatief gebied maar lijkt hard op weg naar de 50 te zijn
  • De MACD heeft een koopsignaal afgegeven in negatief trendgebied door boven de signaallijn te kruisen
  • Het sentiment/Momentum lijkt in grote passen op weg te willen gaan naar het 50 niveau waarboven positief trendgebied lonkt.

 

In de vorige update zagen we in de USD-EU grafiek dat het rode 14 w. MA aan een terug-test werd onderworpen, een test die moest uitwijzen of de stieren de uptrend intact konden houden. Er was een zwarte candle gevraagd en die kwam er inderdaad, het 14 w. MA had de test glansrijk doorstaan.

Na de zwarte candle van vorige week moest er de afgelopen week een voortzetting volgen zodat meer afstand genomen kon worden van het 14 w. MA. Er moest dus wederom een zwarte candle worden geproduceerd en dat gebeurde inderdaad ook nu weer.

De candle van afgelopen week ziet er vrij robuust uit, er is zelfs een klein gapje geproduceerd met de candle van de week ervoor. De zwarte candle heeft bijna het niveau bereikt van de vorige top zodat er een lastige situatie kan ontstaan. Er kan nu namelijk een dubbele top ontstaan wat de voorbode kan zijn voor een hernieuwde daling.

Het is daarom zaak voor de stieren om snel door te stoten tot boven de vorige top zodat het dubbele toppatroon gerealiseerd kan worden, m.a.w. er mag aanstaande week geen rode candle ontstaan.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

 

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver (Roy)