Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 3 december 2018

Vorige week werd al geconcludeerd dat de opleving was gestuit door het 50 d. MA waaruit af te leiden viel dat het niet makkelijk zou worden om er doorheen te breken. Met de candle van vorige week vrijdag werd de zilverkoers aanzienlijk teruggezet beneden het 50 d. MA zodat de stieren weer voldoende werk aan de winkel hadden.

Aan het begin van afgelopen dreunde de daling van de vorige week vrijdag begrijpelijkerwijs nog even na zodat ook op maandag en dinsdag lagere koersen op het bord verschenen. De zilverkoers zakte langzaam weg richting de $14 waarmee het laagste niveau van dit jaar op $13.86 waar in zicht dreigde te komen.    

Nieuwe opleving

Na drie dalingsdagen op rij ontstond er echter op woensdag wat bravoure bij de stieren, wat opnieuw een opleving van de zilverprijs tot gevolg had. De opening op woensdag vond al plaats boven het slot van de dag ervoor waarna een klein stapje terug volgde. Na dit stapje terug begonnen de stieren bergop te fietsen en wisten een hoogste punt te bereiken van $14.36 waarna op $14.33 het licht werd uitgedaan.

Deze mooie stap omhoog gaf de stieren wat extra schwung zodat ook op donderdag vol goede moed aan de dag werd begonnen. Ook nu opende de koers hoger dan het slot van de dag ervoor en werd gaandeweg de dag zelfs het 50 d. MA onder vuur genomen. Het MA dat vorige week de aanval nog wist af te slaan kreeg een nieuwe aanval over zich heen. De stieren slaagden erin om het 50 d. MA te doorbreken maar helaas gebeurde dat slechts met een minimaal verschil, $ 14.47 met het MA op $14.46.

Na de doorbraak was de koek dan ook al weer heel snel op en werden de stieren terug- gedrongen tot beneden het MA naar een slotstand van $14.40. Opnieuw toonde het MA zich als een geduchte tegenstander waarvan voldoende kracht uitging om de rem vol in te drukken. De 2-de aanval binnen 2 weken liep daarmee opnieuw uit op een teleurstelling voor de stieren, een teleurstelling die consequenties zou hebben.

Deze consequenties lieten zich direct op vrijdag zien. De koers opende niet alleen lager maar kwam vrijwel meteen na de opening, afgezien van een kleine stapje omhoog, onder druk te liggen waarna er een verkoopgolfje op gang kwam. Het laagste punt van de dag kwam uit op $14.12 en het slot op $14.22. Ook deze week rest dus de conclusie dat het MA als weerstand is blijven liggen en dat het begin van aanstaande week wederom lastig kan gaan worden.

De € grafiek vertoonde vorige week een licht afwijkend beeld waarbij het slot van de handel tot stand kwam pal op het 50 d. MA en niet er beneden zoals in de $ grafiek.

Het verloop van de afgelopen week in de € grafiek vertoont opnieuw een iets afwijkend (beter) beeld dan zijn evenknie van de VS. Ook hier weliswaar de daling, die de koers terugwierp tot beneden het MA maar het herstel bracht de koers er toch weer fier boven. De afsluitende dag op vrijdag bracht ook in de € grafiek een rode candle maar net als vorige week viel het slot pal op het MA zodat we een identieke situatie hebben als vorige week. Aanstaande week wordt opnieuw het aankijken waard.

 

In het grotere plaatje werd vorige week afgesloten met de zin: “Het lijkt er sterk op dat de beren het voordeel van de twijfel verdienen aan het begin van aanstaande week”. Nu was dat gezien het beeld en de kracht die uitging van het 50 d. MA niet zo’n heel moeilijke verwachting om uit te spreken zodat de uitkomst of te wel de bevestiging van de verwachting niet al te verrassend mag zijn.

De daling in de eerste helft van de week voerde de zilverkoers terug tot op de onderste blauwe lijn waar steun werd gevonden. Vanaf deze lijn wisten de stieren aan een tegenoffensief te beginnen dat, zoals we hier boven al zagen, strandde tegen het 50 d. MA. De rode candle van vrijdag brengt de koers vervolgens weer terug tot in de steunzone waarmee het verloop van deze week een kopie lijkt te zijn van dat van vorige week.

 

De interne gesteldheid van de grafiek laat ten opzichte van vorige week wel wat wijzigingen zien die voor wat verwarring kunnen zorgen:

  • De RSI is net als vorige week afgeketst op het 50 niveau
  • De Verkoopkracht lijkt nu omhoog te draaien
  • De MACD bevindt zich praktisch op hetzelfde niveau als vorige week
  • De Geldinstroom tikt tegen de 50 aan maar lijkt opnieuw te gaan buigen voor het 50 niveau
  • Het Sentiment/Momentum is nu wel door de 50 gebroken hetgeen een positieve ontwikkeling is

Hoewel er in de interne gesteldheid wat positieve signaaltje lijken te ontstaan (Geldinstroom en Sentiment) zal ook nu het voordeel van de twijfel, aan het begin van de week, bij de beren liggen.

False move

In de Bollinger Banden grafiek zagen we vorige week een zogenoemde “false move” ontstaan toen de koers kortstondig door de midden-band wist te breken. Deze “false move” had het startsein moeten zijn voor een nieuwe val naar de onderste band van de grafiek maar dat kwam er niet van.

De daling werd in niemandsland opgevangen met de candle van woensdag waarna een nieuwe aanval op de midden–band werd ingezet. Deze aanval leek aanvankelijk meer succes te hebben dan de vorige aangezien de candle van donderdag fier boven de midden-band werd neergezet. Helaas bleek ook deze keer sprake van een deceptie voor de stieren, op vrijdag werd de doorbraak al weer gecorrigeerd zodat opnieuw de verwachting ontstaat dat de onderste band het mikpunt zal worden.

 

In de slotstandengrafiek is de bovenste blauwe lijn van vorige week veranderd in een groene weerstandslijn aangezien de beweging van donderdag en vrijdag daar een topje fabriceerden.

Gezien het lijnenspel in de grafiek lijkt het voor de hand te liggen dat de zilverkoers nu de onderste lijn zal gaan testen die dan steun zal moeten gaan bieden. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn bestaat er nog een laatste vangnet dat wordt gevormd door de bodems van eind 2016 maar dan bevindt de koers zich wel al op zeer kritieke niveaus.

 

Zoals vorige week al in de weekgrafiek aangegeven zouden de beren de afgelopen week in het voordeel komen zodat de kansen op lagere koersen het meest voor de hand lag. Het zal daarom niet verbazen dat we inderdaad een rode candle in de grafiek kunnen bijschrijven.

Deze rode candle heeft zowel een upper als een lower shadow met een relatief kleine body zodat deze kan kwalificeren als een doji, een twijfel candle. Het feit dat de upper shadow zeer dicht tegen het 17 w. MA aanligt geeft aan dat dit MA wellicht als weerstand heeft gediend. De zilverkoers is er nu voor de 2-de week op rij zeer dichtbij geweest maar er werd weer lager afgesloten.

Aangezien het MA dalend is zal de druk op de stieren alleen maar toenemen. Zij zullen iets moeten verzinnen om de zilverkoers boven het MA te kunnen drukken. Vanuit de indicatoren gaat nog steeds geen positief signaal uit zodat het op geheel eigen kracht zal moeten gebeuren.

€ weekgrafiek

Het verloop in de € weekgrafiek oogt de afgelopen week opnieuw een stukje positiever. Er staat opnieuw een zwarte candle in de grafiek ook al is de koers maar nauwelijks opgeschoten. Het slot van deze week valt nagenoeg gelijk met het 17 w. MA waarmee de aanval die vorige week is ingezet nog niet is beëindigd.

De koers is ook deze week boven het 17 w. MA geweest maar kon de terreinwinst opnieuw niet vasthouden. Wel kan geconcludeerd worden dat de stieren het er niet bij laten zitten, ze zijn blijkbaar gemotiveerd genoeg om de aanval gaande te houden.

De technische gesteldheid is iets verbeterd t.o.v. vorige week ook al is er bij alle 3 nog steeds sprake van negatieve trendgebied. Aanstaande week zal het gevecht om het 17 w. MA een mooi vervolg gaan krijgen.

De uitgesproken verwachting van vorige week in de $-€ grafiek dat de vooruitzichten zeker niet negatief waren zijn voor de stieren mooi uitgekomen.

De candle van deze week laat een verdere stap omhoog zien waarbij deze het hoogste punt van dit jaar heeft bereikt. De $-€ ratio staat nu tevens op het hoogste punt sinds juni 2017 en er ijkt nog wat meer mogelijk te zijn. De kansen lijken nog steeds in het voordeel van de stieren uit te vallen zodat de $-€ verhouding nog een mooie decembermaand tegemoet zou kunnen gaan.

Alle drie de indicatoren liggen er nog goed bij in positief trend gebied en lijken de weg omhoog weer te gaan inslaan.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTechnische analyse Zilver