Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 11 december 2018

Na de koersontwikkeling van vorige week waren de verwachtingen voor de afgelopen week niet hoog gespannen. Na de teleurstellende rode candle van vorige week vrijdag kon vooral het begin van de week weer zeer lastig worden.

Afgelopen week verliep tegen de negatieve verwachting in eigenlijk zeer goed. Op maandag konden de stieren alsnog een vuist maken tegen de daling van de vrijdag ervoor en wisten zij de zilverprijs terug te voeren tot aan het 50 d. MA dat zoveel weerstand bood in de voorgaande weken. Toen echter het 50 d. MA werd bereikt en de koers er, zonder al te veel tegenstand, gewoon doorheen ging was dat een teken voor de stieren om er nog een schepje bovenop te doen en vond er een sprongetje plaats.

De hoogste stand op maandag bedroeg $14.65 maar dat bleek nog een bruggetje te ver waarna de koers richting het eind van de handel langzaam terugzakte tot een slotstand van $14.50. De slotstand vond daarmee plaats boven het 50 d. MA waarmee perspectief werd geopend voor de dinsdag.

Dat perspectief werd op dinsdag meteen bij de horens gepakt nadat er eerst een klein stapje terug werd gedaan tot beneden het 50 d. MA. De zilverprijs werd steeds verder opgedreven tot een stand van $14.75 ruim boven het MA. Het slot vond wederom iets lager plaats maar de doorbraak van het 50 d. MA leek zich te gaan aftekenen.

 

Op woensdag was de beurs dicht, er vond geen handel plaats wegens de uitvaart van oud president Bush. Dit gaf de beren de gelegenheid om eens goed naar de situatie in de grafiek te kijken en het gevaar van een doorbraak te analyseren. Blijkbaar kwamen zij tot de slotsom dat ze dit niet konden laten gebeuren zodat op donderdag een tegenreactie op touw werd gezet. De opening werd lager vorm gegeven en daarna werd er meteen druk op de koers gezet. De zilverprijs werd teruggeduwd tot ruim beneden het MA en het leek er al op dat het 50 d. MA opnieuw een onneembare vesting zou blijken. Gaandeweg de handelsdag herstelde de koers zich echter toch weer om uiteindelijk boven het MA te kunnen afsluiten. Er vond nu 3 dagen op rij een slotstand plaats boven het MA.

De week verliep daarmee boven verwachting voor de stieren maar de vrijdag moest nog komen. De afgelopen 2 weken lag het venijn in de staart van de week op vrijdag waar de koers fors onderuit werd gehaald. Deze keer lieten de stieren zich gelukkig niet verrassen. De opening was hoger dan het slot van donderdag en een kleine daling na de opening werd goed opgevangen waarna de koers weer omhoog werd geduwd. De hoogste stand van de week op maandag werd op een haar na bereikt met een stand van $14.74 en het slot daarna, hoewel iets lager, mocht er eveneens zijn. De benodigde afstand tot het 50 d. MA is daarmee bereikt en zal nu als buffer moeten dienen voor de stieren.

Moeilijker

De € grafiek heeft het de afgelopen week iets moeilijker gehad dan de weken ervoor. Vertoonde deze grafiek toen een wat positiever beeld dan de $ grafiek de afgelopen week was het net andersom. De candle van vrijdag vertoont een afwijkend beeld en de slotkoers was lager dan die van maandag al was ook hier de handel positief. De koers bleef de hele week boven het 50 d. MA.

In het grotere plaatje werd er vanuit gegaan dat de beren het voordeel van de twijfel zouden genieten aan het begin van de afgelopen week maar zoals we hiervoor al zagen pakte dat heel anders uit. De stijging op maandag zorgde voor een doorbraak van het 50 d. MA en dat leidde de koers op dinsdag hoger naar de dalende en stijgende magentalijnen in de grafiek.

De stijgende lijn vormde in eerste instantie een weerstand zodat de koers terug viel tot beneden de dalende lijn. Dit werd vervolgens op vrijdag rechtgezet en de zilverkoers steeg nu opnieuw tot aan de opgaande magenta lijn. Het slot kwam nu tot stand tussen de beiden lijnen zodat de dalende magenta lijn mogelijk als doorbroken kan worden beschouwd.

 

Deze veronderstelling zal dan aanstaande week bevestigd moeten worden.

Aan de indicatoren in de grafiek zal het niet liggen, deze hebben zich aanzienlijk verbeterd:

  • De RSI is door de 50 gebroken en bevindt zich nu in positief trendgebied
  • De koopkracht is boven de verkoopkracht gestegen en heeft een koopsignaal afgegeven
  • De MACD heeft de 0 lijn doorbroken en bevindt zich nu eveneens in positief trendgebied
  • De Geldinstroom kon tot boven de 50 klimmen maar er lijkt een terug-test in de maak te zijn
  • Het Sentiment/Momentum is krachtig gestegen en heeft nu extreem positief gebied bereikt

Weerstandslijn

Op basis van de interne gesteldheid lijkt een aanval op de groene weerstandslijn over de toppen van de afgelopen weken ( aug t/m okt) voor de hand te liggen. Het is nu aan de stieren om deze daadwerkelijk op gang te brengen.

Ook in de Bollinger Bandengrafiek stond afgelopen week een verrassing op het programma. Vorige week werd nog een daling richting de onderste band verwacht maar deze kwam er niet. In plaats daarvan wist de koers zich omhoog te werken tot boven de midden-band en vervolgens een dubbele aanval in te zetten op de bovenst band. Deze werd op dinsdag en vrijdag onder vuur genomen maar nog niet op slot basis doorbroken.

Indien de stieren de band de aanstaande week onder druk kunnen houden zal deze naar boven gaan draaien zodat er een positieve ontwikkeling kan gaan plaatsvinden.

Net als in de andere grafieken heeft zich in de slotstandengrafiek ook een positieve ontwikkeling afgetekend. Vorige week was de derde lijn van beneden veranderd van blauw in groen, van steun in weerstand, en nu blijkt dat toch iets te voorbarig te zijn geweest.

Die lijn werd de afgelopen week weer opwaarts doorbroken zodat hij nu weer een blauwe kleur heeft gekregen als potentiële steunlijn. Het slot van afgelopen vrijdag is pal op de groene lijn tot stand gekomen zodat het zeer interessant wordt om te zien of het positieve sentiment dat is ontstaan voldoende kracht heeft om deze lijn te doorbreken. De afgelopen maanden vond elke stijgingspoging hier zijn einde zodat waakzaamheid beslist aan de orde is.

In de weekgrafiek zag het er somber uit, de indicatoren gaven geen blijk van een positieve omslag zodat de weg van de minste weerstand neerwaarts was gericht.

Verbazingwekkend

Het is des te verbazingwekkender dat de candle die afgelopen week (4 handelsdagen) is geproduceerd niet alleen een zwarte is maar tevens een die het 17 w. MA heeft doorbroken. Voor het eerst sinds begin juni is er een slot boven dit MA ontstaan hetgeen daarom een belangrijk signaal kan zijn.

De indicatoren laten eveneens wat verbetering zien, ze bevinden zich nog in negatief gebied maar er lijkt zich mogelijk wat te gaan ontwikkelen.

  • De RSI is naar boven gedraaid richting de 50
  • De MACD is iets naar boven gedraaid en de afstand tot de signaallijn wordt wat groter
  • De Geldinstroom is ook verbeterd en kan nu mogelijk op weg gaan naar de 50

In de € grafiek was de ontwikkeling de afgelopen weken beter dan die in de $ grafiek en hoewel het deze week iets minder is, is de uitwerking in de grafiek toch zeer positief.

De aanval die de afgelopen 2 weken was ingezet op het 17 w. MA is afgelopen week in het voordeel van de stieren beslecht. Deze week zullen de stieren zich ook nog van hun beste kant moeten laten zien om de uitbraak te kunnen bevestigen. Indien de stieren de positieve flow kunnen vasthouden dan kan het 34 w. MA mogelijk snel worden bereikt en zal er een cruciale situatie ontstaan.

Een doorbraak daarvan betekent een zeer belangrijk koopsignaal en mogelijk een eerste serieuze stap naar een beëindiging van de downtrend.

Tegengesteld

De $-€ grafiek blijft de laatste tijd tegengesteld aan de verwachtingen reageren. Wordt op basis van de ontwikkelingen een daling verwacht, wordt er een stijging op het bord getoverd en omgekeerd.

Na de candle van vorige week werd leek een voortzetting van de stijging het meest voor de hand te liggen maar dat kwam er duidelijk niet van. De candle van afgelopen week werd rood en als we goed naar de grafiek kijken dan zien we dat deze ruim beneden de candle van vorige week tot stand is gekomen. De candle van vorige week staat zelfs los van de overige candles zodat deze een ‘eilandje’ vormt oftewel een ‘island reversal’. Dit patroon is een omkeerpatroon in de voorgaande trend en zou in dit geval dus het begin van een daling kunnen aangeven. Een bevestiging daarvan wordt verkregen als de volgende candle, die van deze week, ook een rode wordt.

In de indicatoren zien we in de RSI en de MACD nog steeds negatieve divergentie met de koers zodat een daling op basis daarvan inderdaad voor de hand zou liggen.

Laten we, mede gezien de verwachting voor de afgelopen week, echter maar niet op de zaken vooruitlopen en eens kijken wat aanstaande week gaat gebeuren.

Alle drie de indicatoren liggen er nog goed bij in positief trend gebied en lijken de weg omhoog weer te gaan inslaan.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver