Columns & Artikelen

Vooruitblik op de week

by Irma Schogt on 17 december 2018

Korte evaluatie en vooruitblik

Aandelenmarkten daalden sterk afgelopen vrijdag nadat de zwakker-dan-verwachte-gegevens uit China en Europa, de bezorgdheid over een wereldwijde economische vertraging verergerden. – Fred Imbert, Sam Meredith en Yen Nee Lee, “Dow Verliest Ongeveer 500 Punten te midden van toenemende bezorgdheid over de wereldwijde groei”, https://www.cnbc.com, 14 december 2018.

Goud daalde vrijdag naar een weeklaagte en is onderweg om de grootste dalingsweek in maanden te worden. De dollar klom op robuuste Amerikaanse economische cijfers voorafgaand aan een vergadering van de Amerikaanse Federal Reserve volgende week … De dollar steeg tot een hoogte zoals we die in 19 maanden niet meer zagen na gegevens waaruit bleek dat de Amerikaanse consumentenbestedingen in een stroomversnelling lijken te zijn, terwijl de industriële productie zich in november herstelde. Markten wachten op de vergadering van het Federal Open Markt Comité (FOMC) op 18-19 december, waarbij de verwachting is dat de Amerikaanse centrale bank de rentetarieven zal verhogen. De focus zal echter liggen op de vooruitzichten voor 2019. – Reuters, “Goud Zakt Naar Laagste Punt van de Week bij een Stuiterende Dollar, na Goede Cijfers” , 14 december 2018.

Moeilijke week

Het was weer een moeilijke week voor wereldwijde aandelenmarkten, getroebleerd door de angst voor een wereldwijde groeivertraging, aanhoudende handelsconflicten en gebrek aan vertrouwen in de Europese politieke leiders die worstelen met de Brexit van het Verenigd Koninkrijk. De week werd ook gesymboliseerd door de vierde passage van in totaal vijf passages van het halfvierkant van Uranus / Neptunus op vrijdag 4 december. Dit is de 1/8e fase van de 171-jarige planetaire cyclus die begon met de conjunctie in 1993. Samen corresponderen deze twee planeten, indien ze in een krachtig aspect naar elkaar staan, met thema’s van chaos, turbulentie en onzekerheid. De belangrijke tijdsperiode voor dit krachtige aspect begon met de eerste passage in augustus 2017 (herinnert u zich nog de verwoestende orkanen in die maand?), en voltooit zijn vijfde en laatste passage op 2 mei 2019.

 

De geokosmos van vandaag en gedachten over morgen

De omstreden premier van Groot-Brittannië Theresa May keert vrijdag met lege handen terug naar Londen, nadat zij naar Brussel vloog om nog een paar concessies van de Europese Unie gedaan te krijgen…. De EU verklaarde dat “De Unie blijft bij deze overeenkomst, gaat door met de ratificatie ervan en er voor heronderhandeling is geen ruimte.” Het is overduidelijk dat er geen sprake kan zijn van nieuwe juridisch verbindende verplichtingen zijdens de Europese Unie, aldus Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, donderdagavond tegen verslaggevers in Brussel. Het Britse parlement moet vóór 21 januari over de Brexitovereenkomst stemmen, zoals dat juridisch is vastgelegd. – Silvia Amaro, “EU Weigert Britse Premier met Betrekking tot de Brexit te helpen”, https://www.cnbc.com, 14 december 2018.

Dit is een goed moment om een pauze in te lassen, want tot de Zonsverduistering conjunct Saturnus van 2 – 5 januari is er geen belangrijk kosmisch kortetermijnaspect. Deze week zijn er twee vriendelijke aspecten: één met betrekking tot de Zon driehoek Uranus op 20 december en één met betrekking tot Venus driehoek Neptunus op 21 december. Het is een vriendelijke kosmische manier om het jaar te beëindigen en als de markt hierop positief reageert, dan komt er zelfs nog een bescheiden eindejaarsjaarsrally. Op het meer individuele vlak wijzen deze twee aspecten op positieve reacties op kerstcadeaus die te maken hebben met techniek (Zon en Uranus), alsook persoonlijke cadeaus die met liefde en romantiek te maken hebben (Venus en Neptunus). Neptunus in Vissen benadrukt fantasie en Venus in Schorpioen kan sensueel zijn, dus gebruik je fantasie om een cadeau te kopen dat je verbeelding prikkelt, evenals dat van je partner.

En dan wanneer de klok twaalf slaat op oudejaarsnacht kunt je je meteen opmaken voor de realiteit die bijna onmiddellijk begint.

De afgelopen twee weken gaven een inkijkje van wat we kunnen verwachten in 2019. Er was een spervuur aan Neptunusaspecten met de Zon vierkant Mars en Neptunus (2-5 december), Mercurius draaide stationair direct (6 december), Mars conjunct Neptunus 7 december en de vierde van de vijf passages van Uranus, halfvierkant Neptunus op 14 december. In termen van de moderne collectieve psychologie, duiden deze kosmische aspecten op enorme verwarring en onzekerheid, en beleggers (de aandelenmarkten) hebben een hekel aan beide. Het kosmische beeld op korte termijn wijst op een tijdelijke breuk met de onrust gedurende de komende twee weken wat de illusie geeft alsof er een visie, plan en controle is. Het grotere geokosmische plaatje echter doet vermoeden dat het niet onmogelijk is dat de controle en het zicht op het politieke en financiële stelsel verloren gaat. Ik bedoel, wat is het met Europa dat het Groot-Brittannië niet wil helpen om door dit Brexitproces te navigeren?

Neptunusaspecten

Na de enorme druk van Neptunusaspecten van de afgelopen twee weken, is het nog niet afgelopen. Het is de opmaat voor volgend jaar, wanneer Jupiter en Neptunus een vierkantaspect vormen (januari-september), terwijl Uranus op hetzelfde moment zijn halfvierkant naar Neptunus maakt tot 2 mei, en Jupiter een anderhalfvierkant (135° aspect) maakt naar Uranus (januari -oktober). Met andere woorden, 2019 is het jaar dat heeft te maken met de strijd van alle drie die (Jupiter, Uranus en Neptunus) planeten, terwijl ze proberen een manier te vinden om hun eigen thema’s soepel te laten integreren in een tijd waarbij hun onderlinge schikking ten opzichte van elkaar juist de afwijking van hun acties benadrukt.

Neptunus bijvoorbeeld, is misschien wel de belangrijkste sleutel in deze wervelwind van kosmische ronddraaiingen, al was het alleen maar omdat Neptunus 1) in zijn “eigen” teken is en 2) daar zal blijven tot lang nadat de andere planeten daaruit verdwenen zijn. Neptunus neemt altijd de uitvalsweg als oplossing voor een probleem, wat betekent zichzelf opofferen zodat anderen het beter hebben. Neptunus toont zijn grootste kracht wanneer hij geeft, wanneer hij wordt gemotiveerd door het helpen van anderen. Neptunus toont zich van zijn slechtste wanneer hij alleen maar wil ontvangen, wat weer tot verwarring en desillusie leidt en wanneer hij zich verzet en toevlucht neemt tot schelden en anderen de schuld geeft. Indien dat het geval is en het dominante thema wordt wil niemand helpen en niemand wil zelfs nog meedoen.

Jupiter

En nu Jupiter, die een vierkantaspect vormt met Neptunus 13 januari, 16 juni en 21 september, maar wiens invloedssfeer nu al te voelen is. Jupiter is, net zoals Neptunus, in zijn eigen teken, dus zijn invloedssfeer is extra belangrijk in 2019. De aard van Jupiter in Boogschutter is het vergroten, uitbreiden of overdrijven van welk thema dan ook waar hij mee te maken krijgt als hij met andere planeten aspecten maakt. Dus je moet meteen kiezen: toon je goede hart dat graag geeft of zich zelfs wil opofferen om anderen te helpen, of overdrijf in bedrog, leugenachtigheid, scheldpartijen, beledigen of het beschuldigen van anderen, wat weer tot nog grotere massale verwarring en ontgoocheling leidt. En nogmaals, beleggers houden niet van verwarring en onzekerheid, en ze houden er nog minder van wanneer die dynamiek toeneemt (Jupiter), wat dan weer kan leiden tot hysterie en paniek in financiële markten.

Jupiter en Boogschutter beheersen ook de wereldhandel. Historisch gezien, als Jupiter in Boogschutter staat, stijgen de aandelen- en grondstoffenmarkten. Maar in normale omstandigheden is hij niet in een vierkantaspect met Neptunus in Vissen (dat gebeurt elke 166 jaar). De huidige handelsoorlog tussen de VS en China, die draait om de onheilspellende dreiging van hogere tarieven, leidt nu tot een economische vertraging in China, wat het tegenovergestelde effect zal hebben dan dat de president van de VS verwacht. Misschien was verwacht dat hogere belastingen de groei van China vertragen en China kunnen dwingen handelsconcessies te doen. Maar was het eigenlijk wel duidelijk dat een dergelijke vertraging van de Chinese economie ook kan leiden tot een economische vertraging, en uiteindelijk in een recessie in de VS, wat dan instabiliteit op de aandelenmarkten brengt? Met andere woorden, Jupiter in Boogschutter zou gunstig moeten zijn voor de economieën en de beurzen van de wereld. Maar in een vierkantaspect met Neptunus lijken wereldleiders juist het tegenovergestelde pad te volgen van wat Jupiter en Neptunus nodig hebben om te kunnen gedijen: zelfopoffering en bereidheid om elkaar te helpen in plaats van vijandelijkheden te vergroten door elkaar hulp te weigeren en/of de schuld aan elkaar te geven. Veel analisten dachten nog geen maand geleden dat de wereldeconomie en de wereldwijde aandelenmarkten enorm sterk waren, zonder voortekenen van een recessie. Bijna niemand gelooft daar nu nog in.

Serieuze recessie

Gedurende de Jupiter-Neptunus-aspecten bestaat de mogelijkheid van een serieuze recessie met Uranus in een halfvierkant naar Neptunus. In januari 2020 worden deze disharmonische aspecten, waarbij drie van de vijf buitenste planeten betrokken zijn, gevolgd door de 32-37-jarige Saturnus- Pluto-conjunctie (de andere twee buitenste planeten) in het serieuze teken Steenbok. Als het pad zoals hierboven beschreven niet snel verlaten wordt, kan dit erg snel erg akelig worden. En wie weet is het al begonnen.

Indien leiders evenals individuen de positieve principes van Jupiter, Uranus en Neptunus bewust (of zelfs onbewust) met elkaar kunnen verbinden kan het jaar 2019 nog steeds veel goeds bieden. Vanuit het kosmische perspectief is dat echt niet zo ingewikkeld. Het betekent wel dat we elkaar oprecht moeten helpen, niet om te overtreffen, of te profiteren van, of te “winnen” van elkaar ten koste van de ander. Het draait allemaal om Neptunus in Vissen, die de wereldwijde gemeenschap vooruit kan helpen en stabiliteit en winst teruggeven aan de wereldmarkten, in plaats van de controle te verliezen zodat onverwachte gevolgen en economische verliezen kunnen plaatsvinden als men niet te goeder trouw met elkaar handelt. Het gaat om het speciale gevoel van deze spirituele kerstperiode. We kunnen dit doen als we het echt willen. De hemel, de planeten en de kosmos dwingen niet. Ze zetten ertoe aan.

Attentie: De komende ‘twee weken verschijnt, in verband met vakantie gedurende de feestdagen, de wekelijkse publicatie niet. Wat we wel op de site zullen zetten zijn artikelen uit “Forecast”-boeken van de afgelopen jaren. U, lezers van deze column, danken wij voor uw steun in de afgelopen jaren, en wensen u en de uwen een heel gelukkige kerst en een zeer voorspoedig Nieuwjaar!

Fijne feestdagen voor iedereen. Tot volgend jaar!

Nog iets anders:

Hebt u al gehoord over Congres Forecast 2019 & Beyond – de kanteling van de huidige economische cyclus?

Zaterdag 19 januari 2019, 11-17 uur, in Hotel Breukelen.

Historisch zeldzame omkeringen op komst.
Vanaf 2019 vinden meerdere cycluswijzigingen plaats die historisch een belangrijke samenhang hebben met sociale en wereldeconomische aspecten. Dit congres focust op de komende zeldzame historische cyclische veranderingen in de kosmos en de correlatie met menselijke en financiële zaken op aarde – vóór ze zich voordoen.

In 2019 gaat de planeet Uranus voor het eerst sinds 1934 weer voor circa 7 jaar naar het teken Stier van waarden en zekerheden. Uranus is de planeet van verstoringen, revolutie en breken met traditie. Wat de afgelopen 84 jaar de “norm” was voor centrale banken kan ingrijpend veranderen. Dit kan ook een enorme impact hebben op valuta’s zoals de USdollar, die sinds 1944 de wereldvaluta is. En welke kant gaat de Euro op, als die op een kruispunt afstevent?

En in 2020 komen de planeten Jupiter (groei, optimisme), Saturnus (structuren, politiek, krimp) en Pluto (belastingen, afbraak, wederopstanding) voor het eerst in onze huidige jaartelling in een samenstand in het teken Steenbok van structuren en wereldpolitieke systemen. Wat in 2020 in de kosmos plaatsvindt, heeft de potentie om overeen te komen met belangrijke, structuurveranderende omwentelingen op aarde.

Het congres Forecast 2019 & Beyond wordt vormgegeven door lezingen van topsprekers, de experts Raymond Merriman (VS), Drs. Karen Hamaker-Zondag (NL), Antonia Langsdorf (D) en organisator Irma Schogt (NL). De voertaal is Engels.

Dit congres helpt om vooraf een beeld te vormen van waar welke veranderingen mogelijk zijn vanaf 2019, hoe wij ernaar toe kunnen meebewegen en ons voorbereiden op de kanteling van de huidige economische cyclus. Voor iedereen die goed voorbereid wil zijn, kan dit congres het grote verschil betekenen.

Interesse? Informatie en inschrijven: klik HIER

 

irma schogIrma Schogt van Markettiming.nl is verantwoordelijk voor de vertaling en verspreiding van de publicaties van Raymond Merriman in Nederland. Op Markettiming.nl vind je ook de diverse diensten en services van Irma.

Disclaimer:

In tegenstelling tot wat sommige lezers veronderstellen, staan in deze column geen voorspellingen vermeld van mogelijke toekomstige bewegingen in verschillende financiële markten. Wat u wel columns mag verwachten, is een wekelijkse update van de verschuivingen in verscheidene aandelen- en andere financiële markten over de hele wereld, in samenhang met de verschillende geokosmische factoren die ermee gepaard gaan. Deze gratis service is geschreven om de lezer inzicht te geven in de relatie tussen astrologische factoren en collectieve menselijke activiteiten. Indien u op zoek bent naar concrete financiële voorspellingen voor de beurs, zal u ongetwijfeld uw gading vinden in ons gamma van nieuwsbrieven per abonnement, maar niet in deze gratis service.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Irma SchogtVooruitblik op de week