Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 24 december 2018

In de vorige update werd aangegeven dat de stieren de afgelopen week een nieuwe poging moesten wagen om de dikke magenta lijn te doorbreken en dat was ook wat er gebeurde. Door de behoorlijke terugslag van vorige week vrijdag, die te verwachten was gezien de dalende omzetten op de dagen ervoor, werden de verhoudingen weer even op scherp gezet. Zou de daling zich voortzetten of zouden de stieren wat tegengewicht in de schaal kunnen gooien?

De maandag werd wat weifelend aangevangen met een opening die nipt hoger lag dan het slot op vrijdag waarna de koers even wegzakte. De stieren konden zich gelukkig snel herstellen en wisten uiteindelijk weer in positief gebied te komen om vervolgens ook hoger af te sluiten. De ontwikkeling was wel niet overtuigend, de omzet op maandag was het laagst sinds weken zodat voorzichtigheid geboden was.

Mogelijk gesterkt door de lage omzet op maandag probeerden de beren op dinsdag een tegenaanval op te zetten maar die wisten de stieren in de knop te breken. Wat resulteerde was een rode candle die, voor wat de koersuitslag betreft, zeer beperkt was en mooi paste in de herstelpoging van de stieren. Ook nu was de omzet zeer laag waaruit bleek dat ook de beren niet veel overtuiging aan de dag durfden te leggen.

Strijd

De woensdag en donderdag waren de dagen waarop de stieren de strijd volop wilden aangaan en de verwachte aanval op de magenta lijn werd ingezet. Op beide dagen werd de magenta lijn onder vuur genomen en zelfs even doorbroken maar een slot boven de lijn kon ondanks de aanzienlijke stijging in de handelsomzet niet gerealiseerd worden. Het slot op donderdag vond slechts een fractie beneden de lijn plaats.

De tweede aanval op de lijn was dus in volle gang, na deze twee positieve dagen zouden de stieren op vrijdag moeten kunnen doordrukken. Op vrijdag werd de aanval op de magenta lijn hervat, deze werd opnieuw getest maar zoals de grafiek teleurstellend laat zien kwam de doorbraak er niet. Net als vorige week vrijdag kwamen de beren uit hun holen gekropen en wisten ze de koers omlaag te sturen, weg van de magenta lijn. Opnieuw is de aanval op de lijn afgeslagen en zullen de stieren zich moeten hergroeperen. De lijn wordt zo een steeds groter obstakel om te overwinnen.

In de € grafiek zien we een soortgelijk beeld als in de $ grafiek met het verschil dat de candles van deze week een licht neergaande trend laten zien ten opzichte van het hoogste punt vorige week, terwijl in de $ grafiek een hoger punt werd bereikt. De invloed van de $-€ verhouding heeft zich opnieuw laten gelden.

In de € grafiek bewegen de beide MA, 50 en 200, steeds dichter naar elkaar toe zodat de bewegingsruimte tussen de MA steeds wordt. Op enig moment zal de koers daarom een uitbraak laten zien, hetzij beneden het 50 d. MA (verkoopsignaal) dan wel boven het 200 d. MA (koopsignaal).

 

In het langere termijn plaatje werd vorige week aangegeven dat een nieuwe aanval op de groene weerstandslijn niet vanzelfsprekend was omdat de interne gesteldheid er wat ‘topperig’ uitzag.

Voldoende veerkracht

De zilverkoers vertoonde echter voldoende veerkracht en wist toch een nieuwe aanval op touw te zetten en zowel de groene als de stijgende magenta lijn werden op de korrel genomen.

Zoals ook hier in de grafiek te zien is heeft de aanval (nog?) niet geleid tot een doorbraak zodat er koers-technisch weinig is veranderd sinds vorige week. Het enige verschil is dat de afstand tot de groene lijn deze keer iets kleiner is dan vorige week en dat het slot nu pal op het 14 d. MA tot stand is gekomen. Indien het 14 d. MA voldoende steun weet te generen zal er begin aanstaande week, de dag voor de kerst, een nieuwe aanval kunnen volgen.

 

De interne gesteldheid blijft er wel ‘topperig’ uit zien zodat een mogelijke doorbraak nog steeds met de nodige scepsis bekeken moet worden:

  • De RSI heeft nu een lager topje gemaakt zodat er wat negatieve divergentie in sluipt
  • De koopkracht heeft eveneens aan lager topje gemaakt maar bevindt zich wel nog boven de verkoopkracht
  • De MACD lijkt aan topvorming te werken
  • De geldinstroom ligt er wel vrij sterk bij en kan een mooie ondersteuning bieden
  • Het Sentiment/Momentum blijft onveranderd, extreem positief

Maandag zal een korte handelsdag worden en het zal interessant zijn om te zien welke partij in de, te verwachten, slappe handel een slag kan slaan.

 

De Bollinger Bandengrafiek ligt er nog steeds positief bij, de koers bevindt zich mooi boven de stijgende midden-band al kan de bovenste band niet vastgehouden worden.

De bewegingen van afgelopen week hebben ervoor gezorgd dat de zilverkoers los is komen te liggen van de bovenste band en nu eigenlijk in het luchtledige bivakkeert. De mogelijkheid bestaat dat de zwaartekracht zijn werk gaat doen en de koers zal terugzakken tot op de midden-band die dan steun zal moeten bieden om een positief scenario in stand te houden.

 

In de slotstandengrafiek kwam het slot van vorige week tot stand op de onderste groene lijn die als steun zou moeten gaan dienen. Dit vond aan het begin van de week inderdaad plaats maar de opgaande beweging kwam niet heel erg ver.

De ingezette stijging kwam al snel tot stilstand en wel tegen de bovenste groene weerstandlijn waarna een daling volgde naar de onderste groene lijn. De koers is nu gevangen in de weerstandzone en het wachten is op een uitbraak hieruit , of naar boven dan wel beneden.

De weekgrafiek laat nu weliswaar een zwarte candle zien maar deze heeft een licht negatieve lading.

De candle heeft een kleine body en een vrij lange upper shadow. De vertaling hiervan is dat de stieren hebben geprobeerd om de koers naar hogere niveaus te tillen maar dat ze hierin zijn teruggefloten door de beren, de inspanningen hebben niet tot het beoogde succes geleid.

Interne gesteldheid

De zwarte candle heeft wel gezorgd dat de interne gesteldheid iets is verbeterd:

  • De RSI beweegt nu langzaam richting de 50 al is wel een versnelling nodig om dit te bewerkstelligen
  • De MACD is eveneens is verder gestegen en heeft de afstand tot de signaallijn vergroot
  • De Geldinstroom neemt nu het 50 niveau onder vuur, een doorbraak is een koopsignaal

Aanstaande kerstweek wordt spannend voor de stieren.

Zag het vorige week een stuk mooier uit in de € weekgrafiek, deze week is van het tegengestelde sprake. Er staat een rode candle in de grafiek die beneden die van vorige week is geplaatst, er is dus terrein ingeleverd door de stieren.

De test van het 34 w. MA heeft dus geleid tot een daling die mogelijk kan leiden tot een test van het onderliggende 17 w. MA. De candle van deze week is teleurstellend aangezien de indicatoren klaar leken om een doorbraak van het 34 w. MA te ondersteunen.

Ondanks de rode candle is de interne gesteldheid wel iets verder verbeterd zodat een herstel zou kunnen lukken aanstaande week.

 

De vooruitzichten in de $-€ grafiek voor afgelopen week waren ondanks de zwarte candle van vorige week niet bijster positief gestemd, de interne gesteldheid bleef waarschuwingssignalen afgeven.

De afgelopen week werden deze signaaltjes blijkbaar op waarde geschat en ontstond een rode candle in de grafiek. Opvallend is dat deze candle het 14 w. MA heeft aangetikt om vervolgens hoger af te sluiten zodat het 14 w. MA als steun dienst heeft gedaan.

Er zijn nu 2 opties:

 

Optie 1:

De opleving vanaf het 14 w. MA heeft de stieren voldoende vertrouwen gegeven om te zorgen voor een zwarte candle in de aanstaande kerstweek om vervolgens de recente topjes te doorbreken.

Optie2:

De negatieve divergentie in de indicatoren zet door en zorgt voor toenemende druk zodat het 14 w. MA nu doorbroken gaat worden waarna een neerwaartse versnelling op gang kan komen.

Aanstaande week maakt het bekijken hiervan interessant temeer daar er door de kerstdagen sprake zal zijn van een vrij dunne handel met lage volumes.

 

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

 

 

 

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver