Columns & Artikelen

Nog even deze herhaling

by Irma Schogt on 31 december 2018

Attentie: Er is deze week geen normale wekelijkse column vanwege een vakantie. We zullen plaatsen echter wel een nog van belang zijnd artikel uit een vorig Forecast Book (2017 deze week). Aan alle lezers van deze column bedanken wij u hartelijk voor uw steun in de afgelopen jaren, en wensen u en u een zeer gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar! Volgende week keren we terug naar de normale publicatie van deze column.

Hieronder een hoofdstuk uit Financiële Vooruitzichten 2017, oktober-november 2016 geschreven. Veel plezier ermee gewenst!

De grote bijstelling: de laatste dagen van de afnemende Saturnus-aspecten

“Alles wat het publieke cynisme in Amerika vergroot is momenteel een heel duidelijke en beschadigende zonde. Het verbreidt een sfeer van sociale verslagenheid. Het ontkracht de wil van de burger. Het zorgt ervoor dat eerlijke mensen die vertrouwen hebben zich voelen als slachtoffers. Het zorgt ervoor dat ouders met vertrouwen naïef lijken in de ogen van hun kinderen… Cynisme is ook een virus. Zodra iedereen weet dat alles, zoals we vroeger zeiden, op het spel staat, neemt de corruptie toe omdat mensen proberen hun positie veilig te stellen… Cynisme maakt niet alleen alles slechter; het veroorzaakt een nieuw soort kwaad. Het haalt bijvoorbeeld het idee van verdienste onderuit. Je komt niet vooruit door talent en inspanning, maar door leugens, connecties, zwijgen, de regels van de troep. Dat levert de jonge mensen een onverdiende bitterheid op. Het is vreselijk als volwassenen dit doen, want ze beroven de jonge mensen van het idealisme dat hen helpt op een zuivere manier vooruit te komen.” Peggy Noonan, “Comedy is beter dan cynisme”, 7 juli 2016, Wall Street Journal.

Het lijkt alsof elke kandidaat voor het VS-presidentschap (en in andere landen eveneens) in deze 21e eeuw campagne voert met het idee dat hij/zij de ware kandidaat voor verandering is. Alleen is er, volgens de principes van de Mundane Astrologie die we hier volgen, geen echte verandering geweest sinds 1993 of 2000, en het is onwaarschijnlijk dat er voor 2020 een leider komt die staat voor echte verandering van een oud naar een nieuw tijdperk.

Sociale, politieke en economische verandering vertoont zich, volgens deze principes, pas wanneer de langzame planeten hun afnemende fase afsluiten en beginnen aan hun wassende fase, die aanvangt tegen de tijd van de conjunctie. In dit verband is het van belang op te merken dat alle fases die Saturnus maakt met andere planeten buiten zijn baan in hun afnemende fase zijn sinds 15 september 2009. Dat zal eindigen in januari 2020, wanneer Saturnus een conjunctie aangaat met Pluto en begint aan een nieuwe wassende fase, de eerste van de combinaties die Saturnus zal maken met planeten buiten zijn baan. De volgende conjunctie is die van Saturnus en Neptunus, in februari 2026 (op 0° Ram, wat op zich al heel symbolisch is). Het laatste wassende aspect van Saturnus met een planeet buiten zijn baan zal plaatsvinden op 28 januari 2032. Dan is er een conjunctie van Saturnus en Uranus op 28° Tweelingen, ook dicht bij de zomerzonnewende en de seizoensgraad van 0° Kreeft. Daarna komt alles in de wassende fase, tot de oppositie van Saturnus en Pluto eindigt, op 27 juli 2035.

Wat de lezer hieruit kan leren is dat er geen einde komt aan het huidige afnemende tijdperk tot ongeveer januari 2020 (houd rekening met een marge van een aantal maanden). De economie, de sociale en politieke arena en daarmee ook het collectieve bestuur veranderen niet. Ze kunnen tot die tijd nog niet veranderen door hun (gebrek aan) leiderschap. Dit betekent dat de huidige wereldwijde frustratie, het cynisme en de moedeloosheid met betrekking tot de huidige omstandigheden waarschijnlijk zullen blijven, totdat ware vernieuwing en de zoektocht naar eenheid en een nieuw tijdperk zich merkbaar aankondigen aan het begin van het volgende tijdperk. Dat wil echter niet zeggen dat het bewustzijn van en de vraag naar de benodigde veranderingen zich niet voor die tijd vertonen. Dat zal waarschijnlijk zo zijn, wanneer Saturnus eind 2017 Steenbok binnengaat. Het valt echter te verwachten dat er ook veel weerstand is tegen de hoeveelheid veranderingen die uiteindelijk zullen plaatsvinden. Die weerstand kan heel sterk zijn, sterk genoeg om te voorkomen dat veel ervan wordt geïmplementeerd vóór 2020.

Toch zullen de komende drie jaren niet compleet verloren zijn. Integendeel, we hebben het over een proces, en de vraag om verandering zal de komende drie jaar blijven groeien terwijl de frustraties toenemen. Tegelijkertijd zal het bewustzijn dat er behoefte is aan verandering, aan een grootse omwenteling in de manier waarop regeringen en economieën werken, ook groeien. Dat zal uiteindelijk nieuwe leiders opleveren, nieuwe systemen voor verkiezingen en benoemingen, nieuwe economische modellen en beleid, en nieuwe ideeën die zullen worden uitgevoerd (en die uiteindelijk waarschijnlijk zullen werken).

De krachten van verandering beginnen zelfs vorm aan te nemen voordat Saturnus, samen met de Zon, Steenbok binnengaat. Dat is rond de winterzonnewende van 2017. Saturnus zal beginnen met een serie van drie passages over 27° Boogschutter (maart-november 2017), het centrum van de Melkweg, dat symbool staat voor het “collectieve bewustzijn”, ook wel aangeduid als “de universele geest”. Dit wijst op een nieuw universeel massabewustzijn met betrekking tot een planeet die over zijn graad heen gaat. In dit geval is die planeet Saturnus, die heerst over bestuur (door wetten, regels en/of verordeningen). Opeens zal het lijken alsof iedereen gelooft dat het politieke bestuurssysteem over de hele wereld niet meer functioneert. Dit bewustzijn zal uiteindelijk leiden tot een collectieve beweging, die vervolgens, in 2020, zal zorgen voor bestuurlijke veranderingen. Toch vinden het bewustzijn en de processen die zullen leiden tot deze collectieve instelling hun oorsprong in 2017. Dit geldt niet alleen voor de VS, maar voor de hele wereld.

Misschien wordt er een nieuw orgaan voor de hele wereld ingesteld, vergelijkbaar met de Verenigde Naties. Of wellicht krijgt de VN meer macht. Of het heeft betrekking op de instelling van een nieuwe muntsoort voor de hele wereld, die de USdollar zal vervangen als standaardwaarde in de handel. Indien dat het geval is, kan dit zelfs leiden tot kwijtschelding van de schuldenlast van de wereld, of iets dergelijks. Het is met de astrologie lastig om de bijzonderheden te bepalen, maar het idee is helder: er komt een bewustzijn, dan een massale vraag om ingrijpende veranderingen in het bestuur in vele landen. Dit leidt tot iets als een nieuwe wereldorde, of de instelling van een orgaan dat wereldwijde macht krijgt. Het kan ook een grote invloed hebben op de wereldeconomie. Het lijkt op een historische bijstelling van de economie en/of politiek.

Dit bewustzijn, aangeduid door Saturnus die het centrum van de Melkweg doorkruist, zal waarschijnlijk groeien zodra het begint, en het zal nieuwe en frisse ideeën naar voren brengen terwijl we de conjuncties van Jupiter en Saturnus en van Saturnus en Pluto naderen in 2020. Deze patronen kunnen ook de aankondiging betekenen van het naar voren treden van een wereld- of nationale leider die veel belofte toont. In de VS zou het iemand kunnen zijn die qua historisch belang doet denken aan Franklin Roosevelt, John F. Kennedy of Ronald Reagan, die onder soortelijke planetaire invloeden werden verkozen, waaronder Saturnus in conjunctie met Pluto, of Jupiter in conjunctie met Saturnus, of beide. Andere landen zullen de mogelijkheid krijgen om leiders te kiezen die ook zullen deelnemen aan dit nieuwe tijdperk, en die niveaus kunnen bereiken die doen denken aan hun eigen nationale helden. Er zou zelfs heel goed een wereldleider (of twee) aan de macht kunnen komen aan het begin van het volgende decennium die helemaal niet Amerikaans is. Verder kan het ook wijzen op iemand die kortgeleden een machtspositie heeft bereikt, en die nog een jaar of 3-4 nodig heeft om op stoom te komen.

Ik vermoed dat sommigen in de fundamentele godsdienstige gemeenschappen geloven dat deze periode voorafgaat aan de tweede komst van de Messias. De situatie is echter anders dan 2000 jaar geleden, toen de conjunctie van Jupiter en Saturnus plaatsvond in Vissen (in oppositie met Pluto in Maagd). Deze conjunctie legt de nadruk op Steenbok en Waterman. In Vissen stond hij symbool voor een grote religieuze leider. In Steenbok en/of Waterman, beide geregeerd door Saturnus, staat de conjunctie symbool voor een grote humanitaire of regeringsleider. Met Pluto die er ook bij betrokken is wijst hij op hervormingen in bankieren, valuta en de wereldschuld.

De samenhang van Saturnus en Pluto met de Economische Cyclus

In het vorige deel van het boek van dit jaar besprak ik het concept van de wassende en afnemende fases tussen twee planeten. Nu wil ik graag de status van de cyclus van Saturnus en Pluto bijwerken met betrekking tot deze twee fases, maar ook met de 1/8 fase van de huidige cyclus van 37 jaar.

De cyclus van Saturnus en Pluto heeft een goed gedocumenteerde samenhang met cycli in de wereldeconomie, vooral in Westerse kapitalistische samenlevingen. De cyclus van dit planetenpaar duurt tussen de 32 en 37 jaar. Er is een bredere orb dan bij cycli van andere planetenparen waarbij Saturnus betrokken is, in verband met de elliptische baan van Pluto. Saturnus daarentegen volgt (net als andere planeten) een meer cirkelvormige baan om de Zon. De huidige cyclus duurt wat langer (37 jaar) vanwege Pluto’s beweging door de tekens, waarbij hij (in Weegschaal tot en met Steenbok) sneller beweegt dan de norm. Wanneer Pluto zich sneller door de dierenriem beweegt, kost het Saturnus meer tijd om van het ene aspect naar het andere te komen. Pluto maakt van 1971 tot en met 2024 een transit tussen het begin van Weegschaal en het eind van Steenbok. Met andere woorden: het kost Pluto 53 jaar om door die vier tekens te reizen. Vergelijk dit met de tijd die Pluto nodig heeft om door de tegenoverliggende vier tekens te reizen, namelijk Ram tot en met Kreeft. De laatste keer dat dit gebeurde was van 1822 tot en met 1939. Het duurde dus 117 jaar, meer dan twee keer zo lang als de tijd in Weegschaal tot en met Steenbok.

Over het algemeen loopt de cyclus van Saturnus en Pluto als volgt: vanaf de conjunctie tot de oppositie (16-20 jaar) is er een tijd waarin economieën welvarend zijn. Dit staat bekend als de “wassende fase” van de cyclus. Regeringsinkomsten nemen toe en tekorten nemen af. Nationale schulden worden lager. Regeringen kunnen zelfs te maken krijgen met overschotten op het budget. Als gevolg gaan de rentepercentages meestal naar beneden (dankzij een vermindering van de behoefte tot lenen), de werkloosheid neemt af en de lonen worden verhoogd. Belastingen worden verlaagd omdat er meer mensen werken en belasting betalen, waardoor de inkomsten van de regering toenemen. Beurskoersen gaan omhoog, en de publieke stemming is over het algemeen optimistischer over de toekomst. Dit is de juiste tijd om kapitaal te investeren.

Tijdens de oppositie, en de daaropvolgende 16-20 jaar, begint dat allemaal te veranderen. De lokale, staats- en nationale regeringen beginnen meer uit te geven, hetgeen zorgt voor een toename van tekorten en schulden. Regeringen moeten meer geld lenen, wat er meestal toe leidt dat de rentepercentages stijgen, evenals de belasting. Dit leidt meestal tot grotere werkloosheid, omdat bedrijven werknemers ontslaan wanneer ze zich die niet langer kunnen veroorloven. Lonen gaan omlaag of worden bevroren wanneer de economie niet groeit. Recessie is het woord. Beurskoersen lopen meestal terug of zijwaarts, terwijl winsten afnemen en veel bedrijven over de kop gaan. Dit is de tijd om kapitaal te behouden (beschermen) en investeringen te vermijden, want mensen en bedrijven kunnen niet altijd aan hun betalingsverplichtingen voldoen.

 

De donkere cyclusfase van Saturnus en Pluto

In de astrologie worden de cycli van planetenparen vaak verdeeld in acht fases. De laatste 1/8 fase, ofwel de laatste 45° van de cyclus van 360°, staat bekend als de afsluitende ofwel donkere fase van die cyclus. Dit is het einde van de cyclus, een periode waarin we dingen moeten loslaten, omdat we ons voorbereiden (of voorbereid worden) op een nieuwe weg in het leven met betrekking tot de thema’s van de betrokken planeten. In het geval van Saturnus en Pluto is het thema economisch, met de nadruk op schuld, tekorten en betalingsachterstanden. Hieraan kan nog worden toegevoegd: verminderde kredietwaardigheid. Het is ook een tijd van aansprakelijkheid, wanneer mensen de consequenties onder ogen moeten zien van acties en besluiten uit de eerste 7/8 deel van de cyclus. Saturnus en Pluto zijn de afsluitende donkere fase van hun cyclus ingegaan op 27 november 2014, en dit duurt voort tot hun conjunctie op 12 januari 2020.

Dit komt allemaal overeen met de voorspelling dat een oud tijdperk ten einde loopt. Het is het begin zowel als het einde op verschillende gebieden van de wereldeconomie en het bestuur. Het gaat niet alleen om Saturnus, die in de laatste jaren is van zijn cyclus met Pluto, maar Jupiter is ook in zijn afsluitende (laatste 1/8) deel met Saturnus, en beide cycli eindigen in 2020. De tijden van “einde van een tijdperk” zullen meer op gang komen wanneer Saturnus, tijdens de winterzonnewende, Steenbok binnengaat, op 21 december 2017.

Saturnus heeft dat sinds 21 december 1871 niet meer gedaan. Die periode viel samen met de oorlog tussen Frankrijk en Pruissen en het tweede Duitse Rijk, uitgeroepen door keizer Wilhelm en Bismarck. Deze oorlog leidde tot economische ontwrichting, en al snel volgden financiële mislukkingen in Europa, zoals in Wenen, in Oostenrijk. De ontwrichting breidde zich uit tot de VS en Noord Amerika, en leidde, tezamen met speculaties van ongekende omvang in spoorwegbedrijven die over de kop gingen, tot de langste economische depressie in de VS, met ingang van 1873. De depressie duurde 6 jaar.

De lezer kan drie dingen meenemen uit dit deel van Vooruitzichten:

  1. Het tijdperk van cynisme is niet voorbij en het cynisme wordt waarschijnlijk in 2017 nog aangescherpt.
  2. In 2017 groeit er een collectief bewustzijn dat er verandering nodig is in regeringen en/of economieën in de wereld. Ook al kan dit pijnlijk zijn om doorheen te gaan, toch bevat het elementen van grote inspiratie die binnenkort kunnen leiden tot het nieuwe tijdperk en een meer optimistische toekomst (tussen 2020 en 2035).
  3. De centrale banken, en vooral de Federal Reserve Bank van de VS, zullen waarschijnlijk door deze veranderingen worden geraakt. De beweging kan zich, rond 2020, ook richten op de status van de USdollar als wereldmunt.

Nog iets anders:

Hebt u al gehoord over Congres Forecast 2019 & Beyond – de kanteling van de huidige economische cyclus?

Zaterdag 19 januari 2019, 11-17 uur, in Hotel Breukelen.

Historisch zeldzame omkeringen op komst.
Vanaf 2019 vinden meerdere cycluswijzigingen plaats die historisch een belangrijke samenhang hebben met sociale en wereldeconomische aspecten. Dit congres focust op de komende zeldzame historische cyclische veranderingen in de kosmos en de correlatie met menselijke en financiële zaken op aarde – vóór ze zich voordoen.

In 2019 gaat de planeet Uranus voor het eerst sinds 1934 weer voor circa 7 jaar naar het teken Stier van waarden en zekerheden. Uranus is de planeet van verstoringen, revolutie en breken met traditie. Wat de afgelopen 84 jaar de “norm” was voor centrale banken kan ingrijpend veranderen. Dit kan ook een enorme impact hebben op valuta’s zoals de USdollar, die sinds 1944 de wereldvaluta is. En welke kant gaat de Euro op, als die op een kruispunt afstevent?

En in 2020 komen de planeten Jupiter (groei, optimisme), Saturnus (structuren, politiek, krimp) en Pluto (belastingen, afbraak, wederopstanding) voor het eerst in onze huidige jaartelling in een samenstand in het teken Steenbok van structuren en wereldpolitieke systemen. Wat in 2020 in de kosmos plaatsvindt, heeft de potentie om overeen te komen met belangrijke, structuurveranderende omwentelingen op aarde.

Het congres Forecast 2019 & Beyond wordt vormgegeven door lezingen van topsprekers, de experts Raymond Merriman (VS), Drs. Karen Hamaker-Zondag (NL), Antonia Langsdorf (D) en organisator Irma Schogt (NL). De voertaal is Engels.

Dit congres helpt om vooraf een beeld te vormen van waar welke veranderingen mogelijk zijn vanaf 2019, hoe wij ernaar toe kunnen meebewegen en ons voorbereiden op de kanteling van de huidige economische cyclus. Voor iedereen die goed voorbereid wil zijn, kan dit congres het grote verschil betekenen.

Interesse? Informatie en inschrijven: klik HIER

 

irma schogIrma Schogt van Markettiming.nl is verantwoordelijk voor de vertaling en verspreiding van de publicaties van Raymond Merriman in Nederland. Op Markettiming.nl vind je ook de diverse diensten en services van Irma.

Disclaimer:

In tegenstelling tot wat sommige lezers veronderstellen, staan in deze column geen voorspellingen vermeld van mogelijke toekomstige bewegingen in verschillende financiële markten. Wat u wel columns mag verwachten, is een wekelijkse update van de verschuivingen in verscheidene aandelen- en andere financiële markten over de hele wereld, in samenhang met de verschillende geokosmische factoren die ermee gepaard gaan. Deze gratis service is geschreven om de lezer inzicht te geven in de relatie tussen astrologische factoren en collectieve menselijke activiteiten. Indien u op zoek bent naar concrete financiële voorspellingen voor de beurs, zal u ongetwijfeld uw gading vinden in ons gamma van nieuwsbrieven per abonnement, maar niet in deze gratis service.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Irma SchogtNog even deze herhaling