Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 31 december 2018

In de laatste volle handelsweek van 2018 kwam het vuurwerk alsnog om de hoek kijken. Vorige week werd nog aangegeven dat de magenta lijn een steeds groter obstakel werd dat overwonnen moest worden zodat het er alle schijn van had dat de beren de strijd in hun voordeel zouden beslechten.

 

Na de rode vrijdag van vorige week werd de maandag, net als de afgelopen weken, door de stieren aangegrepen om een tegenactie te plannen. De dunne handel op de dag voor kerstmis werd aangegrepen om gebruik te maken van de afwezigheid van veel beleggers zodat met een hele lage omzet de koers in het zwart werd gehouden en richting de magenta lijn werd afgesloten.

Zo werd de kerst met een licht positieve inslag ingegaan en konden de stieren zich met een goed gevulde maag voorbereiden op de handel die op 2-de kerstdag zou worden hervat. De meute op woensdag, 2-de kerstdag, leek wel alleen uit stieren te bestaan. Met een omzet die rond het gemiddelde uitkwam werd de zilverkoers alsnog door de dikke magenta lijn geramd en kon er ook boven worden afgesloten. De stieren creëerden zo hun eigen kerstcadeau!

Na deze doorbraak was natuurlijk de vraag wat er op donderdag zou gebeuren als ook de beren weer van hun maaltijden zouden terugkeren naar de beursvloer. Verrassend genoeg wisten ook nu de stieren aan het langste eind te trekken en werd de beren geen kans gegund om tegengas te geven. De koers sloot opnieuw een stuk hoger waarmee afstand werd genomen van de magenta lijn. Ook nu mocht de omzet er wezen, deze kwam zelfs iets hoger uit dan de dag ervoor.

2 positieve dagen

Nu er 2 zeer positieve dagen op rij waren met een omzet die niets te wensen over liet zou er vrijdag toch zeker een terugslag te verwachten zijn? Nee dus ! Ook vrijdag werd het gaspedaal nogmaals ingedrukt en volgde er een derde stapje hoger. Dit laatste stapje is zeer interessant aangezien de candle van vrijdag de eerste aanval teweeg bracht op het 200 d. MA sinds de daling er beneden in Juni van dit jaar. Even werd een fractie boven het MA gehandeld maar het slot werd er exact bovenop gerealiseerd. De laatste handelsdag van het jaar op 31 december kan daarmee zorgen voor een zeer mooie startpositie van 2019!

Wat in de $ grafiek nog niet is gebeurd kunnen we in de € grafiek wel al bewonderen, de doorbraak van het 200 d. MA, een belangrijk koopsignaal. De grafiek laat zien dat er na de pauze op de 1-ste kerstdag op de 2-de kerstdag een sprongetje werd gemaakt. Er werd net geen gap gerealiseerd maar de vorm van de candle en de grootte daarvan zorgden toch voor een zeer positieve flow in de dagen daarna. De doorbraak werd goed opgepakt en uitgebouwd zodat vrijdag praktisch op de high kon worden afgesloten. Aanstaande maandag, de laatste handelsdag van 2018, kunnen de stieren hopelijk nog wat extra kolen op het vuur gooien en nog een stapje vooruit zetten om de afstand tot het 200 d. MA nog wat verder te op te voeren.

 

Vorige week werd het commentaar in het grotere plaatje afgesloten met: “Maandag zal een korte handelsdag worden en het zal interessant zijn om te zien welke partij in de, te verwachten, slappe handel een slag kan slaan”

Zoals nu blijkt hebben de stieren de verkorte handelsdag aangegrepen om een flinke stap te zetten en hun slag te slaan. De week werd een groot succes met de doorbraak van de weerstandslijn die de koers zolang heeft tegengehouden. Na het overwinnen van de groene weerstandlijn (nu blauwe steunlijn geworden) werd meteen ook de daarboven liggende (minder belangrijke) groene lijn gebroken. De koers zou zich nu een weg kunnen banen richting de weerstandzone rond de $15.75 indien het 200 d. MA (zie 1-ste dag-grafiek) overwonnen kan worden.

Enorm verbeterd

De interne gesteldheid van de grafiek is de afgelopen week enorm verbeterd zodat het hieraan in elk geval niet zal liggen.

 • De RSI heeft het lagere topje van vorige week met kracht weggepoetst en bevindt zich nu ruim in positief trendgebied
 • De Koopkracht heeft het lagere topje ook omgebogen in een flinke stijging en nadert het hoogste punt van het jaar
 • De MACD is naar boven afgebogen en lijkt een krachtige stijging te hebben ingezet
 • De Geldinstroom heeft nog een stapje omhoog gezet en hikt nu zelfs tegen extreem positieve niveaus aan
 • Het Sentiment/Momentum blijft zich maar handhaven in extreem positief gebied en is zelfs nog wat verder gestegen

De vooruitzichten voor weer een verkorte handelsdag zien er zeer goed uit, zouden de stieren het kunstje van afgelopen maandag kunnen herhalen?

In de Bollinger Bandengrafiek werd vorige week verwacht dat de zwaartekracht zijn werk zou kunnen doen en de koers zou kunnen laten terugvallen naar de midden-band. Zoals duidelijk moge zijn kwam dat er niet van, sterker nog, de stieren zetten de aanval vol in op de bovenste band die onder deze kracht moest wijken. De candles van donderdag en vrijdag sloten beiden boven de band zodat deze nu nog moet ‘na-ijlen’ om weer op gelijke hoogte te komen.

Dit zou wel kunnen betekenen dat een mogelijke stijging op aanstaande maandag afgeremd zou kunnen worden door de tegenwerking van de bovenste band.

Tenzij de stieren er nog een keer het gas vol op zetten en de band nog meer wordt opgerekt.

 

De slotstandengrafiek laat een spectaculair beeld zien. De koers leek gevangen te zitten in de weerstandzone en de kracht te ontberen om eruit te breken tot de afgelopen week.

De grafiek laat een vrijwel rechte streep omhoog zien waaruit blijkt dat er een fikse stap is gezet waarachter de nodige kracht schuil gaat. De eerstvolgende weerstandzone van betekenis ligt een stukje hoger. Er is wel nog wat weerstand te verwachten rond de $15.50 waar we een dal vinden uit juli vorig jaar en een hapering in de daling omstreeks juli dit jaar.

 

In de weekgrafiek was een spannende kerstweek verwacht voor de stieren waarbij de negatieve invloed een lichte voorkeur genoot.

 

Zeer verrassend

De candle die er staat mag daarom op zijn minst zeer verrassend worden genoemd. Na de zeer kleine candles van de weken ervoor staat er nu een lange zwarte candle die ruim boven het zeer belangrijke 34 w. MA uit piekt. De omzet bij deze candle valt wel een beetje uit de toon maar is natuurlijk een gevolg van de zeer beperkte handelsuren van de afgelopen week. Belangrijk is het geweldige koopsignaal dat met de candle is afgegeven en dat nu een vervolg dient te krijgen aanstaande week.

De interne gesteldheid van de grafiek heeft een stapje vooruit gemaakt en kan nu de stieren een extra steuntje in de rug bieden:

 • De RSI is na zeer lange tijd weer boven de 50 gebroken en kan de stieren motiveren
 • De MACD is iets steiler omhoog gebogen en kan nu de 0-lijn echt in het vizier krijgen
 • De Geldinstroom is voor het eerst sinds juni boven de 50 gekomen en bevindt zich nu op het hoogste punt sinds november 2017

De eerste week van 2019 kan zo meteen een mooie openingsweek van het jaar worden.

 

Net als in de $ weekgrafiek zien we in de € grafiek een lange zwarte candle staan die het 34 w. MA doorboort en er boven afsluit. Ook hier dus een belangrijk koopsignaal dat aanstaande week nog wel een opvolging dient te krijgen.

De interne gesteldheid is ook hier verder verbeterd zodat de stieren een extra steuntje in de rug krijgen:

 • De RSI staat nu boven de 50 op het hoogste niveau sinds april 2017
 • De MACD staat nog slechts een klein stukje beneden de 0 lijn
 • Het Sentiment/Momentum is gestegen naar het hoogste punt sinds begin 2017

 

In de $-€ grafiek hadden we na vorige week een tweetal opties, een negatief en positief scenario waarbij voor het negatieve deel het 14 w. MA een sleutelrol zou kunnen spelen.

De negatieve optie is wel benaderd maar er is nog geen definitieve keuze gevallen. De candle in de grafiek is een rode geworden die het slot exact op het 14 w. MA tot stand heeft gebracht. Komende week zal de druk er voor de stieren dus vol op staan.

De gesteldheid van de grafiek ligt er nog wat slechter bij dan vorige week. In de grafiek zien we naast de slechter wordende indicatoren ook een stijgende wig in de koers ontstaan. Dit is per saldo een bearish patroon waarbij een doorbraak aan de benedenkant gebruikelijk is, zeker als er eerst een overshoot is geweest aan de bovenkant.

De Indicatoren lijken ook steeds verder neerwaarts te draaien na de negatieve divergentie die zich langzaam opbouwde:

 • De RSI heeft lagere topjes gemaakt en is nu op weg naar de 50, een doorbraak daarvan lijkt nu aanstaande
 • De MACD is beneden de signaallijn gedoken en heeft daarmee een verkoopsignaaltje afgegeven
 • Het Sentiment/Momentum is na de divergentie uit de extreme zone gezakt en staat nu weer beneden de 80

Dit is alweer de laatste update van 2018 een jaar waarin zilver het niet makkelijk had maar richting eind van het jaar ontstaat er wat positivisme dat gebruikt kan worden om 2019 zeer voortvarend te beginnen.
De termijn handel via de COMEX heeft alle voorgaande records gebroken zodat ook dit positief oogt voor 2019.
Ik wens iedereen een voorspoedig, maar vooral gezond 2019.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTechnische analyse Zilver