Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 21 januari 2019

In de update van vorige week werd aangehaald: “De daling van afgelopen week is een logische stap terug na de stijging boven het 200 d. MA. De daling zou zelfs nog mogen doorzetten om het 200 d. MA vanaf de bovenkant als steun te testen.”

Het testen van het 200 d. MA is inmiddels begonnen met de candle van afgelopen vrijdag.

Afgelopen week ging de ingezette daling zoals verwacht door en ook nu ging het op een gecontroleerde wijze al was de candle van vrijdag relatief groot. De week begon met een zwarte candle waarmee de negatieve ondertoon van de candle van de vrijdag daarvoor werd geneutraliseerd.

Op dinsdag mochten de beren weer even buiten spelen om de zilverprijs wat lager weg te zetten waarna op de woensdag weer voor een klein herstel werd gezorgd. De candle van woensdag was er een met een lange lower shadow, een candle dus met een positieve ondertoon. De daling werd opgevangen om vervolgens zelfs iets hoger af te sluiten waaruit blijkt dat er sprake is van een gecontroleerde correctie.

De controle verslapte vervolgens op donderdag en vrijdag aangezien het aanvoelt alsof de daling wat aan ‘schwung’ won. De candle van donderdag heeft een vrij grote body vergeleken met de eerdere candles deze week. Dit geeft aan dat de opening nog vrij sterk was maar dat de daling richting het slot wat meer aan kracht won zodat de stieren steeds meer terrein moesten prijsgeven.

Dat zelfde beeld zien we terug in de candle van vrijdag. De opening vond nog plaats boven het slot van donderdag (een herstelpoging van de stieren) maar daarna werd toch weer steeds meer terrein ingeleverd. De candle van vrijdag werd min of meer als ijzer door een magneet aangetrokken naar het 200 d. MA, dat zelfs even werd doorbroken. Het slot van de vrijdag candle kwam wel nipt boven het MA tot stand zodat het (voorlopig) als steun heeft gehouden.

Hoe nu verder?

De ontwikkeling van afgelopen week was al verwacht maar nu de koers bij het MA is aangekomen is de vraag, hoe nu verder? De omzetten van afgelopen week, ook die van vrijdag, zijn relatief laag zodat er geen sprake is van een overval of geforceerde daling. De vorm van de candle van vrijdag doet echter de wenkbrauwen toch een beetje fronsen, deze candle is iets te groot voor een gecontroleerd stapje. Het ‘voelt’ alsof de stieren maar ternauwernood boven het MA hebben kunnen afsluiten en dat een doorbraak aanstaande zou zijn. Aanstaande maandag zullen de stieren moeten zorgen voor een herstel vanaf dit punt.

In de onderstaande € grafiek zien we een afwijkend beeld ten opzichte van de $ grafiek, vooral in het begin van de week. De € grafiek is de week op een positieve noot begonnen waarbij de eerste drie dagen zelfs hogere koersen werden opgezocht. De donderdag en vrijdag candles zijn vervolgens weer identiek aan die van de $ grafiek.

Het verloop van de correctie in de € grafiek heeft een meer zijwaarts patroon gekregen waarbij een test van het opwaarts doorbroken 200 d. MA nog lang niet in beeld is. De valuta verhouding is de € stieren dus blijkbaar gunstig gezind.

 

Het wat langere termijn plaatje laat de huidige correctie wat beter bekijken zodat een inschatting gemaakt kan worden wat de meest logische vervolgstap zou kunnen zijn.

Van de vorige week aangehaalde niveaus zien we dat:

Het 14 d. MA inderdaad gebroken is zodat de correctie wat grotere vormen heeft aangenomen. Dit was overigens al verwacht daar een daling naar het 200 d. MA min of meer werd aangenomen.

De test van het 200 d. MA is nu in volle gang en zal door de stieren tot een succes moeten worden gepromoveerd om te voorkomen dat de langere termijn beleggers beginnen te twijfelen aan de opwaartse trend. Mocht het toch tot een doorbraak komen dan zal de eerste blauwe lijn mogelijk voor wat steun kunnen zorgen maar een daling naar de 2-de/3-de lijn is dan veel waarschijnlijker.

Technische staat

De technische staat van de grafiek is wat verder verslechterd dan de stieren lief zou mogen zijn.

 • De RSI valt nu verder terug richting de 50 en zal deze mogelijk maandag bereiken
 • De koopkracht en verkoopkracht naderen elkaar nu wel heel erg snel zodat een verkoopsignaal op de loer ligt
 • De MACD heeft inderdaad een verkoopsignaal afgegeven door de blauwe lijn te kruisen
 • De Geldinstroom is beneden de 50 gedoken hetgeen niet zou moeten gebeuren bij een gecontroleerde correctie
 • Het Sentiment/Momentum is eveneens door de 50 gevallen naar negatief trendgebied

De stieren zullen aanstaande week een zwaardere opgave krijgen dan verwacht om de correctie te kunnen blijven beheersen. Een mogelijk vlagpatroon zou de stieren daarbij behulpzaam kunnen zijn. Dit patroon ontstaat veelal halverwege een beweging zodat een koersdoel van $16.50 zou ontstaan.

Zaak is dan wel dat het patroon niet neerwaarts wordt verlaten!

 

Bollingerband

In de Bollinger Bandengrafiek werd vorige week aangegeven dat de belangrijke midden-band steun zou moeten geven om de positieve tendens te kunnen handhaven.

Dat zag er de hele week goed uit tot op vrijdag. De vrijdag candle doorbreekt de midden-band en het slot daar beneden zet de positieve tendens op losse schroeven. Nu zijn er nog geen grote verkoopsignalen afgegeven (zie grafieken hierboven) maar het plaatje staat nu wel onder druk. De stieren zullen in de aanval moeten om de koers weer boven de midden-band te kunnen krijgen.

Doordat het stapje omlaag eigenlijk pas in de laatste 2 dagen van de week plaatsvond heeft de onderste band wel de mogelijkheid gekregen om een flink stuk bij te kunnen sluiten. De afstand tussen de banden is verkleind ten teken dat de volatiliteit is gedaald. De bovenste band daalt nu terwijl de onderste nog stijgt zodat de banden verder naar elkaar zullen gaan bewegen.

Ook in de slotstandengrafiek is de daling nu steeds beter zichtbaar.

In de vorige update was er nog sprake van een klein stukje rood, dat is nu aangegroeid tot een flink streepje waarvan het laatste stuk (beweging van donderdag en vrijdag) bijna loodrecht neerwaarts gericht is. De zilverkoers bevindt zich hier nog ver verwijderd van de belangrijkste referentiepunten, de blauwe steunzone, er zou mogelijk wat steun kunnen ontstaan rond de horizontale magenta lijn.

Deze lijn heeft wat raakpunten uit het verleden, zoals een dal in juli 2017 en wat topjes uit 2016. Ook afgelopen jaar ontstond er rond deze lijn een hapering in de daling, waaruit bleek dat de stieren probeerden hier een bodem te produceren.

Gezien het laatste steile stukje daling in de grafiek lijkt het niet zeer waarschijnlijk dat de stieren er in zullen slagen om hier een bodem te bewerkstelligen maar onmogelijk is het natuurlijk niet. Indien een bodem gemaakt zou kunnen worden is dat een krachtig signaal en kan de weerstandzone weer snel onder vuur komen te liggen.

Aanstaande week zullen we zien of de stieren sterk genoeg zijn om een daling richting de blauwe zone af te wenden.

 

Ook in de weekgrafiek werd vorige week aangegeven dat er wat meer daling of een zijwaartse beweging zou kunnen aankomen en dat is dan ook wat we in de grafiek kunnen zien. De rode candle van vorige week is opgevolgd door en tweede rode candle die de koers wat verder richting het belangrijke 34 w. MA heeft gevoerd.

Weekgrafiek

Als we de weekgrafiek bekijken kunnen we een aantal zaken constateren.

 • De zilverkoers bevindt zich nog boven het 34 w. MA
 • Het 17 w. MA is stijgende en zal het 34 w. MA binnen enkele weken bereiken, waarmee een koopsignaal dichterbij komt
 • De omzet van de afgelopen week is lager dan de week ervoor, er is geen sprake van een overweldigende of toenemende druk uit handelsvolume
 • De RSI bevindt zich nog boven de 50 in positief trendgebied
 • De MACD is weer verder richting de 0 lijn geklommen, vorige week was de stand – 0.061 en nu nog maar – 0.024
 • De Geldinstroom bevindt zich eveneens nog boven het 50 niveau in positief gebied

Vooralsnog vertoont de huidige daling alle tekenen om slechts een correctie te zijn in een (nieuw ingezette) stijgende trend. Zolang het 34 w. MA intact blijft is er geen man overboord en kunnen de stieren zich opmaken voor een hervatting van de stijgende trend.

Het beeld verslechterd indien aanstaande week de RSI en de geldinstroom beneden de 50 zouden vallen dan komt de positieve interne gesteldheid onder druk te liggen.

 

De € weekgrafiek ligt er de afgelopen weken wat wisselend bij ten opzichte van tegenhanger in $. Nadat de rode candle van vorige week, voor wat plaatsing betreft, negatiever uitpakte zien we deze week het omgekeerde gebeuren.

In de $ grafiek duikt de rode candle wat verder omlaag dan in de € grafiek, waaruit kan worden geconcludeerd dat de $-€ verhouding weer beter is geworden voor de € beleggers. (zie ook de ontwikkeling in de dag grafieken). Wat verder opvalt is dat de candles hier wat verder verwijderd blijven van het 34 w. MA, is de afstand in de $ grafiek slechts $ 0.28 in de € grafiek is deze € 0.40. Het lijkt niet veel verschil maar kan toch voldoende zijn om de € beleggers wat extra vertrouwen te kunnen geven.

Dankzij de valuta

Ook de interne gesteldheid van de grafiek is (dankzij de valuta verhouding) wat beter;

 • De mogelijke positieve kruising tussen het 17 en 34 w. MA kan eerder zijn beslag krijgen
 • De RSI is nog wat verder verwijderd van het 50 niveau dan in de $ grafiek
 • De MACD bevindt zich al in positief trendgebied boven de 0 lijn
 • Het Sentiment/Momentum ziet er nog zeer krachtig uit met een stand van boven de 80

De signalen uit de € weekgrafiek duiden wat sterker op een correctie fase in een stijgende trend.

De wispelturige $-€ grafiek gaat door zoals de laatste weken regelmatig het beeld was, het proberen te ontkrachten van de uitgesproken meest logische verwachting.

Naar aanleiding van de uitbraak van de koers uit de stijgende wig van vorige week was, op basis van de afronding van het patroon, een snelle daling het verwachte beeld. De grafiek laat echter weer het tegenovergestelde zien, in plaats van een daling is er een zwarte candle te bewonderen.

Twee scenario’s

Deze (onverwachte) zwarte candle stoot zijn hoofd tegen de onderkant van de stijgende wig en het 14 w. MA. Er zijn nu 2 scenario’s.

 1. Deze candle is de laatste ‘stuiptrekking’ van de stieren waarna de daling zal worden hervat
 2. De stieren weten voldoende kracht te ontwikkelen om het wigpatroon de prullenbak in te mikken

Indien scenario 1 wordt bewaarheid zouden we aanstaande week mogelijk al een forse rode candle kunnen krijgen aangezien de stieren dan hun kruit volledig verschoten zouden moeten hebben.

Mocht scenario 2 van toepassing zijn dan is dat een zeer krachtig teken en zou aanstaande week een nieuwe zwarte candle moeten ontstaan met een terugkeer in de stijgende weg. Dit scenario komt echter maar zeer zelden voor zodat de meeste kansen uitgaan naar het 1-ste scenario.

De interne gesteldheid houdt overigens weldegelijk rekening met een scenario 2; met een RSI die boven het 50 niveau blijft en een Sentiment/Momentum dat net beneden de 50 een bodempoging onderneemt.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver