Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 4 februari 2019

Afgelopen week stond in het teken van de vraag of de stieren een vervolg konden geven aan de mooie opmars van vorige week vrijdag. De candle van die dag markeerde een potentiële bodem en diende een bevestiging te krijgen op maandag.

Na een flinke sprong omhoog ontstaat er de dag daarna in 9 van de 10 gevallen een terugslag zodat de maandag zeer interessant werd om te volgen. Op maandag wisten de stieren inderdaad hoger te openen zodat het leek dat zij erop gebrand waren om de sprong van vrijdag verder uit te bouwen. Na de opening probeerden de beren een tegenaanval op touw te zetten waardoor de koers in het rood belandde en terugviel richting de $15.60. De stieren anticipeerden hierop en wisten richting het slot van de handel de koers weer in het zwarte gebied te krijgen zodat hoger kon worden afgesloten.

Dit gaf de burger moed en zo werd ook op dinsdag de aanval gekozen zodat opnieuw een stapje hoger kon worden gekoerst en afgesloten. Het positieve slot van maandag en dinsdag zorgde voor de bevestiging die werd gezocht door de stieren dat de bodem er mogelijk staat. De omzet op beide dagen was echter niet bijster hoog hetgeen aangeeft dat de stieren nog zeer voorzichtig waren en niet meteen al het kruit wilden verschieten.

Dit veranderde op woensdag. Na een rustige opening rond het slot van de dinsdag werd de knuppel in het hoenderhok gegooid en probeerden de stieren op te stomen tot ruim boven de $16 grens. Deze grens werd inderdaad gebroken en het leek erop dat er ook boven kon worden afgesloten maar naar mate de dag vorderde wisten de beren steeds meer tegengas te geven zodat de winst langzaam afbrokkelde. Uiteindelijk kon het $ 16 niveau niet worden vastgehouden maar de eerste poging tot een doorbraak was wel een feit.

De poging op woensdag stimuleerde de stieren tot een nieuwe aanval op donderdag. Weer werd er hoger geopend en dit keer zelfs ruim boven de $16 De tegenaanval van de beren om terug te breken beneden de $16 werd opgevangen en er werd opgestoomd richting de $16.20. Het slot kwam voor de stieren teleurstellend genoeg een stuk beneden de $16.20 tot stand maar wel boven de $16. De $16 grens was gebroken maar nu moest deze nog worden vastgehouden.

Vrijdag!

Alle ogen waren gericht op de vrijdag, de vrijdag die vorige week zo goed ging viel echter deze keer voor de stieren erg tegen. De opening kwam iets beneden het slot van donderdag tot stand waarna de koers vrijwel meteen wegzakte richting de $16 grens. Die grens werd vervolgens meteen door de beren geslecht zodat de uitbraak erboven werd teruggedraaid. De stieren zullen dus aanstaande maandag opnieuw aan de slag moeten om de $16 te kunnen overwinnen.

Het beeld in de € grafiek verschilt niet veel van dat in de $. Het enige dat opvalt is dat de candle van maandag naast die van de vorige week staat en niet erboven zoals in de $ grafiek. Bovendien is de candle rood van kleur waarmee wordt aangetoond dat het verlies in de valutakoers meer was dan de vooruitgang in de zilverkoers.

Ook hier kunnen we een hogere top noteren dan die van begin dit jaar zodat het nu zaak is om een hogere bodem te produceren waarmee er sprake kan zijn van een nieuwe opgaande trend.

 

In het langere termijnplaatje werd vorige week aangegeven dat de vooruitzichten voor een verdere stijging aanwezig waren en gelukkig voor de stieren konden ze hiervan gebruik maken.

Het is niet verbazingwekkend dat de top van deze stijging op een ‘logische’ plaats tot stand is gekomen, namelijk tegen de weerstandlijn onder de bodems van 2018. Dat deze weerstand niet 1,2,3 gebroken wordt mag verwacht worden gezien de steun die deze lijn in 2018 heeft geboden.

Het zal nu zaak voor de stieren zijn om de pas gebroken weerstandzone om te zetten in een nieuwe steunzone zodat een bodem kan ontstaan rond de $15.75.

De interne gesteldheid ligt er nog goed bij al vertoont deze hier en daar wat negatieve trekjes:

 • De RSI maakt een lagere top zodat er negatieve divergentie ontstaat ook al staat de RSI nog ruim boven het 50 niveau
 • De Koopkracht lijkt eveneens een topje te maken
 • De MACD ligt beduidend beneden zijn vorige top zodat ook hier sprake kan zijn van negatieve divergentie
 • De Geldinstroom blijft beneden de 50 hangen in negatief trendgebied
 • Het Sentiment/Momentum maakt een lagere top maar staat nog steeds op een hoog niveau.

Het kan zijn dat het stapje terug van vrijdag nog een vervolg zal krijgen aan het begin van de aanstaande week.

Bollinger Bandengrafiek

In de Bollinger Bandengrafiek werd vorige keer de hoop uitgesproken dat de stieren zouden doorpakken om de bovenste band meteen onder druk te zetten en weer naar boven te laten afbuigen. De stieren wisten deze hoop in te vullen en deden wat van hun werd verwacht.

Door de stijgende koersen van deze week werd de bovenste band onder druk gezet en boog naar boven af. De daling van vrijdag geeft wat ontspanning in de grafiek en voorlopig is er nog geen vuiltje aan de lucht aangezien de koers nog ver verwijderd is van de midden-band.

 

In de slotstandengrafiek werd een verdere stijging verwacht en dat was ook wat we te zien kregen.

Nadat de vorige top werd gebroken werd de weerstandzone opnieuw onder vuur genomen en deze keer ook doorbroken. Het gebied boven deze zone kent veel weerstanden zodat het een zeer stroperig gebied is om te overwinnen, bovendien zien we daar ook nog de dalende magenta lijn doorheen kruisen.

Mocht de koers de aanstaande week boven de magenta lijn geraken en daarmee ook boven de groene weerstandlijnen dan zou er een versnelling in de stijging kunnen ontstaan tot net beneden de $17.50 waar we wat topjes uit 2018 en 2017 terugvinden.

 

In de weekgrafiek van vorige week gaf de interne gesteldheid al aan dat een nieuwe zwarte candle gerechtvaardigd leek en die kwam er dan ook.

Omzet

De vorm van de candle is echter iets wat de stieren liever niet hadden gezien. De vrij lange shadow aan de bovenzijde van de body geeft de candle een licht negatieve lading mee. Wat wel zeer positief is, is het gegeven dat de omzet fors is aangetrokken deze week zodat het een actieve stijging betrof.

Het 17 w. MA is weer wat dichter naar het 34 w. MA gekropen zodat een positieve kruising snel dichterbij komt, een nieuw aanvullend koopsignaal. Net als vorige week is de interne gesteldheid weer iets verbeterd:

 • De RSI is nog wat verder geklommen in positief trendgebied
 • De MACD stijgt rustig verder boven de 0 lijn
 • De Geldinstroom blijft wel boven de 50 maar net als vorige week is deze ietsje gezakt wat een klein waarschuwingssignaaltje afgeeft.

Een verdere stijging wordt ook nu verwacht mits de geldinstroom boven de 50 blijft liggen.

 

Zagen de ontwikkelingen in de € weekgrafiek er vorige week nog wat beter uit dan in de $ grafiek, deze week vallen ze iets tegen.

De plaatsing van de candle is iets lager dan in de $ grafiek waaruit blijkt dat de valutaverhouding het beeld iets heeft tegengewerkt. Ook hier zien we een langere shadow aan de bovenzijde van de candle waardoor de zwarte candle een negatief randje krijgt.

De beide MA zullen aanstaande week zeer waarschijnlijk een positieve kruising laten zien zodat daarmee een vers koopsignaal wordt gegenereerd. De overige gesteldheid van de grafiek blijft er onverminderd sterk uitzien zodat hier geen donkere wolken te zien zijn.

 

In de $-€ grafiek werd vorige de beslissing over de 2 geschetste scenario’s een week uitgesteld zodat we deze nu opnieuw kunnen gaan beoordelen:

 • Een laatste stuiptrekking van de stieren voor de daling
 • Een terugkeer in het wigpatroon

In de grafiek zien we een rode candle verschijnen die bovendien met een gap beneden die van vorige week staat. Hieruit kan afgeleid worden dat de wig zeer waarschijnlijk alsnog zijn werk heeft uitgevoerd en dat we te maken hebben met een break away gap, een gap dat niet wordt gevuld.

Indien dit inderdaad het geval is zullen we deze week een nieuwe rode candle moeten krijgen die snel richting de blauwe steunzone en het 50 w. MA zal koersen.

De interne gesteldheid ligt er op dit moment niet echt positief bij:

 • De RSI nadert nu het 50 niveau en zal hier waarschijnlijk doorheen gaan zakken
 • De MACD bevindt zich nog steeds in correctie modus richting de 0 lijn
 • Het Sentiment/Momentum is nog wat verder weggezakt beneden de 50 en lijkt op weg te gaan naar extreem negatief gebied.

De vooruitzichten voor aanstaande week zijn niet al te rooskleurig.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver