Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 11 maart 2019

Vorige week viel de koers terug beneden het 50 d. MA tot op het 200 d. MA waarmee de opgaande trend in gevaar kwam, net als in januari van dit jaar. De afgelopen week werd daarom cruciaal om te kunnen bepalen of het koopsignaal, dat in december 2018 ontstond na de opwaartse doorbraak van het 200 d. MA, intact zou blijven.

Afgelopen maandag waren alle ogen gericht op het belangrijke MA, zou het de stieren lukken om de koers erboven te houden of was dat ijdele hoop? Het werd het laatste, de opening vond plaats beneden het MA waarna de stieren even probeerden terug te keren boven het MA maar daarna waren het toch de beren die de lakens uitdeelden. Het uitstapje boven het 200 d. MA was maar een kort leven beschoren, de beren drukten de koers verder beneden het MA zodat de gevreesde doorbraak een feit werd.

Na de doorbraak zou het alle hens aan denk moeten zijn voor de stieren maar op dinsdag volgde slechts een zeer slappe herstelpoging. De koers bleef op dinsdag uiteindelijk wel zeer dicht bij huis. Ondanks de zwarte candle die ontstond mocht de actie van de stieren eigenlijk geen naam hebben.

De zeer zwakke herstelpoging van de stieren was koren op de molen van de beren. Zij zagen dat de stieren niet bij machte waren om een serieus herstel te bewerkstelligen. Zij hadden op woensdag en donderdag derhalve weinig te vrezen en konden zo op beide dagen lagere niveaus opzoeken. Op donderdag kon de $15-grens onder vuur worden genomen en zelfs even doorbroken met een laagste stand van $14.98. Rond (net beneden) het $15 niveau liggen wat topjes uit het verleden zodat de stieren de daling hier wel een halt wisten toe te roepen. Ze slaagden erin om de koers uiteindelijk boven de $15 te laten afsluiten.

 

Dramatisch

De week was voor de stieren tot aan de vrijdag vrij dramatisch verlopen en het 200 d. MA verdween steeds verder uit zicht. Op basis van de ‘drie dagen regel’ zou de definitieve doorbraak van het 200 d. MA eigenlijk een feit moeten zijn maar daar dachten de stieren blijkbaar toch anders over.

Eigenlijk geheel onverwachts werd op vrijdag vol ten aanval getrokken. De opening was iets hoger dan het slot van donderdag waarna de koers weer even in negatief gebied zakte. Deze daling werd snel opgepakt om vervolgens een ware opmars te starten. De stieren wisten de koers steeds verder omhoog te tillen en braken terug boven het 200 d. MA om daar ook af te sluiten. Op de slotdag van de week werd het MA aldus heroverd, de stieren zullen het nu wel nog moeten gaan houden.

In de € dag-grafiek moesten de stieren net als in de $ grafiek waken voor een doorbraak van het belangrijke 200 d. MA. De €-stieren slaagden erin om de koers boven het MA te houden zodat dit intact bleef. Het beeld in de € grafiek was eveneens negatief aan het begin van de week, de candles van maandag tot en met woensdag zijn vrijwel identiek aan die in de $ grafiek maar daarna slaat het beeld om.

De candles van donderdag en vrijdag laten zien dat het herstel in de € grafiek al eerder inzette en de vrijdag candle zorgde er zelfs voor dat het 50 d. MA weer binnen handbereik kwam. Het slot op vrijdag ligt maar nipt beneden het MA zodat nog maar weinig nodig is voor een terugkeer erboven.

 

Vorige week werd in het langere termijn plaatje al aangegeven dat de vooruitzichten er voor de afgelopen week donker uitzagen. In tegenstelling tot de verwachting van een mogelijke kleine opleving/kleine tegenreactie aan het begin van deze week kwam die er niet maar zakte de koers gewoon verder weg tot aan de $15 grens.

De candles die gedurende de week werden geproduceerd zorgen voor een daling tot beneden een tweede magenta lijn die nu is ingetekend onder de twee bodems die ontstonden in november 2018. Deze tweede lijn zorgt voor een breder trendkanaal voor de koersbewegingen en we kunnen constateren dat de koers ook buiten dit kanaal is gevallen. De candle van vrijdag heeft de koers weer teruggebracht tot de onderste lijn zodat de val uit het kanaal mogelijk snel kan worden hersteld.

Vooruitzichten somber

De gesteldheid van de grafiek is niet veel verbeterd zodat de vooruitzichten somber blijven:

 • De RSI is iets opgeveerd maar bevindt zich nog steeds in negatief trendgebied
 • De verkoopkracht maakt een topje maar bepaalt nog steeds het beeld
 • De MACD is, voor het eerste sinds december 2018, beneden de 0 lijn gevallen
 • De Geldinstroom blijft zowel beneden de magenta lijn als het 50 niveau in negatief gebied
 • Het Sentiment/Momentum bevindt zich nu in extreem negatief gebied

De candle van afgelopen vrijdag geeft wat hoop op een mogelijk herstel maar de grafiek laat nog weinig ondersteuning daarvan zien. De stieren zullen begin volgende week direct in de aanval moeten om het beeld wat positiever te late draaien.

Ook in de Bollinger Bandengrafiek werd vorige week nog een adempauze of klein herstel verwacht aan het begin van de week maar dat kwam er duidelijk niet van. In plaats van een herstel zakte de koers op maandag direct verder weg en trok de onderste band snel met zich mee. De zwarte candle van dinsdag zorgde dat de band kon bijsluiten zodat er op woensdag en donderdag nog wat meer daling kon volgen.

De zwarte candle van vrijdag zorgt er pas voor dat de koers loskomt van de onderste band en dat er binnen de banden mogelijk wat ruimte ontstaat voor de vermelde adempauze of herstel. De candle heeft de belangrijke midden-band (scheiding tussen negatief en positief gebied) niet weten te bereiken zodat de beweging slechts gezien kan worden als een opleving in de, nu, negatieve trend.

 

In de slotstandengrafiek werd aangegeven dat er mogelijk omlaag gekeken kon gaan worden naar de blauwe steunzone. In de grafiek van de vorige week is de onderste groene lijn nog blauw aangezien deze moest worden beschouwd als een potentiële steunlijn. Nu de koers er echter doorheen is gevallen wordt deze lijn automatisch een potentiële weerstand.

Het gebied waar nu een bodem is gevormd net boven de $15 heeft ook in 2016 als bodemgebied dienstgedaan zodat er mogelijk toch wat meer steun van kan worden verwacht dan in eerste instantie werd aangenomen. Aanstaande week zullen we zien of de opleving doorzet of dat we alsnog naar de blauwe zone zullen doorzakken.

Verbeterd

In de weekgrafiek zagen de stieren zich voor de moeilijke taak gesteld om de koers te handhaven boven het belangrijke 34 w. MA dat vorige week werd benaderd. De candle van deze week laat een paar interessante zaken zien:

 • De candle is zwart en blijft boven het M
 • De low van de candle tikt inderdaad het 34 w. MA aan en veert vervolgens vanaf daar op
 • De candle vertoont een relatief kleine body en lange lower shadow
 • De candle heeft de vorm van een hammer, aan het potentiële eindpunt van een daling

De interne gesteldheid, die vorige week een deuk had opgelopen is iets verbeterd:

 • De RSI is weer opgeklommen en heeft het 50 niveau weer bereikt
 • De MACD heeft zich nog steeds weten te handhaven boven de 0-lijn.
 • De Geldinstroom bevindt zich eveneens nog steeds boven de 50 en is zelfs iets geklommen

Het lijkt erop dat de stieren zich goed van hun taak hebben gekweten en dat het 34 w. MA met succes is verdedigd. Indien dit inderdaad het geval is zullen ze aanstaande week een mooi vervolg weten te bewerkstelligen.

 

Net als in de $ grafiek stonden ook de stieren in de € weekgrafiek voor een zware taak om zich boven een MA te handhaven en dit MA te verdedigen, in dit geval het 17 w. MA. De grafiek laat zien dat de stieren ook hier geslaagd zijn in hun opzet met een identieke candle als in de $ grafiek.

Het beeld in de grafiek ziet er zelfs beter uit dan in de $ grafiek omdat de candle niet onder zijn voorganger is geplaatst maar ernaast staat zodat er een positievere uitstraling vanuit gaat. Ook de interne gesteldheid laat een beter beeld zien:

 • De RSI is gebodemd op de 50 en beweegt nu weer naar boven
 • De MACD bevindt zich niet alleen nog steeds boven de 0 lijn maar ook boven de signaallijn zodat er het koopsignaal n intact is.
 • Het Sentiment/Momentum is uit extreem positief gebied gezakt, maar staat nog steeds op een zeer hoog niveau

De vooruitzichten zijn een stuk beter geworden.

De verrassende bewegingen in de $-€ grafiek blijven elkaar opvolgen zodat het bijna geen verrassing meer genoemd kan worden. De rode candle van vorige week leek te wijzen op een doemscenario maar de interne gesteldheid bleef vrij positief zodat er een rooskleurige variant beef bestaan.

Forse sprong

De candle van deze week is zwart en zorgt voor een forse sprong in de grafiek. De candle vertoont niet alleen een gap maar de bovenzijde van de candle priemt door een tweetal zeer belangrijke niveaus; de magenta lijn over de toppen sinds 2017 en de groene weerstandlijn.

De candle van afgelopen week zorgt er tevens voor dat het dubbele-toppatroon is doorbroken zodat het de prullenbak in kan. Gezien de beweging en de interne gesteldheid heeft het er nu weer alle schijn van dat de koers zich mogelijk opmaakt voor een heuse uitbraak boven de groene lijn.

Volgende week zullen we weten of dit slechts schone schijn was of een duidelijk vooruitzicht.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver