Columns & Artikelen

Barbaars!

by Maarten Verheyen on 15 maart 2019

Centrale banken kochten vorig jaar 640 ton goud, ruwweg het dubbele van het jaar voordien.

Deze aankopen zijn een “big deal”.

Als je centrale bankiers naar hun mening over goud vraagt, krijg je te horen dat het eigenlijk achterhaald is en geen rol van betekenis meer speelt.

Leugens!

Als we kijken naar hun acties, zien we immers een heel andere waarheid. 

Er zijn namelijk een aantal belangrijke ontwikkelingen gaande die -als we ze aan elkaar linken- aangeven dat goud een grotere rol zal spelen in de toekomst.

De plotse goudaankopen van centrale banken zijn een belangrijk signaal. Centrale banken zijn decennialang netto verkopers geweest van goud.

Het feit dat ze weer aan het kopen zijn, is op zich al merkwaardig genoeg.

Maar ook de omvang van de aankopen zijn merkwaardig.

Die 640 ton is immers de grootste aankoop … sinds Nixon de goudstandaard verliet!

Verder repatriëren landen zoals België, Nederland, Oostenrijk, Duitsland, … de goudvoorraden weer naar het thuisland.

Om de één of ander reden willen deze landen hun goudvoorraad weer bewaren binnen de eigen landsgrenzen.

Opmerkelijk voor een barbaars relikwie, nietwaar?

En tenslotte zijn er de nieuwe Basel-normen van de Bank for International Settlements (BIS).

De BIS geldt als de centrale bank der centrale banken. De nieuwe regels dienen om banken beter te beschermen tijdens de volgende economische crisis.

Wel, de BIS heeft nu besloten dat banken geen buffers meer moeten aanhouden voor goud op de balans.

Goud krijgt op die manier dezelfde status als overheidsobligaties en cash geld.

Van een ommekeer gesproken!

 

Met deze maatregel wordt goud opnieuw in het financieel systeem geïntroduceerd. Banken krijgen nu een enorme stimulans om goud te kopen.

Tot voor kort waren banken eigenlijk verplicht om de overtollige middelen te parkeren in staatsleningen.

Obligaties die steeds vaker gepaard gingen met een negatieve rente … en dus een zeker verlies.

Banken hebben dus nu de mogelijkheid om in zo’n geval te opteren voor goud.

Niet alleen de centrale banken, maar spoedig dus ook de reguliere banken, kopen nu massaal goud.

Ze hamsteren goud en edelmetaal om gereed te zijn voor de volgende crisis.

Ze weten als geen ander dat centraal bankiers geen munitie meer hebben om een nieuwe crisis het hoofd te bieden.

De enige oplossing die dan resteert, is een complete reboot van het systeem. Een reboot waarin goud opnieuw een hoofdrol krijgt toegewezen, en dit tegen een prijs die wellicht een veelvoud bedraagt van de huidige prijs.

Als banken zich voorbereiden op de komende reboot met massa’s edelmetaal in de kluis … moet jij dan niet hetzelfde overwegen?

Vooral zilver en platina blijven aan deze prijzen heel aantrekkelijk.

Ja, banken kopen goud maar zij hebben geen andere keuze. De zilver- en platinamarkt is gewoon te klein voor hen.

Maar niet voor jij en ik.

Wij kiezen voor zilver en platina omdat deze edelmetalen goud met een factor 2 tot 5 zullen outperformen.

Koop hier je zilver

Koop hier je platina

Maarten Verheyen Aandelen.com

NB Reactie Edelmetaal-info: het gaat hierboven oa over deze grafiek (bedankt Jonas, zie facebook groep):

 

NB Redactie Edelmetaal: kijk voor meer verkopers in de etalage van Edelmetaal-info

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

Maarten VerheyenBarbaars!