Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 8 april 2019

Aan het eind van vorige week werd geconcludeerd dat de stieren een zware taak voor de boeg zouden hebben om het 200 d. MA te heroveren. Het verloop van de afgelopen week bevestigde deze verwachting.

Na de zwarte candle van vorige week vrijdag, die de koers terugbracht tot nipt beneden het 200 d. MA, was het aan de stieren om afgelopen maandag het laatste zetje te kunnen geven. De dag verliep in eerste instantie voorbeeldig toen er na de opening inderdaad een push volgde tot boven het MA. Helaas voor de stieren kon het niveau niet worden vastgehouden en eindigde de handelsdag als een dovende nachtkaars met een candle die de vorm aannam van een doji.

Extra zetje omlaag

Nu de 2de aanval op het 200 d. MA was afgeslagen zagen de beren hun kans schoon om een extra zetje omlaag te geven en zo het moraal van de stieren te breken. Direct na de opening werd een aanval ingezet die de koers omlaag dirigeerde tot ruim beneden de $15, lager dan de koers van vorige week. De stieren zagen wat er gebeurde en onderkenden toen het gevaar, ze wisten voldoende krachten te ontwikkelen om een herstel te bewerkstelligen om het 200 d. MA niet uit het oog te verliezen.

Ook op woensdag ging de strijd in volle hevigheid door. De openingskoers was hoger dan op dinsdag en de stieren probeerde op die dag opnieuw om boven het MA te geraken hetgeen voor korte tijd ook lukte terwijl de beren de koers opnieuw omlaag probeerden te drukken. Aan het eind van de dag resulteerde er nu een zwarte candle met een minieme koerswinst en een slot dat tegen het MA lag.

Op woensdag was het de stieren dus bijna gelukt om terug te sluiten boven het MA hetgeen de positieve verwachtingen voor donderdag een boost gaf. De handelsdag van donderdag werd gestart beneden het MA waarna direct een doorbraak poging volgde die werd gepareerd door de beren. Zoals zo vaak in het verleden probeerde de beren een tactisch sterke beweging te plaatsen en ook nu gingen zij vol in de aanval. De zilverkoers werd uur na uur lager geduwd tot een diepste niveau van $14.86. Toen het erop op leek dat de stieren zich wel moesten overgeven vond er plotseling een wederopstanding plaats. Het starten van de handel in de VS om 15.30 uur zorgde hiervoor. Vanaf de opening werd de koers nu weer uur na uur omhoog geduwd tot een hoogste stand van $15.15, een stand boven het 200 d. MA. In het laatste uur van de handel kon het niveau helaas niet worden vastgehouden zodat de beren er toch weer in slaagden om te sluiten beneden het MA.

De opmars van donderdag zorgde voor een goed gevoel bij de stieren zodat op vrijdag een nieuwe poging verwacht mocht worden. Vrijdag werd geopend boven het MA op $15.12 waarna de koers een zetje kreeg naar een stand van $15.18. Het uur daarna was voor de beren en zij brachten de zilverkoers weer beneden het belangrijke MA. In de uren daarna ontspon zich een felle strijd om het MA, een strijd die uiteindelijk nagenoeg onbeslist eindigde met een slot dat slechts $0,01 plaatsvond beneden het MA. De strijd om het 200 d. MA zal dus opnieuw over het weekend heen getild worden.

Net als in de $ grafiek ontstond er in de € grafiek een zijwaartse beweging met een bandbreedte van € 13.24 tot € 13.55. Het verschil met de $ grafiek is dat de koers zich in de € grafiek nog steeds handhaaft boven het 200 d. MA zodat de vooruitzichten hier onveranderd positiever zijn.

 

In de ‘uitgezoomde’ grafiek werd de zwarte candle van vorige week vrijdag geproduceerd vanaf de blauwe steunzone. Er werd vermeld dat het beeld niet echt geruststellend was aangezien een verdere daling tot in de steunzone eerder voor de hand lag dan een stijging.

Gerechtvaardigd?

De bewegingen van afgelopen week laten zien dat deze verwachting gerechtvaardigd was. De rode candles van dinsdag en donderdag probeerden inderdaad een slot in de steunzone te realiseren zodat de opzet voor een doorbraak daarvan kon worden gevormd. De veerkracht van de stieren zorgde er echter (vooralsnog) voor dat dit plan niet slaagde maar het gevaar is nog niet geweken.

De interne technische staat van de grafiek is overwegend negatief:

 • De RSI blijft hangen beneden het 50 niveau in negatief trendgebied
 • De Verkoopkracht blijft boven de koopkracht liggen zodat de verkopers blijven heersen
 • De MACD ligt nog steeds beneden de 0 lijn en de signaallijn
 • De geldinstroom is teruggezakt beneden de 50 ook al is dat nog niet veel
 • Het Sentiment/Momentum staat nog ruim beneden de 50 in negatief trendgebied

Vanuit de interne gesteldheid hoeft niet veel verwacht te worden, de stieren zullen eerst wat positievere impulsen aan de dag moeten leggen om dit te laten verbeteren. Het begin van aanstaande week zal dus opnieuw niet makkelijk gaan worden.

In de Bollinger Bandengrafiek werd vorige week al aangegeven dat er sprake was van een negatieve trend aangezien de koers beneden de midden-band was gevallen.

Glijbaanscenario

De opleving van vorige week vrijdag zorgde ervoor dat de koers wel was losgeraakt van de onderste band zodat er wat ademruimte ontstond voor de stieren. Deze ademruimte zorgde er in elk geval voor dat er afgelopen week geen ‘glijbaanscenario’ kon ontstaan waarbij de onderste band als geleider dienst kon doen. De zijwaartse beweging die is ontstaan in de koers zorgt ervoor dat er wat rust is gekomen in de grafiek, ook de banden bewegen nu zijwaarts. De negatieve tendens blijft echter nog aanwezig aangezien de koers nog steeds beneden de midden-band bivakkeert.

 

In de slotstandengrafiek zien we zeer weinig verandering ten opzichte van vorige week. De zijwaartse beweging in de candle grafieken zien we hier nauwelijks terug aangezien de slotkoersen rond het zelfde niveau lagen.

De slotkoers van vorige week vrijdag kwam tot stand op $15.11 en die van deze week waren respectievelijk; $15.10, $15.06, $15.10, $15.08 en $15.09, een zeer smal verloop dat niet terug te zien is in de grafiek. De verwachting voor aanstaande week is daarom onveranderd, de kans op een daling naar de steunzone ligt nog steeds op tafel.

 

De verwachting in de weekgrafiek van vorige week was:

‘Het MA zal aanstaande week waarschijnlijk weer onder druk komen te liggen en de kans op een doorbraak neemt toe’.

De druk werd inderdaad uitgeoefend door de beren maar tot een uiteindelijke doorbraak kwam het (nog?) niet. De poging van de beren was op basis ven de gesteldheid en het verloop van de afgelopen weken te verwachten zodat de stieren zich daarop konden instellen. De vraag die nu resteert is of de stieren de kracht hebben om weerstand te kunnen blijven bieden omdat de druk langzaam stijgt.

Zwakker

De grafiek oogt weer wat zwakker dan vorige week

 • De RSI blijft beneden de 50 en is ten opzichte van vorige iets verder gedaald
 • De MACD beweegt zich langzaam richting de 0 lijn en zou deze aanstaande week al kunnen bereiken
 • De Geldinstroom is na de kleine stijging van vorige week naar beneden afgebogen en daalt nu richting het 50 niveau

Ook de komende week zal de druk er voor de stieren volledig op staan om het 34 w. MA te verdedigen, een nieuwe aanval van de beren mag worden verwacht.

De € weekgrafiek oogt onveranderd wat positiever dan zijn tegenhanger in $ maar ook hier dringt zich een negatief scenario op de voorgrond. De daling beneden het 17 w. MA neemt grotere vormen aan zodat het negatieve sentiment wat meer voet aan de grond gaat krijgen ook al blijft (voorlopig) het 34 w. MA tot nu toe buiten schot.

 • De RSI kruipt steeds dichter naar het 50 niveau toe zodat een verkoopsignaal dreigt
 • De MACD zakt iets verder weg beneden de signaallijn
 • Het Sentiment/Momentum heeft het 50 niveau bijna bereikt zodat ook hier een verkoopsignaal zou kunnen ontstaan

Net als vorige week mag de kans op een verdere daling hoger worden ingeschat dan een opleving, een test van het 34 w. MA lijkt steeds waarschijnlijker te worden.

 

In de $-€ grafiek zagen we dat de koers vorige week tegen de groene weerstandlijn aantikte en dat hierdoor waakzaamheid geboden was. De kans op een doorbraak van de weerstand was aanwezig en daarmee de mogelijkheid van een versnelling in de stijging.

De verwachting van een mogelijke doorbraak moet minstens een week worden uitgesteld aangezien de koers afgelopen week nauwelijks van zijn plaats kwam. De rode candle die ontstond geeft weliswaar een licht negatieve intentie aan maar de plaatsing van de candle tegen de weerstandlijn houdt de positieve verwachting op een potentiele doorbraak vooralsnog levend. De beide MA, het 14 en 50 weeks, zijn nu al geruime tijd stijgend en ondersteunen de huidige positieve trend. Ook de interne gesteldheid geeft aan dat er nog geen voortekenen zijn die de stijgende trend in gevaar zouden kunnen brengen.

 • De RSI bevindt zich nog steeds boven het 50 niveau al ketst deze afgelopen week af op de dalende magenta lijn. Een doorbraak van deze lijn zal zeer waarschijnlijk leiden of corresponderen met een doorbraak van de weerstandlijn in de grafiek
 • De MACD is nog in gevecht met de signaallijn positief trendgebied. Een kruising erboven zal een nieuw koopsignaal afgeven
 • Het Sentiment/Momentum lijkt na een pauze de weg omhoog weer te zijn ingeslagen zodat dit een ondersteuning is voor een verdere koersstijging

De verwachting voor aanstaande week lijkt in het voordeel van de stieren uit te vallen, van een mogelijke doorbraak staat op het programma.

 

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTechnische analyse Zilver