Columns & Artikelen

Vooruitblik op de week

by Irma Schogt on 8 april 2019

Korte evaluatie en vooruitblik  

Banengroei nam in maart weer toe met 196.000 nieuwe banen buiten de agrarische sector en werkeloosheid bleef stabiel op 3,8%, aldus berichtte het Amerikaanse Bureau voor Arbeidsstatistieken vrijdag. Het tempo van loonstijgingen nam iets af met een stijging van slechts 0,14% in een maand en 3,2% op jaarbasis, onder de verwachtingen van de 3,4 % van een maand geleden.– Jeff Cox, “Banenmarkt veert iets minder hard op in maart” https://www.cnbc.com, 5 april 2019.

President Donald Trump zei vrijdag dat de VS-economie “als een raket” omhoog zou schieten als de Federal Reserve rentes zou verlagen. “Ik denk dat ze rentes moeten laten zakken en stoppen met kwantitatieve verkrapping” zei Trump tegen reporters: “Je zou een raket zien. Ondanks dat doen we het heel goed.” Trump staat erg afwijzend tegenover Powell’s besluiten bij de Fed, zegt zelfs dat “de Fed has gek geworden is” dat ze de rentes verhoogden. Trump verwijt Powell’s besluitennemingen de dalingen in de aandelenmarkt, noemt hem “stupide” wegens gestage renteverhogingen in 2018 en zegt dat de keus voor Powell als Fedvoorzitter zijn ergste fout was in zijn presidentschap. – Michael Sheetz, “Trump Zegt Economie Omhoog als ‘een Raket’ als de Fed rentes gaat verlagen en stopt met verkrappingspolitiek”. https://www.cnbc.com, 5 april 2019.

Laten we er geen doekjes om winden, het aanwijzen van Jeff Sessions als Advocaat-generaal was niet de slechtste beslissing tijdens Dhr. Trump’s presidentschap, zoals eerder gezegd. De aanstelling van Jerome Powell als voorzitter van de Federal Reserve Board was zijn slechtste besluit.

Ondanks dat, blijven de VS-economie en de werelds aandelenmarkten maar groeien, misschien in grote mate dankzij sommige van Dhr. Trump’s economische beleidsbesluiten. Meer en meer mensen ontvangen hogere lonen voor hun werk en het inkomen van de gemiddelde individu blijft toenemen, al zij het meer het geval te zijn voor de top van de lonenschalen dan voor het midden of de onderste regionen.

Groei als raket

De groei is gelijkmatig en houdt aan, wat economen ideaal noemen, ook al ziet de president het anders. Hij wil de groei als “een raket” zien gaan, wat past bij het thema van Jupiter in het door hem geregeerde teken Boogschutter. Matig groeien is leuk. Explosieve groei is beter – tot het ophoudt. En, zoals wij uit marktervaring weten, is alles dat scherp omhoog gaat ook kandidaat om nog harder omlaag te gaan. Je kunt explosieve groei als “een raket” niet in leven houden. Uiteindelijk raakt de brandstof op en stort het neer. Dit vooruitzicht is een nagenoeg perfecte symboliek van Jupiter Boogschutter vierkant Neptunus in Vissen in 2019, wat in 2020 gevolgd wordt door het SteenbokStellium met Saturnus en Pluto conjunct in Steenbok. Ofwel, inflatie en dan deflatie.

De meeste aandelenmarkten van de wereld deden het heel goed vorige week. Vele stegen naar hun hoogste niveaus van 2019, omdat centrale banken wereldwijd terugkeren naar de versoepelende politiek van 2008-2016. Het draait alleen nog om geldbeschikbaarheid, en verkrapping wordt weer als een slechte zet gezien (door bankiers en politici). Vooral onder Jupiter in Boogschutter, vierkant Neptunus in Vissen. Wie wil onder die combinatie beperkt worden? Misschien degenen die de consequenties ervan inzien die zich waarschijnlijk zullen voordoen wanneer al dat kosmische lawaai zich verplaatst naar Steenbok, wat net zoiets is als van een heavy metal rockconcert naar een Wagner-opera.

De solide economische data vertaalden zich ook naar nieuwe hoogtes in olieprijzen, die toevallig welke is toevallig mede-geregisseerd door – raad eens wat? – Jupiter en Neptunus, Boogschutter en Vissen. Het was ook een heel goede week voor bitcoin, die eindelijk, voor het eerst sinds november, uitbrak boven $5000. Dit is een markt om in de gaten te houden tijdens Uranus’ terugkeer (plotselinge en scherpe moves) in Stiers (valuta’s en andere financiële ruilmiddelen voor diensten en producten).

Goud en Zilver

Maar voor Goud en Zilver was het niet zo’n positieve week want beide maakten donderdag 4 april nieuwe cycluslaagtes. Goud ging naar 1284,90, net boven de 1280,60-low van 7 maart in het destijds nabije contract. En Zilver dook naar 14,86, net onder zijn 14,98-low van 7 maart. Dit staat bekend als een geval van onderlinge bullishe divergentie, dus laten we kijken of het weer omhoog kan komen, vooral omdat heliocentrische Mercurius op 3 april Boogschutter in is gegaan. Deze planeet-teken-combinatie valt vaak (70-75%) samen met scherpe prijsbewegingen in valuta’s en metalen.

De geokosmos van vandaag en gedachten over morgen

Vrijdag 5 april was een Nieuwe Maan in Ram, symbool voor een nieuw begin. We stomen ook af op een zeer druk bezet, machthebbend tijdsbestek van geokosmische aspecten die zich deze week aandienen, van 10-15 april. Deze periode bevat Jupiter die op 10 april vanuit stationairstand retrograde draait, gevolgd door de Zon driehoek Jupiter op 14 april. Deze signaturen wijzen op een top in markten die er stijgend op afgaan.

We merken ook op dat Venus zich op 10 april voegt bij Neptunus, en 15 april vierkant Jupiter komt. Deze “overbrenging” van Venus van de dynamiek van het Jupiter-Neptunus-vierkant kan ook heel bullish zijn (of bearish, als de paniek toeslaat). Bovendien vormt de Zon een vierkant naar Saturnus en Pluto, op 10-13 april. Dan kan het negatieve de boventoon voeren, zoals uit frustratie dat het nu zo goed zou kunnen werken, behalve dat er iets als een belemmering van het positieve momentum wordt gezien.

Al deze aspecten tezamen representeren een overvloed aan kosmische energie die gemakkelijk tot een plotselinge omkering in verschillende financiële markten kan leiden de komende week, of aan het begin van de week erop. Als eerder gezegd is het samenkomen van (of voorafgaan aan) de overbrenging van het Jupiter-Neptunus-vierkant en de Saturnus-Pluto-samenstand een voorinkijk op wat we in de komende maanden kunnen verwachten. Met andere woorden, biedt de komende week een glimp van het komende jaar. Het is als een microkosmische blik op het macrokosmische overzicht.

Zeer grote prijsschommelingen

Met Jupiter in Boogschutter en alle Jupiteraspecten tussen nu en 15 april kunnen we zeer grote prijsschommelingen tegemoet zien in veel markten, waaronder aandelen. Op politiek vlak wijzen wij er ook op dat Jupiter en Boogschutter, die nu worden benadrukt, kosmische beginselen zijn met betrekking tot de wereldhandel. Dit kan dus de laatste gunstige tijd in de nabije toekomst vertegenwoordigen voor de VS en China om tot een handelsovereenkomst te komen, om hun handelsdispuut te beëindigen. We hopen dat deze kans, die de kosmos nu toont, niet vergooid wordt.

Als er deze maand een handelsdeal wordt bereikt dan kan de aandelenmarkt hoger exploderen – veel hoger. Als het niet tot een deal komt dan kunnen we het omgekeerde resultaat zien in aandelen als Jupiter, planeet van de handel, retrograde draait. Met Jupiter vierkant Neptunus kan (en zal) men altijd hoop hebben. Maar met Jupiter die retrograde draait als op het zelfde moment Saturnus heel dicht bij Pluto in Steenbok staat, moet men ook bewust zijn dat hoop en realiteit kunnen botsen of zelfs meerdere malen, en realiteit wint. We hebben er de afgelopen maand al voorbeelden van gezien en er staan ons dit en volgend jaar nog meer te wachten.

Mededelingen

irma schogIrma Schogt van Markettiming.nl is verantwoordelijk voor de vertaling en verspreiding van de publicaties van Raymond Merriman in Nederland. Op Markettiming.nl vind je ook de diverse diensten en services van Irma.

Disclaimer:

In tegenstelling tot wat sommige lezers veronderstellen, staan in deze column geen voorspellingen vermeld van mogelijke toekomstige bewegingen in verschillende financiële markten. Wat u wel columns mag verwachten, is een wekelijkse update van de verschuivingen in verscheidene aandelen- en andere financiële markten over de hele wereld, in samenhang met de verschillende geokosmische factoren die ermee gepaard gaan. Deze gratis service is geschreven om de lezer inzicht te geven in de relatie tussen astrologische factoren en collectieve menselijke activiteiten. Indien u op zoek bent naar concrete financiële voorspellingen voor de beurs, zal u ongetwijfeld uw gading vinden in ons gamma van nieuwsbrieven per abonnement, maar niet in deze gratis service.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Irma SchogtVooruitblik op de week