Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 6 mei 2019

In de update van voor het paasweekend werd geconstateerd dat de koers dicht bij het 200 d. MA bleef zodat er misschien een verrassing zou kunnen ontstaan. Dat kwam er uiteindelijk niet van, ook in de Paasweek wist de koers niet terug te breken boven het 200 d. MA al werd op de laatste dag van die week wel pal op het MA afgesloten. Daarmee werd opnieuw aangeven dat de stieren nog steeds niet bereid waren de handdoek te gooien.

De stieren probeerden aan het begin van afgelopen week hun vastberadenheid te onderstrepen door met een forse sprong boven het 200 d. MA te openen om zo een doorbraak te forceren. Ineens was het nu voor de beren ‘alle hens aan dek’ en zij kweten zich uitstekend van hun taak. Snel werden de strijdkrachten gemobiliseerd en de stieren werden terug in hun hok gedrongen. De koers werd weer teruggebracht tot beneden het MA waar uiteindelijk ook werd afgesloten.

De verwachting was dat de stieren op dinsdag hun wonden zouden likken maar verrassend genoeg gingen zij opnieuw in de aanval en wisten weer tot net boven het MA op te rukken. Hoewel de beren ook nu de stijging weer konden terugdraaien tot beneden het MA kon er toch terreinwinst worden geboekt en kwam het slot maar net beneden het MA tot stand.

Flinke tik

De beren moesten zich dus wat anders laten invallen om de stieren te ontmoedigen en dat gebeurde vervolgens in het midden van de week. De opening vond iets lager plaats dan het slot op dinsdag waarna de stieren nog even aan het 200 d. MA mochten ruiken, daarna was het alleen maar dalen dat de klok sloeg. De beren kwamen in grote getale uit hun holen en de omzet liep stevig op tijdens deze daling. Aan het slot resulteerde dat in de laagste stand van dit jaar, de beren hadden een flinke tik uitgedeeld.

De tik van woensdag dreunde nog stevig na op donderdag. De stieren waren door deze aanval behoorlijk uit het veld geslagen en konden ook op donderdag geen vuist maken tegen de beren. De opening was lager dan het slot van woensdag en de koers zakte verder weg, naar een laagste stand van $14.57, het slot kwam tenslotte iets daarboven tot stand.

Met de candle van donderdag verdween het 200 d. MA steeds verder uit het zicht zodat de vraag zich aandiende of de stieren nu eindelijk zouden capituleren. Die vraag werd op vrijdag met een zeer duidelijk nee beantwoord. Na de opening op vrijdag leek de koers in eerste instantie de daling te gaan hervatten maar snel daarna draaide het 180 graden. Met rasse schreden werd een fors herstel ingezet en werd de zilverprijs opgetild naar een hoogste stand van $14.99 exact op de stand van het 200 d. MA. Het slot op $14.98 viel daar slechts $0.01 beneden. De stieren hebben zich dus opnieuw terug weten te knokken naar het 200 d. MA en de strijd kan volgende week worden vervolgd.

In de € grafiek zat de zilverkoers al sinds begin maart gevangen tussen het 200 en 50 d. MA waarbij het 200 d. MA al diverse keren als steun werd getest. Deze test werd afgelopen week tot het uiterste uitgevoerd. Eerst werd op woensdag het MA weliswaar doorbroken maar herstelde de koers om er toch boven af te sluiten. Op donderdag volgde een nieuwe aanval van de beren en deze keer wisten zij voor het eerst sinds eind 2018 beneden het MA af te sluiten. De doorbraak leek daarmee en feit.

Ook in deze grafiek zien we echter op vrijdag een enorme opleving ontstaan waarmee de zilverprijs met een knal boven het MA wordt geduwd om er weer relatief ver boven af te sluiten. Het verlies van de voorgaande 4 dagen werd met deze candle zelfs bijna geheel weggewerkt. Zodat ook hier met spanning kan worden uitgekeken naar aanstaande maandag.

 

2 weken geleden was de vraag welke invloed sterker zou zijn in het langere termijnbeeld, de dalende wig of de negatieve tendensen van de interne technische gesteldheid.

In de Paasweek leek in eerste instantie dat de dalende wig de doorslag zou gaan geven. De week werd afgesloten tegen de bovenzijde van de wig waarna afgelopen week maandag de uitbraak uit de wig leek plaats te gaan vinden. Deze uitbraak werd echter vakkundig gecounterd door de beren waarna zij ervoor zorgden dat de koers op woensdag en donderdag beneden de wig werd geduwd. Deze uitdaging van de beren werd door de stieren aangenomen en de candle van vrijdag zorgde ervoor dat het slot tot stand kwam boven de wig en aan de bovenzijde van de steunzone.

Het mag duidelijk zijn dat het wigpatroon door beide partijen wordt aangegrepen om medestanders bij het spel te betrekken. Op dit moment hebben de stieren weer het voordeel van de twijfel aan hun zijde weten te brengen echter de vraag zal zijn hoe aanstaande maandag het vervolg hierop is.

De technische gesteldheid is nog steeds overwegend negatief al zijn er wel wat lichtpuntjes te zien:

  • De RSI breekt door de dalende lijn en heeft nu het 50 niveau binnen handbereik
  • De Verkoopkracht heerst nog steeds maar de koopkracht lijkt op te veren
  • De MACD beweegt nog steeds zijwaarts beneden de 0 lijn in negatief gebied
  • De Geldinstroom is boven de 50 gesprongen en probeert zich daar nu te handhaven
  • Het Sentiment/Momentum probeert een hoger bodem te produceren in negatief gebied

 

In de Bollinger Banden grafiek bleef de koers de afgelopen weken hangen beneden de midden-band zodat de vooruitzichten niet positief waren. Ook de afgelopen 2 weken zien we dat de negatieve trend bleef heersen. De onderste band verleende steun en de midden-band weerstand. Afgelopen week donderdag viel de zilverkoers voor het eerst sinds begin maart met het slot beneden de onderste band zodat een snelle daling werd gevreesd. Met de candle van vrijdag werd dit scenario weer voorkomen en draaide de verwachting met het slot nipt boven de midden-band ($14.98 tegen $14.96) naar licht positief.

Aanstaande maandag zullen de stieren van de positieve vrijdag gebruik moeten maken om duidelijk boven de midden-band door te dringen.

 

In de slotstandengrafiek werd 2 weken geleden aangehaald dat het niveau van toen (de bovenste blauwe lijn) een mooie plaats voor een bodem was. De koers bewoog inderdaad een tijd langs deze lijn zijwaarts waarna vervolgens de daling van donderdag de koers beneden de lijn drukte.

De bodem

De bodem werd gevormd doordat de koers vrijdag weer omhoog spoot tot boven de bovenste blauwe lijn. De plek waar de bodem werd gevormd of liever werd geforceerd bevindt zich rond een lijn waar in het verleden (eind 2018) meerdere topjes werden gevormd zodat dit niet een onlogische plek is voor een bodem.

De koers is nu dus weer terug bij af en het is aan de stieren om het een vervolg te geven.

In de weekgrafiek werd 2 weken geleden de verwachting uitgesproken dat een doorbraak van het

34 w. MA nog steeds het meest voor de hand liggende scenario zou zijn. De afgelopen 2 weken probeerden de beren deze verwachting in daden om te zetten.

Zowel vorige week als de afgelopen week zien we dat de gevormde candles een zeer lange lower shadow hebben die tot ruim beneden het 34 w. MA reikt. De beren hebben er dus alles aan gedaan om beneden het 34 w. MA te komen maar konden dit niet volhouden. In beide weken zorgden de stieren voor een herstel zodat rond het 34 w. MA kon worden afgesloten.

 

Wat eveneens opvalt is dat het volume van de afgelopen 2 weken nagenoeg hetzelfde is en tevens rond het hoogste punt ligt van de afgelopen weken. De strijd om het 34 w. MA was de afgelopen 2 weken daarmee vrij heftig.

De vorm van de laatste 2 candles spreken in principe in het voordeel van de stieren, immers zij wisten (tot nu toe) het 34 w. MA op slotbasis met succes te verdedigen zodat een volgende stap een nieuwe stijging zou kunnen zijn.

De technische staat van de grafiek heeft zich nog weinig veranderd zodat er nog steeds een negatieve tendens aanwezig is. Pas als de stieren voor wat stijging kunnen zorgen zal dit veranderen.

34 w. MA is doorbroken

De € weekgrafiek liet een zelfde verwachting noteren als de $ grafiek, een doorbraak van het 34 w. MA werd gevreesd. Ook hier zien we dat het 34 w. MA is doorbroken, dit gebeurde hier echter pas afgelopen week nadat het MA de vorige week alleen was aangetikt.

De daling beneden het MA kon net als in de $ grafiek worden opgevangen zodat er ook hier 2 candles staan met een lange lower shadow. De afstand tot het MA is met de candle van afgelopen week weer wat opgelopen zodat hier wat meer marge is ontstaan.

Net als in de $ grafiek is de technische staat van de grafiek niet wezenlijk veranderd al sijpelt hier wel langzaam wat positieve verwachting binnen.

 

De meest wispelturige grafiek is die van de $-€ verhouding. Deze grafiek leek in de week voor de Pasen koers te hebben gezet naar een nieuwe doorbraakpoging van de weerstandlijn.

In de Paasweek konden we inderdaad een doorbraak aanschouwen, een doorbraak die bovendien met aan gap tot stand kwam. In eerste instantie denkt men dan aan een break-away gap, een gap die niet meer wordt gevuld en waarna de koers stevig doortrekt. Voorwaarde voor zo’n gap is dat de opvolgende candle inderdaad een hogere slotkoers verzorgt hetgeen in dit geval niet gebeurde.

In plaats van een opvolgende zwarte candle is er afgelopen week een rode ontstaan die het gap nagenoeg heeft gevuld. Ook al geniet een break-away gap de voorkeur van de stieren, een gap dat toch wordt gevuld vertegenwoordigt nog steeds een positieve verwachting. Voorwaarde is dan wel dat de candle van aanstaande week weer zwart van kleur wordt zodat de stijging kan worden hervat, het liefst met een versnelling.

De technische staat van de grafiek was al positief en blijft nog steeds positief:

  • De RSI heeft de dalende magenta lijn onder vuur genomen om daarna verder te kunnen oprukken in positief trendgebied
  • De MACD is iets geklommen boven de 0 lijn en beweegt nu lichtje opwaarts
  • Het Sentiment/Momentum is nu geklommen tot in extreem positief trendgebied

De vooruitzichten voor een verdere stijging lijken zeer gunstig te zijn, nu is het aan de stieren om dit verder in te vullen

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver