Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 13 mei 2019

Het einde van vorige week was enerverend met een slotstand die slechts $0.01 verwijderd was van het 200 d. MA. Het was een ideale setup voor de stieren om direct aan het begin van de afgelopen week een volgende stap te kunnen zetten.

Zoals de grafiek laat zien kwam dat er helaas niet van. De stieren waren maandag niet bij machte om de koers een opvolgende boost te kunnen geven. De tegenstand van de beren was groot, zelfs zo groot dat er eerst tegen een fors verlies aangekeken werd voordat de stieren de koers weer enigszins in de nabijheid van het 200 d. MA konden brengen.

Ook in de dagen daarna viel de kracht van de stieren vies tegen. Van de daadkracht die zij vorige week vrijdag ten toon spreiden was helemaal niets meer te zien. De beren beheersten het beeld volledig in de afgelopen week en wisten de koers vrij gemakkelijk beneden het MA te houden.

De zwarte candle die we op vrijdag zagen ontstaan ziet er beter uit dan deze in werkelijkheid is. De tegenaanval van de stieren op deze dag werd goed opgevangen door de beren en de stijging werd tot een minimum beperkt ten opzichte van het slot van de donderdag.

 

Het belangrijke 200 d. MA is na afgelopen week toch weer iets verder uit zicht geraakt en de opgave voor de stieren wordt steeds moeilijker om het te heroveren. Keer op keer weten de beren de aanval af te slaan en het zal waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd zijn voordat steeds meer stieren de handdoek zullen gooien.

€ grafiek ook zeer teleurstellend

Net als in de $ grafiek is ook het verloop in de € grafiek zeer teleurstellend. Ook hier kon er geen mooi vervolg gegeven worden aan de grote stijgingscandle van vorige week vrijdag. Het enige positieve aan de € grafiek is het feit dat de koers zich alsnog heeft weten te handhaven boven het 200 d. MA ook al is dat in tegenstelling tot de $ grafiek met een rode candle gebeurd.

De vooruitzichten voor aanstaande week zijn niet echt florissant, het 200 d. MA staat nu vol onder druk en de kans is zeer groot dat het MA de aanstaande week zal gaan bezwijken. Mocht de koers inderdaad beneden het MA terecht komen dan is de stijging vanaf eind vorig jaar ten einde en dreigen er eerste lagere koersen te ontstaan voordat er weer omhoog gekeken kan worden.

Vorige week werd het commentaar op het beeld in het langere termijnplaatje besloten met de opmerking dat er wat lichtpuntjes leken te ontstaan in de indicatoren ook al was de setting nog steeds overwegend negatief te noemen.

De Indicatoren

Kijken we nu terug naar die indicatoren dan lijken de lichtpuntjes weer te gaan doven:

 • De RSI is vanaf het 50 niveau weer teruggevallen tot op de magenta lijn
 • De Verkoopkracht blijft de bovenliggende partij en de opleving in de koopkracht lijkt weer te verdampen
 • De MACD blijft zijwaarts voort kabbelen
 • De Geldinstroom heeft zich wel tot boven de 50 kunnen werken en vormt daarmee een lichtje in de duisternis
 • Het Sentiment/Momentum was er in geslaagd om door de dalende lijn en het 50 niveau te breken maar kon dit laatste niet vasthouden en is weer teruggevallen in negatief gebied

De interne gesteldheid met het gegeven dat de koers is teruggevallen tot beneden de blauwe steunzone is een slecht vooruitzicht voor aanstaande week. De uitbraak uit de dalende wig heeft geen vervolg gekregen hetgeen normaliter wel had moeten gebeuren, het patroon kan daarmee de prullenbak in. De belangrijkste focus zal aanstaande week liggen op de blauwe steunzone. Deze zal snel heroverd moeten worden om een verder afglijden richting het $14.25 niveau te voorkomen.

Ook in de Bollinger Bandengrafiek moesten de stieren er de afgelopen week voor zorgen dat het slot van vorige week vrijdag, tegen de midden-band, een mooi vervolg zou krijgen. Het moge duidelijk zijn dat ze hierin niet zijn geslaagd.

De midden-band vormde een te groot obstakel om te overwinnen al werd dit op woensdag wel nog geprobeerd. Omdat de banden langzaam naar elkaar toe bewegen werd de onderste band alweer snel opgezocht en zal ook hier de druk erop komen te staan om deze band aanstaande week naar beneden te drukken. De stieren zullen dus weer een lastige week tegemoet gaan.

In de slotstandengrafiek zoomen we wat verder in op de bewegingen van de afgelopen maanden en zien dat ook hierin een wigpatroon te ontwaren is. De koers is net als in de candle-grafiek uit de wig gebroken maar er is geen voortzetting gekomen, de koers is teruggevallen tot op het patroon.

 

Hier bevindt de koers zich nog in de steunzone zodat deze zone ervoor zou kunnen zorgen dat een potentiële voortzetting alsnog tot de mogelijkheden behoort.

 

In de weekgrafiek zag het er eigenlijk vrij goed uit, de stieren wisten de koers boven het 34 w. MA te houden waarbij candles werden gevormd met lange lower shadows. Vorige week werd aangegeven dat de volgende stap een nieuwe stijging zou kunnen zijn!

De candle van deze week logenstraft die verwachting. In plaats van een stijging zien we dat de koers beneden het MA is gevallen, zelfs de hele week-candle bevindt zich beneden het MA. Deze candle geeft een zeer negatief signaal af, voor het eerst sinds eind 2018 is de koers beneden het 34 w. MA afgesloten waarmee de stijging wordt teruggedraaid.

Omlaag kijken

Aangezien ook de indicatoren geen positieve standen laten zien ligt een verdere daling nu meer voor de hand dan een herovering van het MA. Tenzij de stieren aanstaande week voor een daverende verrassing kunnen zorgen kan er omlaag geleken worden.

Nog niet overtuigend

Net als in de dag-grafieken levert de € weekgrafiek een wat beter beeld op dan zijn tegenhanger in $. Het 34 w. MA is hier nog intact, het is wel doorbroken maar de slotstand is er nog niet overtuigend beneden tot stand gekomen. Wellicht dat de opdracht voor de stieren hier iets meer perspectief biedt.

De indicatoren in de € weekgrafiek staan er iets beter voor dan in de $ grafiek al dreigt ook hier steeds meer negatief sentiment te ontstaan:

 • De RSI is nu duidelijk beneden de 50 gezakt en kan de weg omlaag inslaan
 • De MACD bevindt zich nog boven de 0 lijn maar nadert deze nu snel
 • Het Sentiment/Momentum leek naar een koopsignaaltje toe te werken maar is nu toch weer naar beneden gedraaid en nadert extreem negatief gebied.

 

In de $-€ grafiek blijft de wispelturigheid hoogtij vieren, steeds als een bepaalde verwachting wordt uitgesproken wordt het tegendeel gedaan.

Vorige week leken de vooruitzichten, na en het stapje terug, voor een verdere stijging zeer gunstig te zijn maar de stieren konden hieraan geen adequate invulling geven. Wat volgde was een nieuwe rode candle, een verder stapje terug richting de groene weerstandlijn lijn die nu als steun zal moeten gaan fungeren. De stijging blijft nog steeds intact maar het gaat niet van een leien dakje het is meer een horten en stoten.

De technische gesteldheid ligt er onveranderd goed bij zodat de kansen omhoog aanwezig blijven voor een verdere koersontwikkeling:

 • De RSI heeft wat moeite met de magenta lijn maar blijft wel nog steeds boven het 50 niveau in positief trendgebied
 • De MACD beweegt nu zijwaarts in positief gebied boven de 0 lijn
 • Het Sentiment/Momentum bevindt zich nog steeds in extreem positief gebied

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTechnische analyse Zilver