Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 20 mei 2019

In de update van vorige week werd al aangegeven dat de stieren het steeds moeilijker zouden krijgen om het 200 d. MA te heroveren. De praktijk laat namelijk zien dat hoe langer zo’n proces duurt hoe meer beleggers het vertrouwen gaan verliezen en dan het zekere voor het onzekere gaan nemen.

Na de kleine zwarte candle van vorige week vrijdag zagen we op maandag een nieuwe aanvalspoging van de beren, zij probeerden om de afgelopen week weer meteen te voorzien van een negatief stempel. Ondanks de duik in het diepe wisten de stieren deze aanval echter te doorstaan en slechts zeer minimaal in het rood te sluiten.

In de twee dagen daarna bleef de zilverkoers dicht bij huis en fladderde deze wat rond de $ 14.80 naar boven en beneden. Het was per saldo een zijwaartse beweging ten opzichte van het slot van vorige week vrijdag op $14.79. Het gaf tevens ook aan dat de stieren er niet echt meer in geloofden en dat het vertrouwen langzaam weg sijpelde.

 

 

Dalende trend

Ook de donderdag leek bij het begin weer een zelfde beeld te gaan opleveren totdat de vlam plots in de pan sloeg en de beren het heft stevig in handen namen. De omzet vloog omhoog en de koers omlaag. Het laagste punt van 2 weken geleden op $ 14.57 werd benaderd en vervolgens doorbroken zodat er weer een nieuwe lagere bodem zal ontstaan in deze dalende trend.

De dalende trend wordt gevormd door bodems op $14.98, $14.86, $14.70, $14.57 en de huidige die nog in ontwikkeling is. Deze nieuwe lagere bodem werd op vrijdag nog iets scherper neergezet met een voorlopige slotkoers op $ 14.39. De negatieve flow kan maandag nog een staartje krijgen zodat nog niet duidelijk is waar de nieuwe bodem nu gevormd gaat worden.

De € grafiek wist lang de voetjes droog te houden door boven het 200 d. MA te blijven en ook aan het begin van de afgelopen week leek het erop dat de voetjes droog zouden blijven. Helaas bleek de verwachting van vorige week echter niet aan dovemansoren gericht te zijn, de druk was inderdaad te groot zodat het MA uiteindelijk toch bezweek en de koers er beneden dook.

Net als in de $ grafiek was de donderdag de boosdoener en hadden de stieren geen verweer tegen zoveel aanvalsdrift van de beren. De eindkoers van donderdag betekende het eerste slot beneden het MA sinds eind december 2018 en was een belangrijk signaal. Dat de vrijdag ook een prooi voor de beren werd mag niet verwonderlijk zijn, de stieren zijn even groggy geslagen. Het zal zeer spannend worden om te zien of de stieren nog wat reserves hebben om een verdere daling te kunnen afremmen.

Het ‘uitgezoomde’ langere termijn plaatje kwam er na de vorige update zeer slecht bij te liggen en de aandacht ging uit naar de 1-ste blauwe steunzone. Deze zone was doorbroken en de koers diende er weer snel boven te sluiten om verder onheil te voorkomen. Ondanks een paar (slappe) pogingen lukte het de stieren op maandag, dinsdag en woensdag niet om terug te keren tot boven de onderste lijn van de zone zodat de doorbraak werd bevestigd.

De indicatoren

Da 2 lange rode candles van donderdag en vrijdag laten zien dat de daling vanaf de steunzone een versnelling heeft gekregen en dat de volgende steunzone snel dichterbij komt. De bovenste lijn van deze 2-de steunzone vinden we op de, vorige week al vermelde, $14.25, en deze lijn zal mogelijk al snel bereikt kunnen worden. Deze 2-de steunzone zal de daling moeten opvangen en zorgen voor een broodnodige stabilisatie in de koers.

De daling richting de steunzone vindt vooralsnog bevestiging in de indicatoren die nu allen negatief zijn gedraaid:

  • De RSI is nu teruggevallen tot op het laagste punt van dit jaar
  • De Verkoopkracht die min of meert zijwaarts bewoog is opgeveerd tot nu het hoogste punt van dit jaar
  • De MACD is naar beneden gedraaid en test nu de lijn onder de bodems sinds november 2018
  • De Geldinstroom die vorige week nog boven de 50 stond is er nu onder gedoken
  • Het Sentiment/Momentum kon wat steun krijgen van de dalende lijn waar we inderdaad een kleine hapering kunnen zien maar uiteindelijk werd er toch doorheen gebroken

De technische gesteldheid is negatief zodat een verdere daling het meest voor de hand ligt aan het begin van aanstaande week.

 

Ook in de Bollinger Bandengrafiek werd aangegeven dat de stieren een lastige week tegemoet zouden gaan omdat de druk op de onderste band er vol op zou komen te liggen.

De eerste dagen van de week vielen nog mee al konden de stieren maar niet boven de midden-band klimmen. Op donderdag en vrijdag werd vervolgens de pijp aan Maarten gegeven door de stieren en zakte de koers met 2 grote klappen tot ruim beneden de onderste band. Die band is nu opgerekt zodat er nog meer ruimte naar beneden ontstaat. Omdat de koers wel wat ver beneden de band staat kan er eerst mogelijk wat consolidatie ontstaan om de band te laten bijsluiten.

Tenzij er een glijbaan-scenario ontstaat zouden maandag en dinsdag wat rustige dagen kunnen worden.

 

In de slotstandengrafiek werd vorige week de voorzichtige hoop uitgesproken dat het slot van vorige week in de steunzone misschien zou kunnen leiden tot een herstel. De grafiek laat echter zien dat niets minder waar was.

Vanaf het zeer kleine zwarte stukje koers is een lange rode lijn omlaag te zien die de koers zelfs tot beneden de tussenliggende steunlijn heeft gebracht. Dit slot beneden die lijn zou maandag nog snel gerepareerd kunnen worden maar die kans is vrij klein, een daling naar de volgende steunzone lijkt haast onvermijdelijk te zijn geworden.

 

Geen daverende verrassing

In de weekgrafiek werd vorige week afgesloten met de opmerking:

“Aangezien ook de indicatoren geen positieve standen laten zien ligt een verdere daling nu meer voor de hand dan een herovering van het MA. Tenzij de stieren aanstaande week voor een daverende verrassing kunnen zorgen kan er omlaag geleken worden.”

Er volgde geen daverende verrassing zodat het meest logische gevolg zijn beslag kreeg en de koers inderdaad een nieuwe rode candle produceerde. De lengte van deze rode candle voorspelt niet veel goeds. De grafiek brengt duidelijk het gevecht voor het behoud van het 34 w. MA in beeld, 6 weken lang werd het MA aangevallen en getest waarna het vorige week werd doorbroken. De candle van deze week bevestigt die doorbraak zodat de laagste koers van vorig jaar om aandacht gaat vragen.

De indicatoren zijn nog steeds negatief zodat hiervan geen enkele positieve steun uitgaat. De vraag zal zijn waar er een bodem gevormd gaat worden de komende weken.

 

De € weekgrafiek heeft het lange tijd volgehouden en het beeld oogde beter dan dat van de $ grafiek. Het negatieve sentiment dat zich langzaam in de grafiek liet zien is uiteindelijk toch te machtig geworden en de dreigende doorbraak van het 34 w. MA heeft zich nu dan eindelijk gemanifesteerd.

Ook hier is de koers met een klap beneden het MA gedoken, al is de afstand tot het MA een stuk kleiner dan in de $ grafiek. Indien de stieren worden geholpen door de valutaverhouding tussen $ en € zou het MA misschien op korte termijn heroverd kunnen worden maar dan mag het wel niet te lang gaan duren.

De steeds weer opnieuw verrassende $-€ grafiek zagen we vorige week de groene steun weer naderen. Er werd aangegeven dat deze (voormalige) groene weerstandlijn nu als steun zou moeten gaan dienen. De candle van deze week lijkt aan te geven dat de lijn als steunlijn is getest en dat deze test met vlag en wimpel is doorstaan.

Nu moeten we de wispelturigheid van de grafiek niet uit het oog verliezen maar gezien de zwarte candle en het slot op de high van de week lijkt een mooi signaal voor een nieuwe stijging te waarborgen.

De indicatoren blijven onverdeeld positief zodat de ogen wat dat betreft omhoog gericht kunnen blijven. Indien dit inderdaad het geval is zal het misschien de € zilverbeleggers wat soelaas kunnen bieden om het hierboven vermelde 34 w. MA in de € weekgrafiek toch te kunnen heroveren.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTechnische analyse Zilver