Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 3 juni 2019

De vorige update werd geëindigd met de opmerking dat de stieren direct moesten doorpakken omdat anders de bodem van $ 14.35 weer snel bereikt zou kunnen worden en ook doorbroken. Maandag waren de beurzen in de VS gesloten zodat de stieren maar ook de beren een extra dag hadden om hun strategie te kunnen bepalen.

Op dinsdag zou het dan moeten gebeuren voor de stieren maar dat werd een regelrechte deceptie. Na de opening mochten de stieren even ruiken aan een hogere stand, net boven de $14.60, maar daarna gingen de luiken open. Met een gigantisch volume (10,327 K) probeerden de beren de stieren te overrompelen en de koers met geweld omlaag te duwen. Het laagste punt van deze overval werd $14.265 waarna het slot tot stand kwam op $14.32.

 

Na deze afstraffing moest gevreesd worden voor een totale overgave van de stieren waarna de beren een vrij speelveld zouden kunnen krijgen. De woensdag werd daarmee een dag van de waarheid. De opening vond plaats op de slotkoers van de dinsdag op $14.32 maar in plaats van een verdere daling ontstond er vanaf de start een stijging, de stieren vochten terug. Met een bovengemiddeld volume werd wat terrein teruggewonnen, de stieren gaven zich dus toch nog niet gewonnen.

Ook op donderdag wisten de stieren het positieve momentum vast te houden en konden zij nog wat meer terreinwinst boeken. Het slot kwam tot stand op $ 14.49 na eerst al op de $14.55 te hebben gekoerst.

Op de laatste dag van afgelopen week liep het volume nog wat verder omhoog en daarmee ook de koers. De stieren wisten een hoogste niveau te bereiken van $14.67 maar konden dit helaas niet vasthouden, het slot kwam uiteindelijk tot stand op $14.57 waarmee de zware rode candle van dinsdag werd teruggedraaid. Het slot van deze week was daarmee nipt hoger dan dat van vorige week, de aanval van de beren lijkt voorlopig afgeslagen te zijn.

De € grafiek vertoont een soortgelijk beeld als de $ grafiek. Een flinke rode candle aan het begin van de week die in de daarop volgende drie dagen wordt teruggedraaid. In de € grafiek is de afstand tot het 200 d. MA veel kleiner dan in de $ grafiek zodat het beeld hier wat ‘vriendelijker’ oogt.

Met de candle van vrijdag is het 200 d. MA aangevallen en zelfs even doorbroken geweest maar het slot ligt er toch weer beneden. Aanstaande week krijgen de stieren waarschijnlijk een nieuwe kans om het 200 d. MA onder vuur te nemen.

In het langere termijn plaatje werd de ontwikkeling van vorige week niet al te rooskleurig ingeschat en was de verwachting dat er alsnog een daling richting de steunzone rond de $14.25 in het verschiet lag. Zoals we hierboven al zagen kwam het laagste punt op dinsdag uit op $14.27 waarmee de steunzone praktisch werd bereikt.

Het laagste punt van afgelopen week kwam niet alleen op de steunzone tot stand maar tevens op de onderste lijn van het dalende kanaal zodat er sprake was van een dubbele steun. Vanaf dit punt werd er inderdaad een herstel ingezet die de koers deed opveren tot buiten het dalende kanaal. Het slot viel weliswaar weer binnen het kanaal maar de intentie van de stieren werd duidelijk gemaakt.

 

Aanstaande week zal interessant worden, kunnen de stieren hun uitbraakpoging van het kanaal doorzetten of zal het kanaal te sterk blijken te zijn?

De technische staat van de indicatoren is nog steeds negatief al lijkt er wel wat licht te willen doorbreken:

  • De RSI probeert door de dalende lijn te breken om op weg te kunnen gaan naar de 50
  • De Verkoopkracht is nog steeds de baas maar er begint wat leven te komen in de koopkracht
  • De MACD heeft de steunlijn nog niet opgegeven
  • De Geldinstroom heeft een nieuwe bodem gemaakt en probeert te klimmen richting de 50
  • Het Sentiment/Momentum heeft een hogere bodem geproduceerd en kan nu gaan stijgen

De stieren zullen aanstaande week hun beste pootje voor moeten zetten, lukt dit, dan zullen er wat koopsignalen ontstaan in de indicatoren.

In de Bollinger Banden grafiek ontstond er toch eerst nog een daling richting de onderste band.

Deze werd direct op de eerste handelsdag van de week (dinsdag ) aangetikt om daarna de koer richting de midden-band te laten stijgen.

De midden-band werd vrijdag bereikt en zelfs even doorbroken maar dat kon op slotbasis niet worden vastgehouden. Het slot kwam een klein stukje beneden de band tot stand. Indien de stieren inderdaad een goede start van de week kunnen realiseren kan de midden-band wellicht maandag worden aangevallen en vervolgens doorbroken waardoor een mooi koopsignaal voor de rest van de week zou ontstaan.

Nadat in de slotstandengrafiek vorige week een daling naar de onderste blauwe lijnen kon worden afgewend zag het er aan het begin van de afgelopen week toch weer even donker uit. De eerste blauwe lijn werd weer doorbroken zodat de daling er alsnog leek te komen echter de voortzetting van de week zorgde voor een ommekeer.

Het slot van deze week zit tegen de bovenste lijn aan van de dalende wig zodat er slechts weinig nodig is voor een opwaartse uitbraak. Indien maandag een positieve dag wordt zou die uitbraak direct gerealiseerd kunnen worden waarmee ook hier een koopsignaal wordt afgegeven.

In de weekgrafiek werd vorige week afgesloten met de zin : “De kansen op een serieus herstel lijken daarmee nog niet al te groot te zijn”.

Na de zwarte candle van vorige week zien we nu weer een zwarte candle verschijnen, een candle met een vrij lange lower shadow. De omzet van de afgelopen week (slechts 4 handelsdagen) is relatief hoog zodat de lower shadow voor een positieve toonzetting kan zorgen. Door de vorm van deze candle lijkt het alsof de bodem er nu kan staan maar dan zal er aanstaande week wel progressie geboekt moeten worden.

De indicatoren zijn nog negatief zodat daarvan nog geen impulsen zullen uitgaan. De stieren zullen het voortouw moeten nemen.

 

Net als in de $ weekgrafiek zien we ook in de € weekgrafiek mogelijk wat flauw licht schijnen in de donkere tunnel. De lower shadow van de candle van deze week draagt ook hier mogelijk een positieve lading. Het 34 w. MA bevindt zich nog steeds in de buurt zodat een zwarte candle een mooi koopsignaal zou kunnen gaan opleveren.

De indicatoren staan ook hier nog steeds negatief al lijkt er in het Sentiment/Momentum een koopsignaaltje op de loer te liggen.

 

Het beeld in de $-€ grafiek wordt eentonig, de stijgende trend blijft in kracht en wordt ook nog steeds ondersteund vanuit de technische gesteldheid.

  • De RSI blijft boven de dalende magenta lijn maar zal zich nu moeten oprichten om tot hogere niveaus te kunnen doordringen
  • De MACD beweegt nog steeds zijwaarts boven de 0-lijn zodat de positieve flow wordt bevestigd
  • Het Sentiment/Momentum blijft op extreem hoog niveau acteren. Na een klein dipje buigt deze nu weer naar boven tot boven de 80

In de grafiek heeft zich een klein weerstandniveau gevormd rond het 0.88 niveau. De koers ondervindt daar ook deze week weer weerstand van.

Mocht de weerstand aanstaande week gebroken worden kan de volgende stap in de stijging worden gezet. Het volgende niveau om naar uit te kijken zal dan de 0.92 worden.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTechnische analyse Zilver