Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 24 juni 2019

Vorige week zagen we dat de stieren het zeer moeilijk hadden om het 200 d. MA vast te houden. Er kon weliswaar op de laatste dag een nieuwe aanval worden ingezet maar die werd vakkundig door de beren gecounterd, daarom werd vorig week afgesloten met de opmerking:

“Aanstaande week staan de stieren opnieuw voor de zware opgave om het 200 d. MA te heroveren, gezien de tegenwerking van de beren zal dat niet gemakkelijk worden”

De maandag van afgelopen week leek de opmerking te bekrachtigen toen de zilverkoers na de opening weer in het rood kwam en onder het 50 d. MA viel. De stieren rechten echter de ruggen en wisten toch in positief gebied af te sluiten al was dat niet bijster veel. Toch gaf dit blijkbaar voldoende moed om op dinsdag uit de startblokken te schieten. Na de opening volgde een testje van het 50 d. MA waarna de koers aan een klim begon die tot een aanval op het 200 d. MA leidde.

Het MA werd doorbroken en nu hielden de stieren stand om er ook boven te kunnen afsluiten.

 

Giga omzet

Na de doorbraak op dinsdag waarbij de omzet boven het gemiddelde uitkwam waren de beren even uit het veld geslagen want ook op woensdag kon de aanval van de stieren worden voortgezet. De zilverprijs klom verder naar een hoogste stand van $15.17 zodat het opnieuw een sterke dag voor de stieren leek te worden. Uiteindelijk waren het echter toch de beren die met een krachtsinspanning de tegenaanval zochten en aan het langste eind trokken. Zij wisten vanaf het hoogste punt genoeg tegengas te ontwikkelen om de koers terug te dringen waarbij zelfs even het 200 d. MA weer werd doorbroken. Het slot kwam wel nog boven het MA tot stand zodat de stieren aan zet bleven.

Het tegensputteren van de beren deed voldoende waarschuwingssignalen afgaan bij de stieren, ze beseften dat er drastische maatregelen nodig waren om de slag voor het 200 d. MA te beslissen. Op donderdag werd fors hoger geopend en direct de verdere aanval gezocht. De zilverkoers spoot als het ware omhoog, er werd een hoogste stand bereikt van $15.52 waarna het slot er slechts zeer nipt beneden tot stand kwam. De omzet op donderdag was absoluut gigantisch, het hoogste van de afgelopen jaren!!

Na zo’n forse sprong omhoog kan een tegenreactie uiteraard niet uitblijven en die kwam dan ook op vrijdag. De beren gingen in de aanval, geprobeerd werd om het terreinverlies goed te maken. Zij wisten uiteindelijk de koers terug te dringen maar konden niet de hele donderdag candle counteren.

Het slot op vrijdag (en de week) kwam uiteindelijk tot stand op $15.29 waarmee afgelopen week ruim afstand werd genomen van het 200 d. MA. Gezien het beeld van donderdag en vrijdag mag verwacht worden dat de stieren aanstaande week weer een volgende stap omhoog willen zetten.

Uiteraard zien we in de € grafiek een identiek beeld verschijnen, de vorm van de candles is gelijk echter de plaatsing daarvan wijkt af. Met name de vrijdag candle staat in de € grafiek anders gepositioneerd dan in de $ grafiek. Hier zien we dat deze candle ruim beneden de donderdag candle uitkomt en dat het slot beneden de body van de donderdag candle valt.

Dit is te wijten aan de verandering in de $-€ verhouding die dus in het nadeel van de € beleggers is uitgevallen. Nadat vorige week al het 200 d. MA werd doorbroken is nu duidelijk afstand genomen van het MA zodat er gesproken kan worden van een legitieme doorbraak. De stieren zullen nu aan een stevig vervolg moeten werken.

In het langere termijn plaatje werd vorige week al aangehaald dat een doorbraak van de weerstand zone zeker tot de mogelijkheden behoorde mits de stieren er meteen werk van zouden maken.

Na een kleine hapering op maandag is dat precies wat de stieren op dinsdag deden. Zij vielen de weerstandzone aan en wisten er nipt boven af te sluiten.

Het tegensputteren van de beren op woensdag kon de stieren niet van hun stuk brengen getuige de forse stap die op donderdag werd gezet. De candle van donderdag reikte in één klap tot aan de volgende weerstandzone zodat de beren wel genoodzaakt waren om voor een tegenactie te zorgen.

Met de candle van vrijdag wisten zij de eerste aanval op deze zone af te slaan en de koers terug te dringen tot op de middelste groene lijn. Deze weerstandslijn zou nu mogelijk als steun dienst kunnen gaan doen voor de stieren, mocht dit het geval zijn dan zouden we maandag direct een stijgings- of consolidatie-candle moeten zien.

Interne gesteldheid

Het zal niet verwonderlijk zijn dat de interne gesteldheid van de grafiek enorm is verbeterd:

 • De RSI heeft de 70 aangetikt en verkeert ruim in positief trendgebied boven de 50
 • De Koopkracht is comfortabel boven de verkoopkracht gestegen
 • De MACD heeft de stijging boven de 0-lijn versneld
 • De Geldinstroom bevindt zich eveneens op een zeer hoog niveau
 • Het Sentiment/Momentum dat opveerde van de 50 is gestegen tot aan extreem gebied

Op basis van de interne gesteldheid zou een verdere stijging en dus doorbraak van de weerstandzone het meest voor de hand liggen.

Oogt Positief

In de Bollinger Banden grafiek werd vorige week de midden-band als steun getest en goed bevonden waarna de eerste aanval op de bovenste band werd afgeweerd. De 2-de en 3-de aanval op de bovenste band volgden afgelopen week dinsdag en woensdag en ook deze konden door de beren worden gepareerd. De aanval die op donderdag volgde werd de beren tenslotte te veel en zij moesten dan ook capituleren voor zoveel geweld. Het slot van de candle kwam zeer ruim boven de band tot stand zodat hieruit te verwachten viel dat de band eerst zou moeten bijsluiten voordat er meer stijging mogelijk zou zijn.

De candle van vrijdag is daarom een logisch gevolg van de donderdag-candle waarbij wel opvalt dat het slot van de vrijdag-candle maar net beneden de bovenste band ligt terwijl het laagste punt er ruim onder ligt. Dit oogt vrij positief voor het begin van aanstaande week.

Ook de slotstandengrafiek laat een zeer positief beeld zien van afgelopen week. Vanaf de steunzone (was vorige week nog weerstandzone) is een kaarsrechte stijging te zien die stopt bij de weerstandlijn onder de bodem van juli 2017 en de consolidatie van juli/augustus 2018.

Vanaf deze weerstand lijn volgt een stukje rode streep (de handel van vrijdag) waarmee de koers weer wat afstand neemt van deze weerstandlijn. Mocht er toch nog wat meer daling komen zou er mogelijk wat steun te verwachten kunnen zijn rond het $15.25 niveau waar we een topje vinden uit april van dit jaar. Echter ook hier lijken de kansen voor een hernieuwde aanval en vervolgens doorbraak van de weerstand het voordeel te genieten.

In de weekgrafiek bleef het negatieve sentiment de boventoon voeren en was deze van doorslaggevende aard, er was een doorbraak nodig om dit negatieve beeld te doorbreken.

De stieren kweten zich uitstekend van hun taak, zij bewerkstelligden de noodzakelijke doorbraak en dat deden zij ook nog eens met een omzet die boven alles uit piekt van de afgelopen jaren. De doorbraak werd daarmee zeer breed gedragen en dat schept mogelijk voldoende vertrouwen om beleggers aan de zijlijn alsnog in de markt te trekken.

 

 

Fors koopsignaal

Het slot boven de beide MA (17 en 34 w.) mag als een fors koopsignaal beschouwd worden, al zullen de beren er alles aan doen om dit de aanstaande week proberen terug te draaien. Het is nu taak voor de stieren om er nog een schepje bovenop te doen zodat de laatste twijfel over de richting verdwijnt.

De zwarte candle van deze week heeft de interne gesteldheid van de grafiek goed gedaan er is wat verbetering zichtbaar:

 • De RSI is door het 50 niveau gebroken en beweegt nu weer in positief trendgebied
 • De MACD is opgeklommen tot boven de signaallijn en zal komende week richting de 0-lijn kunnen gaan stijgen
 • De Geldinstroom begint nu naar boven te bewegen al verkeert deze nog steeds in negatief trendgebied een verdere stijging zou welkom zijn.

 

In de € weekgrafiek was sprake van een iets beter beeld dan in de $ grafiek al was er ook sprake van een soort dubbele weerstand omdat de beide MA (17 en 34 w.) dicht bij elkaar lagen. Het positieve aan deze situatie was dat een doorbraak dan meteen een dubbel koopsignaal zou afgeven dus de stieren wisten wat ze moesten doen.

Zoals uit de bovenstaande grafiek blijkt is de doorbraak gerealiseerd maar het ging niet van harte zo lijkt het. De week-candle in de $ grafiek priemt parmantig boven de MA terwijl die in de € grafiek er maar net bovenuit steekt. De negatieve wending in de valutaverhouding is hierin zeer duidelijk te constateren. Mocht de $-€ verhouding onder druk blijven liggen zal de taak van de stieren er niet makkelijker op worden, zij zullen dan tegen 2 negatieve invloeden moeten opboksen.

Verder Verbeterd

De zwarte candle van afgelopen week heeft de interne gesteldheid in elk geval verder verbeterd:

 • De RSI is zoals verwacht na een positieve week door de 50 gebroken en kan nu mogelijk omhoog gaan kijken
 • Ook de MACD heeft verbetering laten zien en is nu op de 0 lijn aangekomen. Aanstaande week zou nu een doorbraak kunnen volgen
 • Het Sentiment/Momentum is verder opgeklommen en kan nu het 50 niveau in het vizier gaan nemen

Vanuit de interne gesteldheid geredeneerd zou een verdere stijging voor de hand liggen.

In de $-€ grafiek leek er een nieuwe stap boven de weerstandlijn aan te komen, de technische gesteldheid was nog steeds overwegend positief zodat deze een dergelijke stap zou steunen.

Zoals zo vaak echter in de afgelopen maanden pakte de realiteit in de $-€ grafiek anders uit, in plaats van een doorbraak werd het een vallend mes.

De candle van afgelopen week was weer eens rood van kleur en de daling mag er zijn, 2,44 %. Aangezien deze daling plaatsvindt vanaf de weerstandlijn kan gesteld worden dat de weerstand zijn taak heeft volbracht en de koers heeft teruggewezen.

Het slot van afgelopen week valt op het 50 w. MA zodat de stieren direct een nieuwe krachtmeting te wachten staat. Valt de koers immers beneden het MA wordt er een nieuw verkoopsignaal afgegeven aangezien het dan voor het eerst sinds april 2018 is dat de koers beneden dit MA komt. Er zou dan een nieuwe downtrend kunnen ontstaan.

De technische staat van de grafiek heeft niet alleen qua grafiek maar ook wat betreft de indicatoren een deuk opgelopen:

 • De RSI is beneden de 50 gevallen en beweegt nu dus in negatief trendgebied
 • De MACD valt steeds verder terug richting de 0 lijn
 • Het Sentiment/Momentum is door de 50 gezakt naar negatief trendgebied en nadert met rasse schreden extreem negatieve niveaus

Alles lijkt nu klaar te zijn voor een forse daling in de valuta verhouding eens kijken of die verwachting volgende week wordt bevestigd of dat de stieren alsnog aan de noodrem kunnen trekken.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTechnische analyse Zilver