Columns & Artikelen

Trump nomineert Judy Shelton

by Wilge on 9 juli 2019

CD Fund meldt: Trump nomineert goudstandaard proponent Judy Shelton voor FED bestuur.

Judy Shelton is een economisch adviseur van Trump en is nu door hem voorgedragen als nieuw lid van het FED-bestuur. De voordracht is opvallend, omdat Shelton een rol ziet voor goud in het internationaal monetair systeem. Zo schreef zij een aantal maanden geleden:

‘’In proposing a new international monetary system linked in some way to gold, America has an opportunity to secure continued prominence in global monetary affairs while also promoting genuine free trade based on a solid monetary foundation. Gold has historically provided a common denominator for measuring value; widely accepted at all income levels of society, it is universally acknowledged as a monetary surrogate with intrinsic value.’’

Ze beargumenteerd dat na de ontkoppeling van de dollar ten opzichten van goud in 1971, alle valuta vrij tegen elkaar bewegen, en er een monetair anker ontbreekt. Feitelijk zijn  er geen concrete internationale afspraken over valuta(manipulaties). Deze ‘’ieder-voor-zich’’ benadering werd in 1971 ontvangen als de ultieme vrije-markt oplossing, maar blijkt nu uitermate kwetsbaar voor geopolitieke belangen.

Door het internationale monetaire systeem weer te koppelen aan goud zouden overheden weer geforceerd worden om het spel ‘eerlijk’ te spelen. Uiteraard ligt deze hervorming zo gevoelig dat Trump dit niet publiekelijk kan uitspreken, dit maakt de benoeming van Shelton zo opvallend.

De goudgemeenschap vraagt zich al jaren af of Trump een voorstander is van de goudstandaard. Sinds zijn presidentschap spreekt Trump over lage rentes, hoge overheidstekorten en een lage dollar, niet bepaald signalen van een conservatief fiscaal beleid, laat staan dat hij voorstander is voor een goudstandaard. Echter, dit past bij zijn overtuiging dat de VS hierdoor eerlijk kan concurreren met de rest van de wereld.

Als presidentskandidaat was Trump kritisch over het huidige door de dollar gedomineerde systeem, waarin de Amerikaanse munt geen betrouwbare vaste waarde heeft. In een interview met GQ-magazine liet hij doorschemeren dat ook hij eigenlijk een fan is van de goudstandaard;

‘’Bringing back the gold standard would be very hard to do, but boy, would it be wonderfull. We’d have a standard on which to base our money’’

De benoeming van Shelton door Trump lijkt strategisch, de kennis van Shelton zal goed van pas komen bij de volgende crisis als hervormingen in het monetaire systeem onvermijdelijk zijn. En mogelijk heeft de goudprijs hier al een voorschot op genomen de afgelopen weken.

Volgens ons is de revaluatie van de goudprijs slechts een kwestie van tijd. Of doordat de markt het door een stijgende vraag van Centrale Banken en andere investeerders afdwingt of een door Centrale Bankiers geïnitieerde goudrevaluatie.

NB: Voor meer informatie over de ideeën van Shelton voor hervorming van het monetaire systeem raden we aan het volledige artikel te lezen:https://www.cato.org/cato-journal/springsummer-2018/case-new-international-monetary-system

Voor meer informatie raadpleeg de website van het Commodity Discovery Fund

Disclaimer CD-Fund:

Alle informatie op deze website wordt uitsluitend ter informatie aangeboden en is op generlei wijze bedoeld als advies. De beslissing om participaties te kopen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het prospectus van het betreffende fonds. In dit document wordt meer informatie verschaft omtrent onder meer de risico’s en de kosten en die verbonden zijn aan een belegging in het Commodity Discovery Fund. Deze prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij het Commodity Discovery Management B.V., Zandvoorterweg 77, 2111 GT te Aerdenhout, via de website www.cdfund.com of via (023) 800 9970.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Indien een belegging wordt overwogen wordt een ieder dringend aangeraden vooraf contact op te nemen met een professionele beleggingsadviseur, en zich uitvoerig te laten adviseren.

Commodity Discovery Fund is een beleggingsinstelling (fonds voor gemene rekening) naar Nederlands recht. De beheerder, Commodity Discovery Management B.V., heeft sinds 29 maart 2012 een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is opgenomen in het register van de AFM. Op 21 juli 2014 is deze vergunning omgezet in een vergunning krachtens het “ICBE”-regime.

Het Commodity Discovery Fund spant zich in om juiste en actuele informatie in deze website op te nemen. Het Commodity Discovery Fund staat echter niet in voor de accuraatheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie en gegevens op de website of waar naar wordt verwezen, evenmin als voor de geschiktheid ervan voor een bepaald doel of gebruik. Aan de op de website aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer Edelmetaal-Info:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns op Edelmetaal-Info.nl: auteur schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. Verder geldt de algemene disclaimer waarvoor deze zin zeer essentieel is: De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

WilgeTrump nomineert Judy Shelton