Columns & Artikelen

Tips voor 2019 (update)

by Koen Lauwers on 11 juli 2019

De eerste jaarhelft ligt achter ons en dus is het nuttig om terug te blikken op de grondstoffentips van begin 2019. Het was geen eenvoudig halfjaar voor de grondstoffen. Zij moesten opboksen tegen de onzekerheid van een handelsoorlog tussen de twee grootste economische machtsblokken, een vertragende wereldeconomie en een dure dollar.

Ik loop de verschillende grondstoffen even met u door.

Goud ($1.250 => $1.406  = +12,5%)

Goud noteert op het moment dat ik deze tekst schrijf met een rendement van 9,3% in dollars. In euro’s loopt de winst zelfs op naar 12,8%.

Het gele metaal zat sinds 2013 gevangen in een vrij smalle prijsvork van $1050 tot $1365 en beet zich de voorbije jaren verschillende keren de tanden stuk op dit weerstandsniveau. Vorige maand lukte het toch en doorbrak de goudprijs de grens van $1400.

Het voordeel van een lange consolidatiefase is dat er bij een opwaartse uitbraak nauwelijks technische weerstand ligt. Dit is ook het geval voor goud, dat in principe tot $1650 kan doorstijgen.

Goud noteert in verschillende valuta op of in de buurt van een historisch recordniveau. Alleen in de euro en dollar is dit nog niet het geval.

Er zijn al jaren valabele argumenten om in edelmetalen te investeren. De reële rente (nominale rente min inflatie) is al geruime tijd negatief. Anders gesteld: de koopkracht van geld daalt.

Verder kan iedereen die logisch nadenkt niet anders dan zich ernstig vragen stellen over de duurzaamheid van het huidige financiële systeem. Meer dan een decennium van monetaire stimuli die historische proporties aannemen, hebben een systeemcrash (voorlopig?) vermeden, maar ook niet meer dan dat. Enkel financiële activa als aandelen, obligaties en vastgoed hebben van het monetaire beleid geprofiteerd.

Het marginale nut van nieuwe schulden neemt steeds verder af. Er komt dus een moment dat extra schuld geen economische groei meer zal opleveren. Bij rentevoeten die al negatief zijn (in onder andere de eurozone, Japan, Zwitserland) zijn nieuwe monetaire stimuli kansloos.

Goud is een manier om buiten het financiële systeem te schuilen. In dat opzicht is het opmerkelijk dat centrale banken hun valutareserves de afgelopen jaren volop diversifieerden naar goud. 2018 was een recordjaar voor goudaankopen door centrale banken. Tijdens de vijf eerste maanden dan 2019 groeiden die aankopen met 73% in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Zilver ($14,75 => $15,11 = +2,4%)

Zilver blijft al geruime tijd achter op goud en dit was in de eerste jaarhelft niet anders. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat dit metaal vooral industriële toepassingen kent en zich naar prijsvorming toe vaak als een basismetaal gedraagt.

Maar intussen blijft de goud/zilver ratio wel nieuwe extremen opzoeken. De prijsverhouding tussen beide edelmetalen is opgelopen naar 93: het hoogste cijfer in meer dan 26 jaar! Een nog hogere goud/zilver ratio dateert al van 1991, toen de Golfoorlog woedde en de prijsverhouding even boven 100 piekte.

Het is hoe dan ook een uitzonderlijke situatie dat de goud/zilver ratio zo lang zo hoog blijft. Het gemiddelde van de voorbije tien jaar bedraagt 66,2 maar de afgelopen vier jaar noteert de prijsverhouding daar consequent boven. Het jaargemiddelde van 83 tijdens de afgelopen twaalf maanden is trouwens een record.

Historisch gaat een normalisering van de prijsverhouding gepaard met een stijging van de goudprijs. Dit impliceert dat de zilverprijs in dat geval harder zal stijgen dan de goudprijs.

Het is niet zozeer de vraag óf er een normalisering komt van de goud/zilver ratio, maar wel wanneer. Zilver is niet alleen goedkoop tegenover goud, maar ook in vergelijking met andere activa. Zo was de verhouding tussen zilver en de S&P500 in vijftien jaar niet meer zo laag.

Koen Lauwers –  element79.be

Redactie edelmetaal-info:

Deze column verscheen ook op IEX, met een tevens een update over koffie en suiker.

Koen Lauwers is Master in de Handels- en Consulaire wetenschappen en heeft een aanvullende Master in de Bedrijfsinformatica (Vrije Universiteit Brussel). Lees hier zijn antwoorden op de vragen die ik hem heb gesteld in de serie ‘Gevraagd aan’.

Hij is sinds 1999 actief op de financiële markten en werkt als onafhankelijk financieel analist voor verschillende financiële en niet-financiële bedrijven in de Benelux. Koen is met name gespecialiseerd in goud en de grondstoffenmarkten. Zijn website heeft de veelzeggende naam: element79.be

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Koen LauwersTips voor 2019 (update)