Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 5 augustus 2019

Twee weken geleden zagen we een stevige opgaande beweging in de zilverprijs die werd afgesloten met een potentiële top-candle op die vrijdag. De lange ‘upper shadow’ van die candle en het gegeven dat ruim beneden de openingskoers werd afgesloten konden duiden op een adempauze in de stijging.

Met die verwachting in het achterhoofd werd met aandacht gekeken naar de opening op de maandag daarna. Die opening was verrassend genoeg toch hoger dan het slot van vrijdag, de kleine daling die daarna volgde werd snel gerepareerd waarna de koers de stijging hervatte. Die stijging zette door tot aan de donderdag waar een hoogste koers werd bereikt van $16.68. Na deze top zakte de koers gestaag weg om uiteindelijk lager af te sluiten. Op de vrijdag van die week gebeurde er vrij weinig, de stieren wisten de daling te stabiliseren zodat nagenoeg rond het slot van donderdag kon worden gebivakkeerd voor het weekend.

De afgelopen week bleek dat de stieren nog steeds vol goede moed zaten. Op maandag en dinsdag werd getracht het verlies vanaf de $16.68 te repareren waarbij op dinsdag de top weer werd benaderd. De omzet op die beide dagen was echter zeer laag waaruit bleek dat de echte overtuiging leek te ontbreken.

Dit voorgevoel werd op woensdag bevestigd toen de zilverprijs onder zware druk werd gezet door de beren. Na een hogere opening werd de tegenaanval door de beren ingezet en de koers fors omlaag gedrukt richting de $16.20. Met een uiterste krachtinspanning wisten de stieren de koers te laten opveren om rond het $16.40 niveau af te sluiten. De omzet liep daarbij op tot ruim boven het gemiddelde, er werd zwaar strijd geleverd.

De inspanning van de stieren op woensdag werd niet beloond op donderdag. De opening van de handel lag een stuk beneden de slotkoers van de donderdag en de opleving die volgde werd in de kiem gesmoord. De omzet liep opnieuw op tot ruim boven het gemiddelde en de beren maakten hiervan gebruik door de koers onderuit te schoffelen tot beneden de $16 grens. Toen het erop begon te lijken dat de stieren overrompeld zouden worden wisten zij alsnog de ruggen te rechten. Vanaf het laagste punt op $15.94 werd een tegenaanval ingezet die de koers uiteindelijk deed afsluiten op $16.18. Zou dit slechts een oprisping zijn of konden de stieren echt een vuist maken?

De vrijdag zou dat duidelijk moeten maken. De opening op vrijdag was een stuk hoger, so far so good, maar daarna kwamen de beren toch weer in actie. Er volgde een vrijwel identiek scenario als op donderdag. De beren drukten de koers opnieuw richting de $16 grens maar nu lukte het de stieren om wat eerder aan de rem te trekken. Op een laagste koers van $16.03 volgde opnieuw de ommekeer. De stijging werd weer ingezet en de stieren wisten opnieuw verloren gebied terug te winnen om uiteindelijk af te sluiten op $16.27. Hiermee werd de week alsnog met een positieve candle afgesloten en gezien de vorm van de laatste 2 candles heeft het er de schijn van dat er een correctiebodem is gezet. De komende week zou dan begonnen moeten worden met een stijging.

De € dag-grafiek kent een zelfde verloop als de $ grafiek met aan het einde van de week een tweetal candles met zeer lange lower shadows. Deze 2 candles zijn bodem-candles en zouden ook hier een bodem van de correctie moeten aangeven. Indien dit het geval is zou er op maandag en dinsdag een bevestiging met een stijging moeten volgen.

Het enige waarschuwingssignaal in de grafiek is dat de koers inmiddels wel erg ver is weggelopen van het 50 d. MA. Een gemiddelde ontstaat door het plussen en minnen van een koers zodat op basis van dit gegeven wat meer consolidatie of zelfs een wat verdere daling logisch zou zijn.

In het langere termijn plaatje is duidelijk te zien dat de zilverkoers inmiddels boven de toppen van eerder dit jaar is uitgebroken en een nieuwe hoogste jaarkoers heeft neergezet. De laatste 2 candles van afgelopen donderdag en vrijdag vertonen (vanuit technische hoek bekeken) een mooi beeld.

De beide lower shadows (staarten) van de candle prikken ruim beneden de lijn over de toppen van eerder dit jaar. Doordat de stieren erin geslaagd zijn om de koers weer terug te tillen tot boven deze lijn kan deze lijn als steunlijn gaan fungeren voor het verdere verloop. Een doorbraak hiervan zal zeer waarschijnlijk leiden tot een daling richting de steunzone rond de $15.50. En consolidatie boven de lijn zal het 50 d. MA de kans geven om bij te sluiten waarna dan een verdere opmars kan volgen.

De interne gesteldheid in de grafiek laat geen alarmbellen afgaan, het ziet er nog uit als een correctie

 • De RSI zakt terug vanuit extreem gebied maar zit nog ruim boven de 50
 • De Koopkracht daalt maar bevindt zich nog steeds boven de verkoopkracht
 • De MACD heeft wel de signaallijn neerwaarts gekruist maar dit gebeurd ruim boven de 0-lijn in positief trendgebied
 • De geldinstroom valt ook terug vanuit extreem gebied maar is nog comfortabel boven de 50
 • Het Sentiment/ Momentum corrigeert vanuit extreem gebied maar verblijft in positief trendgebied

Vooralsnog lijken de stieren een en ander onder controle te hebben en sturen zij aan op een consolidatie op hoog niveau, boven de steunlijn.

De Bollinger Bandengrafiek laat een mooi technisch plaatje zien. De bovenste band leidt de zilverprijs hoger, de koers zit als het ware geplakt tegen de band. De eerste daling vanaf de bovenste band zorgt ervoor dat de koers wat afstand neemt van de band waarna er een terugkeerpoging wordt ondernomen die uitmondt in een tweede iets lagere top.

De daling die daarop volgt brengt de zilverprijs terug tot aan de midden-band vanwaar de koers als door een wesp gestoken opveert. De midden-band verricht daarmee perfect zijn taak als potentieel steunniveau. De tweede candle bereikt vervolgens de midden-band niet eens meer maar weet daar volledig boven te blijven. Een sterk stukje handelen/ingrijpen van de stieren.

Zolang de midden-band intact blijft als steun kunnen de stieren naar boven blijven kijken. In de grafiek is echter ook een wat negatieve noot te ontdekken, namelijk de zeer ver uit elkaar liggende banden. De afstand tussen de onderste en bovenste band is zeer groot en deze zullen dus ook weer naar elkaar toe moeten gaan bewegen hetgeen duidt op een consolidatie van de koers.

 

In de slotstandengrafiek heeft de koersontwikkeling een praktisch loodrechte stijging laten zien die de zilverprijs in één ruk vanaf de $15 naar de $16.60 heeft gebracht. Tijdens deze stijging werd de weerstand zone rond de $15.75 doorklieft en moest ook de tweede zone rond de $16.25 er zonder tegensputteren aan geloven.

De stijging stopte pas bij de derde zone die we terugvinden rond de $16.60/16.65. Dit is een zone waar behoorlijk wat topjes en dalen terug te vinden zijn uit 2018 en 2017 en zal daarom wat moeilijker te overwinnen zijn voor de stieren.

De daling die we de afgelopen week zagen ontstaan heeft de zilverkoers teruggevoerd naar de 2-de weerstandzone die nu als steunzone dienst moet gaan doen. Iets naar links zien we de top uit februari liggen waar de bodem van de afgelopen week boven is gebleven. Indien deze zone zijn werk goed weet te volbrengen zou dat een mooie setup kunnen worden voor een volgende stijging die de aanval zal gaan inzetten op de vermelde weerstandzone

In de weekgrafiek zagen we het beeld 2 weken geleden met een zeer grote klap positief veranderen, de stieren namen eindelijk fors afstand van de beide MA. De grote stijging werd opgevolgd door een nieuwe zwarte candle die de koers nog wat verder omhoog duwde.

De candle van afgelopen week zorgde vervolgens voor een pas op de plaats, een adempauze. Als we de candle bekijken dan zien we dat deze zowel een vrij lange upper als under shadow heeft en een relatief klein lichaam. Zowel de stieren als de beren hebben getracht om koerswinst te boeken maar zijn daar niet in geslaagd zodat er een soort van wapenstilstand is ontstaan met een licht voordeel voor de beren.

Na zo’n forse koerssprong is een consolidatie logisch, belangrijker is wat daarna te zien zal zijn.

De technische staat van de grafiek ziet er vrij goed uit:

 • De RSI bevindt zich nog steeds ruim in positief trendgebied boven de 50
 • De MACD heeft de weg omhoog ingeslagen en neemt afstand van de 0 lijn
 • De Geldinstroom heeft zich opgewerkt tot net beneden de 50 en zal deze wel moeten doorbreken om de koers een nieuwe impuls te kunnen geven

Zowel het 17 als het 34 w. MA vertonen nu een stijgende lijn zodat de trend omhoog gericht is. Als we links in de grafiek kijken dan kunnen we constateren dat de zone tussen de $16.25 en $16.75 behoorlijk wat candles laat zien in de 2018. Dit is een stroperige zone voor de stieren, een zone waar weerstand te verwachten is.

Het zal voor de stieren niet eenvoudig worden om meteen door te drukken maar gezien het beeld van de afgelopen weken zouden ze daar uiteindelijk wel in moeten slagen.

Ook in de € weekgrafiek is na 2 zwarte candles een rode ontstaan die een consolidatie aangeeft. De koersbeweging van de afgelopen 3 weken heeft ervoor gezorgd dat de koers het hoogste punt heeft neergezet sinds 2017 op €14.98. Het lange bodempatroon lijkt daarmee op zijn einde te lopen al zal er nog wel de nodige bevestiging moeten ontstaan.

Die bevestiging moet vormgegeven worden na de rode candle van afgelopen week. Er mag nog een rode candle ontstaan maar die zal dan op hetzelfde niveau moeten liggen als die van deze week en klein van stuk dienen te zijn. De stieren zullen het heft stevig in handen moeten houden.

De technische staat van de grafiek staat er zeer goed voor zodat de stieren hieruit steun kunnen putten:

 • De RSI bevindt zich op een zeer hoog niveau in positief trendgebied net beneden de extreme zone
 • De MACD heeft zich ook hier losgemaakt van de 0-lijn en stijgt stevig verder in positief trendgebied
 • Het Sentiment/Momentum heeft zich inmiddels opgewerkt tot in extreem positief gebied naar een niveau boven de 80

De vooruitzichten voor een verdere stijging staan er zeer goed voor, de stieren zullen nu moeten zorgen voor de invulling daarvan.

In de $-€ grafiek zagen we de doorbraak van de weerstandlijn (nu inmiddels weer blauwe steunlijn) nog steeds mogelijk was, er was slechts een klein zetje nodig.

Dat zetje kwam in de vorm van een flinke push omhoog 2 weken geleden. De weerstandlijn (nu steunlijn) werd met een gap gebroken en de koers sloot tegen de toppen van eerder dit jaar. Aangezien 3 keer scheepsrecht is werd het interessant om te zien of de weerstandlijn over de toppen van dit jaar inderdaad gebroken zou kunnen worden.

Het antwoord is bevestigend, de candle van deze week doorbreekt de lijn en zorgt voor een hogere koers. Het negatieve aan de candle van deze week is echter de vorm daarvan. Een horizontaal streepje als lichaam en een lange upper shadow. Deze candle geeft aan dat de stieren gedurende de week wel vooruitgang hebben geboekt maar deze weer volledig prijs hebben moeten geven. Het representeert dus eigenlijk een mislukte uitbraakpoging ook al is de candle zwart.

Deze week zal er een nieuwe poging moeten volgen om het positieve sentiment te kunnen vasthouden. De technische staat van de grafiek staat er nog steeds zeer goed voor dus daaraan zal het niet liggen.

 • De RSI bevindt zich stevig boven de 50 in positief trendgebied.
 • De MACD heeft de signaallijn opwaarts doorkruist en geeft daarmee een koopsignaal af
 • Het Sentiment/Momentum heeft extreem positief trendgebied bereikt

De stieren zullen nu moeten doorduwen en de weerstand doorbreken om hiervan meteen afstand te nemen.

 

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTechnische analyse Zilver