Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 16 september 2019

Voor de zomervakantie zagen we dat de zilverprijs was uitgebroken boven de twee topjes van eerder dit jaar, $ 16.19 en $16.20, met als hoogste punt de $16.85. Vanaf daar volgde een correctie die zou moeten bodem rond deze twee topjes.

We zijn nu 1,5 maand verder en we kunnen constateren dat de stieren zich zeer kranig hebben gehouden tijdens de vakantieperiode. Niet alleen bodemde de koers inderdaad (op slotbasis) boven of rond de $16.20 maar er werd zelfs een enorme opmars gestart. Nadat de zilverprijs eerst een tijdje bivakkeerde rond het $17 niveau werd na de tweede helft van augustus het gaspedaal ingedrukt en spoot de zilverprijs omhoog. Het $17 niveau werd verlaten en de bull-run reikte tot aan $19.75, een stijging van 16% in slechts 8 handelsdagen. We waren getuige van een soort opwaartse crash.       Het bereikte punt van $19.75 was het hoogste niveau sinds 2016 en betekende een stijging van maar liefst ruim 38% sinds het dieptepunt van juni dit jaar. Het mag geen verrassing zijn dat zo’n krachtige en snelle stijging een reactie oproept bij de beren. De zilverprijs was wel zeer voortvarend van het 50 en 200 d. MA weggelopen, de afstand werd te groot. De vorm van de candle (lange upper shadow) waarmee de top werd gezet liet al doorschemeren dat de koek mogelijk even op was. De bevestiging die nodig was volgde prompt de dag daarna. Met de lange rode candle werd duidelijk dat een en ander te snel was gegaan en dat er stoom afgeblazen moest worden. In 2 dagen tijd werd de zilverprijs, vorige week vrijdag, teruggezet naar een prijsniveau net boven de $18.

Rond dat niveau probeerden de stieren de afgelopen week een basis te bouwen voor een bodem hetgeen leek te lukken totdat de vrijdag roet in het eten gooide. Met de candle van afgelopen vrijdag werd het $18 niveau verlaten en de zilverprijs teruggeworpen naar de $17.50. Gezien de afstand die nog resteert tot aan het 50 d. MA en de zijwaartse beweging van augustus rond de $17 lijkt een nog iets verdere daling richting die $17 en/of tot aan het 50 d. MA tot de mogelijkheden te behoren voordat er een bodem kan worden gevormd.

Net als in de $ grafiek zien we in de € grafiek een ware hosanna stemming ontstaan tijden de vakantieperiode. Ook hier eerst een zijwaartse beweging (rond €15.25 – €15.50) voordat er een sprong omhoog volgde. Na het hoogste punt op €17.91 volgde de correctie die de zilverprijs via de €16.50 afgelopen vrijdag uiteindelijk terugbracht tot aan de €15.75.

Het 50 d. MA vinden we hier terug op € 15.20 zodat ook hier het niveau van de eerdere zijwaartse beweging opgezocht zou kunnen worden voor bodemvorming.

In het grotere langere termijn plaatje werd de laatste update voor de vakantie afgesloten met de opmerking: “Vooralsnog lijken de stieren een en ander onder controle te hebben en sturen zij aan op een consolidatie op hoog niveau, boven de steunlijn”.

Die consolidatie boven de steunlijn (over de toppen van $16.19/$16.20) kwam er inderdaad en vanaf daar volgde, na een eerste hapering, de forse stap omhoog. Vooral de stijging in het 2-de deel /eind augustus mag er zijn, deze vertoont een bijna loodrechte beweging. De daling die daarop volgde (actie-reactie) is overigens bijna net zo steil. Je zou kunnen zeggen dat het laatste stukje van de stijging vakkundig is teruggedraaid.

Kijken we naar de lijnen in de grafiek dan zouden we rond de consolidatieperiode ($17) steun mogen verwachten vooral omdat we daar ook het 50 d. MA terug vinden. De thans ingezette correctie zou dus nog een stapje lager kunnen vallen om vanaf de $17 aan een nieuwe opmars te beginnen.

De technische gesteldheid van de grafiek stond ten tijde van de top op $19.75 roodgloeiend, met negatieve divergentie in de geldinstroom. Inmiddels zijn de signalen al een stuk afgekoeld:

  • De RSI is afgelopen vrijdag beneden de 50 gedoken hetgeen aangeeft dat er mogelijk nog wat meer daling in het vat zit
  • De Koopkracht is gedaald en lijkt op weg naar een verkoopsignaaltje door een kruising met de verkoopkracht te realiseren
  • De MACD is beneden de signaallijn gedoken (correctiemodus) maar bevindt zich nog wel ruim boven de 0 lijn
  • De Geldinstroom is na de negatieve divergentie beneden de 50 gekomen waarmee wordt aangegeven dat er wat meer daling kan worden verwacht
  • Het Sentiment/Momentum is beneden de 50 gedoken en is op weg naar extreem negatief gebied voor een bodem

De indicatoren geven aan dat er nog wat meer daling in het vat zit, een koers van $17 is mogelijk.

De Bollinger Bandengrafiek laat een technisch verloop uit het boekje zien!

In de grafiek is duidelijk het belang van de midden-band te herkennen. Deze band wordt begin augustus als steun getest waarna de koers opveert tot aan de bovenste band. Daarna wordt de band nog een paar keer bezocht en steeds wordt steun bevestigd zodat de koers weet richting bovenste band beweegt. Tijdens de snelle stijging wordt de zilverkoers tot ruim buiten de bovenste band gedrukt waarna de correctie zijn intrede doet.

De daling zoekt opnieuw de midden-band op en probeert hier steun te vinden. Dat lijkt te lukken totdat afgelopen vrijdag de midden-band met geweld wordt doorbroken. Voor het eerst sinds juli bevindt de koers zich beneden de midden-band. Het is nu zaak voor de stieren om aanstaande maandag/dinsdag terug te breken boven de midden-band. Lukt dat niet, dan lijkt een beweging naar de onderste band het meest logische vervolgscenario te zijn.

In de slotstandengrafiek heeft de zilverkoers tijdens de vakantieperiode alle eerder ingetekende weerstandsniveaus doorbroken en werd er een top gezet net boven de $19.50. De spike-vorm van de top geeft aan dat de stijging en daling net zo snel zijn gegaan.

Het laatste stukje rode lijn (daling van afgelopen vrijdag) heeft de zilverprijs beneden de steun (nu weerstandlijn) rond de $18 gebracht zodat een daling richting de steunzone te verwachten lijkt.

De weekgrafiek ziet er na de afgelopen weken vrij spectaculair uit. Na rode candle die we in de laatste update zagen werden er 4 zwarte candles op rij geproduceerd waarvan de vierde de $18.50 penetreerde. De rode candle die daarna volgde, begon hoger en leek opnieuw een imposante zwarte candle te gaan worden met een top op $19.75. Echter, de lange rode upper shadow geeft aan dat de beren het welletjes vonden en het feest voor de stieren plotseling over was.

Vanaf de top daalde de koers gestaag en wisten de beren zelfs in negatief gebied af te sluiten. Deze candle gaf een zeer duidelijk signaal af van een potentiele top, een top de alleen nog moest worden bevestigd door een opvolgende rode candle. Die bevestigings-candle volgde afgelopen week.

Nu een (voorlopige) top gezet lijkt te zijn zal gekeken moeten worden tot hoever een correctie zou kunnen reiken. Het gebied rond de $16.50 heeft gedurende 2018 voor een zijwaartse beweging gezorgd zodat hier steun verwacht kan worden. Dat een verdere correctie of minstens consolidatie nodig is blijkt ook uit het feit dat de koers wel erg ver is weggelopen van het 34 w. MA dat zich nog rond de $15.70 bevindt.

Mochten de stieren sterkte kunnen tonen dan kan een bodem/tijdelijke zijwaartse beweging tussen het huidige niveau en de $17 mogelijk zijn, met mogelijk wat uitschieters richting de $16.50.

 

Het beeld in de € weekgrafiek verschilt niet heel veel van dat in de $ grafiek, ook deze grafiek laat een sterke stijging zien tijdens de vakantieperiode.

Net als in de $ grafiek werd ook hier een duidelijke top-candle geproduceerd die werd bevestigd met de rode candle van afgelopen week. De afstand tot het 34 w. MA is ook hier nog vrij groot zodat wat meer correctie of op zijn minst consolidatie te verwachten valt.

De technische gesteldheid ademt nog steeds wat overspannenheid uit zodat wat afkoeling noodzakelijk zal zijn om daarna een verdere opmars te kunnen ondersteunen.

 

In de $-€ verhouding zagen we n de laatste update voor de vakanties dat de koers probeerde om door de weerstand (nu steun) over de topjes rond de 0.88 te breken. Er werd toen gesteld dat de stieren moesten doorduwen om de weerstand te breken en meteen afstand te nemen.

De doorbraak lukte niet, getuige de rode candle de week daarna die de koers weer terugduwde beneden de weerstand. Zoals zo vaak de laatste maanden bleek echter de wispelturigheid van de koersontwikkeling de daarop volgende week, de weerstand werd opnieuw aangevallen en zelfs licht doorbroken met een slot erboven maar weer werd niet doorgezet. Er ontstond een nieuwe rode candle.

Toen de hoop op een doorbraak al bijna werd opgegeven gebeurde het dan uiteindelijk alsnog. Met een gap werd de weerstand overwonnen en kon de koers de 0.90 aantikken waar de volgende weerstandzone zich aandient. Vanaf dit niveau wordt de koers opnieuw onder druk gezet en teruggedrongen richting de voormalige weerstand die nu als steun dienst moet gaan doen.

De koersontwikkeling in de grafiek gaat vrij moeizaam, verwachtingen worden niet ingelost maar opgevolgd door tegenstelde acties zodat het lastig is om een duidelijk beeld te krijgen. Vanuit de technische gesteldheid geredeneerd zou de steunlijn het moeten gaan houden:

  • De RSI bevindt zich boven de 50 in positief trendgebied al daalt deze nu iets
  • De MACD bevindt zich eveneens in positief trendgebied boven de 0 lijn en ook boven de signaallijn zodat het koopsignaal van kracht blijft
  • Het Sentiment/Momentum blijft in extreem positief gebied liggen

Vanuit de grafiek lijkt er geen vuiltje aan de lucht te zijn en zou een doorbraak van de nieuwe weerstand zone te verwachten zijn. Het wordt interessant om te kijken of de stieren hieraan invulling kunnen geven.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver