Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 23 september 2019

Na de forse neerwaartse tik van vorige week vrijdag werd verwacht dat de correctieve daling een volgende fase zou ingaan maar dat pakte anders uit.

In plaats van een nieuwe rode dag volgde er op maandag een herstel. Er werd een stuk hoger geopend dan het slot van die vrijdag en vervolgens zochten de stieren de aanval, ze koersten weer richting de $18. Ook op dinsdag wisten de stieren zich van hun beste kant te laten zien. Na een kleine terugval bij de opening werd het gaspedaal weer gevonden en de $ 18 opnieuw onder vuur genomen. Het $18 niveau werd doorbroken en de lange rode vrijdag-candle werd aan het slot van de dinsdag bijna volledig teruggedraaid.

De forse daling werd dus in bijna 2 dagen geneutraliseerd zodat de zilverkoers in de zijwaartse beweging was teruggekeerd. Met deze terugkeer leek het momentum weer aan de kant van de stieren te zijn gekomen hetgeen de beren ook concludeerden. Zij wensten zich daar niet bij neer te leggen en zochten op woensdag dan ook de aanval. Na een iets lagere opening werd er veel druk gezet om de koers omlaag te duwen. De beren wisten de koers omlaag te duwen tot aan de $14.58 maar konden dit niet vasthouden. Gedurende de dag volgde er herstel en konden de stieren ervoor zorgen dat er op $17.92 kon worden afgesloten zodat de $18 grens in het zichtveld bleef.

Op de donderdag en vrijdag vond er een interessante strijd plaats. De beren probeerden opnieuw om de koers onder druk te zetten en lagere niveaus te bewerkstelligen maar de stieren wisten goed stand te houden en de daling op beide dagen te beperken zodat de $18 binnen handbereik bleef.

Op vrijdag probeerden de stieren zelfs om weer boven de $18 te geraken hetgeen aangeeft dat zij het huidige niveau willen aangrijpen voor een bodemvorming. De omzet op donderdag en vrijdag was overigens relatief laag waaruit valt af te leiden dat de beren de echte overtuiging misten nadat hun aanval van woensdag min of meer was mislukt.

Aanstaande maandag zal mogelijk blijken of de stieren de $18 kunnen heroveren.

Net als in de $ grafiek winsten de stieren in de € grafiek de dalingspoging van de beren te stagneren en te neutraliseren. Op vrijdag kon zelfs positief worden afgesloten zodat er een zwarte candle in de grafiek te zien is. In de € grafiek lijkt de strijd zich te concentreren rond het € 16.25 niveau.

Het 50 d. MA klimt sterk zodat het er de schijn van heeft dat de zijwaartse beweging voor ontspanning in de grafiek gaat zorgen waarna we dan de volgende stap omhoog kunnen verwachten.

 

De opmerking van vorige week in het langere termijnplaatje kan voorlopig de prullenbak in:

“De indicatoren geven aan dat er nog wat meer daling in het vat zit, een koers van $17 is mogelijk.”

De afgelopen week speelde zich geheel af binnen de lange rode vrijdag-candle van vorige week. Waren de beren nu zo zwak of de stieren zo sterk?

Het hoe en waarom is in feite niet belangrijk het gaat om de realiteit en die is dat de koers zich, ondanks de sombere verwachting, uitstekend heeft weten te handhaven. Het lijkt erop dat zich een nieuw steunniveau heeft aangediend, het lijntje over de top van medio augustus en het dal van vorige week vrijdag. Het 50 d. MA nadert inmiddels het huidige niveau zodat er mogelijk nog wat extra ondersteuning te verwachten zal zijn

De technische gesteldheid lijkt voldoende te zijn afgekoeld voor een nieuwe poging omhoog.

 • De RSI probeert bodemvorming te bewerkstelligen op het 50 niveau
 • De Koopkracht raakt de verkoopkracht maar blijft er nog boven
 • De MACD corrigeert nog wat verder maar bevindt zich nog steeds ruim boven de 0-lijn in positief trendgebied
 • De Geldinstroom probeert een bodem te maken beneden de 50 op hetzelfde niveau als de koersbodem van juli
 • Het Sentiment /Momentum daalt af in extreem negatief gebied zodat een bodem niet lang maar kan uitblijven

Het is natuurlijk nog afwachten wat deze aanstaande week gaat gebeuren maar voorlopig ziet het er een stuk beter uit dan aan het eind van vorige week

 

 

In de Bollinger Bandengrafiek wordt weer het technische boekje gevolgd.

Nadat vorige week vrijdag de midden-band werd doorbroken en de koers terugviel in negatief gebied werd begin deze week getracht de uitbraak te herstellen door de 2 zwarte candles. De midden-band gaf hierbij voldoende weerstand zodat het de stieren niet lukte om terug te breken boven de band.

De candles die daarna volgden zorgden ervoor dat er wat afstand werd genomen tot de midden-band zodat de koers in negatief gebied blijft hangen.

We zien dat de bovenste band begint te dalen terwijl de onderste nog doorstijgt, de banden beginnen dus weer te versmallen hetgeen aangeeft dat de volatiliteit in de koersbeweging afneemt.

Omdat de stijgingshoek van de onderste band vrij steil is kan deze mogelijk aanstaande week al de koers bereiken en deze steun bieden zodat een verder daling kan worden opgevangen.

 

Ook in de slotstandengrafiek werd een verdere daling verwacht richting de blauwe steunzone maar net als in de voorgaande candle-grafiek kwam die er niet. Ook hier blijkt er een extra steuntje te ontstaan nu door het topje van begin 2018.

De stijging vanaf dat lijntje werd gestopt door de weerstand net boven de $18 die vorige week al werd ingetekend in de grafiek. Dit lijkt dus nu het niveau te worden waar de strijd zich moet gaan concentreren zodat de stieren de zwaardere weerstand daarboven onder vuur kunnen gaan nemen.

In de weekgrafiek, waar alles in de steigers leek te staan voor een daling naar de $17, zien we een interessante candle voor afgelopen week verschijnen. Een zwarte candle met een kleine body en een relatief lange upper en lower shadow, een doji, oftewel twijfel candle.

De candle geeft aan dat de stieren en beren elkaar in evenwicht wisten te houden voor wat betreft het begin en eind van de week met daar tussenin aanvallen over en weer. Het feit dat de candle zwart is en is ontstaan binnen de body van de voorgaande rode candle betekent dat de stieren de beginwinst goed wisten vast te houden hetgeen positief is.

De vraag zal zijn of het huidige niveau kan worden vastgehouden aangezien het 17 en 34 w. MA nog steeds ver verwijderd zijn van het koersniveau. Vanuit dat perspectief bekeken zou een verdere daling nog steeds logisch zijn tenzij de stieren inderdaad voldoende kracht hebben om een zijwaartse beweging (consolidatie) te forceren.

De technische staat van de grafiek ligt er nog steeds uitstekend bij:

 • De RSI bevindt zich net beneden de extreme zone in positief trendgebied
 • De MACD zit nog ruim in positief trendgebied en tevens ruim boven de signaal lijn
 • De Geldinstroom heeft na het dipje de weg naar boven weer ingeslagen en bevindt zich op het
 • hoogste niveau van de afgelopen jaren

Het beeld in de € grafiek is identiek aan dat in de $ grafiek met een klein verschil. De zwarte candle is iets hoger geplaatst t.o.v. de body van zijn voorganger en de lower shadow is wat kleiner. Dit komt door de verandering in de $-€ verhouding die afgelopen week blijkbaar in het voordeel van de €-beleggers is uitgevallen.

De afstand van de koers tot het 17 en 34 w. MA is ook hier nog steeds zeer groot zodat hetzelfde geldt als in de grafiek hierboven.

 

In de bovenstaande € weekgrafiek werd al opgemerkt dat de $-€ verhouding niet in het nadeel van de € beleggers was uitgevallen en dat blijkt inderdaad uit de onderstaande grafiek.

Nadat vorige week de steunlijn werd aangetikt en al werd aangegeven dat vanuit technisch perspectief bekeken de lijn het zou moeten houden volgde afgelopen week inderdaad een zwarte candle. Met deze zwarte candle lijkt de steun te zijn bevestigd en zou nu logischerwijs een nieuwe beweging moeten ontstaan richting de weerstandzone.

De technische signalen blijven onveranderd positief:

 • De RSI is weer naar boven gedraaid en neemt weer wat afstand van het 50 niveau
 • De MACD is eveneens weer wat geklommen en noteert ook nog steeds boven de signaal lijn in positief trendgebied
 • Het Sentiment/Momentum blijft nog in extreem positief gebied hangen

Kijkend naar de technische signalen zou er komende week een test van de weerstand zone op het programma kunnen komen.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

 

 

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver