Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 30 september 2019

Vorige week werd de dag-grafiek afgesloten met de opmerking: “Aanstaande maandag zal mogelijk blijken of de stieren de $18 kunnen heroveren”, zodat mijn ogen vol verwachting keken hoe de maandag zou gaan verlopen.

De start begon zeer voortvarend, er werd hoger geopend dan de vrijdag ervoor en meteen daarna werd het gaspedaal gevonden door de stieren. De koers opende boven de $18 en tikte daarna even terug om vervolgens omhoog te spuiten naar een koers van $18.78. De opmerking van vorige week vrijdag werd dus direct op maandag ingelost waarmee een krachtig signaal werd afgegeven.

Na zo’n forse stijging (5,2%) was het niet verwonderlijk dat er op dinsdag een tegenreactie zou volgen. De beren probeerden wat van het verloren terrein terug te pakken door lager te openen en de zilverprijs weer omlaag te duwen richting de $18. Dit lukte niet volledig met een laagste koers van $18.32 en een slotkoers voor de dinsdag op $18.63. De stieren konden zich al langzaam in de handen wrijven.

Deze verwachting leek op woensdag te worden bekrachtigd toen de koers weer licht hoger opende en de stijging hervat leek te gaan worden. Alles dus in kannen en kruiken te zijn totdat het sentiment plots omsloeg en de beren ten tonele verschenen. De zilverprijs kreeg een fikse zwieper te verwerken en werd teruggeduwd tot beneden de $18 naar een laagste punt van $17.88. Hoewel de stieren tegen het einde alsnog een slot boven de $18 wisten te bewerkstelligen was het kwaad al geschied.

De donderdag en vrijdag werden zo weer een prooi voor de beren, de felle stijging op maandag werd volledig teniet gedaan en op vrijdag bereikten de beren zelfs het 50 d. MA. Dit MA werd niet alleen bereikt maar ook doorbroken met een laagste koers op $17.34. Zoals al vaak aangegeven zorgt een MA vaak voor een steunniveau omdat de partijen dit aangrijpen om een draai te forceren. Dit gebeurde ook op vrijdag. De doorbraak zorgde ervoor dat de stieren in de bres sprongen en de koers weer wisten op te tillen naar een slot van $17.65 ruim boven het MA.

Aanstaande maandag zullen de ogen gericht zijn op de beren, zij zijn mogelijk weer aan zet en zullen ongetwijfeld een nieuwe aanval willen starten op het 50 d. MA.

De € dag-grafiek kent een identiek verloop als de $ grafiek maar toch zien we weer een afwijking in de plaatsing van de candles. Ook hier zien we na een lange zwarte candle op maandag een viertal rode candles op rij waarbij de vrijdag candle ook hier een lange lower shadow heeft.

Wat echter direct opvalt is dat de vrijdag candle volledig boven het 50 d. MA blijft zodat het slot van de candle verder verwijderd is van het MA dan bij de $ grafiek. Al met al dus een wat positiever beeld.

 

In de langere termijn grafiek van vorige week werd geconcludeerd dat het er wat positiever uitzag dan de week ervoor hetgeen bevestigd werd door de stijging op maandag. Het hoogste punt van maandag, dinsdag en woensdag ligt in de buurt van he topje dat gevormd werd op 29 augustus zodat hier nu een weerstandje gevormd is.

De candle van vrijdag is beneden de blauwe lijn geweest die eerder nog als steun dienst deed maar omdat het slot erboven tot stand kwam is deze lijn als steun nog intact gebleven. De vraag voor aanstaande week is of dit ook zo zal blijven?

Het 50 d. MA en de steunlijn hebben samengewerkt om de koers te laten opveren en de stieren zullen hieruit voldoende vertrouwen moeten putten om de dreigende daling te kunnen afweren.

De technische staat van de grafiek vertoont hier en daar wat forse scheurtjes zodat het verdere verloop van de stijging onder druk dreigt te komen

  • De RSI is beneden de 50 gedoken en bevindt zich nu lager dan bij de vorige test van de blauwe steunlijn
  • De Verkoopkracht kruist boven de Koopkracht waarmee een verkoopsignaal is afgegeven
  • De MACD leek op weg naar een koopsignaal (kruising met signaallijn) maar is weer naar beneden gedraaid. De MACD bevindt zich wel nog altijd boven de 0 lijn
  • De Geldinstroom blijft wel klimmen richting de 50 hetgeen een steuntje in de rug voor de stieren kan vormen
  • Het Sentiment/Momentum ketst af op het 50 niveau en valt terug in negatief trendgebied

Vanuit de technische kant bekeken lijkt een nieuwe aanval van de beren het meest logische scenario te zijn waarbij de steunzone rond het $17 niveau het doel zou kunnen gaan vormen.

In de Bollinger Bandengrafiek had de koers de midden-band doorbroken en begonnen de banden wat naar elkaar toe te bewegen ten teken dat de volatiliteit afnam. De volatiliteit werd op maandag echter nog even opnieuw gevoed door de grote zwarte candle en vervolgens op woensdag door de grote rode candle.

Met de rode candle van woensdag werd de midden-band opnieuw neerwaarts doorbroken en kwam een daling richting de onderste band in beeld. Zoals vorige week al werd geopperd kan de onderste band steun bieden om een verdere daling te voorkomen en dat is wat we in de grafiek zien. De koers tikt de band aan maar veert vandaar weer op om hoger te af te sluiten. De kou is echter niet nog uit de lucht aangezien het slot ruim beneden de midden-band ligt en de koers zich dus in negatief trendgebied bevindt. Zolang dit niet verandert zal de druk naar beneden toenemen en de onderste band opnieuw opgezocht gaan worden.

 

In de slotstandengrafiek werd de groene weerstand lijn net boven de $18 inderdaad onder vuur genomen en gebroken wat echter niet lang duurde. De doorbraak werd snel teruggedraaid waarna de koers zich weer richtte op de eerste blauwe steunlijn die vrijdag bijna werd bereikt.

Aan het begin van de komende week zal deze lijn ongetwijfeld onder druk komen te liggen van de beren en zeer waarschijnlijk worden doorbroken. De zone die direct beneden de blauwe lijn ligt is belangrijker voor de stieren om te verdedigen.

In de weekgrafiek is een grote rode candle te bewonderen. Deze candle heeft een zeer lange upper shadow en een kleine lower shadow met een relatief kleine body.

 

De upper shadow geeft aan dat de aanval van de stieren vakkundig is teruggedraaid zodat de beren dit als een overwinning mogen bijschrijven. Dat de beren niet helemaal konden overheersen blijkt uit de lower shadow, de laagste stand kon niet worden vastgehouden. Indien we naar de laatste 3 candles in de grafiek kijken dan kunnen we eigenlijk constateren dat er een zijwaarts verloop te zien is dat zich hoofdzakelijk tussen de $17.50 en de $18 afspeelt.

 

Hoewel de technische gesteldheid van de grafiek er nog steeds goed bij ligt blijft de afstand tot de beide MA (17 en 34) vrij groot zodat de opmerking van vorige week van kracht blijft:

De vraag zal zijn of het huidige niveau kan worden vastgehouden aangezien het 17 en 34 w. MA nog steeds ver verwijderd zijn van het koersniveau. Vanuit dat perspectief bekeken zou een verdere daling nog steeds logisch zijn tenzij de stieren inderdaad voldoende kracht hebben om een zijwaartse beweging (consolidatie) te forceren.  

 

Het beeld in de € weekgrafiek ziet er weer iets beter uit dan zijn tegenhanger in $. In de $ week grafiek vond een daling plaats van 1,10 % terwijl in de € grafiek maar 0,49% is.

Net als vorige week heeft de $-€ verhouding een extra duit in het zakje gedaan van de € beleggers zodat de daling beperkt bleef. Echter ook hier is de afstand tot beide MA nog steeds zeer groot zodat een verdere daling of minimaal consolidatie nog steeds te verwachten is.

Dat er voorlopig slechts sprake zal zijn van een correctie en geen omslag in de trend blijkt uit de goede technische gesteldheid van de grafiek; zowel de RSI, MACD als het Sentiment/Momentum bevinden zich allen nog steeds ruim in positief trendgebied.

 

Wat in de bovenstaande grafiek al werd aangehaald zien we inderdaad terug in de $-€ grafiek.
De grafiek vertoont na de zwarte candle van vorige week opnieuw een zwarte candle.

De candle van aflopen week zorgt ervoor dat de koers op het hoogste punt is aangekomen van de afgelopen 2,5 jaar en bevindt zich midden in de weerstandzone. Mocht de weerstandzone worden uitgenomen dan volgt er nog een zware opgave rond het 0.92 niveau waar de grens ligt van het eiland aan candles van eind 2016 en het eerste deel van 2017.

De technische indicatoren staan er nog steeds onveranderd goed voor en zijn sinds vorige week zelfs wat verder verbeterd:

  • De RSI is wat verder opgelopen en staat nu boven de 60
  • De MACD draait omhoog en zal daarmee wat meer afstand gaan nemen van de signaallijn
  • Het Sentiment/Momentum blijft boven de 50 liggen en klimt zelfs nog wat verder

Gezien het totale beeld zou een doorbraak van de weerstandzone in de aanstaande week goed mogelijk kunnen zijn.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTechnische analyse Zilver