Columns & Artikelen

Vooruitblik op de week

by Irma Schogt on 30 september 2019

Korte evaluatie en vooruitblik 

De week begon met de grote Democratische zet om Trump te vernietigen, wellicht gaat deze week achteraf de geschiedenis in als de week waarin Joe Biden definitief het onderspit delfde in de race voor het presidentschap van de VS. – Kimberly Strassel, “Taking Out Joe Biden”, Wall Street Journal, 27 september 2019.

De grootste fout van Trump, zijn politieke narcisme, wordt volledig belichaamd in de roep om impeachment (afzetting). Uiteindelijk komt het er op neer dat iedere beslissing die Trump neemt wordt beïnvloed door hoe het hem en/of zijn herverkiezingsperspectieven beïnvloedt. Andere Presidenten hebben vergelijkbare berekeningen gemaakt, echter Trump mist een fundamenteel filter waarmee hij kan beoordelen of hij een lijn overschrijdt, de lijn tussen wat is geoorloofd en wat niet voor een president van een land. – Review en Outlook, “Trump’s Ukraine Call”, Wall Street Journal, 23 september 2019.

Impeachment.

Sinds enkele maanden wordt in deze kolom vaak gezegd dat de politiek het grootste risico voor de bullmarkt in aandelenmarkten en de economie van de Verenigde Staten is. De dramatische gebeurtenissen van afgelopen week hebben deze waarheid nog maar eens aangetoond. En zoals eerder geschreven, ontvouwde het drama zich onder de “TMI” (Trump Mars Indicator) die van kracht was van 13-23 september. Zoals in eerdere gevallen, reageerden de aandelenmarkten negatief, net als de president, en dat was ook te verwachten wanneer Mars een moeilijk aspect maakt met drie planeten in iemands geboortehoroscoop.

De meeste wereldaandelenmarkten daalden na hun toppen van de voorafgaande week, net voor de derde en laatste passage van het afnemende Jupiter-Neptunus-vierkant op zaterdag 21 september. Het was alsof de “irrationele uitbundigheid” plotseling verdween en daarvoor in de plaats kwam het realisme van Saturnus. Saturnus ging rechtlopen op 18 september en daarnaast vormt Venus momenteel een moeilijk vierkant met Saturnus en Pluto op respectievelijk 25 en 30 september. Misschien is het nog niet over. De Zon maakt ook een vierkant met Saturnus en Pluto op 7-14 oktober. Terwijl Jupiter en Neptunus samenvallen met overdreven hoop, wensen en fantasieën die niet realistisch zijn of op feiten gebaseerd, kunnen harde overgangsaspecten met betrekking tot Saturnus juist het tegenovergestelde zijn: een grimmige “reality check” dat er wellicht ernstige misdaden en misdrijven zijn gebeurd die moeten worden onderzocht. Acties, gedragingen en beslissingen zullen moeten worden verantwoord en eventuele dekmantels (Neptunus) moeten aan het licht worden gebracht (Saturnus). Het enige probleem is om te bepalen of deze activiteiten echt ernstige misdaden en misdrijven vormen, of zelfs “verraad”, zoals de president beweert in verband met de klokkenluider. Grappig hoe het allemaal nauw verband houdt met de symboliek van de Jupiter-, Neptunus- en Saturnus-signaturen die nu van kracht zijn.

De vraag is nu: wat is nou echt en wat is nou nep? Jupiter en Neptunus in een vierkantaspect kunnen inderdaad een “heksenjacht” suggereren, een poging om iemands reputatie te schaden door beschuldigingen en geruchten vermomd als “geloofwaardig” te verspreiden, maar waarbij de bron onzichtbaar en anoniem blijft. Het is zo Neptuniaans.

Toch lijkt iedereen een mening te hebben en velen lijken al een oordeel geveld te hebben voordat het onderzoek van start is gegaan, wat ook weer kenmerkend is voor Neptunus met een Saturnus-accent. Een interessante observatie van astroloog Robert Thibodeau uit Detroit, Michigan (die als één van de weinige astrologen voorspelde dat Donald Trump in 2016 tot president zou worden gekozen – terwijl hij zelf geen republikein is) – is dat in de horoscoop van Nancy Pelosi, (Voorzitter van het huis van Afgevaardigden), op dit moment Neptunus transit conjunct staat met Mercurius uit haar geboortehoroscoop. Mercurius is de planeet van communicatie en informatie, en Neptunus kan staan voor besluiteloosheid en/of niet overgaan tot initiëring van acties. Het is een signatuur waarin men voorzichtig moet zijn met wat er wordt gesproken of geschreven, want relevante feiten en details kunnen ontbreken. Dit is nog interessanter omdat de transit van Neptunus ook een T-vierkant maakt naar Trump’s geboorte-zon en Uranus opposiet zijn geboorte-maan staat. En dit alles heeft weer betrekking op iemands imago in het bijzonder zijn reputatie en betrouwbaarheid. Hier is zonder twijfel een gebrek aan vertrouwen tussen de twee (één van de mogelijke gevolgen tussen geboortehoroscopen die momenteel behept zijn met de doorgang van Neptunus). Maar het zou ook zomaar kunnen dat het besluit van Pelosi om op dit moment een “impeachment”onderzoek te starten het onbedoelde gevolg heeft dat de kandidatuur van Joe Biden voor het presidentschap gedoemd is. En dan komt Elizabeth Warren als kandidaat voor de Democratische Partij in 2020 in beeld, toevallig hebben wij dit onlangs (en in 2017) al voorspeld.

Maar terug naar de aandelenmarkten. In de weinige gevallen waarin een afzettingsprocedure werd gestart in de VS, zijn de aandelenmarkten gedaald naar een langetermijncyclusdal, vervolgens veerden zij daarna echter weer op. In 1998 resulteerde Bill Clinton’s “impeachment”-onderzoek door het Huis van Afgevaardigden in een daling naar een 4-jaarscyclusdal. De daling echter duurde slechts twee maanden, waarna de aandelenmarkten hun rally hervatten naar een nieuwe “All Time High” (allerhoogste top). In 1974 begon de afzettingsprocedure van Nixon in februari 1974. Kort daarna nam Richard Nixon zelf ontslag en daalde de DJIA in december van dat jaar tot een 36-jarige cycluslaagte. Daarna is de DJIA niet meer zo laag geweest.

Niet alleen hebben de aandelenmarkten geleden onder de gebeurtenissen van vorige week, maar ook de Edelmetalen, Ruwe Olie, de Euro en de Bitcoin. Halverwege de week was de Goudkoers terug gestegen naar 1543 na een daling naar een nieuw 6-weeks dal tot $ 1490 op onze driesterren cruciale omkeerdatum van 18 september. Tegen vrijdag 27 september was Goud terug naar $ 1493 (het sloot op $ 1503). De Zilverkoers daarentegen daalde tot $ 17,34 op vrijdag 27 september, de laagste prijs in 5 weken en aanzienlijk lager dan de meerjarige top van $ 19,75 op 4 september jl. Indien de beide metalen die dieptepunten behouden en volgende week gaan stijgen kan dit een technisch patroon zijn wat wij kennen als onderlinge positieve marktdivergentie. De Euro daalde vrijdag tot zijn laagste punt in meer dan twee jaar toen de Euro $ 1,09 testte. Ruwe Olie daalde ook sterk ten opzichte van zijn top van de vorige week op $ 63,38 per vat. Op vrijdag daalde het tot $ 54,70 per vat. Zo is de aard van Saturnus nu eenmaal wanneer hij het Jupiter-Neptunus-vierkant opvolgt in tijd. Wat eerst veelbelovend leek en optimistisch was, maakt plotseling plaats voor een nuchtere realiteit. We zijn een verdeelde wereld op zoek naar een betrouwbare politieke leider en/of systeem.

De geokosmos van vandaag en gedachten over morgen


In een indringende toespraak jl. maandag verweet de Zweedse tiener (Greta Thunberg) en klimaatactiviste de wereldleiders dat: “jullie nog steeds niet genoeg lef hebben om te vertellen hoe het ervoor staat. Jullie laten ons in de steek. Maar de jongeren beginnen jullie verraad door te krijgen. Jullie hebben mijn dromen en mijn jeugd gestolen met jullie lege woorden. De ogen van alle toekomstige generaties zijn op jullie gericht. En als jullie ervoor kiezen om ons in de steek te laten, vertel ik jullie dat wij jullie nooit zullen vergeven. We laten jullie hiermee niet wegkomen. Hier, op dit moment, trekken we de grens.” Ollie Milman, Greta Thunberg veroordeelt wereldleiders in emotionele toespraak bij de VN “, https://www.theguardian.com, 23 september 2019.

Wanneer we vooruit kijken, na de laatste passage van het afnemende vierkant van Jupiter-Neptunus van vorige week, dan komen er twee geokosmische langetermijnfactoren in beeld. De eerste is het einde van de 13 maanden durende doorgang van Jupiter door Boogschutter, die op 2 december plaatsvindt. De tweede is het “Steenbok-Stellium” die op dezelfde dag namelijk 2 december begint, waarbij Jupiter, Saturnus en Pluto elkaar in Steenbok kruisen in 2020. Het hoogtepunt van het “Steenbok-Stellium” is de 32-37 jarige Saturnus-Pluto-conjunctiecyclus die plaatsvindt op 12 januari 2020 en eindigt op 17-21 december 2020 wanneer Jupiter en Saturnus overgaan van Steenbok naar Waterman in de buurt van de winterzonnewende.

De eerste geokosmische factor van lange termijn markeert het einde van een tijdsband die een vrij grote historische overeenkomst vertoont met hoogtes van een langetermijncyclus in Amerikaanse aandelenindexen. In feite eindigen die cyclushoogtes meestal ruim voordat de overgang plaatsvindt op 2 december 2019, wanneer Jupiter Boogschutter verlaat en Steenbok binnengaat. De correlatie tussen Jupiter in Boogschutter en langetermijncyclustoppen is niet 100%. Er zijn gevallen bekend waarbij de aandelenrally continueerde, zelfs nadat Jupiter allang naar Steenbok verhuisd was, hoewel de omvang van de rally’s voordat die verhuizing plaatsvond, groter was. Onze gedachte hierover, zoals in eerdere kolommen geschreven, is dat de “all time high” (allerhoogste top) voor VS-aandelen binnen twee maanden van augustus 2019 bereikt zou zijn. Tot nu toe was de high eind juli 2019. Toch is er nu nog geen technische of andere bevestiging dat de cyclustop er staat, pas als de DJIA onder de 24.680 punten komt kunnen we van een ATH (All Time High) cyclustop spreken.

De tweede factor, het ‘Steenbok-Stellium’, is interessant omdat het zowel een Saturnus-Pluto- als een nabije Jupiter-Saturnus-conjunctie betreft. De eerste is een 32-37 jaars planetaire synodische cyclus en de laatste is een 20-jarige synodische cyclus waaraan al eeuwenlang door wereldse astrologen een groot belang wordt gegeven, vanwege de associatie met grote veranderingen in trends zowel in de sociale als in de politieke arena van menselijke activiteiten. Zoals aangegeven in het Forecast 2019-Boek, kan deze keer dat Jupiter en Saturnus die samen Waterman binnengaan, de opkomst van een nieuwe wereldleider markeren, iemand die op het wereldtoneel verschijnt en een belangrijke verandering in de wereldse beschaving kan teweegbrengen. Het hoeft niet noodzakelijkerwijs in de Amerikaanse politieke arena te zijn. Het kan iets Watermanachtigs zijn – zoals een groeps- of wereldbeweging die de boog van de toekomst zal veranderen op een manier die de hele mensheid ten goede komt. Het is iets om over na te denken, wat ik uitvoerig zal doen in het komende Vooruitzichten-2020-boek.

Voor de korte termijn merken we op dat Pluto op woensdag 2 oktober recht gaat lopen en op donderdag Mercurius naar Schorpioen zal gaan. De intensiteit van de afzettingsonderzoeken zullen waarschijnlijk toenemen, want zowel Pluto als Schorpioen gaan over intensiteit, en met de betrokkenheid van Mercurius zullen die onderzoeken zeer waarschijnlijk ook van start gaan, met een roep om meer informatie en radicale hervormingen (oproepen tot impeachment). De volgende week zal Venus ook Schorpioen binnengaan (8 oktober), terwijl de Zon zijn vierkantaspect begint met zowel Saturnus als Pluto (7-14 oktober). Deze onverkwikkelijke situatie zal niet zo snel verdwijnen. De markten worstelen met het bepalen van wat het nu precies voor de economie gaat betekenen. Op 14 oktober zal Jupiter ook een anderhalfvierkant maken naar Uranus (135°), die ook het vierkant van Jupiter-Neptunus verbindt. Maar dit aspect zal ook de Jupiter-Neptunus-hysterie in stand houden en kan samenvallen met plotselinge scherpe omkeringen of dalingen van aandelenkoersen, +/- een week. Het kan ook samenvallen met schadelijke natuurrampen (aardbevingen, overstromingen en orkanen), die allemaal onder de thema’s Uranus en Neptunus vallen.

Wat kun jij doen? Blijf kalm en stabiel. Je hoeft ook geen genie te zijn.

Mededelingen

De Prepublicatie-actie Forecast 2020 is nu begonnen!

De eens-per-jaar-sale met kortingen op zowel het jaarlijkse Forecast book als op onze MMA nieuwsbrieven is gestart en loopt door tot en met 15 november. U kunt het (E)boek Forecast 2020 nu kopen voor de Prepublicatieprijs van € 45. Na 15 november gaat de prijs omhoog naar € 50: wees er dus snel bij! Een Forecast 2020 boek & E book tezamen kost nu slechts € 79, dat is >€ 25 minder dan de normale prijs. Bespaar 10% op een nieuwsbrief (v.a. € 275) na aanschaf van Forecast 2020. Gebruik de code SALE2020 in het betalingsproces om de korting te verkrijgen. Lees verder>>>

Irma Schogt van Markettiming.nl is verantwoordelijk voor de vertaling en verspreiding van de publicaties van Raymond Merriman in Nederland. Op Markettiming.nl vind je ook de diverse diensten en services van Irma.

Disclaimer:

In tegenstelling tot wat sommige lezers veronderstellen, staan in deze column geen voorspellingen vermeld van mogelijke toekomstige bewegingen in verschillende financiële markten. Wat u wel columns mag verwachten, is een wekelijkse update van de verschuivingen in verscheidene aandelen- en andere financiële markten over de hele wereld, in samenhang met de verschillende geokosmische factoren die ermee gepaard gaan. Deze gratis service is geschreven om de lezer inzicht te geven in de relatie tussen astrologische factoren en collectieve menselijke activiteiten. Indien u op zoek bent naar concrete financiële voorspellingen voor de beurs, zal u ongetwijfeld uw gading vinden in ons gamma van nieuwsbrieven per abonnement, maar niet in deze gratis service.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

 

Irma SchogtVooruitblik op de week