Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 7 oktober 2019

Vorige week werd de dag-update geëindigd met de woorden: “Aanstaande maandag zullen de ogen gericht zijn op de beren, zij zijn mogelijk weer aan zet en zullen ongetwijfeld een nieuwe aanval willen starten op het 50 d. MA”.

Zoals we in de grafiek kunnen zien is dat ook wat er inderdaad gebeurde. Na een opening die nog boven het 50 d. MA tot stand kwam zochten de beren de aanval en wisten de zilverkoers beneden het 50 d. MA te sturen. Het laagste punt van de maandag kwam zelfs uit nipt beneden het $17 niveau waarna op precies $17 werd afgesloten. Met de doorbraak en vooral het slot beneden het 50 d. MA werd een fors alarmsignaal afgegeven voor de stieren. De stijging die sinds juni dit jaar was ingezet komt hiermee in gevaar.

Op dinsdag probeerden de beren nog iets verder door te duwen door direct na de opening opnieuw beneden de $17 te gaan kijken. Met een laagste koers van $16.94 vonden de stieren het welletjes en mobiliseerden wat krachten om de $17-grens te heroveren. Zij wisten de koers te laten opveren en sloten de dinsdag af op $17.30 waarmee de (psychologische) grens van $ 17 weer werd verdedigd. Het was de stieren duidelijk dat er meer actie vereist werd om de stijging van de zilverkoers intact te houden. De woensdag werd daarom stabiel geopend en vervolgens werden de schouders eronder gezet. De zilverprijs werd door het 50 d. MA geduwd naar een hoogste koers van $17.73 waarna slechts iets lager werd afgesloten, het 50 d. MA werd heroverd.

Zilver gaat in 2019 schitteren!

Met het slot boven het 50 d. MA werd de neerwaartse uitbraak snel gerepareerd maar uiteraard gaven de beren zich niet zomaar gewonnen. Nadat de stieren op donderdag probeerden de opmars voort te zetten en het 50 d. MA wat verder achter zich te laten trokken de beren aan de rem. Nadat de koers een niveau van $17.84 had aangetikt volgde er een reactie van de beren die de zilverprijs weer omlaag stuurde. Het 50 d. MA werd opnieuw aangetikt al werd er wel nog boven afgesloten.

De strijd om het 50 d. MA is losgebarsten hetgeen wordt bevestigd door de candle van vrijdag. De beren zochten weer de aanval en drukten de zilverprijs opnieuw beneden het 50 d. MA. De stieren moesten vervolgens alle zeilen bijzetten om een herstel te bewerkstelligen. Dat dit herstel niet van een leien dakje ging blijkt uit de vorm van de candle. Een lange rode lower shadow met een slot nipt boven het MA op vrijwel hetzelfde punt als de openingskoers.

De stieren zullen zich in het wekend iets moeten laten invallen daar de beren aanstaande maandag ongetwijfeld opnieuw aan de poort zullen gaan rammelen.

In de € grafiek zag het er de laatste weken steeds wat positiever uit dan in de $ grafiek zodat er een stille hoop was op het intact blijven van het 50 d. MA. De maandag gooide echter ook hier een steen in de vijver en de rimpeling zorgde ervoor dat de koers ook in deze grafiek beneden het 50 d. MA terecht kwam.

Het verdere verloop is identiek aan dat in de $ grafiek met als enige verschil dat de slot-candle van deze week wat verder van het 50 d. MA verwijderd is. Ook hier zullen de stieren echter aan de bak moeten om erger te voorkomen.

 

In het langere termijn plaatje werd vorige week de eerste steunlijn onder vuur genomen en deze wist op de slotdag van de week stand te houden. De aanval was echter stevig en vanuit technisch oogpunt werd derhalve opgemerkt: Vanuit de technische kant bekeken lijkt een nieuwe aanval van de beren het meest logische scenario te zijn waarbij de steunzone rond het $17 niveau het doel zou kunnen gaan vormen.

Zoals we inmiddels weten is die nieuwe aanval er gekomen en is de zone rond de $17 inderdaad onder vuur komen te liggen. De $17 is niet alleen getest maar ook doorbroken geweest waarna de koers is opgeveerd. De stijging vanaf de zone werd een halt toegeroepen net beneden het 14 d. MA dat daarmee als weerstand dienst heeft gedaan. De zilverprijs heeft zich vervolgens weer weten op te werken tot boven de 1ste blauwe lijn die misschien samen met het 50 d. MA voor steun kan zorgen.

Indien de stieren de blauwe lijn willen aangrijpen als steun zullen ze wel van goede huize moeten komen daar de technische gesteldheid van de grafiek er niet bijster goed bij ligt.

  • De RSI heeft geprobeerd terug te klimmen tot boven de 50 maar lijkt hierin te falen
  • De verkoopkracht heeft zich boven de koopkracht genesteld en lijkt te willen stijgen
  • De MACD is voor het eerst sinds juni beneden de 0-lijn gezakt naar negatief trendgebied
  • De Geldinstroom kan niet terug breken boven de 50 en is op weg naar de horizontale steunlijn
  • Het Sentiment/Momentum is wat opgeveerd vanuit extreem negatief gebied maar bevindt zich nog steeds beneden de 50

Objectief bekeken lijkt een hernieuwde daling naar de steunzone het meest voor de hand te liggen tenzij de stieren een verrassing uit de hoge hoed kunnen toveren.

 

In de Bollinger Banden grafiek werd vorige week aangegeven dat de druk zou toenemen en de onderste band opnieuw zou worden opgezocht.

De onderste band kwam aan het begin van de afgelopen week aanzienlijk onder druk te liggen maar hield gelukkig stand. Vanaf deze band werd een opleving gestart die helaas niet krachtig genoeg was om de midden-band te bereiken. Het hoogste punt van de opleving kwam relatief ruim beneden de midden-band tot stand zodat het negatieve sentiment van kracht blijft.

De stieren zullen komende week alles in het werk moeten stellen om de midden-band te bereiken en liefst te doorbreken. Lukt dit niet dan zal de volgende aanval op de onderste band wellicht leiden tot een doorbraak daarvan waarna de $16.50 een richtpunt kan worden.

 

In de slotstandengrafiek konden de stieren niet voorkomen dat de steunzone beneden de 1-ste blauwe lijn werd bereikt en doorbroken. Het dal van de daling na de doorbraak viel exact op de $17 en daarmee net boven de volgende blauwe steunlijn.

Het verrassende in de grafiek is dat de stijging die zich voordeed vanaf de $17 de koers weer heeft terug gebracht tot boven de 1-ste blauwe steunlijn. De kou zou daarmee uit de lucht kunnen zijn echter dit zal eerst moeten blijken door een positief vervolg.

 

Voor wat betreft het slotniveau is er in de weekgrafiek eigenlijk niet veel gebeurd de afgelopen week. Vorige week werd afgesloten op $17.65 en nu op $17.62 zodat er sprake is van een status quo.

Kijken we echter naar de vorm van de week-candle dan zien we een totaal ander beeld. De candle heeft, hoewel rood van kleur, een vrij positieve lading meegekregen. We zien een kleine upper shadow, een kleine body en een zeer lange lower shadow.

 

 

Dit laatste betekent dat de beren de koers fors onder druk hebben gezet maar dat de stieren zich niet van de wijs lieten brengen. De gehele winst die de beren wisten op te bouwen is verloren gegaan totdat op het eind slechts een verlies resteerde van $0.03, m.a.w. een sterke comeback van de stieren.

Voorlopig ziet de correctie op week niveau er niet verkeerd uit. Na de extreme top-candle verloopt de daling eigenlijk vrij geordend zodat er inderdaad slechts sprake lijkt te zijn van een correctie in een stijgende trend. Vooralsnog wordt dit ook nog steeds bevestigd vanuit de technische gesteldheid

  • De RSI verblijft nog steeds ruim in positief trendgebied
  • De MACD bevindt zich nog altijd boven de signaallijn in positief trendgebied
  • De Geldinstroom blijft onveranderd hoog

Vanuit het technisch plaatje bekeken zou nu een zwarte candle goed mogelijk kunnen zijn.

Net als in de $ weekgrafiek zien we in de € weekgrafiek de rode candle met de zeer lange lower shadow waarbij het slot van de candle boven de € 16 grens blijft.

Een candle met een zeer lange lower shadow die ontstaat na een daling zou een bodem kunnen markeren net als de candle van enige weken geleden de top aan gaf op € 17.91. Indien dit het geval is zou er aanstaande week een zwarte candle kunnen volgen. Deze zwarte candle kan dan mogelijk wel vrij klein van stuk zijn aangezien de afstand tot de beide MA (vooral tot het 34 w. MA) nog steeds aanzienlijk is.

 

Zoals zo vaak heeft de uitgesproken verwachting in de $-€ grafiek niet plaatsgevonden, de $-€ koers blijft een zeer wispelturig verloop houden.

De candle van vorige week bracht de koers tot midden in de weerstandzone en op basis van de technische staat zou een doorbraak mogelijk kunnen zijn. De positieve gesteldheid ten spijt kwam het er niet van, in plaats van een doorbraak zakte de koers terug uit de weerstandzone. Het blijft blijkbaar een kwestie van een voorzichtig stapje vooruit en dan een stapje terug.

De koers blijft liggen tegen de weerstandzone met technische signalen uit de grafiek die positief blijven. Daarmee blijven de kansen op een doorbraak nog steeds groter dan die op een (forse) daling.

We zullen dus waarschijnlijk gewoon geduld moeten hebben.

 

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTechnische analyse Zilver