Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 4 november 2019

De verwachting was dat de slotcandle van vorige week vrijdag, ondanks de lange upper shadow, voldoende perspectief zou bieden voor een verdere opmars aan het begin van de afgelopen week.

Deze verwachting werd bij de start van maandag inderdaad ingelost met een hogere opening en een nieuwe poging tot een stijging. De $18 grens werd doorbroken en de zilverkoers rukte op tot aan de $18.14. Toen dit punt was bereikt kropen de beren uit hun holen om toch weer terug te slaan en ging alle koerswinst verloren, de zilverprijs viel zelfs terug beneden het 50 d. MA om uiteindelijk er nipt boven af te sluiten. De poging tot een verdere stijging werd vakkundig gecounterd.       

De tik die op maandag werd uitgedeeld had de nodige invloed op het vertrouwen van de stieren. Dit werd versterkt toen de stieren op dinsdag niet hoger konden openen en ook de stijgingspoging direct in de kiem werd gesmoord. Zo leek de dinsdag een prooi voor de beren te worden vooral toen de koers steeds verder wegzakte beneden het 50 d. MA, naar een stand van $17.61. Vanaf dit laagste punt wisten de stieren echter alsnog een herstel te bewerkstelligen en de koers toch weer terug te brengen tot net beneden het MA. De strijd om het 50 d. MA was duidelijk nog niet gestreden.

Dat het 50 d. MA als een zeer belangrijke grens wordt gezien werd op woensdag nogmaals bevestigd. De beren ondernamen een nieuwe poging om de koers onderuit te halen. Na de opening zochten zij de aanval en wisten weer afstand te nemen van het MA, nu werd de $17.59 bereikt voordat de stieren aan de noodrem konden trekken. Vanaf de $17.59 volgde wederom een herstel richting het MA waar ook werd afgesloten.

Op dinsdag en woensdag toonden de stieren veel veerkracht en dat schepte blijkbaar vertrouwen voor de donderdag. Na de opening, pal op het 50 d. MA, werd een kleine daling opgevangen en daarna een stijging ingezet. De opmars brak door de $18 grens naar een hoogste stand van $18.18 en deze keer wisten de stieren de winst wel grotendeels vast te houden door te sluiten op $18.07.

Met de slotstand van donderdag leek het erop dat het MA was heroverd al zou dat dan wel nog op vrijdag bevestigd moeten worden. De opening op vrijdag was inderdaad wat hoger ($18.12) en de koers tikte nog iets omhoog naar $18.16. De beren zagen het gevaar en vonden het toen welletjes. Een tegenaanval werd op touw gezet en de koers teruggedrongen naar het 50 d. MA dat werd aangetikt. De stieren waren deze keer (voor)bereid om het MA te verdedigen en tilden de koers vanaf het MA weer terug naar een hoger slot boven het MA en de $18 grens.

Het MA en de $18 zullen aanstaande week de cruciale standen worden om te bekijken. De stieren zijn nu licht in het voordeel om de strijd te beslechten.

Net als vorige week heeft de € grafiek het wat moeilijker. Het lukte de € zilverstieren niet om boven het 50 d. MA te sluiten al werd het op maandag en donderdag wel geprobeerd. Zij zullen de $ grafiek met argusogen moeten volgen en hopen dat de $-€ verhouding geen roet in het eten zal gooien.

 

Na vorige week werd het beeld in het langere termijn plaatje beter en was het aan de stieren om voor een mooi vervolg te gaan zorgen.

De candle met de lange upper shadow van vorige vrijdag nodigde uit voor een vervolg maar het werd toch een stuk moeizamer dan gedacht. De stieren ontbrak het aan de kracht om door te stoten en dankzij zij het 14 d. MA, dat de dalingen van dinsdag en woensdag, opving bleef de hoop op een doorbraak van de groene lijn in leven.

 

De doorbraak boven de groene lijn werd op donderdag gerealiseerd maar op vrijdag werd deze opnieuw benaderd. Het slot van vrijdag zorgt ervoor dat de groene lijn nog steeds als weerstand zijn werk doet daar deze niet overtuigend is gebroken. Die stap zou deze week moeten gaan gebeuren.

  • De RSI heeft zich wat beter boven het 50 niveau genesteld
  • De Koopkracht blijft boven de Verkoopkracht die wat verder is gedaald
  • De MACD is na de doorbraak boven de signaallijn van vorige week nu ook boven de 0 lijn gebroken en bevindt zich nu in positief trendgebied
  • De Geldinstroom klimt gestaag in positief trendgebied
  • Het Sentiment/Momentum heeft een mooie stijging ingezet richting extreem gebied

De technische gesteldheid staat er goed voor en zal de zilverkoers ondersteunen bij een uitbraakpoging boven de 1-ste groene lijn. Het is aan de stieren om het laatste zetje hiertoe te geven.

In de Bollinger Banden grafiek werd vorige week afgesloten met de verwachting dat de vrijdag candle zou zorgen voor een naar boven draaien van de bovenste band.

Deze verwachting werd aan het begin en midden van de week danig op de proef gesteld aangezien de koers niet echt winst wist te boeken. Pas tegen het einde van de week kon er een stijging plaatsvinden die ervoor zorgde dat ook de bovenste band omhoog ging bewegen.

De bovenste band is nu iets naar boven gedraaid waarmee ruimte wordt geschapen voor een verdere stijging. De vraag is nu of de stieren hiervan voldoende gebruik weten te maken.

 

Gestript van alle intra-day bewegingen is de slotstanden grafiek een plaatje dat duidelijkheid schept over de beweging van afgelopen week.

Na de uitbraak uit de grafiek dienden de stieren voor een opmars te zorgen tot aan de groene weerstandlijn, hetgeen echter nog niet is gebeurd. De grafiek laat zien dat na het zwarte stukje lijn van vorige week er eerst een zeer klein stukje rood is ontstaan voordat er weer zwart getekend kon worden. De beweging van afgelopen vrijdag heeft het zwarte stukje lijn afgetopt met een rode punt, een minuscule daling. Aanstaande week zullen de stieren voor het laatste stukje stijging moeten zorgen die de doorbraak van de weerstandlijn bewerkstelligt.

In de weekgrafiek was, na de zijwaartse beweging, eindelijk de stijging ingezet en de vooruitzichten waren positief voor afgelopen week. In de grafiek kunnen we zien dat er weliswaar een zwarte candle is ontstaan maar de vooruitgang is minimaal en eigenlijk wat teleurstellend.

Het positieve aan de candle van afgelopen week is dat deze is ontstaan met een stijgend volume. De grafiek toont dat de stijging gepaard gaat met elke week wat meer volume. Dit kan een teken zijn dat zich steeds meer beleggers in het diepe wagen zodat het een kwestie van tijd kan zijn voordat er een forse sprong gemaakt kan worden. Het volume is op dit moment nog niet van dien aard dat dit acuut te verwachten is maar het is in elk geval stijgend.

De technische staat blijft er goed bijliggen zodat het daaraan in elk geval niet kan liggen

  • De RSI is t.o.v. vorige week nog iets verder aangetrokken
  • De MACD blijft nog steeds boven de signaallijn op een koopsignaal staan
  • De Geldinstroom beweegt zijwaarts en tikt nu tegen de grens van extreem positief gebied.

 

In de € weekgrafiek zien we wat vanuit de dag-grafiek al werd verwacht namelijk een rode candle. De vorm van de candle is identiek aan die van de $ grafiek, afwijkend zijn echter de kleur en de plaatsing van de candle.

De body van de $ weekgrafiek-candle bevindt zich boven de body van zijn voorganger terwijl deze zich in de € grafiek aan de bovenkant van de body bevindt. De $-€ invloed heeft zich afgelopen week dus opnieuw van de negatieve kant laten zien zodat er een lager slot tot stand is gekomen dan vorige week.

De indicatoren bevinden zich nog steeds in positief gebied zodat het nog geen grote consequenties hoeft te hebben maar het beeld oogt wel wat fragieler.

 

De $-€ weekgrafiek laat een grillig beeld zien, het zet de verwachtingen keer op keer aan de kant en vaart en zeer eigengereide koers. Vorige week zagen we een herstelpoging ontstaan richting het

14 w. MA maar de indicatoren gaven geen eenduidig beeld zodat een nieuwe daling naar het 50 w. MA nog steeds het meest voor de hand lag.

De grafiek laat zien dat die verwachting deze keer wel werd ingelost, er is een rode candle ontstaan die ervoor zorgt dat er weer meer afstand is genomen van het 14 w. MA. Dit kan betekenen dat de neerwaartse doorbraak van het 14 w. MA hiermee is bevestigd en de ogen omlaag gericht kunnen worden. Het 50 w. MA is de meest belangrijke indicator in de grafiek aangezien deze ervoor zorgt dat de koers als sinds mei 2018 in een opwaartse trend verkeert.

Het 50 w. MA is één keer getest, in juni dit jaar, waarna de koest weer opveerde. Er lijkt een nieuwe (steun)test aanstaande te zijn en het zal spannend worden om te zien of deze eveneens succesvol is.

De omstandigheden van nu zijn vrij identiek aan die van juni dit jaar voor wat betreft de stand van zowel de RSI, MACD als STO. Aanstaande week zullen we kunnen zien of de stieren nog voldoende kracht hebben om de koers opnieuw voor een forse val te behoeden.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Roy MartensTechnische analyse Zilver