Columns & Artikelen

Presentatie Nippon Dragon Resources Inc. in Nederland

by Robert Broncel on 7 november 2019

Bericht betr. presentatie Nippon Dragon Resources Inc. in Nederland p 7 december a.s., met een bijzonder aanbod!

Op het moment dat Nippon Dragon Resources Inc. haar Rocmec1 mijn in het goudrijke Abitibi district in Canada in het eerste stadium van exploitatie heeft genomen, heb ik John Stella als jarenlang Nippon’s Investor Relations Manager bereid gevonden hier te lande een eenmalige presentatie te geven voor alle bestaande en recente belanghebbenden en stellenden. Deze zal plaatsvinden op 7 december a.s. aanvangend vermoedelijk om 14.00 uur op een nader te bepalen locatie – centraal gelegen die voor een ieder ongeacht het transportmiddel  bereikbaar dient te zijn. De locatiekeuze is bijgevolg afhankelijk van de opkomst en het aantal gasten.

Korte introductie

Als 100% eigenaar van twee potentiële goudmijnen heeft Nippon de toekomst letterlijk aan haar “gouden” voeten liggen, waarvan Rocmec1 volgens het belangrijkste ‘mining industry compliant report’ met een reserve van ca. 500,000 ounces de grootste is. De mijn biedt bijgevolg een solide potentieel tot verdere uitbouw hiervan. Niet minder belangrijk is de unieke gepatenteerde vinding van de Thermal Fragmentation technologie die zorg draagt voor een slordige 30% – 40% besparing op de productiekosten, afgezien van de milieubesparingsaspecten. Een kort filmpje en een ‘sample’ van het resultaat zullen tijdens de presentatie laten zien hoe bijzonder deze technologie in z’n werk gaat (heb dit zelf gezien!).

Met deze ‘outlook’ kan Nippon als enige ‘hybride’ producent in de sector uitgroeien tot een ‘mid tier miner’. Immers, vanwege de substantiële besparing op de productiekosten kunnen in de toekomst naast de eigen productie ook mijnen worden overgenomen die thans nog ‘dormant’ zijn zoals de term luidt gezien de te hoge kosten voortvloeiend uit de traditionele werkwijze van ‘dynamite blasting’. De overnameprijs ligt bijgevolg relatief laag gegeven de tot dusver ontoereikende rentabiliteit, zelfs bij een goudprijs van rond US$1.500. De lage acquisitiesom in combinatie met de TF mijnmethode resulteren vervolgens in een robuuste winst per ounce die uiteraard ook voor Rocmec1 geldt!

Als toegift – voor zover men hierin nog niet heeft deelgenomen – geldt een laatste aanbod in de vorm van een zgn. Forward Gold Purchase Agreement (FGPA) waarin kan worden deelgenomen bij afname van minimaal 25 ounces tegen een speciale prijs van CDN1.200 of ca €800 per ounce. Wel geldt een maximum van 500 ounces. Dus bij een grotere interesse zal er moeten worden gemajoreerd, zoals de term luidt om niemand teleur te stellen. Intussen heeft de “forward gold” transactie in ons land een wrange bijsmaak gekregen als gevolg van de oplichtingsaffaire in Naarden dit voorjaar. Nippon als beursgenoteerd bedrijf kan zich een dergelijke ‘faut pas’ uiteraard niet permitteren en is de enige uitgever van deze FGPA. Overigens  in Europa is dit een vrij onbekend fenomeen, maar op het Amerikaanse continent zeer gebruikelijk met als grote voorbeelden ‘streamers’ als Royal Gold, Franco Nevada en Wheaton Precious Metals. De levertijd van de FGPA bedraagt max. 20 maanden.

Tenslotte bestaat de mogelijkheid van een persoonlijk gesprek/advies met John in dat weekend, als dit voortijdig wordt aangemeld.

Gezien het feit dat de presentatieruimte nog moet worden geboekt, is het zaak zo snel mogelijk te reageren onder opgave van uw woonplaats + de vermelding Edelmetaal-info via info@robertbroncel.com

Redactie Edelmetaal-info: Belangrijk: graag wil Robert weten van welke bron aanmeldingen komen. Vandaar dat ik je dringend vraag bij communicatie nar Robert de vermelding ‘Edelmetaal-Info’ te gebruiken.

Wellicht tot 7 december a.s.

ACTUEEL/Update:

Na een voorlopige “rsvp” en rekening houdend met onze Belgische schare is zoals het zich al liet aanzien de keuze gevallen op Breda als meest centrale locatie vanuit diverse windrichtingen. Voorts, hoe kan het anders kon er nog geboekt worden in het Golden Tulip hotel op 4 minuten loopafstand van het station, met bovendien voldoende parkeergelegenheid in de nabij gelegen Chassé parkeergarage. Het is de bedoeling dat aan alle Nippon bezoekers een gratis uitrijdkaart wordt verstrekt. Aanmelden bij de receptie.  Bij een tijdige boeking is er bovendien nog ruimte om te overnachten.

Degenen die zich voor deze presentatie nog niet hebben aangemeld, gelieve dit op korte termijn te doen!

Robert Broncel

NB: Geïnteresseerden kunnen Robert Broncel mailen: info@robertbroncel.com

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek.

Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Robert BroncelPresentatie Nippon Dragon Resources Inc. in Nederland