Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 25 november 2019

Na de forse daling van 2 weken geleden oogde de grafiek meer negatief dan positief en moest worden gevreesd voor een voortgang van de daling. In de eerste dagen die volgden op de rode vrijdag leek die vrees te worden bewaarheid maar in de dagen daarna krabbelden de stieren verrassend genoeg toch op.

Het laagste punt van de daling werd gezet op $16.61 waarna de stieren de koers wisten terug te zetten boven de $17. Vanaf medio afgelopen week probeerden de beren het heft weer terug in handen te nemen en vooral op vrijdag werd de koers extra onder druk gezet om terug te keren beneden de $17 grens. Het slot kwam uiteindelijk precies op de $17 tot stand zodat de strijd aanstaande maandag hervat kan worden.

In de € dag-grafiek zien we een identiek beeld waarbij de strijd zich hier concentreert rond het € 15.50 niveau.

Het beeld in het langere termijn plaatje is weinig veranderd sinds de vorige update 2 weken geleden.

Toen had de zilverprijs net op vrijdag de steunzone bereikt en dreigde een doorbraak aan de onderzijde daarvan.

Die onderzijde werd in de dagen daarna inderdaad fors onder vuur genomen maar zoals al hierboven aangegeven wisten de stieren de daling alsnog af te wenden en werd de steunzone verdedigd.

 

Vanaf de onderste lijn van de steunzone hebben de stieren de zilverkoers weten op te werken tot aan de bovenkant van de zone maar waren ze (tot nu toe) niet sterk genoeg om er doorheen te kunnen breken. De bovenste lijn van de steunzone heeft ook nog eens gezelschap gekregen van het 14 d. MA (op $17.05) dat als extra weerstand dienst zal kunnen gaan doen.

 

De technische staat van de grafiek blijft zwak:

 • De RSI blijft beneden de 50 in negatief trendgebied en lijkt zelfs weer omlaag te draaien
 • De Verkoopkracht is weliswaar iets gedaald maar geeft nog steeds de toon aan
 • De MACD blijft beneden de 0 lijn, al is deze nu wel tot boven de signaallijn geklommen
 • De geldinstroom ziet er erg zwak uit met een hernieuwde daling richting extreem gebied
 • Het Sentiment/Momentum is iets opgekrabbeld vanuit extreem gebied maar lijkt nu een topje te willen maken

In de Bollinger Banden grafiek werd na het doorbreken van de onderste band, 2 weken geleden, een hapering verwacht in de daling en die volgde dan ook na nog 2 kleine rode dagen. Inmiddels kunnen we constateren dat de zilverkoers wat afstand heeft genomen van de onderste band zodat de banden naar elkaar toe beginnen te draaien.

Ondanks de stijging bevindt de zilverkoers zich nog steeds in het negatieve deel van de Bollinger Banden grafiek, beneden de midden-band. Gezien de aarzelende stijging zullen de stieren het niet makkelijk krijgen om de midden-band te doorbreken.

 

In de slotstandengrafiek heeft de koers inmiddels de bovenkant van de steunzone aangetikt en deze gebruikt als een springplank voor een opleving. Deze opleving heeft de 1-ste steunzone (nog) niet weten te bereiken en de vraag is gerechtvaardigd of dit wel zal gebeuren.

Het eerder ingetekende vlagpatroon is aangepast naar een wat breder patroon met een extra lijn over de laatste top. De onderste en bovenste lijn lopen zo wat meer evenwijdig aan elkaar zodat het meer een vlag lijkt.

De zilverkoers bevindt zich nu boven de 2-de magenta lijn en beneden de 3-de lijn zodat het bredere patroon nog steeds intact is. Het probleem voor de stieren is het geven dat de dalingshoek van de vlag vrij steil is met een extra weerstand die rond de $17.25 ligt. Aangezien de weerstandlijn nog niet is bereikt en de koers weer naar beneden lijkt te willen draaien hebben de beren de beste kaarten in handen en lijkt een nieuwe aanval op de steunzone voor de hand te liggen.

 

2 weken geleden zagen we in de weekgrafiek een lange rode candle verschijnen die het hele positieve plaatje overhoop gooide. De omzet bij die candle was vrij stevig zodat er gerust van een heuse overval door de beren kon worden gesproken.

De laatste 2 candles in de weekgrafiek zijn weliswaar zwart maar daar lijkt meteen ook alles mee gezegd te zijn. De omzetten bij beide candles liggen iets boven het gemiddelde maar blijven fors achter bij die van de rode candle. Wat met meest stoort is de plaatsing van de zwarte candles, deze bevinden zich beide aan de onderkant van de rode candle zodat er in de afgelopen 2 weken eigenlijk weinig progressie is geboekt. Het herstel dat heeft plaatsgevonden bedraagt slechts $0.18 van $16.82 naar $17. De candle van deze week geeft een en ander mooi aan, de vorm is namelijk een doji of te wel twijfel-candle.

Het belangrijke 34 w. MA is inmiddels wat dichterbij komen te liggen en bevindt zich nu op $ 16.27 wat overigens nog steeds een stukje van het huidige koersniveau af is.

De technische gesteldheid die er 2 weken geleden gekraakt uitzag heeft zich iets gestabiliseerd:

 • De RSI heeft stand gehouden boven de 50 zodat deze zich nog steeds in positief trendgebied bevindt
 • De MACD bevindt zich ook nog steeds in positief trendgebied maar is wel dalende beneden de signaallijn
 • De Geldinstroom was 2 weken geleden eveneens omlaag gedoken vanaf de 80 maar lijkt zich nu te stabiliseren

Vanuit de technische gesteldheid lijken de stieren het voordeel van de twijfel te krijgen echter dan zullen ze wel aan de bak moeten.

Ook in de € weekgrafiek is het herstel te zien en ook hier is het niet echt stevig te noemen. De lange rode candle overheerst het beeld in de grafiek nog steeds zodat de uitstraling negatief blijft. Het verschil tussen de huidige koers en het 34 w MA is hier kleiner dan in de $ grafiek zodat dat niveau hier snel bereikt zou kunnen worden.

Net als in de $ grafiek hebben de indicatoren zich iets gestabiliseerd, waar eerst een verdere daling werd verwacht wisten de stieren de afgelopen 2 weken toch zwarte candles te produceren.

 • De RSI heeft zich ook hier boven de 50 weten te handhaven zodat deze voorlopig een positief signaal blijft afgeven
 • De MACD is dalende beneden de signaallijn maar bevindt zich nog steeds in positief trendgebied ruim boven de 0 lijn
 • Het Sentiment/Momentum is nu wel beneden de 50 terechtgekomen en lijkt, gezien de dalingshoek, op weg te gaan naar extreem negatief gebied

De stieren zullen ook hier het voortouw moeten gaan nemen.

 

In de $-€ grafiek werd 2 weken geleden een zwarte candle genoteerd waar eigenlijk een test van het 50 w. MA werd verwacht. Na de terugkeer tot boven het 14 w. MA heeft de koers zich hier weten te handhaven waarmee een mogelijke nieuwe aanval op de weerstandzone in leven wordt gehouden.

De indicatoren van de grafiek liggen er nog steeds positief bij zodat vanuit daar steun te verwachten valt voor de stieren:

 • De RSI blijft hangen boven de 50 in positief trendgebied
 • De MACD beweegt zijwaarts boven de 0 lijn maar wel beneden de signaallijn zodat het positief is met een licht negatief randje
 • Het Sentiment/Momentum dat 2 weken geleden nog beneden de 50 stond is inmiddels opgeklommen tot boven de 50

Vanuit het beeld dat we zien zou er eigenlijk een zwart candle moeten volgen in de grafiek maar zoals we vaker zagen is de grafiek zeer wispelturig.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

Roy MartensTechnische analyse Zilver