Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 2 december 2019

Zoals in de update van vorige week al aangegeven zou de strijd rond het $17 niveau de afgelopen week worden hervat en dat is ook wat er gebeurde. In de afgelopen handelsweek van 4 dagen viel er eigenlijk vrij weinig actie te noteren. De bandbreedte waar tussen gehandeld werd reikte van $16.75 tot aan de $17.25 met de $17 als belangrijk middelpunt.

Op maandag en bij de opening op dinsdag werd de zilverprijs richting de ondergrens gestuurd om vervolgens op woensdag en vrijdag te proberen de $17 grens blijvend te slechten. Het slot van de grafiek laat zien dat de zilverprijs inderdaad boven de $17 is afgesloten maar wel is de vraag gerechtvaardigd hoeveel waarde hieraan moet worden gehecht. De omzetten van de 3 zwarte dagen zijn namelijk niet bijster hoog zodat het lijkt op een afwezigheid van beleggers die de kat uit de boom willen kijken.

Het 200 d. MA is in elk geval nog stijgende zodat de lange termijn trend opwaarts gericht blijft. De kortere termijntrend staat wat onder druk aangezien het 50 d. MA dalende is. Indien de koers zijwaarts blijft bewegen zal er vroeg of laat een beslissende keuze gemaakt moeten gaan worden door middel van een doorbraak naar boven dan wel beneden.

Wat de $17 in de $ grafiek is, is de € 15.50 in de € grafiek, het niveau waar zich de strijd (voorlopig) lijkt te gaan concentreren.

Net als in de $ grafiek zien we ook in de € grafiek een zijwaarts verloop ontstaan waarbij de koers zich hier beweegt tussen de € 15.10 en de € 15.60. Dit zou een stilte voor de storm periode kunnen zijn waarna bij een doorbraak, naar boven (50 d. MA) of naar beneden (200 d. MA), de versnelling zal gaan plaatsvinden.

 

Ook het beeld in het langere termijnplaatje laat niet veel verrassends zien. In de vorige update konden we al constateren dat de zilverprijs zich in de steunzone bewoog waarbij zowel de onderkant als bovenkant werden getest.

Datzelfde beeld zien we deze week weer. Eerst een test aan de onderzijde met de candles van maandag en dinsdag en vervolgens een aanval op de bovenzijde met de candles van woensdag en vrijdag. De bovengrens bleek echter ook nu weer voldoende weerstand te kunnen bieden zodat een doorbraak werd voorkomen. Een klein pluspuntje is het gegeven dat de stieren er voorlopig wel in zijn geslaagd om het 14 d. MA te heroveren, zodat er toch een kleine overwinning behaald is.

 

De stieren zullen zich nu moeten gaan opmaken om de volgende stap te kunnen gaan zetten, een doorbraak door de bovenste blauwe lijn van de steunzone. Gezien de technische gesteldheid van de grafiek zal dit niet eenvoudig worden:

  • De RSI is weliswaar iets gestegen maar bevindt zich wel nog steeds in negatief trendgebied beneden de 50
  • De Verkoopkracht is wat verder gedaald maar blijft nog steeds de toon aangeven boven de koopkracht
  • De MACD is tot boven de signaallijn geklommen maar doet dit eveneens nog steeds in negatief trendgebied
  • De Geldinstroom is in negatief gebied aan een stijging begonnen die de 50 in het vizier kan gaan nemen
  • Het Sentiment/Momentum heeft wel inmiddels de 50 gepasseerd zodat hier sprake is van positief trendgebied

De signalen bevinden zich nog overwegend in negatief gebied zodat er nog geen sprake kan zijn van een op handen zijnde verandering in trend. De stieren zullen hiervoor eerst wat duidelijkere stappen moeten gaan zetten.

In de Bollinger Bandengrafiek werd de stijging die we vorige week zagen al beoordeeld als een positief signaal maar tevens dat de stieren het niet makkelijk zouden krijgen om de midden-band te doorbreken.

Deze verwachting werd afgelopen week inderdaad bevestigd. De stieren wisten na een hapering de stijging verder door te zetten maar tot een doorbraak van de midden-band leidde dit (nog?) niet. Zij zullen er nu de schouders onder moeten gaan zetten om de doorbraak alsnog te kunnen forceren. Dit zal opnieuw geen makkelijke opgave worden door de dalende trend van de midden-band.

In de slotstandengrafiek is er ten opzichte van vorige week nauwelijks iets veranderd. De grafiek laat een kleine V-vorm zien midden in het magenta vlagpatroon. De koerswinst ten opzichte van vorige week is slechts minimaal, eindstand vorige week $17 en nu $17.10.

De koers bevindt zich op dit moment als het ware in het luchtledige tussen de eerste weerstandslijn en de steunzone. Het zal dus afwachten worden totdat zich een duidelijke koersbeweging gaat aftekenen.

In de weekgrafiek werd vorige update afgesloten met de opmerking:

‘Vanuit de technische gesteldheid lijken de stieren het voordeel van de twijfel te krijgen echter dan zullen ze wel aan de bak moeten.’

Dat aan de bak moeten viel afgelopen week tegen, de omzet is aan de zeer lage kant hetgeen ongetwijfeld te maken heeft met het minder aantal handelsdagen door de feestdag in de VS op donderdag en het mogelijk daaraan gekoppelde lange weekend.

Desondanks zien we dat de stieren wel aanwezig waren en een zwarte candle wisten te produceren. Nadeel van de candle is wederom of liever gezegd nog steeds de plaatsing daarvan, opnieuw aan de onderzijde van de lange rode candle. Er is dus weer zeer weinig vooruitgang geboekt.

Het gevaar bestaat nu dat er onder aan de rode candle een vlagpatroontje gaat ontstaan dat een zeer negatieve uitwerking kan gaan hebben voor het toekomstig verloop.

 

Het beeld in de € weekgrafiek wijkt uiteraard nauwelijks af van dat in de $ weekgrafiek. Ook hier een derde zwarte candle aan de onderzijde van de lange rode candle met het zelfde gevaar van een vlagpatroon.

Zowel in de $ als in de € grafiek zijn de technische indicatoren nog steeds niet negatief, in de $ grafiek bevinden zowel de RSI, als de MACD en de Geldinstroom zich in positief trendgebied. Terwijl ook in de € grafiek de RSI en MACD positief staan en de Sentiment/Momentum indicator een draai lijkt te willen gaan maken in negatief gebied.

Al met al betekent dit dat de heersende trend nog steeds positief gericht is hetgeen ook blijkt uit het feit dat de koers zich nog steeds boven het 34 w. MA bevindt. De daling vanaf de top in beide grafieken zal derhalve nog steeds bekeken moeten worden als een correctie in een opgaande trend.

 

De ontwikkelingen in de $-€ grafiek schepten voor deze week de verwachting dat er een nieuwe zwarte candle zou moeten volgen hetgeen inderdaad te zien is. Met het feit dat de candle inderdaad zwart is, is echter meteen alles gezegd.

 

De vooruitgang is slechts zeer minimaal, met 0,01% is het meer een pas op de plaats dan een stapje voorwaarts. De groene weerstandzone blijft intact en nog even buiten bereik van de ontwikkeling in de koers. Net als vorige week blijven de indicatoren er positief bij liggen zodat een doorbraak nog steeds kan plaatsvinden maar dan zullen de stieren toch wel wat haast moeten gaan maken.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

Roy MartensTechnische analyse Zilver