Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 17 februari 2020

Afgelopen week werd inderdaad een lastige voor de stieren. Zoals in de update van vorige week al vermeld werd een nieuwe aanvalspoging van de beren op het 50 d. MA verwacht en was het voor de stieren, alle hens aan dek.

Aan het begin van de week waren de stieren goed voorbereid op die mogelijke aanval zodat ze direct op maandag al in de startblokken stonden om te kunnen counteren. Die bereidheid zorgde ervoor dat de stieren op maandag alles onder controle hadden en zodat ze zelfs een zwarte candle konden produceren.

De beren lieten zich echter niet uit het veld slaan, die zwarte candle bleek slechts uitstel van executie te zijn. Op dinsdag en woensdag wisten de beren alsnog de aanval door te zetten en het 50 d .MA ook te doorbreken Voor het eerst sinds eind december vorig jaar werd er ruim beneden het 50 d. MA afgesloten. De derde poging van de beren om het MA te doorbreken leek op een succes uit te lopen.

Uiteraard realiseerden de stieren zich het grote gevaar van deze doorbraak zodat alle reserves aangesproken werden om het tij te keren. Met de candle van donderdag werd direct geprobeerd te counteren en terug te keren boven het MA. Hoewel er boven het MA werd gehandeld konden de stieren de terreinwinst niet tot het slot vasthouden, wel werd er praktisch op het MA afgesloten.

De vrijdaghandel moest dan maar de beslissing brengen. Vanaf het begin van de handel gingen de stieren in de aanval en werd de koers boven het MA gezet en nu ook gehouden. Aan het slot van de vrijdag resteerde er een stand van $17.73 waarmee het 50 d. MA ($17.63) weer werd heroverd.

De stieren slaagden er afgelopen week dus opnieuw in om het 50 d. MA te verdedigen al ging het nu wel een stukje lastiger dan de vorige 2 keer. Gezien het beeld van de afgelopen week zal de strijd ook de komende week opnieuw losbarsten, de beren zullen nog niet willen opgeven.

Al een tijdje ziet de € grafiek er wat positiever uit dan de $ grafiek en ook de afgelopen week vormt daarop geen uitzondering. In de $ grafiek concentreert de strijd zich rond het 50 d. MA terwijl in de € grafiek het MA niet in gevaar lijkt te komen.

De candle van afgelopen vrijdag zorgt er zelfs voor dat de koers op het hoogste punt sluit van de laatste 2 weken zodat de afstand tot het belangrijke 50 d. MA nog wat verder wordt opgeschroefd .

In het grotere termijnplaatje werd vorige week al aangehaald dat de beren zich qua technische gesteldheid in het voordeel bevonden zodat de stieren het zwaar zouden krijgen.

Dat deze veronderstelling niet verkeerd was ingeschat blijkt uit de beweging die wij in de grafiek kunnen waarnemen. De beren wisten de koers opnieuw terug te dringen tot op de 1-ste blauwe steunlijn die aan een uitvoerige test werd onderworpen. Dankzij tijdig handelen op donderdag en vrijdag wisten de stieren een doorbraak van de steunlijn af te wenden en de koers (voorlopig?) weer in veiligheid te brengen. Wat wel een positief teken kan blijken te zijn is dat de stieren er vrijdag in slaagden om de zilverkoers weer weg te zetten boven het 14 d. MA hetgeen als een voorzichtig koopsignaaltje kan worden beschouwd.

De technische staat van de grafiek ligt er niet veel anders bij dan vorige week.

  • De RSI is nipt boven de 50 terecht gekomen maar het is nog geen duidelijke doorbraak
  • De Koopkracht beweegt nog steeds zijwaarts en is opnieuw iets boven de verkoopkracht geklommen
  • De MACD bevindt zich op hetzelfde niveau als vorige week, nipt beneden de 0 lijn
  • De Geldinstroom staat nog steeds beneden het 50 niveau maar is na een dipje wel iets opgeklommen richting het 50 niveau
  • Het Sentiment/Momentum is ten opzichte van vorige week iets verder teruggezakt al lijkt zich nu wel een nieuw bodempje te hebben gevormd op de stijgende lijn.

De Zilverprijs blijft gevangen tussen 2 niveaus; de blauwe steunlijn en de groene weerstandzone en de vraag is welk niveau de grootste aantrekkingskracht zal uitoefenen. Gezien de lichte veranderingen in de technische staat van de grafiek is daarover nog weinig te zeggen.

De eerste 2 handelsdagen van komende week zullen uitsluitsel moeten geven over de richting. Indien de stieren het positieve momentum van donderdag en vrijdag kunnen vasthouden dan kan een snelle opmars naar de weerstandzone plaatsvinden die zou dan mogelijk woensdag bereikt kunnen worden.

 

In de Bollinger Bandengrafiek was er sprake van vernauwende banden die normaal gesproken de voorbode zijn van een aanstaande heftige beweging. Het vernauwen van die banden heeft zich echter afgelopen week niet voortgezet. In plaats daarvan is er een soort van dalend kanaal ontstaan waarbij de afstand tussen de banden min of meer gelijk is gebleven.

De zilverkoers bevindt zich daarbij nog steeds in het onderste gedeelte van de Bollinger Banden zodat er sprake is van een negatieve tendens. De belangrijke midden-band weet de koers onder zich te houden en de koers terug te dringen tot aan de onderste band. De laatste 2 candles openen echter wel wat perspectief. Vooral de candle van afgelopen vrijdag biedt de stieren een mogelijke opening voor een doorbraak van de midden-band.

 

In de slotstandengrafiek wordt het vlagpatroon nog wat verder doorgezet waarbij de zilverkoers zich beweegt rond de 1-ste blauwe steunlijn. Het gegeven dat de onderste lijn van het vlagpatroon niet meer gehaald wordt is een voorzichtig positief signaaltje. Het geeft aan dat de stieren de koers zo dicht mogelijk bij de bovenkant van de vlag willen houden hetgeen een uitbraak dichterbij brengt.

Uiteraard speelt de blauwe steunlijn hierin een belangrijke rol. Deze lijn wordt door de stieren aangegrepen als verdedigingslinie om zo de daling tot staan te brengen. Indien deze lijn standhoudt zal aanstaande week automatisch een uitbraak uit het vlagpatroon moeten plaatsvinden.

 

De technische gesteldheid in de weekgrafiek had vorige week een tikje opgelopen maar er bleef toch nog voldoende positief gevoel over om er iets mee te kunnen doen. De zilverprijs wist zich ondanks 2 doorbraakjes van het 17 w. MA toch hierboven te handhaven zodat het nieuwe doorbraakje van deze week niet direct alles op rood liet springen.

De candle van deze week is uiteindelijk zwart van kleur geworden en heeft een vrij lange lower shadow en een kleine body. De beren hebben weer geprobeerd het 17 w. MA te veroveren maar de stieren hebben opnieuw stand weten te houden en er zelfs een positief slot uit weten te persen.

Deze zwarte weekcandle kan als positief gezien worden en kan mogelijk een bodem markeren. Hiervoor is wel nog bevestiging nodig in de vorm van een nieuwe zwarte candle die de koers een stapje hoger wegzet.

De technische gesteldheid van de grafiek is ten opzichte van vorige week nauwelijks veranderd.

  • De RSI staat minimaal hoger
  • De MACD staat nog steeds beneden de signaallijn maar nog altijd boven de 0 lijn
  • De Geldinstroom is slechts minimaal gezakt en staat nog staat boven de 50

De stieren genieten ook voor aanstaande week nog het voordeel van de twijfel.

 

Zoals al eerder aangegeven doet de € zilverbelegger het de laatste tijd wat beter dan zijn kompaan in $. Ook deze week is er een voordeel voor de € weekgrafiek, we zien hier een stijging ontstaan van 1.34% terwijl die in de $ grafiek slechts 0.24% is. De $-€ verhouding werkt nog in het voordeel!

De grafiek laat zien dat de plaatsing van de zwarte candle meer aan de bovenzijde van de body van zijn voorganger is dan in de $ grafiek waar die aan de onderkant te vinden is. Dit opent mogelijk wat perspectief voor een slot boven de € 16.50 waarvoor met een sterker wordende $ slechts een klein stapje in de zilverprijs nodig wordt.

In de € weekgrafiek werd al aangeven dat de € zilverbelegger profiteert van de $-€ verhouding die met een aansterkende $ een mooi steuntje in de rug biedt.

In de $-€ grafiek zien we waar dit steuntje vandaan komt. Al sinds medio vorig jaar vormt de groene weerstandzone een onneembaar obstakel voor de valutaverhouding totdat vorige week de stieren klaar leken voor een nieuwe doorbraakpoging. De candle die deze week zichtbaar is in de grafiek werd echter absoluut niet verwacht.

De candle springt met een grote gap boven de weerstandzone, de hele weerstandzone wordt overgeslagen hetgeen een behoorlijk teken van kracht is. Een gap die bij een belangrijke niveau (steun of weerstand) plaatsvindt kan leiden tot een zogenoemde break away gap, een gap dat open blijft staan en voorlopig niet meer wordt gevuld. Of dat hier het geval is zal nog bevestigd moeten worden door een nieuwe zwarte candle die dan aanstaande week zou moeten ontstaan. De candle die nu is ontstaan geeft een belangrijk signaal voor de $-€ verhouding, de $ lijkt te zijn uitgebroken zodat de edelmetalen een extra steun in de rug kunnen gaan krijgen.

De technische staat van de grafiek ligt er zeer goed bij zodat een verdere opmars uit dat oogpunt ondersteund zal worden.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver