Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 23 maart 2020

Vorige week leek de daling alsof het niet slechter kon zodat het volgende werd opgemerkt:

‘Na 6 dieprode dagen zou er een herstel kunnen optreden echter de emoties regeren en paniek is een heftige emotie die alles doet vergeten. De vraag is dan ook hoeveel lef hebben de stieren?’  

De paniek-emotie bleek echter toch veel krachtiger te zijn dan al het logische verstand zodat opnieuw het diepe werd opgezocht.

Direct op maandag sloeg, na een oplevingspoging van de stieren, de paniek weer toe en daarmee de vlam in de pan. De koers werd door de beren met kracht omlaag geslagen, totdat een niveau werd bereikt van $11,77, maar liefst $2.73 oftewel bijna 19% beneden het slot van de vrijdag ervoor. Vanaf dat lage punt slaagden de stieren er uiteindelijk toch in om wat herstel te bewerkstelligen zodat uiteindelijk op $ 12.82 gesloten kon worden.

De toon voor de afgelopen week was zo grotendeels al weer gezet. De herstelpoging van de stieren werd gezien als een mogelijkheid om nog wat stukjes te dumpen alsof het einde der dagen nabij leek. Zowel op dinsdag als woensdag werd alles in de uitverkoop gegooid en werd niet meer gedacht aan de oude beurswijsheid, “Als je geschoren wordt moet je stil blijven zitten” Het diepste punt van de week werd uiteindelijk gezet op woensdag met een koers van $11.64.

Op donderdag begon eindelijk wat gezond verstand terug te komen, mogelijk dat iedereen die had willen verkopen inmiddels had verkocht? Donderdag werd een zwarte candle geproduceerd waarmee de stieren eindelijk aan een serieuze bodempoging konden beginnen. De omzet was relatief laag waaruit bleek dat de verkoopdruk afwezig was.

Die eerste zonnestraaltjes op donderdag waren voldoende om ook op vrijdag wat vertrouwen te laten terugkeren. De omzet was nog steeds beduidend lager dan op de dalingsdagen maar de ontwikkeling in de koers werd al wat groter. Na een aarzelend begin werd een hoogste dagkoers bereikt van $13.10 om de dag te beëindigen op $ 12.38. Richting het einde van de handel verdween een stukje van het getankte vertrouwen maar het positieve slot was toch een opsteker voordat het weekend begon.

Aanstaande week zullen de stieren moeten proberen om deze bodempoging wat meer body te geven.

Het beeld in de € grafiek verschilt uiteraard nauwelijks van dat in $$ zodat ook hier de stieren de, op donderdag en vrijdag, voorzichtig gezette stapjes aanstaande week zullen moeten uitbouwen.

 

In het langere termijnplaatje werd vorige week al aangegeven dat de tekenen zwaar negatief stonden en dat dit kon aanhouden maar dat vroeg of laat een herstel zou beginnen.

Gedurende het grootste deel van de week drukte de negatieve stand enorm zwaar op de koers zodat deze opnieuw over de rand van de afgrond werd geduwd totdat uiteindelijk een bodempoging werd opgestart. De grafiek ziet er vrij dramatisch uit met een vrijwel loodrechte beweging omlaag van rode candles. De bodempoging ging van start rond het $11.60 niveau. Een stand beneden de $12 hebben we voor het laatste gezien in 2009 zo’n 11 jaar geleden!!

 

Indien de stieren erin slagen om hier een bodem te zetten zal de weg omhoog waarschijnlijk niet van een leien dakje gaan. Het eerste stuk omhoog kan waarschijnlijk snel worden gerealiseerd omdat dit wordt veroorzaakt door bodemvissers. De eerste weerstand van betekenis ligt vanaf het huidige niveau in de zone $13.60 tot $14 en wordt gevormd door de bodems van eind 2015 en eind 2018.

Daarboven vinden we dan al snel de weerstandzone die wordt gevormd door de bodems van juni vorig jaar. Het zal op de kracht van de stieren aankomen om te kunnen beoordelen hoe snel een degelijk herstel zal kunnen ontstaan. De beweging tot aan de $14 betekent een stijging van 13% en zou een mooi rendement zijn voor bodemvissers om weer afscheid te kunnen nemen.

Het bovenstaande is een mogelijkheid na de 2 zwarte candles van afgelopen week echter geen zekerheid. Indien de paniek weer de overhand krijgt kunnen we nog een flinke stap lager gaan.

De grafiek staat nu in elk geval extreem negatief zodat een reactie omhoog logischerwijs te verwachten zou zijn, het is nu aan de stieren om daaraan invulling te gaan geven.

 

Ook in de Bollinger Banden grafiek is de vrije val voorgezet ondanks dat de candle van vorige week vrijdag zover beneden de onderste band terecht was gekomen.

De onderste band werd gewoon verder opgerekt door de paniek die aanwezig was en deed weer eens ouderwets dienst als een enorme glijbaan voor de koers. De afstand tussen de beide banden, bovenste en onderste, is inmiddels enorm en bedraagt maar liefst bijna $9,-!! Dit is ongekend en geeft de huidige bijzondere situatie weer.

Het elastiek is tot een uiterste uitgerekt en normaal gesproken betekent dit dat het terugspringen ook plotseling en heftig kan zijn. De midden-band bevindt zich momenteel op $15.89 zodat dit het eerste koersdoel zal worden van een mogelijke snapback.

 

In de slotstandengrafiek zijn de blauwe steunlijnen van vorige week rondom het gebied van $14 – $14.70 veranderd in groene weerstandlijnen.

De grafiek laat een vrijwel loodrechte streep omlaag zien met nu een klein zwart stukje aan het eind.

Deze streep begon net beneden de $17.50 en eindigt net beneden de $12, een daling van zo’n $5.50 oftewel 30 %. Indien hiervan de helft wordt goedgemaakt de komende tijd dan zouden we een herstel kunnen zien van $2.75 waarmee we dus midden in het weerstandgebied zouden uitkomen.

 

De weekgrafiek ziet er uiteraard niet al te rooskleurig uit, eerder dramatisch. We zien 2 enorme rode candles, die van vorige week geeft een daling aan van 16% en die van afgelopen week van 14,6 %. Vanaf de tops van 4 weken geleden op $18.92 hebben we inmiddels een daling gehad van $ 7.28 oftewel 38,5% in 4 weken, bizar!!

Gezien de verkoopomzetten van de afgelopen weken zou je mogen aannemen dat de verkopers langzamerhand zijn opgedroogd en dat de kopers zich zullen laten zien. De grafiek laat in elk geval ondanks de negatieve aanblik een mogelijk lichtpuntje zien en dat is de lower shadow aan de candle van deze week. De stieren hebben aan het eind van de week de koers van de bodem weten te tillen zodat er een dun zonnestraaltje de donkere tunnel in schijnt.

De gesteldheid staat er, niet verwonderlijk, slecht voor zodat elke herstel voorlopig gezien zal moeten worden als een correctie tegen de heersende trend in.

 

Net als vorige week zien we in de € weekgrafiek dat de daling ook hier zeer stevig is maar wel minder dan in de $ grafiek. Vorige week was het verschil 16% tegen 14,6% en deze week zien we 14,6% voor de $ grafiek en 11,6% voor de € grafiek. De € zilverbeleggers hebben dus opnieuw een aardige buffer voor de daling gehad.

Ook al is de daling hier wat gedempt voor het totaalplaatje maakt dat niet zo heel veel uit.

Ook hier is het kommer en kwel met hetzelfde lichtpuntje in de donkere tunnel, de lower shadow aan de onderkant van de rode candle. Wat in de grafieken wel opvalt is dat in de $ grafiek de afstand tot de bodems van 2018 groter is dan in de € grafiek. In de $ grafiek liggen die rond de $13.90 – $14 met een huidige koers van $12.40 en in de € grafiek rond de €12 met een huidige koers op €11.50.

In de € grafiek zullen de bodems dus eerder bereikt worden en bij een doorbraak daarvan zal dus ook eerder een koopsignaal worden afgegeven.

 

Als laatste grafiek van de update kijken we weer naar de $-€ grafiek, de grafiek die steeds voor onverwachte wendingen en verrassingen zorgt. Vorige week zorgde de zwarte candle voor een grote verrassing door niet zoals verwacht een neerwaartse doorbraak te laten zien maar een herstel naar de weerstandzone. Deze beweging liet 2 opties open:

  • Een voortzetting van de stijging die kon leiden tot een aanval op de weerstand

OF

  • Een nieuwe terugval omdat het eerder ontstane gap was gesloten

Zoals de grafiek laat zien werd het de eerste optie. De weerstand werd echter niet alleen aangevallen maar zelfs verpulverd door de stieren.

De weerstandzone van vorige week werd met een fors gap overwonnen waarna de koers meteen de volgende weerstandzone in het vizier nam en ook deze direct veroverde. Het slot van de candle van deze week eindigde nipt boven de weerstand op 0.96 een koers die we voor het laatst zagen in het begin van 2017!!

De candle van afgelopen week laat tevens zien dat er iets bijzonders is gebeurd. De koers was eerder beneden het stijgende kanaal gevallen maar treedt er nu aan de bovenkant met een grote knal boven uit. Dit zou een versnelling van de stijgende kanaaltrend tot gevolg kunnen hebben.

De technische staat is aanzienlijk verbeterd:

  • De RSI is boven de horizontale lijn gebroken die vanaf 2018 als weerstand dienst deed
  • De MACD is naar boven gedraaid en boven het vorige topje geklommen
  • Het Sentiment/Momentum heeft een bodem beneden de 50 gemaakt en is boven de signaallijn en het 50 niveau geklommen.

Als we objectief naar de grafiek kijken lijkt een verdere stijging voor de hand te liggen.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver