Columns & Artikelen

Vooruitblik op de week

by Irma Schogt on 23 maart 2020

Korte evaluatie   

Om een economische recessie, die de recessie van 2008-2009 zal gaan overschaduwen, te voorkomen moeten de federale en staatsambtenaren nu zo snel mogelijk strategieën gaan ontwikkelen om het virus aan te pakken. De bewering van Mnuchin, minister van Financiën, donderdag op Fox Business dat de economie hier wel doorheen komt is een simpele manier van “goedpraten” van een potentiële economische recessie. Geen enkele samenleving kan ten koste van zijn eigen economische gezondheid de algehele volksgezondheid lang beschermen. Amerika heeft dringend behoefte aan een strategie die economisch en sociaal meer geënt is op de toekomst, dan de huidige ”lockdown” met betrekking tot de pandemie. – “Rethinking the Virus Shutdown”, Opinion Page, Wall Street Journal, 20 maart 2020.

Vorige week duurde de enorme verkoopgolf op de aandelenmarkten voort, en zal nog even voortduren, zoals valt te verwachten van de paniekreactie die gepaard gaat met de samenstand van Jupiter-Pluto, op 4 april a.s. De kritische tijdspanne van geokosmische aspecten begint echter op dit moment al. De aandelen wereldwijd zijn in slechts een maand tijd zo sterk gedaald, dat men zich kan afvragen of het nu niet een koopmoment van aandelen is. De idee om uit aandelen en in contant geld te stappen was immers ingegeven door de overtuiging dat het contante geld kon worden gebruikt om goedkoop weer aandelen in te kopen. Het zou zomaar veel eerder kunnen komen dan we verwachtten, althans voor de nabije toekomst, daar we de periode van 20 maart – 7 april ingaan die verschillende historisch-consistente geokosmische trend-omkeringssignaturen bevat. Deze periode omvat vier belangrijke samenstanden.

Bij de studie van astrologie zijn er twee voorwaarden die een verschuiving in collectief bewustzijn en richting in menselijke activiteit symboliseren. In financiële astrologie zien wij regelmatig één of beide van deze voorwaarden bij trendomkeringen. Een vindt plaats wanneer bepaalde planeten met elkaar een samenstand beginnen (d.w.z. ze verschijnen dicht bij elkaar in hun baan om de zon, gezien vanaf de aarde). Conjuncties (samenstanden) vertegenwoordigen het einde en begin van een cyclus waarvan de dynamiek gerelateerd is aan de betrokken planeten en planeetaspecten. Wanneer twee planeten op hun samenstand afkoersen, noemen we dat ook wel donkere of laatste fase van die cyclus. De cyclus eindigt, het meest uitdagende deel van elke cyclus is het einde ervan. Zodra de planeten na hun samenkomen weer beginnen te scheiden, markeert het de beginfase van een nieuwe cyclus of een nieuwe trend in menselijke activiteit. Deze verschuiving is sterker wanneer de conjunctie betrekking heeft op de buitenste planeten: van Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus of Pluto naar elkaar.

Zoals hierboven vermeld, Jupiter nu is nu op weg naar de eerste van drie conjuncties met Pluto, en wel op 4 april. De tweede en derde passages vinden plaats op 30 juni en 12 november. Maar vlak voordat Jupiter op 4 april samenkomt met Pluto, zal Mars alle drie de planeten activeren die betrokken zijn bij het “SteenbokStellium” in 2020. Dat wil zeggen dat Mars op 20 maart conjunct met Jupiter komt, gevolgd door de conjunctie met Pluto op 23 maart en Saturnus op 31 maart. Mars gedraagt zich als een “aansteker”. Het kan de nieuwe cyclus al activeren bij het licht aantikken van de buitenste planeten wanneer zij zich samenvoegen. In dit geval activeert Mars op 20-31 maart Jupiter, Pluto en Saturnus. Er is dus een geokosmische reden om te denken dat de recente trends in menselijke activiteit op het punt staan om te keren, althans op korte termijn. Er zijn ook andere redenen om deze opvatting te ondersteunen. De tweede astrologische gebeurtenis die een verandering in het collectief bewustzijn en menselijke activiteit kan voortbrengen, heeft betrekking op de planeten die van zodiakteken veranderen, ook wel het “overstappen” van planeten genoemd. Dit is meer uitgesproken wanneer het een tekenwijziging van een buitenplaneet betreft. Op 21 maart zal Saturnus (een buitenplaneet) Steenbok tijdelijk inruilen voor het dierenriemteken Waterman. Mars, de “aansteker”-planeet, doet dan op 30 maart precies hetzelfde. En op 31 maart zullen deze twee planeten (Saturnus en Mars) met elkaar op nul graden van het dierenriemteken Waterman samenkomen. Dit gebeurt dan op dezelfde zodiakgraad als de nog grotere 20-jarige samenstand tussen Jupiter en Saturnus tijdens de winterzonnewende van 21 december 2020. We zullen de komende twee weken een voorproefje van die dynamiek krijgen.

Alsof dit nog niet genoeg geokosmische activiteit is die de mogelijkheid van een verandering in houding, bewustzijn en trends symboliseert, is de Zon op 19 maart Ram, de lente-equinox is binnengegaan. Volgende week is op 24 maart, de Nieuwe Maan (een samenstand tussen de Zon en de Maan) in Ram. Ram en de Nieuwe Maan staan ook symbool voor een “nieuw seizoen” en in dit geval een nieuwe “zodiakronde”. De oude en de donkere laatste fase van Mars tot Jupiter, Pluto en Saturnus eindigt dan.

Het komt erop neer, zoals ik het zie vanuit mijn begrip van de samenhang van planetaire cycli met de cycli van de menselijke activiteit, dat de wereld een andere kijk krijgt op deze pandemie en de economische dreiging die eruit voortkomt. Het kan erop wijzen dat er meer duidelijkheid komt, meer een massale aanpassing aan deze nieuwe realiteit en wat het nu werkelijk betekent, minder hysterie en paniek, en misschien een besef dat het niet zo angstaanjagend is als het leek sinds Mars op 16 februari Steenbok binnenkwam. Het is interessant dat China eind vorige week geen nieuwe gevallen van het Wuhan-virus meldde. Overigens viel 16 februari ook samen met de piek van de hysterie in China tijdens deze uitbraak, evenals het middelpunt van de “All-Time Highs” op verschillende aandelenmarkten, waaronder de VS. Het hoogste punt ooit in de DJIA was op 12 februari. 17 februari kwam de hoogste top in vele jaren voor de AEX. In de S & P- en NASDAQ-futures was het hoogtepunt op 20 februari. In deze geokosmische visie is het mogelijk dat de “piek van de paniek” in de VS en Europa op dit moment plaatsvindt, daar deze vier belangrijke conjuncties tegelijkertijd plaatsvinden gedurende de periode dat Mars en Saturnus Steenbok verlaten (teken van zorgen, angst en gevoel van verlies) en het dierenriemteken Waterman binnengaan (teken van nieuwe ontdekkingen en benaderingen voor het oplossen van bestaande problemen).

 

De geokosmos van vandaag & gedachten over de toekomst

Let me take you down
‘Cause I’m going to Strawberry Fields
Nothing is real
And nothing to get hung about
Strawberry Fields forever

-The Beatles, John Lennon en Paul McCartney, 1967, EMI, Londen.

Sinds mijn verkiezing zijn de Amerikaanse aandelenbeurzen met 70% gestegen, wat meer dan $ 12 biljoen aan de rijkdom van onze natie heeft bijgedragen en daarmee alles heeft overstegen waarvan iedereen dacht dat het maar mogelijk was”, zei Trump tijdens zijn toespraak tot de Staat van de Unie in februari. De Amerikaanse economie, zo zei hij, “gaat vooruit in een tempo dat hiervoor nog onvoorstelbaar was, en we gaan nooit, nooit meer terug.– Christina Wilkie, “De drie pijlers voor Trump’s herverkiezing vallen allemaal tegelijk in duigen”, www.cnbc.com, 19 maart 2020.

Ik hoop dat Trump gelijk heeft, echter… het ziet er niet echt goed uit. Maar aan de andere kant is de afgelopen maand heel anders verlopen als verwacht, dus misschien moet er nog een konijn uit zijn hoge hoed komen. Als dat zo is, dan is dat verbazingwekkender dan de dramatische comeback van Joe Biden tegen Bernie Sanders, die – minder dan een maand geleden – vrijwel zeker de nominatie van de democratische partij zou winnen. Dit ‘SteenbokStellium’ van 2020 is een vreemd brouwsel van realiteit en surrealisme. Je vraagt je echt af of we in een parallel universum leven. Ik kan mij voorstellen dat Trump (die eindelijk presidentieel optreedt) zich hetzelfde afvraagt, met de doorgang van Neptunus (niets is echt) in Vissen, die nu een hard T-vierkantaspect maakt met zijn geboorte-Zon-Maan-oppositie. Het lijkt heel veel op het Beatles-nummer Strawberry Fields Forever. Als er een parallel universum is, zou het op de planeet Neptunus zijn.

Desalniettemin… dit is een serieuze “SteenbokStellium”zaak en we leven in een serieuze tijd die historisch belangrijk zal zijn, juist omdat het zo vreemd, zo bizar, zo surrealistisch is – en zo bedreigend voor alles zoals we het tot nu kenden – of misschien alleen maar voorstelden – en het gevolg is van onze overmoed.

Er zijn in 2020 zoveel lange-termijn-planetaire cycli gaande dat het overweldigend is om na te gaan hoe zaken van collectief belang zullen verlopen. Het is ook een uitdaging om te beoordelen hoe financiële markten uit zullen werken, als je een zeldzame kosmische opstelling hebt met conjuncties tussen drie van de vijf buitenste planeten van Jupiter, Saturnus en Pluto in één jaar (waaraan we nu Mars kunnen toevoegen, 20 maart – 4 april). Dit is het jaar van het “SteenbokStellium.” Steenbok heerst trouwens over de senioren, ouderen, in onze samenlevingen, die het grootste risico lopen. Het is minstens 130 jaar geleden dat we zo’n afstemming met drie conjuncties van de buitenste planeet in één teken in één jaar hebben gezien.

Terwijl de planeten naar hun conjunctie toe bewegen, vertegenwoordigt deze gebeurtenis, zoals hierboven beschreven, het einde van de cyclus die deze dynamiek omvat. Zodra de conjuncties voorbij zijn, vertegenwoordigt dit ook het begin van nieuwe cycli of, in het geval van de drie buitenplaneten, een nieuw ‘tijdperk’. We hebben hier eerder over gesproken, hoe het laatste deel van dit stellium – de Jupiter-Saturnus-conjunctie gedurende de winterzonnewende van 21 december 2020 – het einde en begin is van 20-, 200- en 800-jarige cycli. Niet alleen beëindigt en beginnen Jupiter en Saturnus elk van deze langetermijncycli, maar het gebeurt ook nog op het moment als beide het dierenriemteken Waterman binnengaan, 17-19 december 2020. Het is niet alleen een samenstand (einde en begin van de cyclus), maar ook een binnentreden (één teken achterlaten, en een nieuw teken binnengaan), wat ook een grote verschuiving van bezinning, het bewustzijn en de activiteit van het collectief vertegenwoordigt.

De in 2020 overvloedig voorkomende planetaire langetermijncycli die zowel eindigen als weer beginnen hebben verschillende overeenkomsten met historische marktcycli. Als het slechts één planetaire cyclus was die we moeten duiden, zou het relatief gemakkelijk te voorspellen zijn dat een langetermijncyclusbodem of er een langetermijncyclustop zich kan voordoen. Maar nu zijn het er drie tegelijk: Jupiter-Saturnus, Jupiter-Pluto en Saturnus-Pluto. En elk op zichzelf heeft een sterke correlatie met verschillende lange-termijn-marktcycli. Welke dominant zal zijn, is moeilijk te zeggen. We konden zien dat beide soorten cycli hun langetermijncyclushoogtepunt zouden bereiken – een top (al gezet) alsook een langetermijncyclusbodem. Dus laat me één van de meer optimistische scenario’s met u delen, want we zijn momenteel ondergedompeld in het chaos- en angstgedeelte van het ‘SteenbokStellium’. Een van de emoties die verband houdt met Steenbok en zijn heerser Saturnus is angst, en nu Jupiter en Mars er ook bij betrokken zijn, zijn de daarbij komende emoties chaos en hysterie.

In de studies gepubliceerd in The Ultimate Book on Stock Market Timing, Volume 2: Geocosmic Correlations to Investment Cycles, werd geïllustreerd hoe de bodem van de langste cycli op de Britse en Amerikaanse aandelenmarkten zich voordeed in de tijd dat Saturnus en Pluto zich in hoofdtekens bevonden, en Uranus tussen 22° Vissen en 23° Ram. Deze studies toonden ook aan dat een secundaire bodem een paar jaar later optreedt, meestal 6-15 jaar later, wanneer Uranus in Stier komt. De langetermijndieptepunten van 1842, 1932 en 2009-2010 van respectievelijk de Grote Depressie/Recessie hadden veel van deze kenmerken. Gedurende de Grote Depressie bijvoorbeeld daalde de Amerikaanse aandelenmarkt in 1929 enorm: met 90%, in juli 1932 bereikte de aandelenmarkt een dieptepunt. Saturnus was net het dierenriemteken Waterman binnengegaan, na de 2 1⁄2-jaarspassage door Steenbok die daaraan voorafging. Terwijl Pluto in Kreeft was en Uranus in Ram. Secundaire dieptepunten vonden plaats in 1938 en 1942, nadat Uranus in het volgende dierenriemteken Stier was aangekomen. Het dieptepunt van de Grote Recessie in maart 2009 vond plaats kort na Pluto’s instap in Steenbok, en terwijl Saturnus opposiet Uranus stond tegen het eind van Maagd-Vissen, net voordat elk in een kardinaal teken binnenging (Uranus was tussen 22° Vissen en 23° Ram, Saturnus zou pas later dat jaar in hoofdteken Weegschaal aankomen).

Nu dan een wat optimistischer beeld van waar de wereldbeurzen zich momenteel zouden kunnen bevinden. Saturnus en Pluto staan opnieuw in hoofdtekens, dit keer beide in Steenbok. Uranus is nu volledig verhuisd naar Stier. Dit zijn historische plaatsingen voor een secundaire bodem van de lange termijncyclus van de aandelenmarkt. De “crash” die verband houdt met Saturnus en Pluto in hoofdtekens is nu aan de gang. Maar, zouden ze kunnen eindigen als Saturnus het dierenriemteken Waterman ingaat, zoals in juli 1932? Zou het een secundair dieptepunt kunnen zijn zoals in 1938 en 1942 toen Uranus in Stier was?

Als dat zo is, kan deze paniek snel ophouden. Saturnus zal vanaf dit weekend voor een kort verblijf overstappen naar Waterman, 21 maart – 1 juli 2020, net als destijds van 24 februari – 13 augustus 1932. In de huidige situatie zal Saturnus ook voor een kort tripje terugkeren in Steenbok, 1 juli – december 17, 2020 (net als in 1932), allemaal gedurende de tijd dat Pluto nog in Steenbok en Uranus in Stier is. De parallellen tussen 1929 en 1942 hebben veel gemeenschappelijke kenmerken met de planetaire posities en onderlinge relaties met elkaar zoals we vandaag de dag zien. Als het om een “herhaling van” 1932 gaat, zou de absolute bodem van deze crash van de aandelenmarkt in juli voorbij kunnen zijn, aangezien Saturnus een korte vooruitblik geeft van ‘het leven in Waterman’. Als het meer lijkt op 1942 (secundaire bodem), kan het zich uitstrekken tot december 2020-maart 2023 wanneer Saturnus terugkeert naar het dierenriemteken Waterman met Uranus nog steeds in Stier, en vooral december 2020-maart 2021, wanneer Saturnus zich in het eerste gedeelte van het decanaat (gedeelte van een dierenriemteken) van Waterman bevindt.

Proost op Saturnus in Waterman, vierkant Uranus in Stier. Moge het samenvallen met een doorbraak in de wetenschap en het einde van dit secundaire dieptepunt op de wereldbeurzen, en daarna een terugkeer naar de schijn van normaliteit in samenlevingen over de hele wereld.

Mededelingen

De ICR (International Cycles Reports) van MMA komen deze week, 25-26 maart uit!

De ICR Financials met analyses van ASX (Australische aandelenindex), RUT (Russell 2000), SSE (Chinese Shanghai Stock Composite), HSI (Hang Seng Index), AUD (Australische Dollar), DXY (US Dollar) en GBP (Britse Pond). De nieuwe ICR Commodities Report bevat analyses van LC (levend vee). MJ (cannabis), XAE (goud en zilverproducenten), KT (koffie), KA (suiker), C (maïs) en W (tarwe). Deze rapporten zijn geschreven door MMA Analist en redactielid Mark Shyterman (metalen, indices en soft commodities), MMA Analist Raymond Merriman (Chinese markten), MMA Analist Ulric Aspegren (Valuta’s), Isabella Suleymanov (Granen), Ken Liao (Hang Seng) en Gianni Di Poce (Australische ASX en Dollar plus Live Cattle). Deze reports komen maandag-dinsdag uit: bestel ‘m nu! Ga naar de nieuwe ICR Financials>> en/of de nieuwe ICR Commodities Report>>

Irma Schogt van Markettiming.nl is verantwoordelijk voor de vertaling en verspreiding van de publicaties van Raymond Merriman in Nederland. Op Markettiming.nl vind je ook de diverse diensten en services van Irma.Disclaimer:In tegenstelling tot wat sommige lezers veronderstellen, staan in deze column geen voorspellingen vermeld van mogelijke toekomstige bewegingen in verschillende financiële markten. Wat u wel columns mag verwachten, is een wekelijkse update van de verschuivingen in verscheidene aandelen- en andere financiële markten over de hele wereld, in samenhang met de verschillende geokosmische factoren die ermee gepaard gaan. Deze gratis service is geschreven om de lezer inzicht te geven in de relatie tussen astrologische factoren en collectieve menselijke activiteiten. Indien u op zoek bent naar concrete financiële voorspellingen voor de beurs, zal u ongetwijfeld uw gading vinden in ons gamma van nieuwsbrieven per abonnement, maar niet in deze gratis service.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

Irma SchogtVooruitblik op de week