Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 30 maart 2020

Aan het eind van vorige week werd aangegeven dat er mogelijk sprake was van de eerste tekenen die konden duiden op een bodem. De stieren moesten afgelopen week proberen om deze bodempoging wat meer smoel te geven.

Kijkend naar de grafiek zien we dat afgelopen week het omgekeerde patroon ontstond van de week ervoor. Toen waren er 3 rode candles gevolgd door 2 zwarte, nu zien we 3 zwarte candles gevolgd door 2 rode.

De stieren wisten de week goed te beginnen, ze pikten de handel daar op waar deze vrijdag was geëindigd, met een positieve insteek. De bodempoging werd niet alleen voortgezet maar kreeg steeds meer gestalte doordat de stieren erin slaagden om zowel op maandag als op dinsdag een flinke stap omhoog te zetten. Op dinsdag werd de zilverprijs weer teruggezet boven de $14.

Ook op woensdag waren de stieren nog niet klaar met hun stijging. De zilverprijs werd opgestuwd tot dichtbij de $15 die net niet werd gehaald maar waar wel in de buurt kon worden afgesloten. Vanaf het laagste punt op $11.64 was dat inmiddels een fors herstel.

Dat vonden de beren blijkbaar ook aangezien zij op donderdag en vrijdag een rem op de stijging wisten te zetten. Op donderdag kon de koers nog net iets verder oprukken tot dicht tegen de $15 aan voordat de beren wat zand in de motor kiepten. Wat opvalt aan de 2 rode candles is dat deze beide vallen binnen de woensdag candle waaruit blijkt dat het tegengas eigenlijk reuze meeviel. Dit blijkt overigens ook uit de omzetten die op beide dagen te noteren waren. Deze waren aanzienlijk lager dan tijdens de eerdere dagen van de week.

Afgaande op de ontwikkeling van donderdag en vrijdag lijkt er daarmee een pauze te zijn ingelast. De stieren zullen wel bij de pinken moeten blijven en de voet niet van het gaspedaal halen om de beren niet het idee te geven dat er meer te halen valt.

Net als in de $-grafiek zien we ook in de €-grafiek 3 zwarte candles en 2 rode candles, op donderdag en vrijdag. Het verschil is wel dat de 2 rode candles hier niet binnen de woensdag-candle vallen maar dat de vrijdag candle er zelfs beneden is terechtgekomen.

Blijkbaar heeft de $-€ verhouding dus aanzienlijk in het nadeel gewerkt van de € zilverbeleggers,

Het grotere termijn plaatje bood vorige week een zeer negatief beeld al waren er wat lichtpuntjes aan het eind van de week zodat dit leidde tot de navolgende uitgesproken verwachting:

“ De grafiek staat nu in elk geval extreem negatief zodat een reactie omhoog logischerwijs te verwachten zou zijn, het is nu aan de stieren om daaraan invulling te gaan geven.”

De invulling van de stieren kwam er inderdaad waarbij het niveau dat werd verwacht niet alleen werd gehaald maar zelfs wat werd overtroffen. De eerste zone van betekenis lag rond de $13.60 tot $14 met direct daarboven de 2-de weerstandlijn op $15. Deze 2-de lijn werd op $0.02 na aangetikt waarna de rode candles van donderdag en vrijdag de koers terugbrachten tot in de weerstandzone.

Deze weerstandzone zone zal nu omgetoverd moeten worden tot steunzone zodat de stieren hier even op adem kunnen komen om dan de $15 lijn opnieuw te kunnen aanvallen. Het gevaar van de bodemvissers moet echter niet onderschat worden. Zij staan inmiddels op een leuk rendement vanaf de bodem rond de $11.65 en zullen bij de eerste tekenen van zwakte weer afscheid nemen om hun winsten te verzilveren

De technische staat van de grafiek is iets verbeterd maar staat nog steeds negatief:

  • De RSI heeft zich opgewerkt tot dichtbij het 50-niveau maar lijkt hier nu wel een topje te willen gaan vormen
  • De Verkoopkracht is een stuk omlaag gekomen maar bevindt zich nog altijd boven de koopkracht zodat de tendens negatief blijft
  • De MACD heeft in diep negatief gebied een bodem gevormd en de signaallijn opwaarts gekruist (koopsignaaltje)
  • De Geldinstroom is vanuit zeer negatief gebied iets opgeklommen maar is wel nog steeds ver verwijderd van het 50 niveau
  • Het Sentiment/Momentum is inmiddels zover opgeklommen dat er nipt boven de 50 gekeken wordt

De stieren zullen opnieuw uit de startblokken moeten schieten aanstaande maandag om de stijging in leven te houden.

In de Bollinger Bandengrafiek werd de ruimte tussen de banden tot een ongekende afstand opgerekt zodat de kans op een forse snapback zeer groot was, het elastiekje was maximaal uitgerekt. Het terugspringen van het elastiekje, de snapback, kon heftig zijn en dat was dus ook precies wat er gebeurde. De midden-band werd vorige week genoemd als eerste koersdoel van deze beweging en met de candle van donderdag met het topje op $14.98 werd deze vrijwel aangetikt. De grote vraag die zich nu aandient is, wat nu??

De midden-band is de belangrijkste band van de 3, deze zal snel overwonnen moeten worden om terug te keren in positief trendgebied. Falen de stieren hierin, aan het begin tot midden van komende week, dan zal er een nieuwe daling dreigen.

 

In de slotstandengrafiek zagen we een ongekende loodrechte streep omlaag van $5.50 oftewel 30%. Er werd vorige week opgemerkt dat een herstel van 50% daarvan, een stijging van $2.75, de koers zou terugbrengen tot midden in het weerstandgebied.

Wonderbaarlijk zagen we afgelopen week inderdaad een stijging die de koers terugbracht tot in het weerstandgebied. De bovenste lijn van de 2-de zone werd aangetikt waarna deze terugviel tot op de onderste lijn van de zone. De stieren zullen er nu voor moeten zorgen dat de koers zich hier kan handhaven om de volgende stap omhoog te kunnen maken, richting de $15.50.

De weekgrafiek liet een daling zien van 38.5% in 4 weken, een enorme daling.

De grote rode candle van afgelopen week liet een klein lichtpuntje zien in de vorm van een vrij lange lower shadow, een zonnestraaltje in de donkere tunnel. Dit zonnestraaltje blijkt voldoende te zijn geweest voor de stieren om wat vertrouwen te tanken en een stijging in gang te zetten.

De zwarte candle die deze week te bewonderen valt heeft een fors deel van de daling van vorige week goed gemaakt. Het slot van de week-candle valt ook op een vrij logisch punt, rond het $14.50 niveau. De bodem van 2019, in mei, is nu bereikt en kan mogelijk voor een weerstand zorgen die niet eenvoudig te overwinnen zal zijn. Temeer daar de technische gesteldheid van de grafiek nog steeds negatief is zodat hetgeen vorige week werd aangegeven ook van kracht blijft:

“Elk herstel zal voorlopig gezien moeten worden als een correctie tegen de heersende trend in ‘.

 

De afgelopen 2 weken werd de daling in de € weekgrafiek wat gedempt doordat de $-€ verhouding in het voordeel uitviel van de € zilverbeleggers. Dit voordeel viel de afgelopen week met een flinke klap weg.

De $ grafiek laat een stijging zien van 17.35% en die van de € grafiek maar een van 13.11%, een verschil van meer dan 4%. De candle van de € grafiek komt dan ook een stukje tekort ten opzichte van het hoogste punt van de body van de voorgaande rode candle, een verschil van €1 waar dit in de $ grafiek een verschil is van $0.5.

Wat desondanks wel opvalt is dat ook hier de top van de body van de candle aanhikt tegen de weerstand die gevormd wordt door de bodem uit 2019. Ook hier blijft de tendens negatief aangezien de indicatoren zich nog steeds allemaal in negatief gebied bevinden. Wat voor de $ grafiek geldt is ook hier van toepassing.

 

Niets blijft zo verrassend als de $-€ grafiek zoals we deze week maar weer eens opnieuw hebben kunnen ervaren. Op grond van de ontwikkelingen van de afgelopen 2 weken en dan vooral die van vorige week werd een voortzetting van de ingezette trend verwacht maar helaas pindakaas, die verwachting werd wederom de grond in geboord!!

Het zag er zeer sterk uit maar de beren beslisten toch anders. In plaats van een verdere stijging werden de stieren met een klap met de hoefjes op de aarde gezet. De rode candle die we zien zorgde ervoor dat de koers weer terugviel in het magenta trendkanaal en naar de blauwe steunlijn.

De stieren zijn dus eigenlijk terug bij af en het zal nog afwachten worden of de steunlijn het aanstaande week zal gaan houden.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

Roy MartensTechnische analyse Zilver