Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 6 april 2020

Na de stijging vorige week werd die week afgesloten met een tweetal kleine rode candles die een pauze leken aan te geven. De stieren moesten daarom de afgelopen week goed bij de les blijven om te voorkomen dat de beren het idee zouden krijgen dat er meer te halen viel dan een adempauze.

 

Op maandag bleek dat de stieren het toch niet zo goed onder controle hadden dan werd gehoopt. De beren wisten een grotere rode candle te produceren waarbij de koers weer even werd teruggedrongen tot beneden de $14. Er kon uiteindelijk nog wel boven dat niveau gesloten worden maar de dreiging van meer daling werd tastbaarder.

De stieren onderkenden het gevaar zodat op dinsdag een tegenactie op touw werd gezet om de schade te beperken. Dat leek zeer goed te lukken toen de zilverprijs de $14.50 weer aantikte echter de winst ging toch grotendeels verloren richting het slot van de handel. Er resteerde weliswaar een zwarte candle maar wel een met een lange upper shadow die een wankel beeld schetste.

Dit wankel beeld gebruikten de beren om op woensdag de koers opnieuw onder druk te zetten en weer volgde er een kijkje beneden de $14 waar nu ook werd afgesloten. De aangenomen pauze was inmiddels uitgegroeid tot een daling van meer dan 7%…..

De stieren waren zich ervan bewust dat meer overtuiging noodzakelijk was en dit werd op donderdag in de strijd gegooid. Eindelijk wisten de stieren weer eens de aanval te zoeken en kon de zilverkoers met overtuiging gepushed worden. Onder een stijgend volume werd de $14.50 weer heroverd en kon er ook boven worden afgesloten. Deze stap vooruit verdiende een stevig vervolg op vrijdag maar dat kwam er niet van. Het volume op vrijdag kakte weer in en gaf de beren mogelijkheid om weer te kunnen tegensputteren. Het slot van de week werd zo gerealiseerd op $14.49 nipt beneden de $14.50 en ook maar net iets lager dan vorige week.

Dankzij de stijging van donderdag blijft de hoop op een ‘adempauze’ in leven, een pauze die dan komende week zou moeten worden afgesloten door een vervolg van de stijging.

De € grafiek vertoont een identiek beeld voor wat betref de vorm van de candles wat echter wel verschilt is de plaatsing daarvan. De donderdag en vrijdag candles staan verhoudingsgewijs hoger ten opzichte van de candles van vorige week dan dat dit het geval is in de $ grafiek. De € grafiek oogt daarom wat ‘steviger’ :

 

Ook in het grotere termijnplaatje werd vorige week aangegeven dat de stieren de afgelopen week meteen uit de startblokken moesten schieten om de stijging in leven te houden. Zoals hierboven al duidelijk werd gebeurde dat niet zodat ook hier de druk op de koers zichtbaar werd. Door de daling die maandag ontstond zakte de zilverkoers uit de weerstandzone waarmee deze als obstakel werd bevestigd. Het leek er daarna op dat de stijging ten einde was en de daling zou worden hervat aangezien het de stieren aan kracht ontbrak om de koers opnieuw in de weerstandzone te tillen. Dit veranderde gelukkig op donderdag, de stieren wisten een aanval te plaatsen die de koers toch weer optilde tot in het bovenste deel van de weerstandzone. Ook de kleine daling van vrijdag kon daaraan niets meer veranderen.

Het patroon dat inmiddels is ontstaan heeft de contouren van een vlag patroon hetgeen een positief teken zou zijn aangezien dit een voortzettingspatroon is. Indien het patroon valide is zou aanstaande week een uitbraak dienen te volgen waarbij dan een koersdoel van het patroon kan worden berekend dat rond het $17 niveau ligt. Dit zou betekenen dat dan een terugkeer boven het 50 d. MA zou worden gerealiseerd waarmee dan de dalende trend zou worden afgebroken.

De technische gesteldheid van de grafiek is nog steeds negatief al zijn er wel wat lichtpuntjes te ontdekken.

 • De RSI heeft een dipje verwerkt en probeert opnieuw de 50 te bereiken hetgeen nog moeizaam gaat
 • De Verkoopkracht is wat verder gedaald en lijkt de daling te willen voortzetten
 • De MACD is wat verder opgeklommen maar staat wel nog steeds ruim beneden de 0 lijn
 • De Geldinstroom is eveneens verder geklommen en is nu zelfs tot iets boven het 50 niveau opgerukt, tot in positief trendgebied
 • Het Sentiment/Momentum is vanaf het 50 niveau verder gestegen en lijkt de stijging te willen doortrekken

De stieren krijgen een kans om een forse stap te kunnen zetten, eens kijken of ze dat gaat lukken.

In de Bollinger Bandengrafiek werd vorige week besproken dat de stieren moesten proberen om aan het begin van afgelopen week de midden-band te breken om een nieuwe daling te voorkomen.

De grafiek laat zien dat de midden-band een belangrijke weerstand vormt. Deze band wist de koers beneden zich te houden totdat de stieren eindelijk voldoende krachten konden mobiliseren om een doorbraak te forceren. Deze doorbraak op donderdag lokte een tegenreactie uit op vrijdag maar ook die tegenreactie kon niet voorkomen dat de koers zich boven de midden-band wist te handhaven.

De midden-band lijkt gebroken te zijn dat moet echter wel nog worden bevestigd. Die bevestiging moet aanstaande week volgen en dan vooral aan het begin daarvan. De stieren zullen meer afstand moeten nemen van de midden-band.

 

In de slotstandengrafiek is te zien dat het ingetekende lijnenspel zijn werk doet. De stijging stopte bij de weerstandlijn van de 2-de weerstandzone en de daling van afgelopen week vond uiteindelijk steun op de onderste weerstandzone die nu moet transformeren in een steunzone.

Vooralsnog laten we de onderste zone nog groen gekleurd ook al is de koers vanaf hier opgeveerd. De bewegingen hebben ook hier de contouren van een potentieel vlagpatroon dat perspectief biedt. Mocht het patroon echter niet tot uitvoering gebracht kunnen worden zal de weerstand niet definitief overwonnen zijn en kan een hernieuwde daling snel volgen.

In de weekgrafiek lijkt een relatieve rust te zijn wedergekeerd na de heftige uitslagen van de vorige 2 weken, een zeer lange rode en dito zwarte candle.

Bekijken we de candle van afgelopen week dan kunnen we constateren dat het slot lager ligt dan de start en dat er een vrij lange lower shadow staat. Deze shadow geeft aan dat de aanval van de beren is opgevangen en gecounterd al kon een klein verlies niet worden voorkomen. Hieruit blijkt dat de stieren overtuiging tonen om hogere regionen te willen opzoeken. Zij zullen komende week die overtuiging moeten omzetten in een daadwerkelijke stap omhoog.

Het zetten van deze vervolg stap zal niet makkelijk worden aangezien de tendens van de grafiek nog steeds negatief is:

 • De RSI is ten opzichte van vorige niet gestegen, zelfs iets gezakt, al is het zeer minimaal
 • De MACD is wat verder weggezakt, al neemt de afstand tot de signaallijn wel iets af
 • De Geldinstroom is wel iets aangetrokken maar bevindt zich wel nog steeds beneden de 50 in negatief trendgebied

 

De € week grafiek heeft ten opzichte van de $ weekgrafiek een kleine positieve verrassing in huis, hier zien we namelijk een zwarte candle in plaats van een rode. De € zilverbeleggers hebben klaarblijkelijk weer een beetje steun gekregen vanuit de valuta hoek.

In tegenstelling tot de $ weekgrafiek, waar een klein verlies te noteren valt van 0,28%, zien we hier een plus van 2.78%! De candle staat hier boven de candle van vorige week met dezelfde vorm en lower shadow, alleen zwart van kleur. De kleinere procentuele winst van vorige week ten opzichte van de $ grafiek is daarmee weer iets goed gemaakt.

De €-weekgrafiek laat daarmee een mooi vervolg zien op de zwarte candle van vorige week zodat een bodem meer vorm begint te krijgen. Ook hier blijft de tendens wel nog steeds negatief:

 • De RSI is iets verder gestegen maar heeft nog een stukje te gaan voordat de 50 wordt bereikt.
 • De MACD is ook hier nog wat verder weggezakt beneden de 0 lijn
 • Het Sentiment/Momentum is vanuit extreem negatief gebied iets opgeveerd maar heeft nog een stevige weg te gaan voordat het 50 niveau wordt bereikt.

 

De $-€ grafiek laat ook deze week een onverwacht beeld zien, zoals we inmiddels gewend moeten zijn wordt elke verwachting terzijde geschoven en wordt een eigen route bepaald.

Vorige week eindigde met een lange rode candle die terecht kwam op de steunlijn en de onderzijde van het stijgende trendkanaal. Blijkbaar bood deze dubbele steun voldoende voedingsbodem voor de stieren om een stijgingspoging in gang te zetten. Het bleef overigens niet alleen bij een poging maar het werd een forse knal. De opening van de candle van afgelopen week vond een flink stuk hoger plaats, ruim boven het midden van het stijgende trendkanaal, waarna er een stevige voortzetting kwam die de koers terugbracht tot aan de bovenzijde van het kanaal en de bovenste lijn van de weerstandzone. Was er vorige week sprake van een dubbele steun, nu zien we een dubbele weerstand opdoemen.

Betekent dit dat we aanstaande week een omgekeerd scenario zullen zien of volgt een nieuwe uitbraak aan de bovenzijde van het kanaal net als 2 weken geleden?

De technische staat vertoont inmiddels weer positieve trekjes:

 • De RSI heeft een bodem gemaakt op het 50 niveau en is nu weer naar boven gedraaid
 • De MACD heeft de dalende magenta trendlijn als steun gebruikt en is vanaf daar opgeveerd
 • Het Sentiment/Momentum ia na de doorbraak vorige week van het 50 niveau nog wat verder gestegen

Op basis van de signalen zou een objectieve verwachting zijn dat de koers boven de weerstandlijn en het trendkanaal zou kunnen/moeten uitbreken. Laten we maar eens kijken of deze verwachting aanstaande week wordt ingevuld.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

 

 

 

 

 

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver