Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 27 april 2020

De dag-grafiek werd vorige week afgesloten met de opmerking dat de stieren het 50 d. MA snel moesten doorbreken om de stijging in leven te houden, het MA mocht geen te groot obstakel gaan worden.

Als we naar de grafiek kijken dan kunnen we constateren dat de stieren hierin hebben verzaakt. Ze hebben zelfs geen serieuze aanval op het MA kunnen inzetten. De hele week bleef de koers relatief ruim beneden het MA. De enige poging van betekenis, die leek op het benaderen van het MA, werd gestart op donderdag. De koers wist toen het MA tot op een haar na te naderen totdat de beren zich weer lieten zien en de koers werd terug gedrongen tot aan het startpunt van die dag. Uiteindelijk kon er nog wel positief worden afgesloten maar dat was slechts minimaal.

De week werd afgesloten met een rode candle op vrijdag die weliswaar aanzienlijk boven het laagste punt van de week bleef maar desalniettemin uiteindelijk lager afsloot dan vorige week. Wat een beetje zorgen baart is dat het MA aan (weerstand)kracht lijkt te winnen, dit is zorgelijk omdat het MA een dalende trend vertoont. Door deze dalende trend zou de zilverkoers dan steeds lager worden gedwongen.

Het laagste punt van de week werd op dinsdag bereikt en werd neergezet op $14.56. In de dagen daarna volgde wel een herstel met op die donderdag een poging het MA te bereiken om dan uiteindelijk toch wat lager de week uit te gaan. Het positieve aan dit verloop is dat de stieren in elk geval wel voldoende kracht konden tonen om het verlies op weekbasis te beperken. Het beperken van verlies is echter niet voldoende ze zullen toch echt voor een doorbraak van het MA moeten zorgen om uit de gevarenzone te kunnen geraken.

Net als in de $ grafiek bleven ook de € zilverbeleggers beneden het 50 d. MA. De actie in de € zilvergrafiek was wel een stukje spannender om te volgen dan in de $ grafiek. De afstand tot het MA was kleiner en het MA werd op donderdag intraday zelfs fors gebroken. De doorbraak kon helaas niet worden vastgehouden waarna ook hier op vrijdag een rode candle zorgde voor een negatieve afsluiting van de week.

De € grafiek straalt weer wat meer kracht uit dan de $ grafiek, de candles blijven wat dichter bij huis (het 50 d. MA) en ook het slot op vrijdag ligt nog steeds vrij dicht bij het MA zodat er niet veel nodig is om alsnog tot een doorbraak te komen.

 

Ook in het grotere termijnplaatje werd voor de afgelopen week een aanval verwacht op het MA en de weerstandlijn maar zoals hierboven reeds geconstateerd kwam die niet van de grond. Het MA en de weerstandlijn bleven buiten schot en het potentiële vlagpatroon dreigde zelfs haar vorm te verliezen door de neerwaartse beweging van dinsdag.

De daling van dinsdag werd gestuit door de steunzone waar we ook het topje van het eerste vlagpatroon terugvinden. Vanaf daar wist de koers zich weer omhoog te vechten om uiteindelijk in het vlagpatroon te kunnen afsluiten. Het patroon wordt daarmee een stuk langer dan het eerste patroon zodat er meer sprake is van een klein dalend kanaal dan van een vlaggetje.

De opdracht voor de stieren is nu in eerste instantie om de weerstand rond de $15.50 te doorbreken, daarna kan dan het dalende MA aan de beurt komen. De aanval zal dan wel snel moeten geschieden aangezien de technische gesteldheid van de grafiek aanzienlijk onder druk is komen te liggen.

 • De RSI is beneden de 50 gezakt en heeft moeite om dit niveau te houden omdat de dalende lijn aantrekkingskracht zal gaan uitoefenen
 • De Koopkracht heeft het voordeel ten opzichte van de verkoopkracht nagenoeg opgegeven en beweegt nu zijwaarts
 • De MACD weet zich wel nog net boven de 0 lijn te handhaven
 • De Geldinstroom heeft een lager topje gemaakt en dreigt nu terug te vallen richting het 50 niveau
 • Het Sentiment/Momentum is teruggevallen tot net boven het 50 niveau en zal dit zonder aanval van de stieren neerwaarts breken.

Van de stieren wordt aanstaande week direct positieve actie verwacht anders zal de technische gesteldheid negatief draaien en verkoopsignaaltjes afgegeven.

 

In de Bollinger Bandengrafiek werd vorige week nogmaals het belang van de midden-band aangehaald en werd gesteld dat er rond het $15 niveau steun zou kunnen liggen. Een bodem rond dit niveau zou dan mogelijk moeten zijn.

De candle van dinsdag brak door de midden-band en de $14.50 werd bijna aangetikt, omdat het slot beneden de midden-band tot stand kwam moest worden gevreesd voor een nieuwe neerwaartse golf. De doorbraak van de midden-band werd echter op woensdag weer rechtgezet en ook in de dagen daarna bleef de koers zich boven de band handhaven. De Bollinger Banden zijn inmiddels nog wat verder naar elkaar toe gegroeid zodat de bewegingsruimte kleiner wordt. De stieren zullen ook hier het gas erop moeten zetten om de midden-band te kunnen houden en de bovenste band onder druk te kunnen zetten.

 

In de slotstandengrafiek werd aangegeven dat de stieren de neerwaartse doorbraak van de weerstandzone rond de $15.50 snel moesten herstellen om een daling richting de steunzone bij $15 te voorkomen. De grafiek laat zien dat de stieren hierin hebben gefaald en dat de steunzone inmiddels is bereikt maar ook weer is verlaten.

De zone heeft haar taak als steun volbracht en daarmee is tevens de top van de vorige stijging, het vlaggetje, terug getest. Alles lijkt nu in gereedheid te zijn gebracht voor een nieuwe aanval op de weerstandzone rond de $15.50 die dan aanstaande week zou moeten gaan plaatsvinden.

De weekgrafiek produceerde afgelopen week een tweede rode candle, een candle die eigenlijk niet in de planning zat maar waarmee wel rekening werd gehouden door de negatieve gesteldheid van de grafiek. Indien we de vorm van de candle nader bekijken moet worden geconstateerd dat de schade nogal meevalt.

De candle heeft een zeer klein lichaam en een lange lower shadow waarmee wordt aangegeven dat de beren een fikse aanval hadden ingezet maar dat deze is gepareerd door de stieren. De aanval kon niet helemaal worden hersteld gezien de rode kleur maar er is toch veerkracht getoond.

De schade aan de interne staat van de grafiek is daarom niet al te groot al blijft de technische staat nog steeds in negatief territorium vertoeven:

 • De RSI is een fractie gedaald ten opzichte van vorige week en bevindt zich dus nog steeds beneden de 50
 • De MACD staat op exact hetzelfde niveau als vorige week en beweegt daarmee zijwaarts
 • De Geldinstroom is wel iets verder weggezakt beneden de 50

De opgave voor de stieren wordt weer iets lastiger nu de negatieve krachten nog iets verder zijn toegenomen er wordt dus nog wat meer commitment verwacht.

 

Het beeld in de € weekgrafiek vertoont een iets vriendelijker aangezicht. De vorm van de candle van afgelopen week is hetzelfde maar de kleur is hier zwart in plaats van rood. De stieren konden de tegenaanval van de beren hier dus wel volledig opvangen. Uiteraard is dit dan te danken aan een iets verbeterde valutaverhouding tussen de $ en € maar dat wordt dankbaar aanvaard.

Door de zwarte cande is de technische staat van de grafiek verbeterd ten opzichte van vorige week:

 • De RSI is weer iets verder geklommen richting het 50 niveau
 • De MACD heeft eveneens een klein stapje omhoog kunnen maken
 • Het Sentiment/Momentum heeft de stijging boven de 50 iets kunnen doorzetten zodat het koopsignaaltje van vorige week wat meer body krijgt

De verandering in de grafiek is minimaal maar elke verbetering is positief. Gezien de vorm van de candle zou een nieuwe zwarte candle aanstaande week mooi in het plaatje passen.

 

In de $-€ grafiek zat de candle van vorige week geplakt tegen de weerstandlijn zodat de positie uitstekend was om een nieuwe aanval te kunnen inzetten.

Deze aanval kwam er nu inderdaad, de grafiek deed een keer wat werd verwacht! De candle van afgelopen week doorbrak de eerste weerstandlijn en wist de bovenste nagenoeg aan te tikken waarmee tevens ook bijna de bovenzijde van het stijgende kanaal werd aangetikt.

De positieve candle heeft een goede uitwerking op de gesteldheid van de grafiek:

 • De RSI is nog wat verder aangetrokken boven de 50 en maakt nu een duidelijke draai omhoog
 • De MACD is eveneens wat gestegen zodat de stijging boven de 0-lijn wordt voortgezet
 • Het Sentiment/Momentum is wel iets teruggezakt van het niveau van vorige week al staat deze wel nog steeds boven de 50

Gezien de technische staat van de grafiek en de positie van de koers zou er aanstaande week een aanval moeten plaatsvinden op de 2-de weerstandlijn en de bovenzijde van het stijgende kanaal.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

Roy MartensTechnische analyse Zilver