Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 4 mei 2020

We zijn weer een week verder en zoals vorige week al aangegeven moesten de stieren meer doen dan proberen het verlies te beperken, het 50 d. MA diende doorbroken te worden. Een blik op de grafiek toont dat die doorbraak niet heeft plaatsgevonden.

Ook deze week werd begonnen met kleine stapjes, op maandag, dinsdag en woensdag werd er voornamelijk zijwaarts bewogen binnen een kleine bandbreedte, van pakweg $15.05 tot $15.55. Pas op donderdag ontstond er beduidend meer beweging. De opening vond plaats boven de $15.50 en nog belangrijker het 50 d. MA waarna de koers langere tijd op hoog niveau bivakkeerde net beneden de $16. Het hoogste punt van de dag werd neergezet op $15.94.

Net toen al werd gedacht aan een blijvende doorbraak van het MA en mogelijk zelfs de $16 begon de terugtocht van de stieren. De zilverkoers werd door een overrompelende aanval van de beren ver teruggedrongen, zelfs weer beneden de $15 naar een laagste stand van $14.85. Ook het slot kwam uiteindelijk tot stand beneden de $15 zodat het MA het belang als weerstand weer aantoonde.

 

Na deze stap terug werd er op vrijdag nog een licht extra negatief sausje overheen gekiept en werd de laagste weekkoers nog wat aangescherpt naar $14.82. De week werd afgesloten op $14.94 zodat de $15 niet geheel uit het zicht verdween maar de taak van de stieren wordt er niet makkelijker op.

Het MA dwingt de zilverprijs steeds lager en met elke mislukte doorbraakpoging van de stieren wint de weerstand aan kracht. Het positieve aspect aan deze constatering is dat mocht de doorbraak uiteindelijk wel lukken er een golf van opluchting kan ontstaan waardoor er een forse stap omhoog gezet zou kunnen worden.

In de € grafiek was de ontwikkeling vorige week wat spannender omdat de koers dichter tegen het MA zat geplakt en ook deze week werd het MA meermaals onder vuur genomen.

Zowel op dinsdag, woensdag en donderdag werd een poging ondernomen om het 50 d. MA (blijvend) te doorbreken maar steeds wist het MA dankzij de beren stand te houden. Dit leidde ook hier op donderdag tot een forse terugslag waarmee afstand werd genomen van het MA en de €14.

Op vrijdag volgde een zelfde negatieve dag en werd de zilverkoers nog wat extra in het rood geduwd waarbij zelfs even een koers beneden de €13.50 werd bereikt. Het slot vond uiteindelijk plaats boven de €13.50 maar ook hier ziet het er nu niet al te stevig uit.

 

In het langere termijn plaatje werd vorige week al aangegeven dat als de stieren geen positieve acties zouden kunnen ontwikkelen er verkoopsignaaltjes zouden worden afgegeven. Zoals we al konden constateren zijn de stieren in deze opzet/verwachting niet geslaagd en de impact op de grafiek laat dat zien.

De doorbraakpoging van donderdag faalde jammerlijk, de weerstandlijn en het MA bleken te sterk om te overwinnen. De terugval die daarop volgde heeft de zilverkoers teruggebracht tot op de eerste steunlijn die meteen onder druk werd gezet. Vooralsnog heeft de steunlijn gehouden maar zal dit ook zo blijven?

Het vlagpatroon werd verlaten maar de (normaal) verwachte en sterke opgaande beweging is er niet gekomen zodat we het patroon in de prullenbak zullen deponeren. De belangrijkste vraag is nu of de steunlijn het zal gaan houden zodat de stieren krachten kunnen verzamelen voor een nieuwe beweging omhoog. Vanuit de technische gesteldheid is niet al te veel te verwachten omdat (zoals vorige week al verwacht) er wat verkoopsignaaltjes zijn ontstaan door deze negatieve week.

 • De RSI is teruggezakt beneden het 50 niveau en bevindt zich nu dus in negatieve gebied
 • De Koopkracht is beneden de Verkoopkracht gezakt waarmee een verkoopsignaal wordt afgegeven
 • De MACD is door de 0 lijn gezakt naar negatief trendgebied al is het nog maar minimaal
 • De Geldinstroom is zowel beneden de dalende trendlijn gezakt als het 50 niveau, eveneens een verkoopsignaal
 • Het Sentiment/Momentum is door het 50 niveau gezakt en lijkt nu op weg te gaan naar het extreem negatieve gebied beneden de 20

Vanuit technisch oogpunt bekeken zal een doorbraak van het MA zeer lastig worden en lijkt het er eerder op dat, aanstaande week, de steunzones uitvoerig getest zullen gaan worden.

In de Bollinger Banden grafiek werd gehoopt dat de stieren voldoende kracht zouden kunnen ontwikkelen om de belangrijke midden-band te kunnen houden. Dit leek in eerste instantie te gaan lukken (de eerste 3 dagen van de week) totdat de donderdag roet in het eten gooide.

Op donderdag zakte de koers door de midden-band en werd een verkoopsignaal afgegeven dat op vrijdag werd bevestigd met de nieuwe rode candle. Dit betekent dat de positieve flow een forse tik heeft opgelopen en er nu sprake is van een negatieve verwachting. Wat nog om extra oplettendheid vraagt is de nieuwe vernauwing in de banden. Vorige week was de ruimte tussen de buitenste banden nog $2.40 ($13.92 – $16.32) nu is deze gekrompen tot $1.47 ($14.60 – $16.07). Een vernauwing is veelal een indicatie/voorbode voor een, op handen zijnde, heftige beweging en door de negatieve stand zou deze nu weleens omlaag kunnen plaatsvinden.

 

In de slotstandengrafiek werd een nieuwe aanval verwacht op de weerstand zone rond $15.50 maar daarvan kwam duidelijk niets terecht. Na een kleine zijwaartse beweging zorgde de daling van donderdag ervoor dat er een tegengestelde beweging werd uitgevoerd, in plaats van een aanval op de weerstandzone ontstond er een aanval op de steunzone.

Het is nu dus alle hens aan dek voor de stieren om de steunzone te verdedigen. Deze zone zou, gezien de topjes en dalletjes uit het verleden voldoende kracht moeten bezitten om de aanval te kunnen weerstaan. We zullen volgende week zien of dat is gelukt.

 

In de weekgrafiek werd een moeilijke week voor de stieren verwacht aangezien de negatieve krachten waren toegenomen, de grafiek laat zien dat deze verwachting inderdaad is uitgekomen.

De rode candle van vorige week die, ondanks de kleur, toch een positief randje had door de lange lower shadow is opgevolgd door een nieuwe rode candle. Deze candle heeft zelfs een extra negatieve lading meegekregen door de lange upper shadow die er is ontstaan. De shadow geeft aan dat de aanval (of misschien beter gezegd de herstelpoging) door de beren vakkundig is opgevangen en teniet is gedaan met een slot dat maar nipt boven de laagste koers tot stand is gekomen.

Deze nieuwe rode candle heeft uiteraard een verdere negatieve uitwerking op de gesteldheid:

 • De RSI is wat verder weggezakt beneden de 50
 • De MACD lijkt een nieuwe draai omlaag te willen gaan maken
 • De Geldinstroom zakt eveneens verder weg beneden de 50

Al met al straalt de grafiek weinig positieve kracht uit zodat de weg van de minste weerstand omlaag te vinden zal zijn.

 

Oogde het beeld in de € weekgrafiek vorige week nog wat vriendelijker, deze week is het omgekeerde het geval, de licht positieve grijns is met een klap weggevaagd.

Als we de rode candle van deze week analyseren dan vallen 2 dingen op:

  1. De upper shadow van deze candle is iets langer dan die in de $ grafiek en komt niet boven de voorgaande candle uit
  2. Het slot van deze candle ligt nagenoeg bij het laagste punt van zijn voorganger waar die in de $ grafiek er toch ruim boven blijft.

De verklaring is te vinden in de verslechterde valutaverhouding, de ‘valutawinst’ die de € grafiek de afgelopen weken heeft kunnen boeken is ineens verdwenen en heeft voor extra druk gezorgd.

De technische staat van de grafiek is daardoor eveneens verslechterd:

 • De RSI zakt nu toch langzaam weg beneden de 50
 • De MACD heeft het stapje omhoog afgebroken en draait nu zelfs weer omlaag
 • Het Sentiment/Momentum is weer teruggevallen beneden de 50 en geeft een nieuw verkoopsignaaltje af

De verwachtingen zijn ineens drastisch gewijzigd, de mooie verwachtingen van vorige week zijn nu omgeslagen in een dreigende daling.

 

Zoals in bovenstaande grafiek al aangetipt, is de valutaverhouding in de $-€ grafiek gewijzigd.

Vorige week werd verwachtingsvol uitgekeken naar een aanval op de bovenzijde van het stijgende kanaal en de weerstandzone maar in plaats van een doorbraak vond er een duikeling plaats. De koers viel met een gap beneden de 1-ste weerstandlijn en het 14 w. MA om uiteindelijk af te sluiten op de steunlijn rond 0.90. Het beeld en verwachtingspatroon zijn daarmee wat gewijzigd.

 • De RSI is teruggevallen tot op het 50 niveau waarmee de kans op een neerwaartse doorbraak reëel wordt
 • De MACD die stijgende was heeft deze stijging afgebroken en lijkt nu op weg te gaan naar de signaallijn. De MACD bevindt zich wel nog altijd in positief trendgebied.
 • Het Sentiment/Momentum is iets verder teruggezakt maar bevindt zich eveneens nog steeds boven de 50 in positief gebied.

De koers bevindt zich nog steeds in het stijgende kanaal dat in 2018 is gestart. De terugval tot op de steunlijn is teleurstellend maar hoeft niet meteen dramatisch te zijn. Als de stieren de steunlijn weten te houden kan een nieuwe stap omhoog voorbereid worden. Het wordt pas echt problematisch als de koers beneden het stijgende kanaal zou vallen omdat dan de jarenlange trend in gevaar zal komen.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

Roy MartensTechnische analyse Zilver