Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 11 mei 2020

De afgelopen weken ondervond de zilverkoers enorm veel weerstand van het 50 d. MA. Omdat dit MA dalend is werd de zilverprijs steeds weer lager gedrukt en groeide de weerstand in kracht bij elke mislukte doorbraakpoging.

De afgelopen week begon waar de vorige was geëindigd, negatief. Op maandag namen de beren opnieuw het voortouw en stuurden de zilverprijs opnieuw omlaag, nog een stukje verder verwijderd van het 50 d. MA. Dit scenario probeerden ze ook op dinsdag te handhaven waarbij een laagste koers werd bereikt van $14.76. Toen vonden de stieren het gelukkig welletjes en wisten zij zilver uit de lagere koersniveaus te drukken om uiteindelijk toch hoger te kunnen afsluiten.

Het hogere slot op dinsdag leidde op woensdag zelfs tot een nieuwe aanval op het 50 d. MA maar net als vorige week wisten de beren het MA goed te verdedigen. De intraday doorbraak kon niet worden vastgehouden en de koers werd weer omlaag gestuurd om aan het slot zelfs negatief de dag uit te gaan.

Deze week leek daarmee een kopie te gaan worden van de vorige week maar gelukkig dachten de stieren daar eindelijk anders over. Op donderdag werd nog wat lager begonnen aan de dag dan de slotstand van woensdag maar vanaf dat punt werd omhoog gekeken. Het 50 d. MA werd doorbroken maar deze keer met een volume dat aantrok. De zilverkoers werd opgetild tot boven de $15.50 om daar uiteindelijk ook te kunnen afsluiten. Voor het eerst in weken kon er een slotstand boven het 50 d. MA worden genoteerd.

Er restte nu wel nog de vraag of dit kon worden vastgehouden tot in het weekend zodat met spanning naar vrijdag werd gekeken. Op vrijdag werd iets hoger aan de dag begonnen waarna een kleine terugval volgde die goed werd opgevangen. Na het kleine stapje terug gingen de stieren weer in de aanval om op een haar na de $16 grens aan te tikken, de stijging stagneerde bij $15.98. Het slot vond wat lager plaats op $15.78 maar wel weer ruim boven het dalende 50 d. MA.

Het verloop in de € grafiek laat (voor de afwisseling) nu weer een iets positiever beeld zien dan in de $ grafiek. Er staan hier 4 zwarte candles in de grafiek tegen 3 in de $ grafiek waaruit afgeleid kan worden dat de $ ontwikkeling de € zilverbeleggers afgelopen week wat gunstiger was gezind.

Ook hier heeft een doorbraak van het 50 d MA plaatsgevonden en is de hoogste slotkoers van de afgelopen weken neergezet.

 

In het langere termijnplaatje werd gevreesd voor een uitvoerige test van de steunzones aangezien de technische staat er vrij zwakjes voor stond. De stieren wisten zich echter alsnog op te richten en eindelijk een halt toe te roepen aan de steeds lagere koersen.

De eerste steunlijn kwam nog even onder vuur te liggen maar vanaf daar vond een herstel plaats. De bovenste dikke lijn van het dalende kanaaltje, dat is ontstaan in plaats van het vlagpatroon, zorgde nog even voor wat hapering maar uiteindelijk zorgde de donderdag toch voor de doorbraak. De candle van donderdag stopte tegen de weerstandlijn rond $15.50 zodat even gevreesd werd voor een topje maar dat kon op vrijdag snel rechtgetrokken worden met een doorbraak van de lijn.

 

De grafiek laat nu een uitbraak boven het 50 d. MA, de eerste groene weerstandlijn en het dalende kanaaltje zien. Dat zou voldoende positieve flow teweeg moeten brengen voor een mooi (en hopelijk krachtig) vervolg aanstaande week. Door de positieve ontwikkeling aan het eind van de afgelopen week is de technische gesteldheid van de grafiek aanzienlijk verbeterd:

 • De RSI is terug geklommen naar positief gebied boven de 50 en kan nu op weg naar de dalende magenta trendlijn
 • De Koopkracht is boven de Verkoopkracht gebroken en lijkt een stijging te zijn gestart
 • De MACD die vorige week door de 0 lijn was gezakt is er nu weer boven geklommen
 • De Geldinstroom laat eveneens een positieve ontwikkeling zien door zowel boven de dalende trendlijnen als het 50 niveau te stijgen
 • Het Sentiment/Momentum is vanaf het 20 niveau opgeveerd en heeft ook weer positief gebied weten te bereiken boven de 50

De stieren kunnen bij een verdere stijging van de koers bogen op een positieve ondersteuning vanuit de technische gesteldheid van de grafiek zodat de kansen voor een verdere opmars groter zijn dan een hernieuwde terugval

In de Bollinger Bandengrafiek zagen we vorige week dat er een versmalling in de banden gaande was, een versmalling die normaliter de voorbode is van een grotere beweging. Omdat de koers zich beneden de belangrijke midden-band bevond was het gevaar van een neerwaartse versnelling aanwezig.

Even leek her erop dat de onderste band onder zware druk zou komen te liggen maar met de candle van dinsdag werd dat gevaar afgewend. De candles van donderdag en vrijdag lijken vervolgens voor een grote ommekeer te kunnen zorgen. Op vrijdag werd de bovenste band aangetikt die (voorlopig) nog als te sterk gekwalificeerd werd. Nu de koers zich boven de midden-band bevindt lijkt een nieuwe aanval op de bovenste band zeer aannemelijk te zijn waarbij een doorbraak daarvan de grotere beweging zou kunnen starten. Een beweging die dan omhoog gericht zal zijn.

 

In de slotstandengrafiek werd vorige week al melding gemaakt van het gegeven dat de bereikte steunzone voldoende kracht zou moeten bezitten om een aanval te kunnen weerstaan. Uit de opverende koers vanaf de steenzone blijkt dat de steunzone zijn werk perfect heeft verricht. De geuite verwachting bleek inderdaad te kloppen.

De stijging die zich nu heeft voorgedaan heeft de koers tot boven de eerste weerstandzone gebracht en maakt de weg vrij voor een opmars naar de vorige top. Een aanval op deze top en weerstandlijn zou dan aanstaande week al moeten gaan volgen.

 

In de weekgrafiek werd gevreesd voor een verdere daling aangezien de grafiek zeer weinig positieve kracht uitstraalde en de weg van de minste weerstand daarom omlaag leek te liggen.

Het mag best verrassend genoemd worden dat de stieren ondanks de slechte vooruitzichten toch een mooie grote positieve stap konden zetten (5,62%). De zwarte candle die is geproduceerd omsluit de gehele voorgaande rode candle, zowel aan de onderzijde als de bovenkant. Met deze zwarte candle is het koersverlies van de voorgaande 3 weken in één klap teruggedraaid. De omzet laat geen noemenswaardige sprong zien. De wat lagere omzet dan bij de dalingsweken zorgt ervoor dat we op onze hoede moeten blijven, de stijging zou daarmee namelijk ook een ‘eendagsvlieg’ kunnen zijn.

De technische gesteldheid van de grafiek is iets verbeterd maar blijft toch nog steeds negatief:

 • De RSI is iets geklommen maar bevindt zich nog steeds beneden de 50 in negatief gebied
 • De MACD heeft een draai gemaakt maar staat wel nog ver beneden de 0 lijn in negatief trendgebied
 • De Geldinstroom is nog wat verder weggezakt (lager volume in grafiek) beneden de 50. Dit zal toch echt moeten stijgen om de stieren de nodige ondersteuning te kunnen geven

 

In de € weekgrafiek is het positieve extra voordeeltje weer terug van weggeweest. De € weekgrafiek laat een stijging zien van 6,93 % tegenover de 5.62% stijging in de $ grafiek.

De plaatsing van de candle is hier ook iets hoger dan die in de $ grafiek zodat de candle wat dichterbij het 17 w. MA is gekomen. Na de extra negatieve ontwikkeling van vorige week is dit een opsteker voor de € zilverstiertjes en is ook de technische staat van de grafiek weer wat verbeterd:

 • De RSI is naar boven gedraaid en beweegt weer richting de 50
 • De MACD is ook weer naar boven afgebogen richting de signaallijn
 • Het Sentiment/Momentum heeft zich opgewerkt tot net boven de 50

Er is verbetering zichtbaar in de grafiek, een verbetering die met name zal opbloeien in de RSI en het Sentiment indien er nog een zwarte candle aan vast geplakt kan worden.

 

Als laatste is daar weer de $-€ grafiek die ook nu weer interessant is om te bestuderen.

De rode candle van vorige week viel terug tot op de steunlijn maar zoals al werd gemeld hoefde dit niet al te dramatisch te zijn mits de stieren de steunlijn zouden kunnen houden. Uit de grafiek van deze week blijkt dat de stieren niet alleen de steunlijn hebben weten te houden maar ze konden zelfs voor een mooie beweging omhoog zorgen. De candle van deze week priemde door de 1-ste groene weerstandlijn, helaas kon het slot er net niet boven tot stand worden gebracht.

Op dit moment is de koers eigenlijk (tijdelijk?) gevangen tussen de weerstand en de steun zodat aanstaande week zal moeten blijken welke lijn de voorkeur geniet. Zullen we een doorbraak van de weerstand zien of toch weer een terugval naar de steun? De technische gesteldheid geeft in elk geval een voorkeur voor een doorbraak aan:

 • De RSI is alsnog vanaf de 50 opgeveerd en zou de weg omhoog weer kunnen aanvaarden
 • De MACD beweegt zich zijwaarts op hetzelfde niveau als vorige week en bevindt zich nog steeds in positief trendgebied
 • Het Sentiment/Momentum beweegt iets omlaag maar ook deze bevindt zich nog steeds in positief trendgebied boven het 50 niveau

De seinen staan voorlopig nog op licht groen voor de stieren, nu is het ‘alleen’ nog maar een kwestie van doordrukken om daarvan gebruik te maken.

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

 

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver