Columns & Artikelen

Technische analyse Zilver

by Roy Martens on 8 juni 2020

Vorige werd aangegeven dat we mogelijk weer naar hogere regionen zouden kunnen kijken met zilverprijs en die verwachting leek op maandag gestaafd te worden met een stijging naar een nieuwe high van het jaar op $18.95. Na januari en maart kwam de $19 grens dus weer heel dichtbij. Het slot op maandag vond iets lager plaats ($18.83) zodat alles in de steigers werd gezet voor een aanval en doorbraak van de $19 grens.

Helaas bleek op dinsdag dat de $19 opnieuw niet gebroken zou gaan worden. De opening was weliswaar nog iets hoger dan het slot van maandag en er wdrd ook een nieuwe stijgingspoging op touw gezet maar deze strandde al op $18.90 waarna de beren uiteindelijk toch weer aan zet kwamen. De zilverprijs werd omlaag geduwd om op een stand van $18.26 de markt uit te gaan, beduidend lager dan de $19 grens.

De rest van de week wisten de beren eigenlijk van geen wijken te weten, ze hielden de druk er goed op en de koers moest verder omlaag. Op woensdag werd een laagste koers neergezet van $17.68 maar konden de stieren wat tegengas produceren om de zilverprijs richting het slot van de handel op $17.96 weg te zetten.

De kleine opleving op woensdag gaf de stieren een beetje moed, net voldoende om op donderdag positief voor de dag te willen komen. De vooruitgang die werd geboekt mocht geen naam hebben al werd met deze poging wel voorkomen dat het 14 d. MA op slotniveau werd gebroken. Uiteindelijk mocht deze opleving van donderdag niet baten, op vrijdag wisten de beren de luikjes open te zetten en de zilverprijs toch weer fors onderuit te halen. Met een daling van 3,22% werd de vrijdag afgesloten en verdween de $19 grens helaas weer uit zicht. De slotkoers van deze week werd $17.48 zodat toch bijna een $1.5 beneden de grens werd afgesloten, de beren zijn nog niet verslagen!

Uiteraard wijkt het beeld in de € dag-grafiek niet af van zijn broeder in $. Wat echter wel een wezenlijk verschil is, is het gegeven dat de candle van vrijdag het 200 d. MA inmiddels heeft bereikt. De grafiek laat zien dat de candle er zelfs even zeer minimaal beneden is geweest zodat de druk er vol op staat de komende week.

De stieren zullen het in elk geval niet makkelijk krijgen om het MA te houden, aangezien de valuta- invloed een extra negatief effect heeft de laatste weken.

De eindquote van vorige week in de lagere termijngrafiek luidde: ‘ Vanuit de technische situatie en het beeld in de grafiek zou een aanval op de vermelde weerstandlijn zeer logisch zijn en maandag al kunnen plaatsvinden. Deze lijn is een belangrijke lijn met een drietal raakpunten. Mocht deze lijn gebroken worden dan ligt een snelle stijging naar de top uit 2019 voor de hand’

Zoals de technische situatie al aangaf werd op maandag de weerstandlijn niet alleen vol onder vuur genomen maar zelfs gebroken. Alles zag er daarom uitstekend uit om richting de top van 2019 te gaan maar de beren dachten daar duidelijk anders over. Ze zagen het gevaar, schatten het op de juiste waarde en ondernamen actie. De koers werd vanaf de weerstandlijn weer teruggeworpen. Het 14 d. MA werd gebroken en de zilverkoers viel terug tot op de voormalige weerstand-, nu steunzone, net beneden het $17.50 niveau.

 

Deze zone zal zich nu als steun moeten bewijzen zodat de stieren even op adem kunnen komen en een nieuwe stijging op touw kunnen zetten. Het niveau heeft in het verleden al regelmatig als steun maar ook als weerstand dienst gedaan zodat er wel wat van verwacht mag worden. De technische gesteldheid heeft nog geen serieuze schade opgelopen al heeft de, overwegend rode, week wel wat sporen achtergelaten:

 • De RSI heeft een dubbel topje met negatieve divergentie in extreem gebied afgerond en lijkt onderweg te gaan naar het 50 niveau waar steun gevonden zal moeten worden.
 • De Koopkracht laat eveneens negatieve divergentie zien en is aan een daling begonnen
 • De MACD is beneden de signaallijn gevallen en geeft daarmee een verkoopsignaaltje af. De MACD staat wel nog ruim in positief gebied zodat het slechts een correctie in de huidige trend betreft
 • De Geldinstroom is na negatieve divergentie ver teruggevallen en heeft inmiddels de 50 bereikt. Een daling beneden het 50 niveau geeft een verkoopsignaal af.
 • Het Sentiment/Momentum is ook onderweg naar het 50 niveau en zal dit (gezien de dalingshoek) wellicht maandag neerwaarts kruisen

De stieren hebben een belangrijke week voor de boeg, ze zullen de steunzone moeten houden zodat de interne gesteldheid de dreigende daling kan opvangen. Dit zal geen gemakkelijke opgave gaan worden.

In de Bollinger Banden grafiek van vorige week werd al aangehaald dat er zeer veel kracht achter de stijging zat omdat de midden-band zover achterbleef. De gestegen afstand tot de midden-band bleek inderdaad een waarschuwingssignaaltje te zijn dat er een rem op de stijging werd gegooid. Deze rem zorgde ervoor dat de candle van afgelopen vrijdag praktisch precies op de midden-band heeft gesteund, het laagste punt werd uiteindelijk $17.38 met een midden-band op $17.35. De midden-band is nu geheel bijgesloten hetgeen positief kan zijn, al moet de koers er dan nu wel boven zien te blijven. Ook de onderste band heeft een mooie sprong omhoog kunnen maken, vorige week stond deze nog op $14.16 en nu al op $15.40.

Aanstaande week wordt het belangrijk om boven de midden-band te blijven, de onderste band kan dan verder bijsluiten. Mocht de koers er namelijk doorheen vallen dan is het gat naar de onderste band nog steeds erg groot!

 

Net als vorige week werd het doel in de slotstandengrafiek ook deze week ingelost. De weerstand-zone van $18.70 tot $18.90 werd bereikt en vooralsnog te sterk bevonden. Wat verder uit de grafiek blijkt is dat de weerstandlijn die vorige week werd doorbroken aan validiteit verliest. Net als in de vorige stijging en ook daling is hier geen enkele hapering te zien zodat deze lijn waarschijnlijk kan vervallen als referentiepunt.

Het is nu zaak voor de stieren om de bereikte steunzone te verdedigen zodat de koers hier tot rust kan komen voor een volgende aanvalspoging.

In de weekgrafiek werd vorige week aandacht besteed aan het bereikte niveau van $18.50. Er werd vermeld dat de koers er de afgelopen jaren wel boven is geweest maar er niet boven heeft kunnen sluiten. Een zwarte candle zou dit voor het eerst in jaren weer kunnen bewerkstelligen en daarmee een belangrijk lange termijn signaal afgeven. Eén blik op de grafiek laat zien dat het ook deze keer niet is gelukt, er werd wel weer boven gehandeld maar een slot boven het niveau kon opnieuw niet worden geregeld. Vanaf de slotstand van vorige week is de koers nu $1.02 teruggevallen tot net beneden de $17.50.

 

Het is natuurlijk zeer teleurstellend dat een doorbraak opnieuw niet is gelukt echter gezien de 4 zwarte candles die we hiervoor zagen kon een rode candle sowieso niet lang meer uitblijven. Het is alleen zeer jammer dat het meteen zo’n forse candle is geworden. Grafiek-technisch is er nog niet zoveel aan de hand met een voortzetting van het positieve scenario

 • De zilverkoers staat nog steeds boven het 34 w. MA zodat het lange termijn advies op koop blijft staan
 • De RSI staat nog steeds boven de 50 in positief trendgebied al daalt deze nu wel weer iets
 • De MACD is zoals al verwacht inderdaad nog wat verder opgeklommen boven de 0 lijn
 • De Geldinstroom is t.o.v. vorige week wel iets gedaald na eerst de 50 bijna te hebben bereikt

De koers mag nog dalen tot het 34 w. MA maar zal hier dan wel steun moeten vinden.

In de € weekgrafiek zien we inmiddels een vrij vertrouwd beeld, een performance die iets slechter is dan in de $ grafiek. In de $ grafiek bedroeg de daling van deze week 5.51% terwijl die in de onderstaande € grafiek 7.06% is, toch weer een verschil van een 1.5%.

In de grafiek is nu te zien dat het 34 w. MA sneller dichterbij komt zodat de langere termijn trend eerder aan een test zal worden onderworpen. Het nadeel in de valuta verhouding zal wel een steeds sterkere wissel kunnen trekken als de neerwaartse druk blijft aanhouden. Op basis van de grafiek van vorige week hadden er eigenlijk hogere koersen in het verschiet moeten liggen maar er zit blijkbaar wat extra valuta-zand in de motor.

De technische staat is ten opzichte van vorige week eigenlijk maar weinig veranderd:

 • De RSI is wel wat teruggevallen maar staat nog steeds boven de 50
 • De MACD is zelfs nog wat verder opgeklommen boven de 0 lijn, deze suddert altijd wat na
 • Het Sentiment/Momentum handhaaft zich fier boven de 80 in extreem positief gebied

Op basis van het beeld dat we zien zou komende week weer een zwarte candle kunnen ontstaan.

In de $-€ grafiek werd vorige week al aangegeven dat het erop leek dat de stieren de handdoek hadden gegooid en deze week wordt die gedachte min of meer bevestigd.

Vorige week zagen we dat de koers beneden het opgaande trendkanaal was gevallen en nog belangrijker pal op het 50 w. MA was terechtgekomen. Wat vorige week al min of meer werd gevreesd is deze week gebeurd, een nieuwe rode candle die niet veel goeds voorspelt.

De daling beneden het kanaal is opgevolgd door een rode candle die met een fors gap afstand heeft genomen van het stijgende kanaal. Deze situatie vertoont zeer veel gelijkenis met de situatie van een paar maanden geleden. Toen werd de koers direct de week daarna terug in het kanaal getild met een lange zwart candle. De kans dat dit nu weer gebeurd is natuurlijk aanwezig maar lijkt zeer klein.

De eerdere dalingssituatie werd met een uiterste krachtsinspanning (2 grote zwarte candles) gerepareerd en leidde zelfs tot een overshoot uit het kanaal. Als we de hapering in ogenschouw nemen die we de afgelopen weken hebben zien ontstaan tegen de weerstandzone, dan lijkt een herhaling van dit scenario niet zeer waarschijnlijk. Het gevolg zou dan moeten zijn dat we de blauwe lijnen zullen gaan testen, eerst die op 0.84 en daarna misschien zelfs nog die op 0.82.

De technische gesteldheid is inmiddels aanzienlijk verslechterd:

 • De RSI is verder weggezakt beneden de 50 en geeft nu een duidelijk verkoopsignaal af
 • De MACD nadert de 0 lij steeds sneller na het verkoopsignaal van vorige week
 • Het Sentiment/Momentum is door de 50 gevallen en zal op weg gaan naar de 20

Roy Martens

Disclaimer:

Het artikel geeft de persoonlijke mening weer van de schrijver en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De schrijver acht zich in generlei wijze aansprakelijk voor beslissingen die gebaseerd zouden zijn op het artikel. De geventileerde mening hoeft niet juist te zijn en beslissingen genomen naar aanleiding van dit artikel zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

 

Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de disclaimer op deze pagina.

 

 

 

 

 

 

 

Roy MartensTechnische analyse Zilver