Columns & Artikelen

Vooruitblik op de week

by Irma Schogt on 8 juni 2020

Korte evaluatie 

De Nasdaq Composite steeg afgelopen vrijdag naar een recordhoogte nadat cijfers bekend werden gemaakt waaruit bleek dat in mei onverwachts de werkloosheid was afgenomen nadat langzaam maar zeker de bedrijvigheid weer wordt opgestart na de gedwongen “lockdown” ter voorkoming van COVID-19. Volgens een rapport dat vrijdagochtend door de het Ministerie van Arbeid werd vrijgegeven groeide de Amerikaanse economie in mei met 2,51 miljoen banen en nam de werkloosheid met 13,3 procent af. Analisten die door Refinitv werden ondervraagd, verwachtten dat de economie 8 miljoen banen zou verliezen en dat de werkloosheid tot 19,8 procent zou stijgen. – Jonathan Garber, “NASDAQ stijgt naar record na verrassingsbonus op de arbeidsmarkt”, Fox Business News, 5 juni 2020.

Er is maar één zonde, echt maar één. En dat is diefstal. Elke andere zonde is een variatie op diefstal. Als je een man vermoordt, steel je een leven … je steelt het recht van zijn vrouw op een echtgenoot, berooft zijn kinderen van een vader. Als je liegt, steel je iemands recht op de waarheid. Als je vals speelt, steel je het recht op eerlijkheid … er is geen akelige daad denkbaar dan stelen. Khaled Hosseni, “The Kite Runner”, Riverhead Books, 2003.

De president had gelijk. Hij zei dat de markt en de economie zeer sterk en snel zouden opveren vanaf de dieptepunten van maart en april. Waarom staat Donald Trump dan met gemiddeld 7 % achter volgens de recente politieke peilingen van “Real Clear Politics”?

In een week waarin grote protesten tegen politiegeweld in de Verenigde Staten losbarstten en gedeeltelijk uitmondden in vandalisme, plunderingen en rellen waarbij veel kleine ondernemingen verloren gingen, die toch al aan het wankelen waren door de “lockdown” als gevolg van de Covid-19 pandemie, zetten de wereldaandelenmarkten hun explosieve stijging naar nieuwe hoogtepunten gewoon voort. In feite steeg de NASDAQ naar een nieuwe all-time high afgelopen vrijdag, de dag van een maansverduistering, en de dag na het middelpunt van de Venus retrograde cyclus (13 mei-25 juni).

Deze explosie van de aandelenkoersen is niet minder geworden sinds het dieptepunt van 14 mei, een dag nadat Venus retrograde (achteruit) ging lopen. Bijna alle wereldaandelenindexen stegen op 4-5 juni naar hun hoogste niveau sinds hun langetermijndieptepunten van 19-23 maart. Maar tot nu toe is de Nasdaq de enige die nu al een nieuw record van 9845 punten bereikt, iets boven het vorige hoogterecord van 9838 punten op 19 februari. Of de NASDAQ de leider is van de roedel en of de andere indexen snel zullen volgen valt nog te bezien. Er kan nog altijd een geval van bearishe divergentie tussen de markten optreden.

De maansverduistering van vrijdag jl. en het 3-4 juni-middenpunt van de Venusretrograde, kunnen fungeren als geokosmische omkeeraspecten, vooral voor die markten die niet omkeerden rond de tijd dat Venus terug ging lopen op 13 mei. De aandelenmarkten echter draaiden wel om toen Venus retrograde ging lopen. Een en ander betekent dat de kansen nu gunstig zijn voor een rally die voortgezet wordt tot de periode rond het direct draaien van Venus op 25 juni. Vaak, In ongeveer 1/3 van de gevallen, zullen markten die cyclische hoogten of dieptepunten maken in de buurt van Venus of Mars retrograde, het tegenovergestelde doen rond de tijd dat de planeten weer direct gaan lopen. Dat lijkt hier het geval te zijn, tenzij de wereldwijde aandelenmarkten maandag onmiddellijk beginnen te dalen, wat nog steeds binnen de driedaagse orb van het Venus retrograde middenpunt ligt. Bovendien is de doorgang van Jupiter nog steeds binnen één graad van zijn vierkant naar Neptunus in de oprichtingshoroscoop van de New York Stock Exchange (17 mei 1792) – een signatuur die vorige week werd besproken als een terugkeer naar de “irrationele uitbundigheid”. Die doorgang van Jupiter begint nu zijn kracht te verliezen, maar er zijn meer voorbeelden tussen 11 en 30 juni waarbij Jupiter-Neptunus prominent aanwezig zijn.

De grote prijsbewegingen waren niet alleen zichtbaar op de aandelenmarkten. Vorige week steeg de euromunt naar het hoogste niveau ten opzichte van de Amerikaanse dollar in bijna drie maanden. Ruwe olie zet zijn enorme rally voort en test nu $ 40 per vat, een fikse stijging ten opzichte van zijn historisch dieptepunt van $ 6,50 op 21 april, wat een andere belangrijke geokosmische omkeringsdatum was. De Bitcoin steeg afgelopen dinsdag, 2 juni, naar $10.407, de hoogste prijs sinds 13 februari. Maar het nieuws was bepaald niet goed voor beleggers in edelmetalen. De prijs van Goud (het augustuscontract) daalde op vrijdag naar $ 1671, een daling van meer dan $ 100 ten opzichte van het recente hoogtepunt van $ 1787 op 18 mei, slechts twee handelsdagen nadat Venus achteruit ging lopen. Net als aandelen zou het ofwel hier, in het middenpunt van Venus retrograde, kunnen omkeren, of lager kunnen blijven tot aan Venus direct, op 25 juni, ± 1 week. De Zilverprijs steeg op maandag 2 juni naar een nieuwe hoogte gedurende 3 maanden van $ 18,95, maar op vrijdag was het gedaald tot $ 17,37. Al met al was het een zeer belangrijke maanverduisteringsweek. De zonsverduistering die op 21 juni aankomt, is misschien net zo interessant, misschien wel veel meer.

 

De geokosmos van vandaag & gedachten over de toekomst

Sinds de jaren zestig is er eigenlijk weinig veranderd in de wijken die het middelpunt vormen van de rellen. Dat betekent vijf decennia van stilstand en stagnatie in de meest gemarginaliseerde plaatsen van Amerika, vrijwel geheel onder democratische – nu “progressieve” – politieke controle. Het falen van het liberale model is inmiddels zo gênant dat de huidige uitvoerders van dat model een alternatief universum van verklaringen hebben gecreëerd, zoals bv het beschuldigen van Amerikaanse kolonisten in het begin van de 17e eeuw of het niet bestaan van “gerechtigheid”. – Daniel Henninger, “America’s New Nihilism”, Wall Street Journal, 4 juni 2020.

“Donald Trump is de eerste president in mijn leven die niet probeert het Amerikaanse volk te verenigen – hij doet zelfs niet alsof hij het probeert. In plaats daarvan probeert hij ons te verdelen,” zei generaal Mattis. “We zijn getuige van de gevolgen van drie jaar van deze doelbewuste inspanning. We zijn getuige van de gevolgen van drie jaar onvolwassen leiderschap.” Zijn (Trump’s) vraag naar persoonlijke loyaliteit en het zichzelf snel aangevallen voelen botst met mensen die zich zorgen maken over de grotere doelen en vaak een uitgesproken mening hebben. De gewoonte van Trump om anderen de schuld te geven voor beleidsbeslissingen of gebeurtenissen die fout gaan, geeft ook wrok jegens hem. Dit moest wel een boemerang effect krijgen vanaf het moment dat hij zich weer verkiesbaar stelde. “The Revenge of Jim Mattis”, Wall Street Journal Opinion Page, 5 juni 2020.

De duimschroeven worden aangedraaid en de druk neemt toe. Ofwel beginnen de leiders van de wereld vrijwillig aan een periode van herstructurering en een herstel van het vertrouwen in hun regeringen en economieën, ofwel het collectief begint met een opstand. Eerst wordt er afgebroken en vervolgens zullen veel van die structuren fysiek en figuurlijk weer opgebouwd worden. Het jaar 2020 is daarom een kruispunt in de geschiedenis … Het is ofwel evolutie ofwel revolutie. Het is waarschijnlijk beide, want met Saturnus en Pluto (conjunct in Steenbok) zijn structurele veranderingen zeer waarschijnlijk, zelfs als ze worden geforceerd. En dergelijke veranderingen zullen een periode van wederopbouw vereisen, en dat is waar de krachten van de evolutie zich zullen manifesteren. – Het jaarboek “Forecast 2020”, “Evolutie or Revolutie”, MMA, Inc. november 2019.

Deze week hadden we een maansverduistering, en we zijn nu op weg naar een krachtige zomerzonnewende en zonsverduistering op 21 juni. Zonsverduisteringen zijn erg belangrijk omdat ze perioden vertegenwoordigen waarin het licht van de zon (toekomst) door de maan (verleden) wordt tegengehouden. Op persoonlijk vlak valt het samen met een periode (tot zelfs een jaar daarna) waarin personen wier geboortehoroscoop planeten bevat op dezelfde graad in hetzelfde teken (of ertegenover liggend) als de verduistering, de neiging hebben tot radicale veranderingen in hun vroegere gedrag en omstandigheden, hetzij vrijwillig hetzij gedwongen. Deze kunnen van invloed zijn op iemands woonplaats, baan, of relaties en soms ook op gezondheid. Wanneer de verduistering plaatsvindt op (of tegenover) de graad van een planeet in de oprichtingshoroscoop van een natie, vertegenwoordigt het een divergentie op het uitgestippelde pad van dat land. De maansverduistering van vorige week viel in de buurt van de Mars vierkant Neptunus in de Amerikaanse horoscoop, en viel samen met optreden van het leger om het geweld te onderdrukken veroorzaakt door enkele relschoppers die niet echt geïnteresseerd waren in vreedzame protesten.
Van de redactie: De zonsverduistering valt binnen 3 graden conjunct met de Acscendant van de horoscoop van Nederland (16 maart 1815). Gaat er iets gebeuren met/veranderen in  Nederland, misschien t.a.v. de Nederlandse grenzen of opstelling naar buiten(landers)?

De zonsverduistering van 21 juni zal echter vanuit kosmisch perspectief nog belangrijker zijn. Het valt precies op Venus in de Amerikaanse oprichtingshoroscoop van 2 juli 1776 (de “stem” voor onafhankelijkheid). Venus regeert liefde en geld. Een ironische bijkomstigheid van deze kosmische combinatie zou de vraag kunnen zijn waarom president Trump zo impopulair is, juist nu zoveel mensen het financieel zo veel beter hebben dan voorheen? Een andere vraag zou kunnen zijn waarom de beurs het zo goed doet terwijl zoveel kleine bedrijven failliet dreigen te gaan?

Er is een enorme hoeveelheid geokosmische activiteit tot en met 30 juni. De piek lijkt rond 21 juni te zijn, de zonsverduistering zelf. Ten eerste is dit het middelpunt van drie planeten die vanaf de aarde gezien van richting veranderen in hun baan rond de zon. Deze omvatten Mercurius retrograde (18 juni – 12 juli), Neptunus retrograde (22 juni, met de zonsverduistering), en Venus die direct draait (25 juni). Net als 10-14 mei kan deze drievoudige planeetperiode samenvallen met grote omkeringen in alle markten. Het zal dan ook niet verbazen als de beurs dan even een adempauze neemt. Wat onduidelijk is, is hoe groot die adempauze is. Die zou best groot kunnen zijn, aangezien Jupiter zich op 30 juni met Pluto samenvoegt.

De zonsverduistering van 21 juni wordt voorafgegaan door het Zon vierkant Neptunus (11 juni), Mars conjunct Neptunus (13 juni) en daarna gevolgd door Jupiter conjunct Pluto (30 juni). Samen met de retrograde van Neptunus op 22 juni, kunnen deze planeetcombinaties een krachtige correlatie hebben met veranderingen in de trend van de Ruwe Olie prijzen, want Jupiter en Neptunus zijn de heersers van het zwarte goud.

Als we deze periode vanuit een astrologisch oogpunt nader bekijken, onderstreept de prominente aanwezigheid van zoveel Neptunus in de hemel in juni het thema van wantrouwen in wat je ziet, hoort of leest. Het kan ook het hoogtepunt van de “irrationele uitbundigheid” (Jupiter en Neptunus) vertegenwoordigen, van waaruit de werkelijkheid duidelijker wordt – dat wil zeggen, behalve als de werkelijkheid echt een illusie is, zoals Albert Einstein beweerde. Nu Saturnus op 1 juli terugkeert naar Steenbok, ben ik geneigd te denken dat de angsten, zoals die ervaren werden gedurende de eerste drie maanden van dit jaar, terugkeren (m.b.t. het welzijn, de gezondheid en de economie van het collectief). Met Neptunus worden overtuigingen gevoed door optimisme en zelfs fantasie. Bij Saturnus en Steenbok worden overtuigingen eerder gevoed door angsten en harde gegevens. Kennisgevingen van de wetenschap beginnen de illusie van foto-opnames te vervangen, wederom als een belangrijke metriek die van belang is voor de wereld. Ze (de wetenschappers) willen gedragingen en echt begrip van de serieuze zaken van de dag zien(Saturnus), geen symbolische gebaren die weinig anders dienen dan het bevredigen van iemands onverzadigbare behoefte aan erkenning en acceptatie (Venus en Neptunus).

 

Mededelingen

Een goede manier om de basics van de MMA Markettimingmethode te leren

Drie 2 uur durende webinars over hoe u MMA-markettimingmethoden kunt gebruiken om je markttiming- en handelsvaardigheden te verbeteren. Deze lessen ontvingen en ontvangen zeer goede feedback! Als u geïnteresseerd bent in deze drie klassen, zijn de opnamen nu beschikbaar. Het is een geweldige manier om te leren hoe je MMA-methoden kunt gebruiken voor de handel, de korte termijn of positiehandel. De lessen zijn gericht op de Amerikaanse aandelenmarkt en op Goud, Zilver, T-Notes, de Euro en Ruwe Olie, om te laten zien hoe cycli en geocosmics zich verhouden tot verhandelbare omkeringen (market timing edge). De individuele klassen zijn los te verkrijgen voor $125/€119 elk of $295/€280 voor de hele reeks, die afbeeldingen en de toegang tot de MP4 opnamen omvat. Als u geïnteresseerd bent in de volledige driedelige cursus, of een individuele les, ga dan naar Trading with MMA Market Timing Methods>>

Voor een wat dieper inzicht in deze cursus en een interessant Q&A interview wmet Ray Merriman over deze drie lesblokken>>

 

Vermogensbeheer Anno Nu

Professioneel vermogensbeheer op basis van de technieken van de markttimingmethode om te bepalen wanneer en waar te beleggen en/of (wanneer) om beleggingen te beschermen is in Nederland beschikbaar.
Interesse? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend gesprek in onze royale ontvangstruimte in Hilversum.   Lees meer>>

 

Irma Schogt van Markettiming.nl is verantwoordelijk voor de vertaling en verspreiding van de publicaties van Raymond Merriman in Nederland.

Op Markettiming.nl vind je ook de diverse diensten en services van Irma.

Disclaimer:
In tegenstelling tot wat sommige lezers veronderstellen, staan in deze column geen voorspellingen vermeld van mogelijke toekomstige bewegingen in verschillende financiële markten. Wat u wel columns mag verwachten, is een wekelijkse update van de verschuivingen in verscheidene aandelen- en andere financiële markten over de hele wereld, in samenhang met de verschillende geokosmische factoren die ermee gepaard gaan. Deze gratis service is geschreven om de lezer inzicht te geven in de relatie tussen astrologische factoren en collectieve menselijke activiteiten. Indien u op zoek bent naar concrete financiële voorspellingen voor de beurs, zal u ongetwijfeld uw gading vinden in ons gamma van nieuwsbrieven per abonnement, maar niet in deze gratis service.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

Disclaimer
Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Irma SchogtVooruitblik op de week