Columns & Artikelen

Vooruitblik op de week

by Irma Schogt on 15 juni 2020

Korte evaluatie 

Federal Reserve-medewerkers hebben plannen bekendgemaakt om de rentetarieven jarenlang in de buurt van nul te houden. Zij schatten dat de economie dit jaar tussen 4% en 10% zou krimpen. Dhr. Powell verminderde het positieve nieuws van het rapport van vorige week dat de economie onverwacht 2,5 miljoen banen was gegroeid in mei. – Nick Timiraos, “Fed Plant Rentes Laag voor Jaren”, Wall Street Journal, 11 juni 2020.

De Fed’s stugge prognose en de vrees voor een heropleving van de infecties, veroorzaakte donderdag een keldering in aandelen. De Dow Jones dook 1.861 punten in het rood, ofwel 6,9 procent, de vierde-grootste puntendaling voor zover ons bekend. – Megan Henney, “Fed waarschuwt dat economische schade door Coronavirus Pandemie ‘behoorlijk hardnekkig’ kan zijn..’ Fox Business, 12 juni 2020.

“De Federal Reserve heeft het zo vaak bij het verkeerde eind. Ik zie de cijfers ook en doe het VEEL beter dan zij. We zullen een zeer goed Derde Kwartaal hebben, een geweldig 4e Kwartaal, en in 2021een van onze beste jaren ooit. Donald J. Trump @realDonald Trump, 11 juni 2020 – Twitter.

De enorme 1800-puntendaling donderdag in de Dow Jones Industrial Average (DJIA) was een abrupt alarm voor degenen die waren gezwicht voor de irrationele uitbundigheid rond de piek van de post-crash-rally die afgelopen week maandag en dinsdag vorige week in de meeste wereldindexen huishield. Maar daarna gebeurden er twee dingen. Ten eerste begon zich zorgelijk nieuws te verspreiden dat het aantal COVID-19-gevallen sneller toenam dan verwacht. Het ontbreken van een remedie in combinatie met het openstellen van de economie en meer testen resulteerde in een verontrustende nieuwe trend. Maar het was geen verrassing voor degenen die de samenhang tussen planetaire bewegingen en wat mensen doen. Ten tweede kondigde de FED aan dat ze de rentes minstens tot in 2022 laag zouden houden. Normaliter zou dat de markt goed doen, maar dit was een troosteloze aankondiging omdat de reden voor deze accommodatie het besef was dat de economie in moeilijkheden verkeert, ondanks wat de aandelenmarkt had gesuggereerd. Deze aankondiging van de Fed viel niet zo goed bij beleggers die massa’s aandelen begonnen te dumpen, of bij President Trump, wiens eigen toekomstvisie rooskleuriger was, waarschijnlijk vanwege zijn eigen persoonlijke onredelijke uitbundigheid. Uiteindelijk is President Trump degene die een transitaspect van Neptunus (planeet van irrationele uitbundigheid) ondergaat naar zijn geboorte Zon en –Maan. Dit is dus een vertelling van twee verschillende werelden tussen de bewoner van het Witte Huis en de Fedvoorzitter. We zullen zien welke van deze twee diametraal tegenovergestelde economische verwachtingen de juiste is.

Laten nu eens even een stap terugdoen en terugkijken op wat er is gebeurd zoals de kosmos het ziet. Het eerste geval van de coronavirus-ontdekking werd op 17 november 2019, in Wuhan, China gebracht, net voordat Neptunus vooruit zou draaien op 15-16 graden van Vissen, recht tegenover de “supergeladen graad” van 15-16 Maagd (gezondheid) waar in 1965-66 Uranus en Pluto had elkaar ontmoetten. De invloedssfeer van deze overgang, en daarmee het mogelijke tijdsraam voor deze pandemie als een belangrijke factor voor de gezondheid van de wereld en misschien ook voor de economie, zal duren tot ongeveer februari 2021, met een orb van misschien wel drie maanden. De piek van COVID-19, in termen van zijn dodelijkheid, was 20-31 maart, en de laagte in de aandelenmarkt vonden plaats toen Mars bij Jupiter, Pluto en daarna Saturnus aankwam. Het was het einde van oude Mars-cycli en het begin van nieuwe.

Onze volgende uitspraak was dat de economieën van de wereld rond de tijd van de drievoudige retrograde, 10-14 mei van Saturnus, Venus en Jupiter, zich waarschijnlijk weer zouden beginnen te heropenen. We merkten evenwel ook op dat met de heropening rond de tijd van de drievoudige retrogradedraaiing, er kans was op een heropleving van COVID-19, wat we nu zien. Het is misschien nog niet voorbij. In feite kan er nog een golf van dit moeilijk te beheersen virus aankomen als Mars zijn langdurende vierkant vormt naar Jupiter, Pluto en Saturnus, van augustus-januari.

In de tussentijd werden financiële markten opgeschud met uitzonderlijke volatiliteit. Eerst van de 1 maand durende crash vanaf hun all-time highs van 12-20 februari (Mars’ aankomst in Steenbok en Mercurius draaide retrograde). Daarin verloren veel indices rond de 40% van hun waarde. Dat was de scherpste daling in een maand in de geschiedenis van de DJIA. Maar de stijging die eruit volgde was een van de indrukwekkendste ooit, leidend tot de terugkeer van de “irrationele uitbundigheid” getypeerd door de doortocht van Jupiter, stationair en in een vierkantaspect naar Neptunus in de oprichtingshoroscoop van de New York Stock Exchange (17 mei 1792). Als we  rekening houden met 1 graad afwijking was die transit van invloed sinds half april en duurde tot afgelopen week. Het komt weer terug, maar niet eerder dan december 2020.

Het tegendeel van irrationele uitbundigheid is paniek en hysterie, de duistere kant van Neptunus en/of Jupiter. Toen de economische en pandemische hysterie eind maart-begin april piekten vond ook de eerste van drie samenstanden van Jupiter en Pluto plaats (4 april). Die conjunctie op heeft zich in het verleden bewezen als een indicator voor onrust, zelfs voor paniek en hysterie…. De vorige keer dat die conjunctie plaatsvond was in december 2007, precies toen de Grote Recessie begon. Dat was na de recordhoogte in de aandelenmarkt in oktober 2007. Met andere woorden, de piek in aandelenbeurzen kwam toen twee maanden vóór het aspect, net als in 2020. De beursrecords in 2007 waren ongeveer twee maanden voor hetzelfde aspect in april 2020 exact was. Binnen twee weken van de eerste Jupiter-Pluto-passage in 2020 was er een piek in de paniek. En nu zijn we binnen twee weken van de tweede passage van Jupiter conjunct Pluto, die 30 juni plaatsheeft. Investeerders beleefden afgelopen week een terugkeer van dat gevoel van hysterie en paniek. Dus zijn wij als marktanalisten en financieel astrologen, er bewust van dat dit een waarschuwing kan zijn dat er nog een of andere financiële crisis om de hoek kan liggen.

Deze bezorgdheid wordt gevoed door de realisatie dat Saturnus nu retrograde loopt en op 30 juni weer Steenbok ingaat. Hij was 22 maart vertrokken uit Steenbok, tijdens de piek van de recente paniek. Hij komt weer terug in Steenbok van 30 juni – 17 december. Dan doorloopt hij dezelfde zodiakgraden als die hij van begin februari-21 maart bezette – de periode van de recente aandelenmarktdaling. Wanneer planeten terugkeren naar de sector waar ze recentelijk doorheen liepen, zien we vaak dat de mensheid onder soortgelijke omstandigheden weer dezelfde dingen doet. Het is een vorm van symmetrie in de kosmos, waar mundane astrologen veel aandacht aan besteden.

 

De geokosmos van vandaag & gedachten over de toekomst

Er ontvouwen zich nog andere belangwekkende astrologische samenhangen, die verband houden met de ongewone tijden die we tegenkomen. We zijn nu in het centrum van twee krachtige verduisteringen: de maaneclips van vorige week 5 juni en de zomersolstitiumeclips van volgende week, 21 juni. Eclipsen kunnen ook samenhangen met grote verstoringen in menselijke activiteiten, vooral een totale zonsverduistering waar de Maan (het verleden) het licht van de Zon (toekomst) kruist en blokkeert. Het is alsof de mensheid haar onevenwichtigheden uit het verleden moet aanpakken om een gezonde en nieuwe weg voorwaarts te creëren.

Op zichzelf hebben eclipsen niet veel te maken met de cycli van de aandelenmarkten. Ze hebben meer effect op grondstoffenmarkten en voedsel. Maar deze zonne-eclips van 21 juni, het zomersolstitium, is heel bijzonder. Het vindt plaats op 0 graden Kreeft, een hoofdteken (en raakt daarmee de Zon (identiteit) in de horoscoop van de chartale invoering van de Euro, 1-1-2001, Vertaler). Het vindt ook plaats temidden van de richtingverandering van drie planeten: Mercurius draait 18 juni retrograde, Neptunus 23 juni en Venus 25 juni. Drie retrogade draaiende planeten binnen een week van elkaar is, ofschoon het 10-14 mei ook gebeurde, toen de economie heropende direct gevolgd door heroplevingen van de pandemie. Gaan sommige gemeenschappen nu dan weer dicht, nu we weer een driedubbele stationaire periode ingaan? Zullen de aantallen nieuwe gevallen van Covid-19 toenemen en een nieuwe hysterie op de aandelenmarkten veroorzaken nu we de tweede passage van Jupiter-Pluto op 30 juni naderen? Of zal er eerst een opleving zijn, die de belegger in een ander vals gevoel van zelfgenoegzaamheid en “irrationele uitbundigheid” brengt die snel weer kan worden weggevaagd?

Met deze van richting veranderende planeten – eerst in mei en nu in juni – en Mercurius die aan zijn retrogradecyclus (18 juni -12 juli) begint kunnen mutaties in het virus parallel lopen aan die van financiële marktgrafieken. Dit is een mutatietijd, waarin zaken niet helemaal kloppen, markten schichtig en grillig zijn. En niemand weet wat hij moet doen of verwachten. Het is een tijd van onzekerheid, die verder wordt vergroot door alle aspecten van Neptunus (Zon vierkant Neptunus 11 juni, Mars conjunct Neptunus op 13 juni en Neptunus retrograde 23 juni). Een grondstof die hier zeer door geraakt kan worden is Ruwe Olie, die door zowel Jupiter als Neptunus beheerst wordt. Ook valuta’s kunnen er iets van merken, want met de totale zonsverduistering op 0 graden Kreeft, een kardinaal teken, is het mogelijk dat er binnen vijf maanden grote trendveranderingen in valutamarkten worden gezien. Dit werd geobserveerd in onderzoeken naar uit kardinale tekens vertrekkende Maansknopen. Totale zonne-eclipsen vinden plaats wanneer de Maans Knopen conjunct of opposiet de Nieuwe Maan zijn. De US dollar kan recentelijk zijn top hebben meegemaakt of dat op korte termijn doen, zeg binnen 5 maanden van deze eclips, conjunct de Noordelijke Maansknoop.

Of dat nog niet genoeg geokosmisch gedoe is voor de rest van juni: we zijn er nog niet. Heliocentrische Mercurius doorloopt straks Boogschutter, van 16-27 juni. Dit is een beruchte planeet-tekencombinatie voor grote prijsschommelingen op veel financiële markten, met name goud en valuta. Dus, laten we eens kijken. We hebben geokosmische indicaties van grote verwarring en onzekerheid, gecombineerd met een neiging tot hysterie en paniek, en tegelijkertijd zijn de financiële markten gevoelig voor grote prijsschommelingen en plotselinge verschuivingen. En te midden van alles is de verjaardag van president Trump, dit weekend (14 juni). Wat er op iemands verjaardag gebeurt is een weloverwogen thema voor het jaar dat voor ons ligt. Veel succes, Meneer de President. Je hebt het misschien nodig. En moge God Amerika en onze nieuwe 51ste staat, Chaz, zegenen. Het is allemaal zo Neptunus en alles lijkt zo retrograde – een goed moment om vreedzame protesten, bewuste meditatie en vertrouwen in je innerlijke zelf te oefenen, want echt, onder zulke sterke Neptunusovergangen en planetaire stations, kun je niet geloven wat je leest, ziet of hoort. De waarheid ligt niet buiten je. Je weet waar het is.

 

Mededelingen

De maandelijkse SMT Cyclus Nieuwsbrief en de Engelse SMT Cycles Report voor juni-juli 2020 komen deze week uit. Deze maandeditie gaat in op de in juni naderende serie van 3-dubbele retrogrades die ook samenvallen met de tweede van drie passages van Jupiter-Pluto op 30 juni. Ook dit is weer een zeer belangrijke periode voor potentiële trendwijzigingen in financiële markten.
Elke Nederlandse uitgave bevat onze toekomstoutlook voor de Dow Jones en S&P en AEX index, Goud, Zilver, T-Notes, Euro/Dollar, Ruwe Olie, naast MMA’s unieke geokosmische cruciale omkeerdata (CRD’s) en Solaire-Lunaire omkeerdata voor de komende weken voor DJIA, Goud, en Zilver. Ook de MMA Japan Cycles Report (Nikkei, JGB Bonds en Dollar/Yen) komen deze week uit. Bent u nog geen actieve abonnee van een van deze nieuwsbrieven maar wel geïnteresseerd? Kijk eens naar een 2-maandsproefabbonnement!
 

Jack Black uit Groot-Brittannië had woensdag 10 juni Raymond Merriman te gast in zijn live Covid-19-programma op Facebook. Jack was een goede interviewer, stelde vragen over COVID-19 en de ermee gerelateerde economie en astrologie: wat het betekent voor financiële markten. Je kunt de opnamen van het interview hier bekijken – veel plezier!

 

Vermogensbeheer Anno Nu
Professioneel vermogensbeheer op basis van de technieken van de markttimingmethode, om te bepalen wanneer en waar beleggen en/of (wanneer) beleggingen te beschermen zinvol kan zijn. Het is mogelijk in Nederland.
Interesse? Kom eens bij ons langs voor een vrijblijvend informatiegesprek in onze royale ontvangstruimte in Hilversum; u bent van harte welkom.   Lees meer>>

Irma Schogt van Markettiming.nl is verantwoordelijk voor de vertaling en verspreiding van de publicaties van Raymond Merriman in Nederland.

Op Markettiming.nl vind je ook de diverse diensten en services van Irma.

Disclaimer:
In tegenstelling tot wat sommige lezers veronderstellen, staan in deze column geen voorspellingen vermeld van mogelijke toekomstige bewegingen in verschillende financiële markten. Wat u wel columns mag verwachten, is een wekelijkse update van de verschuivingen in verscheidene aandelen- en andere financiële markten over de hele wereld, in samenhang met de verschillende geokosmische factoren die ermee gepaard gaan. Deze gratis service is geschreven om de lezer inzicht te geven in de relatie tussen astrologische factoren en collectieve menselijke activiteiten. Indien u op zoek bent naar concrete financiële voorspellingen voor de beurs, zal u ongetwijfeld uw gading vinden in ons gamma van nieuwsbrieven per abonnement, maar niet in deze gratis service.

Edelmetaal kopen? Zie deze ‘etalage

GoldRush
Linders

Disclaimer
Disclaimer bij columns artikelen, vraaggesprekken en advertorials op Edelmetaal-Info.nl: auteur(s) schrijft op eigen verantwoordelijkheid. De mening van de auteur(s) hoeft niet over een te komen met de mening van andere auteurs of de redactie van Edelmetaal-Info. De auteur kan posities of belangen hebben in genoemde zaken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen, maar als startpunt voor je eigen onderzoek. Zie verder de algemene disclaimer van Edelmetaal-Info

Irma SchogtVooruitblik op de week